Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2546 за запитом інформації

Нормативно методологічні засади інформації як об’єкту цивільних прав 1.1. Поняття "інформація" та його еволюція 1.2. Види інформації та їх нормативно правове ...
Нормативно методологічні засади інформації як об’єкту цивільних прав 1.1. Поняття "інформація" та його еволюція 1.2. Види інформації та їх нормативно правове ...
Засоби масової інформації, преса, радіо, телебачення, електронні засоби масової інформації як суб'єкти інформаційно правових відносин. 2. Право на доступ до інформації. 3.
(курсова відповідає всім вимогам оформлення, +наявні зноски, уся інформація не взята з неба, а ссилається на відповідні джерела) ЗМІСТ ВСТУП.............................................................................................................................3. 1. Поняття та ознаки інформації .........................................................................5. 2.
Об'єкти науково технічної інформації 2. Зміст права на науково – технічну інформацію 3. Право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію Висновок Список використаної літератури Науково технічний потенціал ...
Інформація та управління §1 Поняття „Інформація” §2 Роль інформації в управлінні §3 Джерела інформації в системі інформаційної діяльності 3.1 Електронні ...
Характеристика криміналістичної інформації 1.1. Поняття та ознаки криміналістичної інформації 1.2. Технічні засоби – елемент у структурі діяльності по збиранню криміналістичної інформації Розділ ...
Характеристика джерел криміналістичної інформації Розділ 2. Окремі види джерел криміналістиної інформації 2.1. Сліди злочину як джерела криміналістичної інформації 2.2.
Розвиток поняття інформація в різних науках…………………………….5 1.1. Еволюція поняття інформація………………………………………………….5 1.2. Розуміння інформації в різних галузях науки та в ...
Належна організація з комерційної інформації та комерційної таємниці – це запорука успішності роботи підприємства II. Коротка характеристика ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» 2.1. Місцерозташування 2.2.... Організація рекламної інформації на підприємстві 2.7. Характеристика основних показників господарської діяльності III. Основна частина 3.1. Особливості комерційної інформації. 3.2.
Патентна інформація та патентна документація 1.1. Функції патентної інформації 1.2. Особливості патентної документації 1.3.
...наукова база функціонування системи захисту інформації WEB –порталу 1.1. Основні поняття та визначення політики інформаційної безпеки 1.2. Склад та зміст основних заходів щодо інформаційної ... Класифікація загальних принципів системи захисту інформації 1.4. Правова база інформаційної безпеки Розділ 2. Аналіз загальної системи захисту WEB –порталу 2.1.
Основні етапи прийому інформації оператором 2. Прийом інформації оператором через зоровий аналізатор 3. Прийом інформації оператором за допомогою слухового аналізатора 4.
...аспекти функціонування ринків з асиметричною інформацією 1.1 Асиметричність інформації її сутність і значення 1.2 Рівновага на ринку з асиметричною інформацією 2.
Сутність аналітико синтетичної переробки документальної інформації 1.1. Термін "інформація" та її використання в науці 1.2. Об’єкти та процеси перетворення документальної інформації 1.3 ...
ВИНИКНЕННЯ ПИСЕМНОСТІ ТА ІСТОРІЯ КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 1.1. Виникнення писемності та історія розвитку письма 1.2. Кодування інформації та класифікація знаків 1.3.
СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН………………………………………………………………….6 1.1. Поняття інформації як об’єкта цивільних правовідносин………………..…..6 1.2.
Масова інформація в системі соціального формування особистості 1.1. Форми, засоби та функції масової інформації 1.2.
Основи побудови систем захисту інформації……………………….10 1.1. Системні принципи захисту інформації ………………………………….10 1.2. Інтегровані системи захисту інформації………………..............................14 РОЗДІЛ 2.
Темою даної самостійної роботи є телеконференції як новітні технології обміну інформацією. Об’єктом дослідження є технічні пристрої та програмне забезпечення, яке використовується для організації телеконференцій. Предметом дослідження є власне телеконференції та ... Метою даної роботи є надання інформації про телеконференції, яка допоможе користувачам більш ефективно використовувати їх можливості, зокрема про сутність телеконференцій, їх структуру, програми, які можуть бути ...
...ДІЛОВОГО ЧОЛОВІКА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 1.1. Поняття образу ділової людини 1.2. Основні проблеми створення образу ділового чоловіка в засобах масової інформації РОЗДІЛ 2.
Поняття системи маркетингової інформації Значення та види маркетингової інформації в маркетинговій діяльності Маркетингове середовище Вторинна і первинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки Список ...
Зовнішня і внутрішня інформації 3. Види економічної інформації Список використаної літератури
Доступ до відкритої інформації 2. Інформація з обмеженим доступом 3. Доступ громадян до інформації про них Література
Закон України “Про інформацію” та інформаційна діяльність Розділ 2. Закон України “Про телебачення та радіомовлення” Розділ 3. Галузі, види, джерела інформації та охорона інформації Висновки Список ...
Роль інформації в житті особистості, суспільства, держави. Інформаційне суспільство 2. Роль і місце свободи слова і права на інформацію у системі демократичних прав і ...
Варіант І Задача №1 У газеті "Голос України" від ... була розміщена інформація про проведення 28.04.2009 р. загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Базис" (далі – ПАТ "Базис"), підписана правлінням ПАТ.
Інформація як об'єкт права………………………………………...….….8 Розділ 2. Інформація як об'єкт цивільного права…………………………….…..14 Розділ 3. Право власності на інформацію……………………………...
...елементи процесу передачі стихійних форм інформації 3. Етапи передачі інформації (стихійні форми) 4. Специфіка обміну інформацією в стихійному плані Висновок Література
Галузі, види, джерела інформації та охорона інформації Висновок Список використаної літератури
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналіз літератури 1.2 Аналіз джерельної бази РОЗДІЛ 2 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 2.1 Політика захисту інформації 2.2 Основні складові інформаційної безпеки 2.3 Підходи до захисту ...
Роль засобів масової інформації у виборчих кампаніях 3.1. Преса і телебачення у виборчих кампаніях 3.2. Використання Інтернет ресурсів у виборчій практиці 3....неабияке значення відводиться засобам масової інформації. Завдяки впливу на величезну аудиторію засоби масової комунікації стали новою категорією впливу в політичних процесах.
...інформаційної системи обліку та аналізу інформації для проведення маркетингових досліджень на фармацевтичному ринку 2.1. Розробка структури інформаційної системи та алгоритмів її функціонування 2.2....інформаційної системи обліку та аналізу інформації для проведення маркетингових досліджень 3.1. Вибір середовища розробки 3.2. Розробка інформаційної системи обліку та аналізу інформації для маркетингових ...
Використання можливостей засобів масової інформації для формування відповідної громадської думки при розслідуванні злочинів 2.3. Використання можливостей засобів масової інформації для виявлення та розшуку злочинців ...
...У ПРОЦЕСІ ПОШУКУ Й ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 26 2.1. Відчуття як початкова ланка пізнавального процесу 26 2.2. Сприйняття як активний процес пошуку й обробки інформації 30 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 ...
Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень 2. Джерела інформації та їх використання в науково дослідній роботі 3.
Поняття та методи кодування економічної інформації. 2. Методи класифікації економічної інформації. Висновок Використана література
...на ринку України лікарського засобу інформацією про те, що численні авторитетні дослідження довели високу його ефективність порівняно з подібним лікарським препаратом, що поширюється іншою закордонною компанією, ... Недостовірною була інформація й і у тій частині, де йшлося про те, що противопоказань у застосуванні цього лікарського засобу «дотепер не виявлено», тоді ...
Банківська таємниця як окремий вид інформації з обмеженим доступом...10 1.3. Банківська таємниця як об’єкт правовідносин ...............................................14 РОЗДІЛ 2. Правовий режим банківської таємниці та порядок розкриття інформації, що відноситься до банківської таємниці............................................
...українських та російських засобів масової інформації РОЗДІЛ 2. Особливості використання суспільно політичної лексики в мові друкованої преси 2.1. Модерна політична лексика сучасних українських засобів масової інформації (на матеріалі газет „День” (1998 ...
...віддзеркалює їх, є засоби масової інформації. Їх вплив дуже великий на громадську свідомість. Здатність швидко й майже тотально охоплювати найширші аудиторії дає їм змогу формувати суспільну ... Ось чому мова засобів масової інформації важлива й актуальна проблема сучасних досліджень. У процесі розвитку суспільства виникають нові поняття, які потрібно називати.
1. (9). Способи відображення аналітичної інформації: графічний спосіб, способи табличного відображення аналітичних даних …...3 2. (68).
План br />br /> 1. Анотування і реферування документів як процес згортання наукового знання і як процес аналітико синтетичної обробки інформації. 2.
План: І Інформаційні потоки в організації…………………….……………….. 3 ІІ Види і загальна структура інформації………………….……………... 5 Список використаної літератури………………………………………... 10
Впровадження інформаційних технологій у медичному закладі дозволяє створювати програмні комплекси для автоматизації управлінської діяльності, формування зведених довідок ...комп’ютерної системи підтримки обміну інформацією. Кілька об’єднаних у локальну мережу комп’ютерів, що розташовані у головного лікаря, відповідального за ведення статистичних спостережень та формування ...
Зміст стр Вступ Розділ 1. Поняття і загальна характеристика злочинів, які вчинені з використанням сучасних інформаційних технологій Розділ 2....протидіючих цим злочинам, оперативного обміну інформацією про комп’ютерні злочини. Сучасний стан і генезис злочинності з усією очевидністю свідчать про те, що вона перетворилася на специфічну ...
Вступ 1. Питання права 2. Управлінський рівень 3. Управління ризиками 4. Організаційний рівень 5.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.