Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 325 за запитом №№2

Завдання 2.Розробити навчально методичну модель проблемної лекції з дошкільної педагогіки. Тему оберіть самостійно. В навчально методичній моделі вказати: 1. Курс, спеціальність, форма навчання. 2. Розділ навчальної дисципліни. 3.
2. Види маркетингу: залежно від співвідношення попиту і пропозиції, від спрямованості ринків і суб’єктів ринкових відносин та особливостей збуту продукції.... Тема 2 Система и характеристики маркетинга Контрольні питання 2 1. Основні напрями маркетингової діяльності. 2. Системний підхід до організації маркетингу. 3.
2. Научная теория и экономический закон, лежащие в основе целесообразного труда. 3. Основные факторы организации эффективного управления персоналом фирмы (предприятия). Контрольные вопросы к теме 2 1.
...держави та іі структура 1.2. Сучасний стан управління державними фінансами в Україні РОЗДІЛ II. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 2.1.
... Варіант 5. Завдання 1. Практична задача 1. ТОВ “Сигнал” на фасаді будівлі, в якій орендує приміщення під офіс, розташувало банер ... 2. Колективне сільськогосподарське підприємство “Урожай” з метою залучення коштів для весняно польових робіт прийняло рішення про розпродаж великих запасів пшениці та ...
...Р І А Н Т 2 1. Охарактеризуйте на підставі положень Закону України «Про державну службу» порядок проходження державної служби. 2. 2 жовтня 2016 р.
Варіант 2 1. Напрямок в економічній науці, що ґрунтується на аналізі фактів, за якими формулюються принципи економічної поведінки є: а) позитивним; б) нормативним. 2.
Варіант 2 (З О) 1. Під час одного з мітингів Антонова познайомилася з громадянином РФ, який запропонував їй допомогти йому в поширенні ... 2. Іванов запропонував Петрову обікрасти сусідський будинок, на що той погодився. Наступного дня Петров за допомогою відмички відкрив замок на дверях ...
... Вступ 1. Аналіз трудового договору як інституту трудового права країн заходу 2. Аналіз трудового договору України 3.
1. Прибиральницю Дикмарову було звинувачено в тому, що вона під час прибирання в кабінеті вилучила із сумки і ... 2 ст. 11 КК України? 2. Підприємець Мухопад здійснював господарську діяльність на території адміністративно територіальних одиниць, які не були вказані у ...
Задача 2. Тривалість робочого дня 8 годин, норма додаткової вартості – 100%, один робітник за день створює капіталісту 10 дол.
ПО НОВОМУ ЦПК Варіант ІІ (Е К) 1.... 2. В результаті дорожньо транспортної пригоди автомобілі Міцубісі та Тайота зазнали механічних пошкоджень. Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, складеного співробітниками ...
ЗМІСТ ВСТУП.....................................................................................................................3 1. ІНТЕРПРИТАЦІЯ ВІЧНИХ ОБРАЗІВ ЯК СКЛАДОВА ДИСКУРСУ ПУБЛІЦИСТИКИ О.ГОНЧАРА........................................................................4 2. ФІЛОСОФСЬКО ПСИХОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ РОМАНУ М.
Вступ 1. Поняття та зміст валютного регулювання 2. Поняття валюти та валютних цінностей 3.
2. Знайти 2A+3B, якщо , . 3. Знайти матрицю X із рівняння: . 4. Знайти добуток матриць AB і BA (якщо це можливо): ... 2. Визначити, для яких значень a матриця не має оберненої. 3. Знайти ранг матриці: a. ; b. ; c. ; d. ; e. .
...результаті неправильного управлінського рішення Question 2 Головним завданням антикризового управління є: a. Відпрацювання управлінських рішень із мінімальним ризиком, що дозволило б досягти поставленої мети і результату ... 2. Розробка концепції подолання кризи, націленої на відпрацювання стратегічних і оперативних заходів. 3. Реалізація прийнятої концепції для виходу з кризової ситуації.
2. Напишіть, які вимоги культури мови порушено в наведених фрагментах. Правильну відповідь вам допоможе матеріал лекції 1.2. І.
2. Вкажіть яке місце займає цивільно процесуальне право в правовій системі України. 3. Класифікуйте принципи цивільного процесуального права. 4.... Контрольні питання до теми 2 1. Розкрийте зміст імперативної (умовної) юрисдикції 2. Хто може здійснювати захист цивільних прав, крім судів загальної юрисдикції 3.
2. Що включає предмет трудового права в державах Європи і США? 3. Назвіть основні методи регулювання трудових правовідносин у світі 4.... Завдання 2 1. Що являє собою джерело трудового права з точки зору західної правової думки? 2. Охарактеризуйте систему джерел трудового права в ...
В курс МАУП включен новый предмет 2 в 1 (биология и генетика + антропология) Задания и вопросы 140 грн + тесты 40 грн. = 180 грн. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ (140 грн.) ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2 1.
розмежування Question 2 Призначення організації обліку включає: a. збір та накопичення інформації b. організація управління персоналом c. удосконалення та раціоналізацію обробки інформації Question ... директор та менеджер ТЕСТ 2 Question 1 Організацію бухгалтерського обліку регламентує: a. Міжнародні стандарти обліку b. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в ...
Система управління персоналом організації 2. Функції управління персоналом 3. Методи управління персоналом 4. Вимоги щодо обладнання приміщення кадрової служби 5. Кадрове планування. 6.... 2. Вкажіть вимоги щодо обладнання обраної вами підсистеми кадрової служби. 3. Складіть бланк замовлення на підбір персоналу (посаду оберіть самостійно). 4.
Задача 2 В ролі фахівця з підбору персоналу сформуйте бланк співбесіди з кандидатом на вакантну посаду менеджера з продажу або економіста.... Показник Тарифні розряди 1 2 3 4 5 6 Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0 Абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів 0,...
2. Приведите схему взаимосвязи целей, стратегий, политики организации, где Вы работаете? 3. Изобразите взаимосвязь категорий теории управления и охарактеризуйте категории теории ... Тема 2.Развитиеи реализация идей стратегического управления 1. Чем «школа позиционирования» отличается от «школы власти»? 2. Какие школы стратегий, на ваш взгляд, ...
2) Назвіть основні функції податку. 3) Оцініть співвідношення прав і обов’язків платника податків. 4) Що може виступати об’єктом оподаткування.... Контрольні завдання до Теми 2 1) Назвіть джерела податкового права в Україні. 2) Перелічіть місцеві податки й збори. 3) Чи можна стягувати з платників податків ...
2. Визначте види цивільно процесуальних документів. 3. Які правові вимоги пред’являються щодо форми, мови, найменування, структури, змісту, обґрунтування та об’... Контрольні питання до теми 2 1. Складіть типовий цивільно правовий договір 2. Охарактеризуйте способи укладення договорів 3. Класифікуйте договори за різними критеріями Контрольні питання до ...
...систем у сфері освіти 1.2. Сфери використання сучасних інформаційно пошукових систем 1.3. Огляд розробки і впровадження інформаційно пошукової системи в навчання 1.3.1....інформаційно пошукової системи 1.3.2. Принципи роботи інформаційно пошукової системи 1.3.3.Етапи користування інформаційно пошуковими системами РОЗДІЛ 2.
...Підрядник платить неустойку у розмірі 0,2% від договірної вартості об'єкту за кожен день прострочення. Якщо прострочення перевищує 30 днів, обов'язок Підрядника по сплаті неустойки ...відомо про укладений договір застави; 2) навіть якщо договір застави і був укладений, була порушена обов'язкова нотаріальна форма його укладення, а, отже, договір є нікчемним.
2. Припустимо, необхiдно вимiряти рiвень iнтелекту людини. За стандартною процедурою тестування визначається її IQ iндекс (Нагадаємо, що IQ iндекс вимiрюється за ... Вправи до розділу 2 1. Навести приклади шести сукупностей даних, кожна з яких має вiдповiдну властивiсть: мода медiана середнє значення; мода середнє значення медiана; ...
6 1.2. Аналіз елементів внутрішнього середовища ……………………....15 1.3. Сутність і характеристики зовнішнього середовища.……………..19 Розділ ІІ. Управлінський аналіз діяльності готельно ресторанного комплексу «Легенда»………………………………………………………………………...28 2.1.
інвестиції для споживання Question 2 Однією з цілей інвестицій підприємства є: a. ріст обсягів виробництва b. отримання прибутку c. отримання інноваційної продукції d.... залишається незмінною ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Головна мета інвестиційного менеджменту полягає в: a. забезпеченні максимізації прибутку підприємства b. забезпеченні мінімізації ризиків здійснення інвестиційної діяльності ...
2.Мотивы учения студентов 3.Учебные умения. 4.Психологические условия становления студента как субъекта учебно профессиональной деятельности Вопросы: 1.... 2. Цель или мотив определяют основные качества конкретной деятельности? 3. Из каких основных образующих («единиц психологического анализа») состоят способности субъекта деятельности?
21 Question 2 Закони України з питань державної митної справи, нормативно правові акти з питань державної митної справи, видані Кабінетом Міністрів України та ...золото, срібло ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 2 Question 1 Територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і підпорядковується ...
...та його компоненти……………………10 1.2 Сутнiсть поняття «культура здоров’я»…………………………………...15 1.3 Педагогiчнi аспекти формування культури здоров’я особистостi…….33 Висновки до роздiлу 1…………………………………………………………..47 РОЗДIЛ 2.
2. Які підходи до класифікації кризових явищ є найбільш поширеними? 3. Що входить до поняття процесу розвитку кризи? 4.... Контрольні питання до теми 2 1. Які основні причини виникнення кризових ситуацій? 2. Що включає система менеджменту в кризових ситуаціях? 3.
2. Какие акции закритого или открытого АО можно приобрести и продать на открытом рынке? 3. Каким образом акционеры оказывают влияние на ... Контрольные вопросы к теме 2 1. Обслуживаются ли долги холдинга дочерним предприятием? 2. Имеет ли право акционер, владеющий 9% голосов, вносить свои предложения по повестке ...
2. Визначить принципи комерційного страхування. 3. По яким показникам провадиться аналіз страхового ринку? 4. Охарактеризуйте тенденцію розвитку страхового ринку по страховим ... Завдання 2 1. Які особливості здійснення страхової діяльності? 2. У чому полягає сутність поняття «страховий менеджмент»? Охарактеризуйте складові страхового менеджменту 3.
...території за певний період Question 2 Об’єктивна необхідність регулювання демографічного розвитку обумовлена: a. формуванням ринкових відносин b. негативними тенденціями демографічних процесів c....Грішновій Question 2 Хто з вказаних вчених вважає, що трудовий потенціал – це сукупність працездатного населення з урахуванням інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних ...
Question 2 Напрям і метод у політології, що вивчає політичну поведінку індивідів і груп, називається: a. функціоналізм b. емпіризм c. індивідуалізм d....з політологією суспільствознавчих наук) ТЕСТ 2 Question 1 Центральним питанням політики є: a. суспільна самореалізація особистості b. досягнення та здійснення влади c. формулювання суспільної мети d.
2. Характерні риси інформаційної економіки. 3. Глобалізація інформаційних зв'язків: прояв і напрямки. 4. Інформаційний напрямок розвитку сучасного менеджменту (зміст, характеристика, ... Контрольні питання до теми 2 1. Типологія інформаційних зв'язків. 2. Види інформаційних зв'язків. 3. Структура інформаційних зв'язків. 4.
2. Розрахункова задача 1 Таблиця 2 Показники Сума 1. Грошова база 690 2. Коефіцієнт депонування 0,4 3.
2. Де і коли виникли перші банки, перші центральні банки? 3. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи розвитку банківської діяльності. 4.... ТЕМА 2 1. Завдання і функції центральних банків. 2. Операції центральних банків. 3. Системи і органи управління НБУ. 4.
2. Складіть таблицю “Функції права соціального забезпечення України”. 3. Наведіть приклади ситуацій, в яких виникають правовідносини, що регулюються правом соціального забезпечення.... Завдання 2 1. Назвіть основні соціальн і та демографічні груп и та прожитковий мінімум для них в даний час 2.
2. Відобразити схему міжпредметних зв’язків курсу теорії держави і права. Практичне завдання до теми 2 Схематично відобразити основні і факультативні ...
...точки зору законів пізнання Question 2 Яка з названих функцій не є функцією науки? a. прогностична b. світоглядна c. компенсаторна d.... Гегель ТЕСТ 2 Question 1 Наукова теорія це: a. комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на пояснення певного явища b.
2. Які завдання вирішуються в ході інвестування? 3. Головні учасники інвестиційного процесу? 4. Етапи інвестиційного процесу? 5. Фінансовий ефект інвестування? ТЕМА 2 1. Період окупності інвестиційного проекту.
2. Аналіз підходів до розвитку теорії організацій. 3. Характеристика основних напрямків вивчення організацій. 4. Соціально психологічні завдання для вирішення питань з проблем функціонування організації. ТЕМА 2 1. Систематизація напрямків аналізу організації.
2. Яким чином відбувається процес створення нових наукових дисциплін? 3. Які функції виконує наука у житті суспільства? 4.... 2. М.Вебер про специфіку наукової діяльності. 3. Характеристика процесів «раціоналізації» у суспільстві ХХ ст. та роль в них науки. 4.
1.2. Глобальні процеси: класифікація та причини виникнення. 1.3. Тенденції та напрямки сучасної глобалізації. 1.4. Глобальні політичні проблеми сучасності. Тема 2.
12 1.2.Аналіз існуючих інформаційних систем і технологій для розв’язання досліджуваної задачі..........................................................................................28 1.3. Обґрунтування вибору методів та технологій для ...ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ І ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 2.1. Аналіз особливостей розв’язання задачі на досліджуваному об’єкті..........49 2.2. Формування вимог до ІС та розробка її ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.