Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 97 за запитом імперії.

Реферат «Загальне цивільне уложення спадкових земель Австрійської імперії 1811 року» Студента І курсу Київ 2010 План 1. Загальна характеристика Загального цивільного уложення спадкових земель Австрійської імперії 1811 року 2.
...І РОЗВИТОК ПОЛІЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ХVІІІ СТ/DIV> DIV>1.1.Основні етапи становлення і розвитку поліції в Росії 1.2....ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ У ХІХ СТ 2.1.Структурна характеристика поліції 2.2.Правові засади діяльності загальної поліції Російської імперії у ХІХ столітті ...
для Російської імперії ознаменований бурхливими революційними потрясіннями, і мав своїм наслідком введення конституційних засад у її самодержавний устрій, зокрема, створення нового представницького законодорадчого ...складом І Державної Думи Російської імперії. Досі історики зосереджувались на аналізі тих ідей, які намагалися реалізувати представники І Державної думи від українських губерній.
Виникнення Візантійської імперії 1.1. Виникнення Візантійської імперії 1.2. Правління Юстиніана та його наслідки 1.3. Виникнення і формування феодальних відносин у ...
Стрімке географічне розширення Російської імперії в XVIII столітті 1.1. Завоювання балтійських земель Петром І 1.2. Завоювання Російською імперією Кавказу Розділ 2.
Давньокитайська імперія Хань 5. Культурне життя імперії Хань Висновки Список літератури
Вступ Поява Східної Римської імперії та її роль в історичному процесі. Зовнішньополітична стратегія Візантійської імперії в період її розквіту Висновки Джерела та література Додатки
Особливості формування Римської імперії 2. Принципат 3. Домінат 4. Падіння Римської імперії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...право України у складі російської імперії у першій половині ХІХ ст 1.1. Криза і розпад феодально кріпосницького ладу 1.2. Суспільний лад 1.3....українських земель у складі Російської імперії (кінець XVIII перша половина ХІХ ст 2.1. Територіально адміністративний устрій 2.2. Соціально економічний розвиток 2.3.
Початок падіння Скіфської імперії......................................................................................................................10 РОЗДІЛ ІІІ. Сарматська навала. Завершальний період падіння Скіфської імперії......................................................................................................................14 РОЗДІЛ IV. Основні причини падіння скіфської держави. Погляди дослідників............................................................
в Російській імперії 3. Економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії в 60 – 90 х роках ХІХ ст 4.
Вступ Розділ 1. Причини утворення дуалістичної Австро угорської імперії Розділ 2. Утворення та розвиток дуалістичної Австро Угорщини 2....
Вступ 1. Перехід Боснії і Герцеговини під турецьку зверхність 2. Ослаблення й занепад турецької могутності 3....і Герцеговини в занепаді Османської імперії Висновки Список літератури
Робота на російській мові! 1. Краткие биографии мастеров империи Карла Фаберже 2. Пасхальные яйца работы ювелирных мастеров империи ...
Вступ ……………………………………………………………………….. 2 1. Iетап (1708 1728) – форсований наступ на українську автономію ….. 5 2.
1. Українці під владою Габсбургів 2. Реформи Габсбургів та їх вплив на українську культуру 3.
...його державної діяльності для Російської імперії і причини змови проти Павла І. Але на сьогоднішній день погляди істориків на діяльність цього імператора зазнали певних змін, що ...єктом дипломного дослідження є Російська імперія кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст., яка є однією з найважливіших і найдискусійніших періодів. Предметом дипломної роботи є правління Павла І, ...
...стан державного управління в Російській імперії В.Н. Каразін і які пропозиції обґрунтував у зв'язку з цим? 3. Яка роль випускників Києво Могилянської академії в ...незважаючи на меншу розвиненість Російської імперії порівняно з Великобританією, молода російська промисловість усе таки зможе витримати конкуренцію з боку англійської промисловості, насамперед завдяки своїм структурним перевагам.
Дореформений суд в Російській імперії 1.2.2 Участь дворянських комітетів в підготовці судової реформи Розділ ІІ. Судові органи після реформи 1864 року 2.1.... Виникнення інституту прокуратури в Російській імперії 2.3.2. Прокуратура після судової реформи 1864 року 2.4. Адвокатура Розділ ІІІ. Судовий устрій 3.1.
Але в часи Пізньої Римської імперії ми спостерігаємо, як сформувалися і юридично оформилися саме такі відносини, виражені у формі колонату. Як і яким чином зародилися колонатні ...склалися в західних провінціях Римської імперії на розвиток колонатних відносин? Ось ті питання, на які хотілося б відповісти в даній роботі.
...жіночої освіти у губерніях Російської імперії на території Південної України; у дослідженні були використанні данні з неопублікованих джерел (інтерв’ю); сформульовані методичні рекомендації до вивчення теми ...земель до адміністративної системи Російської імперії. У кінці ХІХ – на початку ХХ столітті Південь України складався з Катеринославської, Таврійської та Херсонської губерній в територіально адміністративних кордонах ...
Українські землі під владою Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. 2. Приєднання українських земель до складу Російської та Австрійської імперій 3.
...лад України в складі Російської імперії. 2. Джерела та кодифікація права в Україні в першій половині ХІХ століття. 3. Цивільне та кримінальне право України в складі Російської імперії. 4.
...ХУІІІ до розпаду Австро Угорської імперії. Апарат управління Галичиною, Буковиною, Закарпаттям. Органи самоуправління на західноукраїнських землях у період перебування у складі Австро Угорської імперії. Висновки. Список використаної літератури.
Австрія у складі імперії 1.5. Політична боротьба у Німеччині у кінці ХVІ і початку ХVІІ ст. 1.6. Позиція Росії 1.7. Чехія та загальне становище імперії Розділ ІІ.
...житті напередодні та у період імперії 4.1. Суспільний та державний устрій древнього Риму в середині ІІ ст. до н.е 4.2. Соціальний лад Римської імперії в І ІІ ст. н.
...фінансовій діяльності держави у Російській імперії (кінець ХV – поч. ХХ ст.) // Вісник НУВС. – 2006. №32. Горобець В.М. До питання про еволюцію гетьманської влади в Україні ... Управління фінансами Російської імперії в останню третину ХVІІІ століття // Вісник Університету внутрішніх справ. Вип. 11. – Харків, 2000. Саксонов В.Б.
В Римській імперії (НІ ст. до н.е.) функції контролю здійснювали спеціальні службовці, так звані куратори. Водночас з ними діяли прокуратори — намісники провінцій, ...аудит поширився після падіння Римської імперії. Купці Флоренції, Генуї та Венеції використовували працю аудиторів для перевірки платоспроможності капітанів торгових кораблів, які пере¬возили товари в інші ...
...найбільш активних політичних лідерів Римської імперії. Аналіз основних подій ІІІ – IV ст. дозволяє більш повніше реконструювати картину життя римського суспільства, відтворити становище народу, яке вимагало змін ...політичному та економічному житті Римської імперії.
До складу якої імперії входила батьківщина Христа Спаситея в часи Його земного життя? 3. Яке пророцтво Ісуса Христоса справдилось в 70 му році? 4.... Християнство перемгає імперію Контрольні питання до теми 3 1. Яке свято найважливіше для християн? 2. Хто із істориків свідчив про правдивість Воскресіння Христового?
...ліквідацію національного поневолення України чужоземними імперіями, запровадження цивілізованих основ суспільно політичного життя українського народу на демократичних засадах автономії чи федерації, конфедерації чи навіть повної державної самостійності....народ, землі якого були пошматовані імперіями, силою власного і світового розвитку будився до творення нового життя. Список використаних джерел
...умови, що склалися в Російській імперії, та внутрішні процеси партійного будівництва, форми участі партій у загальноросійському визвольному русі, цей період розвитку української громадсько політичної думки можна ...відносин у різних регіонах Російської імперії, зокрема і в Наддніпрянщині (М. Порш). Українські соціал демократи відкидали можливість купівлі землі через Селянський банк, критикували діяльність урядових землев¬...
...кого едикти імператора Священної Римської імперії Карла (1530, 1531 рр.) покладали обов’язок здійснювати контроль за розповсюдженням жебрацтва? А) католицьку церкву, Б) місцеві муніципалітети, В) імператора, ... Кому едикт імператора Священної Римської імперії Карла (1531 р.) дозволяв просити милостиню у публічних місцях? А) дітям сиротам, Б) людям похилого віку, В) прокаженим і ув’...
Константинополь — столиця імперії і центр світового мистецтва 4. Найбільший з архітектурних пам'ятників Візантії 5. Архітектура в середні віки Висновок Список використаної літератури
...старшини проти колоніальної політики Російської імперії 2. Національно визвольна боротьба на Правобережжі та західноукраїнських землях у середині та другій половині XVIII ст. Література
Експансія Російської імперії на Далекому Сході…………………….. 2. Боротьба Японії за домінування в Кореї……………………………… Розділ 2. Причини війни:………………………………………………………… 1. Потрійна інтервенція………………………………………………………. 2.
Криза Російської імперії та Українська національна революція 3. Проголошення автономії України Література
...як течія «срібного віку» Російської імперії 3. С.Городецький, А.Ахматова та О.Мандельштам як теоретики акмеїзму Висновок Список використаної літератури
Імперія інків (ХІІІ ХVІ століття) 1.3. Соціальна організація інків Розділ 2. Державний лад інків (ХV XVI столітя) 2.1.
...Правовий статус Генерал прокурора Російської імперії 1.2 Правовий статус Генерального прокурора Союзу СРСР і прокурорів союзних республік 1.3 Правовий статус Генеральних прокурорів зарубіжних країн ...
у Російській імперії 2. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр. Література
...тому, що Ассирія являється першою імперією у світі, а також першою державою, чиє господарство було повністю скеровувалось на потреби військової машини.
Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині XIX ст. 3. Створення та діяльність українських політичних партій у підросійській Україні наприкінці XIX — на початку XX ...
...психології як науки в Російській імперії……………………………………………………………………….…3 3. Розвиток експериментальної соціальної психології на початку XX ст. в СРСР і УРСР………………………………………………………………..…5 4.
Розвиток спортивної боротьби в Російській імперії 2.1. Спортивна боротьба як народна забава 2.2. Спортивна боротьба в кінці XIX початку ХХ ст Розділ 3.
Розвиток спортивної боротьби в Російській імперії 2.1. Спортивна боротьба як народна забава 2.2. Спортивна боротьба в кінці XIX початку ХХ ст Розділ 3.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.