Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 816 за запитом іншими

Вступ Розділ І Теоретичні основи обліку розрахунків підприємства з банками та іншими кредитними установами 1.1 Облік короткострокових кредитів банку 1.2 Облік готівкових та безготівкових розрахунків підприємства 1.3....розрахунків підприємства з банками та іншими кредитними установами Розділ 2 Практичні аспекти обліку розрахунків ВАТ «Черкасихліб» з банками та іншими кредитними установами 2.1 Загальна характеристика ...
Тема № 1. Кримінально процесуальне право України як галузь права України та його зв'язок з іншими галузями права ПЛАН 1.
...Конституійного Суду у взаємодії з іншими гілками влади в Україні Розділ 2. Дослідження взаємовідносин Конституційного Суду України з органами державної влади 2.1.... Співпраця Конституційного Суду України з іншими органами державної влади Висновки Список літератури
Відмінні та спільні риси облігацій з іншими цінними паперами Список використаних джерел
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………….……………………...…..3 РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ФІНАНСОВО – ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ……………………………………………………………....5 РОЗДІЛ 2.... СПІВВІДНОШЕННЯ ФІНАНСОВО – ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ З ІНШИМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ……………………………………………………………..18 3.1. Теоретичні основи визначення місця фінансово правової відповідальності в системі юри¬дичної відповідальності………………………………………………18 3....
ВАРІАНТ 1 1....його дівчина Фокіна зустрічається з іншими хлопцями, прийшов до неї додому в стані алкогольного сп’яніння для з'ясування стосунків, але Фокіна не пустила його у ...
У статті висвітлюється характеристика та роль протоколу як основного документу інформаційно довідкового характеру. Здійснено розгляд співвідношення протоколу з іншими організаційно розпорядчими документами.
... Варіант – 4 1. Закони і категорії політології. Функції політології та її зв’язок з іншими науками. 2.
Варіант V Задача №1 Гаркуша, учасник ТДВ "Гарант" з 30 % ...часткою у статутному фонді, запропонував іншим учасникам викупити його частку за ціною у 10 тис. грн. Пропозиція була надіслана 20.09.2006 р.
29 липня у дворі будинку свого батька Попов вечеряв, вживаючи спиртні напої, разом з членами сім’ї та іншими особами, в тому числі з ...
8 квітня 2003 року приблизно о 24 й годині за місцем свого проживання Деркач вживав спиртні напої з Філіном та іншими особами.
1. Поняття, методи та завдання психотерапії 2. Інтердисциплінарний характер психотерапії 3. Психотерапія в неврології 4.
Вступ Розділ 1. Поняття про документознавство як наукову дисципліну 1.1 Основні етапи розвитку документознавства 1.2 Об’...
Вступ 1. Зв’язок соціальної психології з психологією та психологією особистості 2. Зв’язок соціальної психології з акмеологією 3.
ВСТУП ………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ….. 6 1.1.
Вступ Частина I. Оподаткування юридичних осіб в Україні 1.1. Фінансово правова сторона оподаткування юридичних осіб 1.2.
...між суб'єктами господарювання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання та нагляд та контроль за цією діяльністю з боку держави з метою усунення незаконності в ...що випливають з цього документа, іншим особам; Б) документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає відносини між суб'...
...НА ПЕРЕКАЗ, ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ………………………………………….………….6 1.1. Поняття суб’єкта незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків…...
...НА ПЕРЕКАЗ, ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ДОСТУПУ ДО БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ, ОБЛАДНАННЯМ ДЛЯ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ 2.1. Об’єкт незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, ...
...індивідуальність завдяки своїм стосункам з іншими людьми; 2) в результаті промислової революції та раціоналізації процесу праці сама робота значною мірою втратила привабливість, тому люди шукають задоволення ...тому він повинен кооперуватися з іншими. Таким чином, організація просто допомагає індивідові досягти мети, яку він не може зреалізувати іншим шляхом.
...надається щорічна відпустка нарівні з іншими працівниками b. надається неоплачувана відпустка за бажанням працівника c. не надається Question 5 Чи можуть працівники використовувати час обідньої перерви ... допускається на рівні з іншими працівниками b. допускається, як виняток в тих галузях народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід ...
інвестування, яке опосередковане іншими особами Question 6 Якщо інвестиції можуть бути конвертованими у грошову форму в строк від 1 до 6 місяців, то таки ...з акціями, облігаціями, векселями та іншими фінансовими інструментами c. це ринки боргових інструментів, які зв’язані з позиками на житлову та промислову нерухомість, а також на ...
...сприятливі умови з постачальниками та іншими партнерами або пошук нових партнерів, що могли б запропонувати більш вигідні умови; Спільні закупки з іншими покупцями у одного постачальника, що ...
...разом, щоб допомогти собі та іншим, не маючи на меті одержати прибутки Question4 Балів: 1 Суспільство, за теорією соціальної роботи, поділяється на наступні сектори: Виберіть одну ...тільки своїм членам, але й іншим людям Question10 Балів: 1 Змістовні принципи соціальної роботи включають: Виберіть одну правильну відповідь a. справедливість b.
...великими партіями підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності. Роздрібна торгівля — торгівельна діяльність із продажу товарів поштучно та дрібним оптом безпосередньо громадянам та іншим споживачам переважно із розрахунками готівкою.
...великими партіями підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб’єктам підприємницької діяльності. Роздрібна торгівля — торгівельна діяльність із продажу товарів поштучно та дрібним оптом безпосередньо громадянам та іншим споживачам переважно із розрахунками готівкою.
Іншими видами транспорту користується 40 чоловік (подія В), а 20 чоловік одночасно користуються метро та іншими видами транспорту.
...підбору кадрів та взаємодія з іншими органами………………........89 17. Модернізація державної податкової служби України…………………….….92 18.Організація охорони праці в Ніжинській ОДПІ…………………..…………...95 Висновок.......................................................................................................................платників податків; запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розсліду...
...Податковий кредит", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" відображаються у рядках 250, 610 відповідно. При заповненні форми 2 "Звіт про фінансові результати" необхідно звернути увагу на наступне: ...збитків 510 377 Розрахунки з іншими дебіторами 870 40 Статутний капітал 78200 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 3100 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 4950 641/...
...тісними і близькими відносинами з іншими людьми; 2) тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і ...тісними і близькими відносинами з іншими людьми; 2) тенденцію до пасивності і залежності. Індивід добре інтегрований, але покладається на інших людей в забезпечення його матеріально і ...
...державами або соціальними, етнічними та іншими спільнотами; в) це масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності; г) ...державами або соціальними, етнічними та іншими спільнотами; в) це масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в будь якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень захворюваності; г) ...
...і дебіторської заборгованості, які регулюється іншими положеннями бухгалтерського обліку (П(С)БО 21 „Вплив змін валютних курсів”, П(С)БО 14 „Оренда”). 5....за відшкодуванням завданих збитків, з іншими дебіторами для обліку яких використовують рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами». Здійснення контролю за станом грошових активів та дебіторської заборгованості ...
...найбільш матеріалоємними в порівнянні з іншими видами продукції. Проведені нами дослідження і аналіз матеріальних витрат на виробництво ковбасної продукції за показниками ВАТ “Ювілейний”, дають змогу визначити ...з минулими періодами та з іншими підприємствами галузі. З метою поглибленого дослідження впливу матеріальних та інших витрат на собівартість продукції підприємства був застосований метод економетричнихного моделювання.
...Погорілому підозрюваного Марченка з двома іншими громадянами, які не мали різких відмінностей в зовнішності, віці та одязі. Потерпілий вказав на підозрюваного Марченка як на особу, яка ...Таварткіладзе для впізнання разом з іншими фотознімками. Потерпілий Паюл заявив, що він не може впізнати особу, яка вчинила проти нього злочин, по фотознімках, але зможе впізнати ...
№ 88 та іншими нормативними актами. Синтетичний облік запасів в Дніпродзержинській середній загальноосвітній школі № 41 ведеться на активних рахунках № 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” ...ордері № 17 „Накопичувальна відомість за іншими операціями”. В результаті проведеного дослідження слід зазначити, що в школі інвентаризація запасів проводиться за місцем їх зберігання та за матеріально ...
...тісними і близькими відносинами з іншими людьми c. людей перебільшено емоційно стриманих, дещо прямолінійних в своїх вчинках і звичках, які люблять бути саме забезпеченими, неохоче приймають ...тісними і близькими відносинами з іншими людьми Question 11 Хто із вказаних вчених запропонував п'ять стратегій пристосування в старому віці a. Ф.Гізе b. Д.
з іншими фінансовими коефіцієнтами цього ж підприємства; e. ні з чим з перерахованого. Question 6 Чи може величина обернена коефіцієнту “ціна/прибуток” ...більшу ефективність в порівнянні з іншими проектами f. а)+в)+д) g. б)+г) Question 3 Конкурентні переваги фірми, що планує інноваційний проект, що може вже ...
Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я.....855 14. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи.....857 15.... Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи.....858 16. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого.....859 17.
...а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність.... Іншими словами, стадія підготовчого провадження створює правові та фактичні умови для повноцінного судового розгляду кримінального провадження.
...права і його співвідношення з іншими галузями права 2. Співвідношення кооперативного права з іншими галузями права 3. Функції і завдання кооперативного права 4.
...завдання, зв'язок логопедії з іншими науками. 2 Формування мовлення в процесі онтогенетичного розвитку дитини. Поняття про мовленнєву ваду. Співставлення норми та патології. З.... Зв’язок логопедії з іншими науками та їх значення в розвитку теорії і практики логопедії. 80. Характеристика порушень мовленнєвого розвитку у дітей з вадами слуху.
Основні фонди –це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більш одного року (або ...розрахунок демонтажу обладнання, що реалізується іншим підприємствам Таблиця 3.7 Кошторисно фінансовий розрахунок витрат на демонтаж обладнанн...
...науки про прийняття рішень з іншими сферами знань. 3. Фактори, що впливають на прийняття рішень. 4. Типи умов при прийнятті рішень. 5. Причини невиконання рішень. 6....і автомобілі слідували один за іншим без перерви. Задача 2 Спеціалізований пост діагностики представляє собою одно канальну систему масового обслуговування. Кількість стоянок для автомобілів, що очікують ...
Хто є іншими учасниками цивільного процесу. Дайте коротку характеристику. Контрольні питання до теми 2 1. Розкрийте зміст імперативної (умовної) юрисдикції 2.... Особи,які є іншими учасниками цивільного процесу 4. Поняття, значення і види процесуальних строків Варіант 8 1. Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків ...
Зв'язок криміналістики з іншими науками 5. Поняття методологічних основ криміналістики 6. Класифікація методів науки криміналістики 8. Спеціальні методи криміналістики 9.... Зв'язок методики розслідування з іншими галузями знань 3. Криміналістична класифікація злочинів 4. Криміналістична характеристика злочинів 5. Окремі методики розслідування різних видів злочинів Методика Розслідування Вбивств ...
Торговельно економічне співробітництво Німеччини з іншими країнами 2.3. Головні аспекти культурних взаємовідносин Німеччини та інших країн світу Висновки Список використаних джерел Проведений аналіз свідчить‚ що ... Тепер ФРН уже не сприймається іншими державами як дестабілізуючий фактор у міжнародній системі‚ хоча її вплив зростає не лише на регіональному‚ але й на глобальному рівнях.
Зв’язок соціальної роботи з іншими науками та галузями суспільної практики. 8. Соціальна робота як вид професійної діяльності. 9. Зміст соціальної роботи як навчальної дисципліни.... Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та системою педагогічних наук. 4. Поняття соціалізації. Мегафактори соціалізації. Мезофактори соціалізації. Мікрофактори соціалізації. 5. Характеристика соціального виховання. 6.
Передавати іншим громадянам та юридичним особам права володіння, користування та розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення, у порядку, встановленому законом 2....випливають з цих грошових документів, іншим особам 5. Положення, зазначені у пунктах 1, 3 6. Положення, зазначені у пунктах 1 4 4. Реінвестиції – це: 1.
Аналіз взаємовідносин парламенту з іншими органами державної влади та громадськістю……………………………………………………….……26 3.1. Проблема стосунків законодавчої влади з громадськістю……….....26 3.2. Відносини парламенту з іншими органами державної влади України………………………………………………………………………...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.