Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 1946 за запитом „Удосконалення

...структури собівартості продукції Розділ 3 удосконалення калькулювання і шляхи зниження собівартості продукції 3.1. Автоматизація калькулювання собівартості продукції 3.2. Напрямки зниження витрат і удосконалення калькулювання собівартості продукції Висновки Список ...
Загальна характеристика удосконалення управління поведінкою персоналу підприємства 1.1. Управління поведінкою персоналу підприємства 1.2. Вироблення ефективної мотиваційної системи як засіб удосконалення управління поведінкою персоналу 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства на прикладі тов „тимпан” 2.1 Техніко економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка конкурентного середовища підприємст...
Удосконалення обліку грошових коштів 60 РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТОВ «СК БІЗНЕС» 67 3.1....грошовими коштами, націлених на їх удосконалення, формування нових підходів до аналітичного забезпечення управління. Розв’язання комплексу зазначених проблем визначає актуальність роботи.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи удосконалення організаційної культури підприємства 1.1 Сутність і структура організаційної культури та її місце в корпоративній культурі організації 1.2 Методи ...4 Висновки Розділ 2 Аналіз удосконалення організаційної культури магазину «Лісовий 2.1 Загальна характеристика магазину «Лісовий» 2.2 Аналіз фінансового стану магазину «Лісовий» 2.3 Аналіз ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи удосконалення організаційної культури підприємства 1.1 Сутність і структура організаційної культури та її місце в корпоративній культурі організації 1.2 Методи ...їх поєднання Розділ 2 Аналіз удосконалення організаційної культури ЗАТ «Гранд Галерея» 2.1 Загальна характеристика ЗАТ «Гранд Галерея» 2.2 Аналіз фінансового стану ЗАТ «Гранд Галерея» ...
Удосконалення обліку, аналізу та аудиту накладних витрат на прикладі ВАТ Пластал, 100 стор., додатки, рецензія, анотація Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1....впровадження нових технологій, нової техніки, удосконалення організації виробництва тощо, тому важливим резервом зниження вартості виробів може бути відносна економія накладних витрат (на одиницю продукції).
Продам курсову роботу з дисципліни Організація виробництва на тему "Удосконалення надання депозитних послуг" на прикладі ПАТ Райффайзен Банк Аваль" (2008 2010 рр.). Захищалася в Івано Франківському Національному Технічному Університеті Нафти ...РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ТА ПРОПОЗИЦІЙ,ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ НАДАННЯ ДЕПОЗИТНИХ ПОСЛУГ 4.1 Економічне обґрунтування запропонованих заходів ……………..51 4.2 Розробка проекту удосконалення надання депозитних послуг ..
Удосконалення організації праці персоналу в готелі «Росава» 2.1. Загальні відомості про готельний комплекс «Росава» 2.2.... Методи удосконалення організації праці в готелі «Росава» Висновки та пропозиції Перелік використаних джерел та літератури
Удосконалення управління соціально трудовими відносинами на підприємстві 2.1. Заходи з покращення умов праці та техніки безпеки 2.2....соціального розвитку підприємства як засіб удосконалення управління соціально трудовими відносинами на підприємстві 2.3. Удосконалення управління соціально трудових відносин та оцінка соціального ефекту Висновки Список літератури
...МДПІ 26 Розділ 3 Шляхи удосконалення обліку платників податків та податкових надходжень 32 3.1. Удосконалення процедур взяття на облік платників податків в органах державної податкової ...
Удосконалення методичної роботи в дошкільному закладі 3.1. Проблеми методичної роботи та напрямки її удосконалення в дошкільному закладі 3.2.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ СП «НТОН» ГОТЕЛЮ «ВОЛТЕР»…………………………..74 3.1. Удосконалення ефективності використання основних фондів………….74 3.2.
Теоретичні та методологічні засади удосконалення забезпечення та ефективності використання матеріальних ресурсів 1.1. Суть і характеристика матеріальних ресурсів 1.2.... Шляхи удосконалення забезпечення та ефективності використання матеріальних ресурсів 3.1 Шляхи зниження матеріаломісткості на ВАТ «Черкасихліб» 3.2 Шляхи підвищення ефективності використання ...
Теоретичні та методологічні засади удосконалення забезпечення та ефективності використання матеріальних ресурсів 1.1. Суть і характеристика матеріальних ресурсів 1.2.... Шляхи удосконалення ефективності використання матеріальних ресурсів Висновки Список використаної літератури Додатки
...Інфраструктура підприємства і напрямки її удосконалення. Позиковий відсоток і його роль у визначенні ефективності використання виробничого потенціалу підприємства Вступ 1. Інфраструктура підприємства і напрямки її удосконалення 1.1 Сутність інфраструктури підприємства, ...
26 РОЗДІЛ 2 Удосконалення переговорного процесу „Україна – ЄС” як напрямок інтенсифікації двостороннього співробітництва ........................................ 31 2.1. Переговори як спосіб вироблення політики у ЄС: проблеми ... Удосконалення взаємовідносин „Україна ЄС”..................................... 46 ВИСНОВКИ ................................................................................................... 54 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...........................
Дослідження удосконалення управління трудовим колективом підприємства 2.1. Організаційно економічна характеристика ВАТ „Поліхім” 2.2. Пропозиції щодо покращення системи управління трудовим колективом ... Шляхи удосконалення процесу управління трудовим колективом підприємства Висновки Список літератури
Напрями технологічного удосконалення споживчих властивостей шоколаду 2.3. Напрямок удосконалення системи контролю якості шоколаду на підприємстві Висновок Список використаної літератури
Удосконалення мотиваційної політики на ВАТ „Славутський хлібзавод” 3.1. Підвищення ефективності системи мотивації і стимулювання праці ВАТ „Славутський хлібзавод” 3.2. Шляхи удосконалення мотиваційної політики підприємства Розділ 4.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПП «РИАЛЕЛИТСЕРВИС РЛК » 2.1. Фінансовий облік поточної дебіторської заборгованості на підприємстві Рис.2.1.... Напрями удосконалення організації техніки безпеки та охорони праці на підприємстві ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
...стратегії ПАТ «НЗТА» РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПАТ «НЗТА» 3.1 Шляхи удосконалення експортної стратегії ПАТ «НЗТА» 3.2 Економічне обґрунтування запропонованого проекту ...
Розробка пропозицій по удосконаленню маркетингової товарної політики на ЗАТ "Спортмайстер" 3.1. Розробка стратегій товарної політики підприємства 3.2. Удосконалення асортименту товарів підприємства 3.3.
...ПАТ «Дніпрометиз» 39 РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 41 3.1. Шляхи удосконалення амортизаційної політики підприємства 41 3.2. Рекомендації щодо покращення використання основних фондів ...
...цільових програм Розділ 3 напрями удосконалення інформаційно аналітичного супроводу реалізації регіональних цільових програм на рівні району 3.1. Удосконалення механізмів і структури інформаційно аналітичного супроводу регіональних ...
...підприємства 57 РОЗДІЛ III ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 67 3.1. Узагальнення зарубіжного досвіду управління власним капіталом та можливості його використання в межах ВАТ «... Напрямки удосконалення управління власним капіталом ВАТ «ККХП 2» з позицій фінансового менеджменту та оцінка їх ефективності 78 ВИСНОВКИ 90 ПРОПОЗИЦІЇ 93 СПИСОК ...
Удосконалення організаційно методичного забезпечення здійснення статистичного спостереження Головного управління статистики у Тернопільській області 3.1. Удосконалення організації здійснення статистичних спостережень 3....
...підприємства та основні напрями їх удосконалення 2.1. Передумови та організація формування фінансової звітності та особливості їх оприлюднення 2.2. Узагальнення інформації з метою формування податкової ... Напрями удосконалення організації техніки безпеки та охорони праці на підприємстві ТОВ «ДЖ.ЛМ.ЦЕНТР» Висновок до розділу Висновки та пропозиції Список використаних ...
УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 32 3.1. Підвищення ролі кадрової служби у керуванні людськими ресурсами 32 3.2. Удосконалення організаційної структури підприємства в аспекті ...
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВАТ «ПІВДГЗК» 66 3.1. Обґрунтування заходів з підвищення ефективності організації виробничо господарської діяльності ВАТ «Південний ГЗК» 66 3.2. Шляхи удосконалення методів та підходів до управління ...
Шляхи удосконалення розрахунково касового обслуговування 42 3.3 Удосконалення розрахунково касового обслуговування шляхом впровадження система платежів по телефону «Телебанк  24» 48 ВИСНОВКИ ...
Проектно рекомендаційна частина Рекомендації щодо удосконалення організації акушерської допомоги населенню на базі міської лікарні №1 м. Олександрії Висновки Список використаних джерел Додатки Під час написання дипломної ...збільшення видатків на медикаментозне забезпечення; удосконалення лікувально діагностичного обладнання в закладі дасть можливість проведення обстеження ургентних хворих, в нічний час, під час пологів для виключення патологічних ...
ЗМІСТ ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМИ АКТИВАМИ 11 1.1 Економічна сутність ... ЗМІСТ ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМИ АКТИВАМИ 11 1.1 Економічна сутність і джерела формування обігових активів 11 1.2 Мета і завдання управління обіговими активами підприємств 18 1.3 Методика аналізу джерел формування та ефективності використання обігових активів 40 Висновки до розділу 49 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ОБІГОВИМ КАПІТАЛОМ ТОВ «ГАЛС» 51 ...
Вступ Розділ 1.... Шляхи удосконалення організації обслуговування споживачів у ресторані «Київський» Висновок Список використаної літератури Додатки
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організаційно економічних важелів підприємства 1.1.... Удосконалення організаційно економічних важелів на ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)" 3.1. Підвищення ефективності системи мотивації і стимулювання праці ТОВ "Рівненський ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні та методичні аспекти управління підприємством 1.1. Сутність управління та його принципи 1.... Розробка рекомендацій щодо удосконалення системи упраління підприємством та обгрунтівання доіцльності їх впровадження 3.1. Рекомендації щодо освоєння резервів підвищеня ефективності управління діяльністю підприємства 3....
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1.... ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТОВ «КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» 53 3.1. Оптимізація управління активами ТОВ «Крижопільський елеватор» 53 3.2.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………...... Пропозиції щодо удосконалення методів державного регулювання залучення іноземних інвестицій в економіку Україні……………….. 71 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. 86 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 89
Вступ Розділ і. Теоретичні та методичні аспекти І.1. Сучасні погляди на первинну медико санітарну ... Пошук шляхів удосконалення надання медичної допомоги сільському населенню ІІІ.1. Залученя позабюджетних надходжень коштів для покращення матеріально технічної бази Дмитрівської сільської амбулаторії сімейної ...
Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи планування прибутку в сучасних умовах 1.1. Економічна сутність, функції та фактори прибутку ... З метою удосконалення процесу планування прибутковості на ВАТ „НВМК” пропонується розробка ефективної стратегії формування прибутку підприємства та впровадження бюджетного планування на підприємстві. 5.
РЕФЕРАТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 7 ВСТУП ...ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1. Сутність, особливості та підходи до проектування організаційної структури виробничого підприємства 11 1.2.
ВСТУП Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі ... ВСТУП Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково технологічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, подолання безгосподарності, активізації підприємства, удосконалення проц...
ВСТУП РОЗДІЛ 1....Основні напрямки удосконалення системи менеджменту рекламної діяльності на «ZET II» 3.2. Пропозиції щодо розробки нової рекламної кампанії та оцінка її ефективності ВИСНОВКИ ...
Розділ 1 Економічна сутніть та сладові стратегії підприємства 1.1....ПАТ Дельта Банк Розділ 3 Удосконалення наявної стратегії банку 3.1. Проблеми розробки стратегії розвитку Дельта Банку 3.2. Напрямки роботи Дельта банку по вдосконаленню його ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Власний капітал ... УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН 3.1 Шляхи покращення механізму управління власним капіталом підприємства ПрАТ «СЕНТРАВІС ...
Вступ Розділ 1. Система організації оплати праці на підприємстві 1.1.... Удосконалення системи оплати праці в аграрних підприємствах 3.1. Підвищення продуктивності праці 3.2. Використання прогресивних форм організації праці та оплати ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 6 1....3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ 32 3.1. Перспективи розвитку казначейського фінансового контролю в Україні. 32 3.2.
ВСТУП ……………………………………………………………………….….. 7 Розділ 1. Сутність та складові маркетингової політики комунікацій ……….. 9 1.1.... Рекомендації щодо удосконалення маркетингової комунікаційної політики ТзОВ «Електронпобутприлад» …………………………………….. 60 3.1.Вдосконалення маркетингової стратегії для ТзОВ «Електронпобутприлад» ……………………………………………………….. 60 3.2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи джерел формування фінансових ресурсів підприємств 1.1.... Шляхи удосконалення формування фінансових ресурсів ВАТ “Шполянське автотранспортне підприємство – 17150” Висновки Список використаної літератури
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 1.1. Значення організаційної структури 1.2....та її елементів РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ГОТЕЛЬНО РЕСТОРАННОГО КОМПЛЕКСУ «АПЕЛЬСИН» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.