Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 657 за запитом інвестицій

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИБОРУ ВАРІАНТУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ 1.1. Економічна сутність інвестиційної привабливості підприємства та фактори, що на неї впливають 1.2.... Обгрунтування варіанту залучення інвестицій в діяльність підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТОВ «ЛІКЕРО – ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД «ЗЛАТОГОР» 2.1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві 1.1. Сутність короткострокових фінансових інвестицій 1.2. Мета, завдання і джерела аудиту короткострокових фінансових інвестицій 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБГРУНТУВАННЯ ВАРІАНТУ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна сутність інвестицій та їх класифікація 1.2.
...ХАРАКТЕРИСТИКА І ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Історичний розвиток інвестицій та інвестиційної діяльності 1.2 Історичне становлення інвестиційної діяльності 1.3.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Роль аудиту в процесі управління портфелем фінансових інвестицій на підприємстві 1.2.
Загальні основи обліку фінансових інвестицій 1.1. Економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Порівняльна характеристика П(с)БО та МСБО, які регламентують облік ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАРУБІЖНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 6 1.1. Сутність та види зарубіжних інвестицій 6 1.2. Особливості іноземних інвесторів 9 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності 1.1 Економічна сутність інвестицій 1.2 Класифікація інвестицій підприємства 1.3 Методика оцінки і аналізу проекту вкладення інвестицій Розділ 2 обгрунтування варіанту залучення інвестицій ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 1.1 Визначення та класифікація довгострокових фінансових інвестицій 5 1.2 Особливості первісної оцінки довгострокових фінансових інвестицій та їх оцінки ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБГРУНТУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Концептуальні основи залучення фінансових інвестицій для розвитку підприємницької діяльності 1.2 Моделі та методи ...
...ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 1.1. Поняття фінансових інвестицій та їх класифікація 1.2. Особлиівості залучення інвестицій 1.3.
Типи іноземних інвестицій та форми їх використання ………………. 7 1.2. Роль іноземних інвестицій для країни реципієнта…………………….. 19 1.3.
...методологічні основи обліку поточних фінансових інвестицій 1.1. Поняття та методологія обліку поточних фінансових інвестицій 1.2. Класифікація та оцінка поточних фінансових інвестицій Розділ 2.
Експертиза банком документів обґрунтування інвестицій 4 2. Види експертизи документів обґрунтування інвестицій 5 3. Техніко економічне обґрунтування інвестицій 7 ВИСНОВКИ 12 ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ 13 ВСТУП ...
Облік капітальних інвестицій ………………………………………….. 3 2. Облік інвестицій в асоційовані підприємства ………………………........ 6 2.1. Асоційовані підприємства та методи обліку інвестицій у них… 6 2....
Теоретичні аспекти фінансового обліку капітальних інвестицій та використання його даних для управління 1.1 Економічна суть капітальних інвестицій 1.2 Нормативне забезпечення фінансового обліку капітальних інвестицій ...
Економічна сутність і оцінювання фінансових інвестицій 2. Економіко–правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 3. Коротка організаційно економічна характеристика базового підприємства МПП «Будоптресурс» ... Документальне оформлення поточних фінансових інвестицій 5. Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій 6. Удосконалення обліку поточних фінансових інвестицій Висновки і пропозиції Список використаних д...
Фінансове забезпечення та ефективність інвестицій. 1. Поняття і класифікація інвестицій. 2. Поняття і структура реальних інвестицій (капітальних вкладень). 3. Планування і фінансування капітальних вкладень. 4.
Поняття іноземних інвестицій, їх типи та фактори що на них впливають 2. Державне сприяння прямим іноземним інвестиціям 3.... Роль прямих іноземних інвестицій для країни реципієнта 5. Регулювання умов здійснення інвестицій за межі держави на прикладі інвестування в польську економіку Висновок Список використаної ...
Сутність та класифікація фінансових інвестицій 1.2. Форми фінансового інвестування підприємством 1.3. Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин в Україні 1....
...фінансування економіки України роль банківських інвестицій у забезпеченні глибоких структурних перетворень інвестиційної сфери неухильно зростає, і банківська сфера повинна бути спроможною забезпечити великомасштабні інвестиції, особливо у ...результати досліджень у сфері банківських інвестицій О.Д. Вовчак, М.П. Денисенка, О.В. Дзюблюка, Б.Л. Луціва, А.М. Мороза, А.А.Пересади, С.К.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи стратегічного планування інвестицій підприємства 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Особливості оцінки капітальних вкладень підприємства 1.3 Методика визначення економічної ефективності ... Шляхи підвищення ефективності стратегічного планування інвестицій на ПП «Юнітранс» Висновки Література Додатки
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи інвестиційної функції та ролі інвестицій в економіці 1.1 Сутність інвестиційної функції та відсоткових ставок як чинників інвестиційного попиту 1.2 Методика визначення прибутковості інвестицій 1.3 Дослідження попиту на ...
...і управління оптимальним портфелем фінансових інвестицій підприємства РОЗДІЛ 2. Задача Висновки Список використаної літератури br />br /> Актуальність. Інвестиційна діяльність підприємства є необхідною і важливою складовою його ...до формування оптимального портфелю фінансових інвестицій та управління ним.
Інвестиції дуже важливі для розвитку економіки. Їх рівень значною мірою визначає обсяг національного доходу....теорія розглядає заощадження як основу інвестицій. Якщо дохід домогосподарств, призначений для використання, розглядати не у грошовій, а в натурально речовій формі, то його можна поділити на ...
1. Фінансова діяльність підприємств з іноземними інвестиціями ………. 3 2. Методи оцінки фінансових інвестицій ………………………………….. 7 Література …………………………………………………………………… 16
Зміст 1. Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства……………………………………………………………………………. ..3 2....і вибір кращого варіанту залучення інвестицій………………………………………………………………………......8 Висновок…………………………………………………………………………………16
... Задача № 12 На основі наведених даних визначити доходи від іншої операційної діяльності та від фінансових операцій: дохід від інвестицій в асоційовані підприємства – 1000 грн.
Вступ 1. Зв'язок між інвестиціями та заощадженнями населення 2. Трансформація заощаджень населення в інвестиції 3.
...Question 2 Однією з цілей інвестицій підприємства є: a. ріст обсягів виробництва b. отримання прибутку c. отримання інноваційної продукції d. підвищення конкурентоспроможності продукції Question 3 Чисті ... суму валових інвестицій за мінусом амортизаційних відрахувань та відсотків по кредитам b. суму валових інвестицій та амортизаційних відрахувань c.
забезпечують реалізацію інвестицій, виступаючи в ролі кредиторів Question 8 Обсяг валових інвестицій відрізняється від обсягу чистих інвестицій розміром: a. зміни цін b.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інвестиційної діяльності 1.1 Економічна сутність інвестицій 1.2 Класифікація інвестицій підприємства 1.3 Методика оцінки і аналізу проекту вкладення інвестицій 1.4 Використання власних фінансових ресурсів ...
Сутність інвестицій, їх значення та класифікація 1.2. Методологія управління інвестиційною діяльністю підприємства 1.3. Оцінка ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства РОЗДІЛ ... Дослідження динаміки і структури інвестицій підприємства РОЗДІЛ 3. ЗАХОДИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3.1. Заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств лісопромислового ...
Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 2006, 2007, 2008 роки 3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізований період 4.
...діяльності 3.2 Прискорення обігу інвестицій на підприємстві Висновки Список використаної літератури У дипломній роботі були проаналізовані ключові проблеми прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства та методи ...спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал. Лише за останні три роки зазначений показник збільшився на 44,1%. У 2003 році освоєно інвестицій в ...
...спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал. Лише за останні три роки зазначений показник збільшився на 44,1%. У 2005 році освоєно інвестицій в основний капітал на суму ...
...тез характеризують теорію оптимізації портфеля інвестицій (Г. Марковіц): систематичний ризик може бути мінімізований шляхом диверсифікації інвестиційного портфеля; зменшення несистематичного ризику портфеля інвестицій досягається за рахунок його диверсифікації; ...
якщо очікувана доходність інвестицій перевищує ціну позичкового капіталу c. якщо використання позики дає змогу збалансувати фінансові потоки за проектом Question 3 Частини будови, визначені ...кредитних ресурсів у країні обсяг інвестицій: a. зростає b. зменшується c. залежить від інших економічних умов ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Кредитний ризик за окремим ...
Класифікація фінансових інвестицій 1.3. Методологія аналізу фінансових інвестицій Розділ 2 Практичні засади управління фінансовими інвестиціями ТОВ «ТВП «Україна» 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ресурсів тов «меркурій» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.2 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.3 Моделі та методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти залучення та використання інвестиційних ресурсів тов «вулкан» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 А...
Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 2006, 2007, 2008 роки 3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізований період 4.
Дослідження динаміки і структури інвестицій підприємства 4. Заходи щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємств лісопромислового комплексу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Обєктом дослідження переддипломної магістерської ...роки підприємство не здійснювало фінансових інвестицій та не отримувало їх. Капітальні інвестиції здійснювались в 2008 2010 році в незначних обсягах. В 2008 2010 р.
...спостерігається позитивна динаміка зростання обсягів інвестицій в основний капітал. Лише за останні три роки зазначений показник збільшився на 44,1%. У 2005 році освоєно інвестицій в основний капітал на суму ...
...Реальна відсоткова норма прибутку,% Обсяг інвестицій, млрд.. дол.. Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.. дол.. 2006 2007 2008 Ini Inii 1 18 ... Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 2006, 2007,2008 роки. 6.1.3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізуємий період ...
...Реальна відсоткова норма прибутку,% Обсяг інвестицій, млрд.. дол.. Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.. дол.. 1996 1997 1998 Ini Inii 1 18 ... Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 1996, 1997,1998 роки. 6.1.3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізуємий період ...
...Реальна відсоткова норма прибутку,% Обсяг інвестицій, млрд.. дол.. Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.. дол.. 2006 2007 2008 Ini Inii 1 20 ... Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 2006, 2007,2008 роки. 6.1.3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізуємий період ...
...Реальна відсоткова норма прибутку,% Обсяг інвестицій, млрд.. дол.. Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.. дол.. 1996 1997 1998 Ini Inii 1 20 ... Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 1996, 1997,1998 роки. 6.1.3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізуємий період ...
...Реальна відсоткова норма прибутку,% Обсяг інвестицій, млрд.. дол.. Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.. дол.. 1996 1997 1998 Ini Inii 1 18 ... Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 1996, 1997,1998 роки. 6.1.3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізуємий період ...
...Реальна відсоткова норма прибутку,% Обсяг інвестицій, млрд.. дол.. Реальна відсоткова ставка по роках, % Зміна попиту на інвестиції, млрд.. дол.. 2006 2007 2008 Ini Inii 1 16 ... Графічно визначити обсяг інвестицій при зміні реальної відсоткової ставки за 2006, 2007,2008 роки. 6.1.3. Знайти сукупний обсяг інвестицій за аналізуємий період ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.