Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Марина

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 316 за запитом №1-3)

Завдання № 2 1. Прочитайте лекцію 3.1. („Основні норми української літературної вимови“). 2. Виконайте вправу. Перепишіть, розкриваючи дужки й вибираючи правильний варіант.
...обладнання комп’ютерної мережі 29 1.3 Вибір активного мережевого обладнання 36 1.4 Логічна адресація мережі 37 1.5 Комутація 50 1.5.1 Налаштування ...протоколу резервування з’єднань 63 1.5.3 Налаштування VLAN 69 1.5.4. Агрегування каналів зв’язку 73 1.6 Організація бездротового доступу 76 1....
...ЗАВДАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ (МАУП) 1.3 Завдання для самостійного розв'язання 1. Транспонувати матрицю A, якщо: a. ; b. ; c. . 2. Знайти 2A+3B, якщо , . 3....Завдання для самостійного розв'язання 1. Знайти обернену матрицю до матриці А: a. ; b. ; c. . 2. Визначити, для яких значень a матриця не має оберненої. 3.
Дано тарифну сітку: тарифні розряди: 1 2 3 4 5 6 тарифні коефіцієнти: 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0 Визначить діапазон тарифної ...
...та послуг 14 br />br /> 3. Зазначте правильне твердження: а) відкрита економіка — економічна система, яка пов'язана з іншими крашами світу механізмами експорту та імпорту; ...Резервна норма комерційного банку становить 25 %. Внески від населення досягають 1 млнгр. од.
...Р І А Н Т 3 1. Проаналізуйте положення Кодексу адміністративного судочинства України та вкажіть, на які спори розповсюджується юрисдикція адміністративних судів. 2.
3 1. Інтегративна специфіка ділового спілкування як сучасної галузі гуманітарного знання...........................................................................................4 2. Визначення стилю спілкування через систему прийомів діяльності й ...
3 1. ІНТЕРПРИТАЦІЯ ВІЧНИХ ОБРАЗІВ ЯК СКЛАДОВА ДИСКУРСУ ПУБЛІЦИСТИКИ О.ГОНЧАРА........................................................................4 2. ФІЛОСОФСЬКО ПСИХОЛОГІЧНІ ДОМІНАНТИ РОМАНУ М.СТЕЛЬМАХА "БЕРЕГ ЛЮБОВІ"...............................................................
...ЦПК Варіант І (А Д) 1. Гр нка Ковальчук звернулася до суду з позовом до Харківського заводу транспортного обладнання про поновлення на роботі....законного представника у цивільному судочинстві? Процесуальне становище Герасименко О.Р. 3.
... Варіант 3. Завдання 1. Практична задача 1. У рамках договору про співробітництво між науково дослідною фірмою „К” (далі – НДФ „К”), виробничим підприємством “... Завдання 3. Визначте правильні відповіді 1. Акціонерне товариство, яке може здійснювати тільки приватне розміщення акцій, називається: а) закрите; б) публічне; в) приватне; ...
...джерела трудового права Німеччини Завдання 3 1. Які типи юридичних відносин охоплюються категорією «трудові правовідносини»? 2. Назвіть сторони індивідуальних трудових правовідносин 3.... Завдання 4 1. Що являє собою колективний договір? 2. В який історичний період колективні договори були легалізовані законодавством європейських держав? 3.
Контрольні питання до теми 2 1. Розкрийте зміст імперативної (умовної) юрисдикції 2. Хто може здійснювати захист цивільних прав, крім судів загальної юрисдикції 3....суду Контрольні питання до теми 3 1. Що становить предмет доказування у цивільній справі? 2. Дайте класифікацію засобів доказування 3. Назвіть підстави і способи забезпечення доказів ...
...використання сучасних інформаційно пошукових систем 1.3. Огляд розробки і впровадження інформаційно пошукової системи в навчання 1.3.1. Значення інформаційно пошукової системи 1.3.2.... Структура інформаційно пошукової системи 2.1.3. Механізм пошуку інформаційно пошукової системи 2.1.4. Алгоритм інформаційно пошукової системи 2.1.5.
...соответствуют каждой из этих структур: 1) место синтеза белка; 2) создают ток жидкости у поверхности клеток; 3) переме щение клетки в жидкой среде ; 4) аппарат для ... ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3 1. Какие из тканей можно изучать с помощью светового микроскопа и какие можно рассмотреть толь ко с помощью электронного микроскопа?
Практичне заняття 3 План 1. Закон «Про захист персональних даних». Терміни та визначення. 2. Кадрова документація як база персональних даних. 3....Порядок зарахування до кадрового резерву 1.3 Документаційне оформлення роботи з резервом 2. Формування кадрового резерву приватних підприємств Практичне завдання 1.
Контрольні завдання до Теми 1 1) Поясніть відмінності між податком і збором. 2) Назвіть основні функції податку. 3) Оцініть співвідношення прав і обов’язків платника податків.... Контрольні завдання до Теми 3 1) Назвіть принципи податкової політики. 2) Що таке податковий механізм. 3) Які види пільг Ви знаєте.
Варіант 3 (П Ц) 1. Народний депутат України Петровський отримав від знайомих бізнесменів пакет документів, які вказували на ухилення від сплати податків ...
3. Нехай для групи з 12 абiтурiєнтiв проводилося вступне тестування. Результати тесту в балах були такi: 18, 27, 26, 38, 42, ... Вправи до розділу 3 1. Визначити ймовiрнiсть потрапляння випадкового параметра, розподiленого за законом N (7; 2), до iнтервалу (0; 5). 2.
Контрольні питання до теми 2 1. Складіть типовий цивільно правовий договір 2. Охарактеризуйте способи укладення договорів 3. Класифікуйте договори за різними критеріями Контрольні питання до теми 3 1.
ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА АРЕАЛІВ ПОШИРЕННЯ РІДКІСНИХ ВИДІВ ПЛАЗУНІВ УКРАЇНИ 5 1.1. Ряд Змії (Serpentes) 5 1.2. Ряд Ящірки (Sauria) 6 1.3.
28 1.3. Обґрунтування вибору методів та технологій для створення ІС.................44 II. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ. АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ І ПОСТАНОВКА ...67 2.3.1. Характеристика задачі......................................................................67 2.3.2. Вихідна інформація...........................................................................71 2.3.3. Вхідна інформація................................................
...порядку заборгованості за період з 1 серпня 2010 р. – 2 квітня 2012 р. Утім, за спірним договором позивача став зобов’язаним сплатити житлово комунальному підприємству «...унітарні підприємства та їх види. Завдання 3. Визначте правильні відповіді 1.
Завдання №1 1. Визначити основні характеристики комерційного страхування. 2. Визначить принципи комерційного страхування. 3. По яким показникам провадиться аналіз страхового ринку? 4.... Завдання 3 1. Економічна сутність планування в менеджменті страхової діяльності та його етапи. 2. Типовий бізнес план та його основні розділи. 3.
...та менеджер ТЕСТ 2 Question 1 Організацію бухгалтерського обліку регламентує: a. Міжнародні стандарти обліку b. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» c.... розпорядженням керівника ТЕСТ 3 Question 1 Технологія інформаційного процесу включає наступні об’єкти організації: a. керівників підприємства b. працівників управління c.
за 3 задачи в сумме Вступ 1. Поняття кримінальної відповідальності у науці кримінального права 2. Кримінальна відповідальність та кримінально правові відносини 3.... Обвинувальним вироком суду від 1 лютого 2016 р. його було засуджено до 11 років позбавлення волі. Обвинувальний вирок набув законної сили 3 березня 2016 р.
3. Каким образом акционеры оказывают влияние на менеджеров открытого АО? Контрольные вопросы к теме 2 1.... Контрольные вопросы к теме 3 1. Какие органы управления непосредственно представляют интересы акционеров открытого АО? 2. Может ли наблюдательный совет совместно с правлением и ревизионной ...
Задача 1.19 лютого 2018 о 3 тій годині ночі громадянка Дуплій Л. І., яка проживає в місті Боярка Києво Святошинського району ...
...обладнання комп’ютерної мережі 29 1.3 Вибір активного мережевого обладнання 36 1.4 Логічна адресація мережі 37 1.5 Комутація 50 1.5.1 Налаштування ...протоколу резервування з’єднань 63 1.5.3 Налаштування VLAN 69 1.5.4. Агрегування каналів зв’язку 73 1.6 Організація бездротового доступу 76 1....
...функціональних змін організму при старінні………………… 1.3. Ендогенні та фармакологічні модулятори МП………………… 1.4. Механізми дії сірководню в організмі та серцево судинній системі зокрема………………… 1.5....реактиви та обладнання…………………………… 2.2.1. Реактиви……………………………………………………………. 2.2.2. Обладнання………………………………………………………… 2.3. Дослідження відкривання мітохондріальної пори……………….. 2.3.1. Виділення мітохондрій……………………………………………. 2.3...
ТЕМА 2 1. Завдання і функції центральних банків. 2. Операції центральних банків. 3. Системи і органи управління НБУ. 4.... ТЕМА 3 1. Необхідність та завдання здійснення банківського нагляду. 2. Порівняльна характеристика понять "банківське регулювання", "банківський нагляд", "банківський контроль". 3.
...та катаболізм в організмі тварин 1.3. 1.4. Функції та механізми дії сірководню в організмі та серцево судинній системі зокрема Мітохондрії – основні органели у функціонуванні ... МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2.1. Об’єкт дослідження 2.2. 2.3. Матеріали та реактиви Дослідження набухання мітохондрій 2.3.1.
Коферментні функції тіаміна 8 1.1.3. Некоферментні функції тіамінна 9 1.2. Тіамінові похідні та антивітаміни 12 1.3. Характеристика та функціонування Ca2+ АТФ ази ...активності Ca2+ АТФаза ПМ 19 1.3.2. Особливості Mg2+ залежної та незалежної Сa2+ АТФ ази плазматичної мембрани 21 1.4.
Практичне заняття 3. Методологічна культура науки 1. Які риси визначають саме науковий метод дослідження? 2. Чим відрізнається спостереження від експерименту? 3....до самостійної роботи над текстом №3 1. Яких правил слід дотримуватися, обираючи тему дипломної роботи? 2. Яку тему краще вибрати, монографічну (по одній проблемі) чи обзорну?
...і держави в цілому Question 3 Менеджмент кризових ситуацій включає наступні етапи: a. 1. Діагностика й оцінка параметрів кризи. 2. Розробка концепції подолання кризи, націленої на ... 1. Підготовка 2,5 3 млн. менеджерів, знайомих із сучасними технологіями управління. 2. Ефективне використання земельних ресурсів, для чого необхідно передати ...
...ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 За економічним змістом інвестиціями не є вкладення: a. інвестиції у фінансові інструменти b. інвестиції у нематеріальні активи c....зобов’язань ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Інвестиційне планування розробляється у наступній послідовності: a. оперативне, перспективне та поточне планування b.
ТЕМА 2 1. Систематизація напрямків аналізу організації. 2. Типи організаційних структур. 3. Особливості побудови організаційних структур. 4. Типи організаційних структур. ТЕМА 3 1.
ТЕМА 3 1. Якими є завдання інвестора при здійсненні інвестування? 2. Внутрішні та зовнішні інвестиції? 3. Роль іноземних інвестицій щодо розвитку національної ... ТЕМА 4 1. Поясніть з міст терміну «інвестиційний проект». 2. Поясніть роль «учасників проекту». 3. Можлива структура звіту про експертизу проекту. 4.
Контрольные вопросы к теме 1 1. Сексология как наука. 2. Сексуальность человека, концепции сексуальности. 3. Анатомия мужских половых органов. 4. Анатомия женских половых opraнов. 5.... Контрольные вопросы к теме 3 1. Нарушение либидо у мужчин. 2. Эректильные нарушения у мужчин. 3. Расстройства эякуляции. 4. Сексуальная дисгармония у женщин, нарушение оргазма ...
Контрольні питання до теми 2 1. Типологія інформаційних зв'язків. 2. Види інформаційних зв'язків. 3. Структура інформаційних зв'язків. 4. Механізм функціонування інформаційних зв'язків.... Контрольні питання до теми 3 1. Обумовленість потреб організації в інформаційних зв'язках. 2. Види потреб організації в інформаційних зв'язках. 3.
...6 звільнено за власним бажанням 3 7 6 за прогули та інші порушення трудової дисципліни з причин скорочення штату 1 Задача 4 Ви не можете переконати ... Показник Тарифні розряди 1 2 3 4 5 6 Тарифні коефіцієнти 1,0 1,13 1,29 1,48 1,71 2,0 Абсолютне зростання тарифних ...
1.3. Тенденції та напрямки сучасної глобалізації. 1.4. Глобальні політичні проблеми сучасності. Тема 2. Глобалізація та публічна політика Зміст 2.... Політика європейської інтеграції Зміст 3.1. Етапи європейської інтеграції . 3.2. Основні засади розвитку інтеграційних процесів на території Європи та роль України в них.
Завдання 2 1. Назвіть основні соціальн і та демографічні груп и та прожитковий мінімум для них в даний ...2. Мінімальна заробітна плата в даний час 3. Мінімальна пенсія в даний час Завдання 3 1.
Експертиза молочного шоколаду зразків від виробників корпорація «ROSHEN»; компанія «АВК»; компанія «КОНТІ»; корпорація «Бісквіт шоколад»; «Житомирська кондитерська фабрика»; компанія «Монделіс Україна»; Львівська кондитерська фабрика «Світоч» отриманих для реалізації у ТОВ "АТБ маркет" ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………………… 3 ВСТУП………………………………………………………………………………… 4 РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ………………………………. 6 1.1. Аналіз українського ...
Тема 3 1. Як регулюється питання цивільної дієздатності в міжнародному приватному праві ? 2. Що Ви можете сказати про правове положення українських громадян ... Аргументація 1. Чи існує міжнародний договір між Україною і Грузією, що регулює питання такого роду? 2. В органи якої держави варто звертатися?
...Міністрів України ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 3 Question 1 На службу до органів доходів і зборів приймаються громадяни України, які досягли: a. 14 років b.... Центральними органами виконавчої влади Question 3 Посадові особи органів доходів і зборів проходять: a. сертифікацію b. атестацію c. перевірку d. акредитацію Question 4 З прийняттям на ...
Контрольні питання до теми 2 1. Класифікація конфліктів. 2. Діагностика конфліктів. 3. Динаміка конфлікту. 4. Структура конфлікту. 5. Характеристики конфліктуючих сторін. 6. Джерела конфліктів.... Контрольні питання до теми 3 1. Внутрішньоособистісний конфлікт та його структура. 2. Класифікація внутрішньоособистісних конфліктів. 3. Динаміка внутрішньоособистісного конфлікту. 4. Методи управління внутрішньоособистісними конфліктами. 5.
ТЕМА 2 1. Розкрийте сутність поняття «етикет»? 2. З’ясуйте основні правила службового етикету? 3. Охарактеризуйте основні правила етикету у взаємовідносинах з клієнтами.... ТЕМА 3 1. Що таке комунікація і які форми притаманні їй? 2. Розкрийте вплив типу особистості на якість вербальних комунікацій? 3.
...характеристики маркетинга Контрольні питання 2 1. Основні напрями маркетингової діяльності. 2. Системний підхід до організації маркетингу. 3. Маркетингове середовище: поняття, характеристика складових. 4....и ее исследование Контрольні питання 3 1. Сутність та етапи проведення маркетингових досліджень. 2. Види інформації: джерела, особливості, переваги та недоліки. 3.
Тема 2 1. Структура і повноваження Вищого господарського суду. 2. Структура і повноваження апеляційного господарського суду. 3. Структура і повноваження місцевого господарського суду.... Тема 3 1. Основні положення досудового врегулювання господарського спору. 2. Порядок пред'явлення претензії. 3. Порядок і строки розгляду претензії. 4.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.