Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 285 за запитом “ПРОВІДНА”)

Львівський національний університет імені Івана Франка BR> Дипломна робота на тему: BR> СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ (НА ПРИКЛАДІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ “ПРОВІДНА”) BR> + (рецензія, виступ, роздатковий матеріал ) BR> (оцінка "відмінно", 168 сторінок, 2012 рік захисту) BR> Звертайтесь по будь яким питанням: тел.... АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СК “ПРОВІДНА” 43 BR> 2.1. Загальна характеристика діяльності страхо...
Вступ Провідні ідеї праці І. Дамаскіна «Джерело знань». Висновки Література
ВСТУП Розділ I. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРИ ЯК ПРОВІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 1.1.
Вступ Розділ 1. Психологічні особливості гри як провідної діяльності дошкільників 1.1.
1. Еволюція та проблема визначення поняття „культура”. Провідні сучасні підходи до розуміння феномену ...
Вступ Еволюція та проблема визначення поняття „культура”. Провідні сучасні підходи до розуміння феномену культури ...
Вступ 1. Проблема пошуку оптимального регулятора глобальної безпеки серед провідних міжнародних організацій 2.
ВАРІАНТ 5. 1. Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавнього Китаю. 2.
... ВАРІАНТ 4. 1. Охарактеризуйте основні ідеї та ідейні здобутки провідних філософських шкіл Стародавньої Індії. 2.
ВСТУП РОЗДІЛ I. ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ В СОЦІАЛЬНО ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ ТА ЇЇ ВИДИ 1.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 1.1. Поняття конституційного права 1.2.
...внутрішнього світу митця; Question 5 Провідною ідеєю естетики класицизму є: a. сильні пристрасті; b. містицизм; c. гедонізм. d. боговтілення; e. влада розуму; Question 6 Провідною ідеєю етики А.
...та професійно технічної освіти у провідних країнах світу 3.1. Загальна характеристика шкільних систем 3.2. Початкова школа 3.3. Середня і фахова освіта 3.4. Шкільні системи провідних країн світу 3.4.1.
наслідування природи; Question 14 Провідною ідеєю естетики класицизму є: a.гедонізм. b. боговтілення; c. владарозуму; d. сильні пристрасті; e. містицизм; Question 15 Провідною ідеєю етики А.
Провідні чинники і стратегії розвитку освіти в сучасних умовах 2.1. Глобалізація і вплив на освіту 2.2.... Провідні стратегії розвитку освіти у різних регіонах світу ІІІ. Освіта у провідних країнах і в Україні 3.1.
Формули узагальненої провідності для розрахунку електропровідності композиційних матеріалів. 21 1.4. Задачі дослідження. 23 Розділ 2. Вибір об’єктів та методів дослідження.... Методика вимірювання провідності. 26 2.3. Методика дослідження вольт амперної характеристики. 27 Розділ 3. Експериментальні дослідження модельних композиційних матеріалів. 3.1.
Поняття провідної діяльності, її характерні ознаки і розвиваюче значення на різних етапах онтогенезу. 12. Вроджені потреби та інстинктивні форми поведінки немовляти. 13.... Характеристика безпосередньо емоційного спілкування як провідної діяльності немовляти та її розвиваюче значення. 14. Предметно маніпулятивна діяльність як провідна діяльність раннього дитинства. 15.
...наукових і дослідно конструкторських підрозділів провідних науково виробничих комплексів привели їх до руйнування високотехнологічних галузей промисловості, що значно ускладнило умови функціонування наукоємких виробництв....структури, є своєрідним каркасом економіки провідних індустріальних країн і світового господарства в цілому, основою сучасного промислового виробництва. В розвинутих країнах такі структури займають головні позиції в ...
26) Провідна діяльність дітей раннього віку. Входження дітей в світ речей. 27) Спілкування в ранньому віці та особливості розвитку мовлення.... 38) Провідна діяльність молодшого школяра. Структура навчальної діяльності. 39) Динаміка змін відношення до навчання в молодшому шкільному віці. 40) Проблема оцінки.
...ходу промислового пере¬вороту в провідних країнах світу. 4. Вплив континентальної блокади Англії, яку про¬водив Наполеон Бонапарт, на економічний розвиток Франції. 5.... Структурні зміни в економіці провідних країн світу протягом останньої третини XIX— на почат¬ку XXст. 4. Передумови та наслідки створення моно¬полістичних об'єднань, основні ...
Керівництво фірми вивчає провідний світовий досвід та постійно направляє персонал на проходження різноманітних тренінгів щоб адаптувати світовий досвід до місцевих умов і застосовувати його ... В провідних бізнес журналах постійно можна ознайомитися з рекламою фірми та розглянути запропонований широкий спектр послуг, що пропонує консалтингова фірма на ринку ...
Розкрийте зміст та провідну спрямованість вихідних ідей університетської філософії в Україні 19 ст. 3. Охарактеризуйте провідні ідеї фрейдизму та неофрейдизму, дайте їм оцінку.
Польська промисловість дуже диверсифікована і географічно досить рівномірно розміщена, хоч існують райони значної концентрації підприємств її провідних галузей. Провідними є галузі, що виробляють продукти харчування, текстиль, вугілля, машини і обладнання. Країна займає п'яте місце в світі ...
Провідні напрями ренесансного філософствування: гуманістичний антропологізм, неоплатонізм натурфілософія 8 Розділ 3. Філософські ідеї пізнього відродження. 15 Висновки 21 Список використаної літератури ...Дослідити поняття епохи відродження Проаналізувати провідні напрями ренесансного філософствування: Проаналізувати філософські ідеї пізнього відродження. Середньовічна схоластика. Філософія Фоми Аквінського. Об’єктом роботи є філософія Відродження Предметом...
Закономірності виконання та провідні тенденції розвитку давньої єгипетської художньої культури. 1.2. Особливості художнього світогляду давніх єгиптян. Розділ 2.... Провідні міфологічні мотиви давнього Єгипту. 2.2. Давньоєгипетська міфологія в мистецтві. Висновки Список літератури
Схарактеризувати однин з провідних методологічних підходів (компетентнісний, студентоцетричний, практико зорієнтований, культурологічний та ін.) викладання дошкільної педагогіки у закладах вищої освіти (ЗВО). 3.... Коротко схарактеризувати провідних форм організації процесу оволодіння студентами змістом дошкільної педагогіки. Результати виконання завдання оформіть у вигляді таблиці.
Схарактеризувати однин з провідних методологічних підходів (компетентнісний, студентоцетричний, практико зорієнтований, культурологічний та ін.) викладання дошкільної педагогіки у закладах вищої освіти (ЗВО). 3.... Коротко схарактеризувати провідних форм організації процесу оволодіння студентами змістом дошкільної педагогіки. Результати виконання завдання оформіть у вигляді таблиці.
Загальний рівень розвитку провідних галузей господарства україни 3.1 Сучасна структура і рівень розвитку провідних галузей господарства України 3.2 Проблеми і перспективи розвитку ...
Загальний рівень розвитку провідних галузей господарства україни 3.1 Сучасна структура і рівень розвитку провідних галузей господарства України 3.2 Проблеми і перспективи розвитку ...
...Question 3 Балів: 1 Виділіть провідні риси середньовічної філософії (можливі декілька варіантів відповіді): Виберіть одну або кілька відповідей a. підпорядкування розуму релігійній вірі b....Question 11 Балів: 1 Виділіть провідні напрямки схоластичної філософії (можливі декілька варіантів відповіді): Виберіть одну або кілька відповідей a. епікуреїзм b. реалізм c. неоплатонізм d.
...на задній план релігію, посіла провідну позицію в світогляді людства. Наукове співтовариство диктувало суспільству правила практично у всіх сферах життя, наука була вищим авторитетом і критерієм істинності. Протягом кількох століть провідною, базовою діяльністю людей була наука ...
Різні провідні економісти постійно намагалися висловити свої думки з приводу них. Ще давні вчені (Арістотель) виявили існування такого явища в суспільному житті....явища ніколи не залишить байдужими провідних спеціалістів від економіки.
...ОСЕРЕДКИ (ЦЕНТРИ) НАРОДНОЇ ТКАНИНИ ТА ПРОВІДНІ НАРОДНІ МАЙСТРИ………………………………………………..18 3.1. Основні осередки народної тканини…………………………………..18 3.2. Провідні народні майстри ……………………………………………...19 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….
...зумовлена тим, що конституційне право – провідна галузь національного права України. Її провідний характер обумовлений насамперед фундаментальністю та надзвичайною складністю тих суспільних відносин, які є предметом цієї ...
...в даний час з чотирьох провідних країн Західної Європи три (Німеччина, Франція і Італія) близькі до моделі, в якій провідна роль регулювання зовнішньої економіки належить державі, ...
Провідні міжнародні корпорації опосередковують значну частину світового товарного обміну, трансферту технологій та інвестиційних потоків і значною мірою сприяють перетворенню світового господарства ...перерозподіл світового продукту на користь провідних ринкових країн за дуже низьких показників споживання у найбідніших країнах Азії, Африки та Латинської Америки.
...структурний елемент економіки більшості країн, провідна сила їх розвитку та підвищення ефективності. Глобальні тенденції інтернаціоналізації виробництва й капіталу, приватизації, стратегічних альянсів і лібералізації зовнішньої торгівлі поставили ... Зараз провідну роль у глобальних процесах відіграють ТНК США, за характером і масштабами торгово інвестиційної експансії випереджаючи промислові й фінансові компанії інших ...
Визначення величини виробничої потужності позичає провідне місце у виявленні та оцінці резервів виробництва. У сучасних умовах господарювання максимальне використання виробничих потужностей підприємств є найдешевшим заходом, що ...можна судити про правильність вибору провідної ланки, за якою прийнята потужність підприємства, і про величину резервів збільшення випуску продукції окремими цехами.
Визначення величини виробничої потужності позичає провідне місце у виявленні та оцінці резервів виробництва. У сучасних умовах господарювання максимальне використання виробничих потужностей підприємств є найдешевшим заходом, що ...можна судити про правильність вибору провідної ланки, за якою прийнята потужність підприємства, і про величину резервів збільшення випуску продукції окремими цехами.
...діяльності протягом останніх років відводилось провідне місце в дослідженнях таких вітчизняних і зарубіжних економістів як Л.Антонюк, Б.Баласси, О.Білоруса, І.Бураковського, Р.Вернона, О....ефективного національного економічного розвитку посідає провідне місце в сучасних міжнародних економічних дослідженнях, оскільки суттєво видозмінилися його передумови, фактори і ресурси. 2.
Ця тенденція є провідною у творчості письменника романтика, вона потребує ґрунтовного вивчення на художньому рівні. Крім того, дослідження цього аспекту творчості митця дозволяє виділити провідні мотиви, образи, стильові домінанти творів, ...
Провідні види діяльності дошкільників з вадами слуху. 54. Вимоги до території та приміщення дошкільних закладів. 55. Теоретичні підходи Леонгард Е.І.... Гра, як провідний вид діяльності дошкільників з вадами слуху. 67. Принципи навчання та виховання дошкільників з вадами слуху. 68.
...можливо не погодитися з думкою провідних фахівців правознавців про те, що у випадку правонаступництва доречно говорити про припинення провадження, а не про відкладення розгляду....можна не погодитися з думкою провідних фахівців цивілістів про доречність прийняття нового цивільного процесуального кодексу, який би повністю відповідав нормам чинного законодавста і не містив би ...
...галузь промисловості є у Європі провідною і яка перебуває на другому місці? 5. Де в Європі поширене молочне, а де м ¢ ясне тваринництво? 6.... Яка галузь сільського господарства є провідною в Австралії — рослинництво чи тваринництво?
Провідною діяльністю дітей раннього віку є: 1. Предметна діяльність. 2. Ігрова. 3. Самостійна діяльність. 4. Трудова діяльність. 35.... Яка діяльність є провідною діяльністю дітей дошкільного віку? 1. навчальна діяльність 2. спілкування з ровесниками 3. зображувальна діяльність 4. ігрова діяльність 137.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.