Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 12662 за запитом №11

11. Виробнича програма підприємства, зміст, завдання, зв'язок з іншими планами. Оптимізація виробничої програми 22. Фонд оплати праці, порядок його планування ... 180 11. Залишки незавершеного виробництва: – на початок року тис. грн. 179 – на кінець року тис. грн. 320 12.
... Тема 11. Докази і засоби доказування в цивільному процесі (І, Н, Т, Ч, Ю) 1. Поняття і класифікація доказів. 2. Предмет доказування.... № 11 із змінами,внесеними постановамиПленумувід 24 квітня1981 № 4 та від 25 грудня 1992 р. № 13 // Бюл. законодавства і юрид. практики України.
...технологій навчання біології учнів 10 11 класів 1.1. Сутність інтерактивної методики навчання учнів на уроках біології 2.2. Використання технології інтерактивного навчання на уроках біології в 10 11 класах Розділ 2.
11. – Харків, 2000. Саксонов В.Б. Здійснення фіскального контролю на території Південної Укранїни в останню чверть ХVІІІ століття // Науковий вісник Дніпропетровського ... 11. Хроненко І. Спадковий гетьманат в Україні у другій половині ХVІІ ст. // Київська старовина, 2000, № 4. 12. Швидько Г.К.
11. – С. 17 20. Сушинський О. І. Президент України: статус та організація діяльності : навч. посіб. / О. І. Сушинський. – Л.... 3 11. Чушенко В. І., Заяць І. В. Конституційне право України : підруч. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре». 2007. – 488 с. Шатіло В.
11. Дати визначення евклідової та манхетичної метрики 21. Які статистичні характеристики спостережу вального показника містить ANOVA таблиця? 50....20 10 й 120 25 11 й 130 30 12 й 135 20 13 й 145 35 14 й 150 20 15 й 155 45 16 ...
Тема 11. Спадкування за заповітом. План. Вступ. 1. Поняття та умови спадкування за заповітом. Види заповітів за законодавством України. 2.... 11. Куприна Е. Вопросы наследования (обзор законодательства) // Закон – 2001 № 4 – С. 64 – 71. 12. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права.
... Тема 11. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ОКРЕМІ ВИДИ МАЙНА П л а н. 1. Особливості набуття права власності на земельну ділянку. 2.... – № 11. Кривобок С. В. Правочини з підприємством як єдиним майновим комплексом : монографія / С. В. Кривобок. – Х. : Право, 2009. – 176 с.
... ТЕМА 11. ВИПРАВДАНИЙ РИЗИК (ДІЯННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З РИЗИКОМ) План 1. Поняття та значення виправданого ризику. 2. Підстава виправданого ризику. 3.... № 11. с. 14 16 Шурдумов А. Обоснованный риск//Уголовное право. 2002. № 3. с. 60 62
... Тема № 11. Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення Орієнтовний план: Вступ. 1.... Рекомендований перелік літератури до теми № 11: [115, 118, 163, 164, 165, 166, 243, 251, 274, 301].
11 В. Выделите интенсивные пути повышения эффективности использования основного капитала: а) внедрение рациональных технологий; б) ускорение монтажа оборудования; в) увеличение скорости ... 11 3. Верны ли следующие утверждения: А. Ссудный капитал Маркс считал наиболее паразитической формой капитала. Да. Нет ...... 12 В.
...Фв 1,74 1,96 11.Витрати на одну гривню Z 0,9 0,93 12. Прибуток від реалізації, тис. грн. Пр 885,6 829,74 13.... Таблиця 11 Вихідні дані Вид продукції За планом Звіт Відхилення А 400 500 125 Б 300 240 80 В 1100 1122 102 ...
210 11. Тривалість середньої між операційної перерви хв. 30 Задача № 9 Для організації роботи виробничої дільниці, обладнаної конвеєром з одностороннім розташуванням робочих ...Розмір страхового наділу % 4 Задача № 11 Для ремонтно механічного цеху обчислити річний обсяг робіт та чисельність слюсарів та електриків при таких вихідних даних, передбачених в таблиці ...
1. Основные причины производственного травматизма и профзаболеваний .. 3 2.
ЗАВДАННЯ 11. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АНГЛІЇ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 1. Фактори промислового відставання 2. Індустріалізація.
Тема 11. Бюджетний процес 1. Поняття бюджетного процесу, його зміст і принципи. 2.
1. Характеристика епохи товарних грошей 2. Грошові агрегати, принципи їх формування 3.... Задача № 11 Визначити величину окремих грошових агрегатів за умови, що: готівка на руках у населення 250 млрд. грн., строкові депозити 175 млрд.
Задача № 11 Розрахувати долю і відсотки, які потрібно погашати, якщо відомо, що відвантажено на експорт ...
... Силюк, отримавши 11 січня відомості, що Рисіної, в якої багато грошей, не буде вдома два тижні, запропонував Котову обікрасти її, на що той ...
Завдання № 2 До аудиторської фірми звернувся замовник за консультацією з оподаткування (виникли розбіжності з податковою інспекцією).... Завдання № 11 Підприємство протягом звітного періоду одночасно з виконанням послуг з ремонту автомобілів час від часу здійснювало виїзну торгівлю запасними частинами, які ...
Задача № 10 При перевірці розрахунків за поточний рік на підприємстві ревізором було встановлено наступне : 1.... Задача № 11 При перевірці розрахунків із різними дебіторами й кредиторами ревізором було встановлено наступне. На підставі довідки бухгалтерії від 15.01.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 11 І. 1. Визначте, у чому полягає відмінність між соціальними та правовими нормами 2.
ВАРІАНТ 1 ( №№ 1, 11, 21, 31) 1. 16 травня, знаходячись у нетверезому стані, Абакумов зайшов у будинок Ляліна.
Ситуація 1 Харві Маккей – один з успішних бізнесменів, відомий своєю діяльністю в області маркетингу, для отримання інформації ... Ситуація 11 Олександр Часников, генеральний директор Міжнародного центра з навчання управлінню, звернувся до консультаційної компанії, що працює в галузі управління персоналом.
Завдання № 11 1. Розрахувати як змінилася сума податку на прибуток за визначений період. 2.
1 (5). Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці .................. 4 2(11).
Задача 4.2. Визначити індекс фінансового стану підприємства за такими даними: Показник Варіант І (тис. грн....мобілізацією додаткових фінансових ресурсів) Задача 11.2 ТОВ “Альф” займається виробництвом електротоварів, які продає через власний магазин. Засновниками товариства є фізичні особи: А (частка 34 %), Б (...
Задача 7. Исходя из приведенных данных, определить результативный показатель, рассчитать влияние всех возможных факторов на изменение результативного показателя....факт 31 25,0 273 Задача 11. Задачу №3 решить методом относительных разниц.
Розрахунково графічне завдання № 15 1....N в 2010 році зареєстровано 11 вбивств, 18 розбоїв, 253 грабежі, 899 крадіжок, 244 факти хуліганства, 252 економічних злочини, 353 інших злочини.
Розрахунково графічне завдання № 21 1....2010 році зареєстровано 7 вбивств, 11 розбоїв, 198 грабежів, 676 крадіжок, 186 фактів хуліганства, 267 економічних злочинів, 197 інших злочинів. Населення району складає 76865 чоловік.
Розрахунково графічне завдання № 27 1....2010 році зареєстровано 8 вбивств, 11 розбоїв, 255 грабежів, 632 крадіжки, 242 факти хуліганства, 153 економічних злочини, 146 інших злочинів. Населення району складає 86876 чоловік.
Розрахунково графічне завдання № 7 1....2010 році зареєстровано 9 вбивств, 11 розбоїв, 116 грабежів, 566 крадіжок, 233 фактів хуліганства, 167 економічних злочинів, 284 інших злочини. Населення району складає 87656 чоловік.
Любую задачу можно купить отдельно Задача 1212 Серпенко, який працював техніком на заводі, був призваний на військову службу 11 травня.
1. Поясніть педагогічні втілення принципів гуманістичної психології. 2. Охарактеризуйте розвиток психологічної культури особистості. 3. Психологічна задача.
Вступ 1. Поняття «бюджетний процес», його зміст і принципи 2. Стадії бюджетного процесу 3.
Задача № 23 Проаналізувати ефективність використаних основних засобів підприємства торгівлі. Зробити висновки.
1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2.
1. Людина: індивід, індивідуальність, особа 2. Проблема особистості у сучасній філософії Література
1. Обряды и праздники 2. Иудаизм главная религия Израиля. Литература
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи фінансування та видатків бюджету 1.1. Призначення і роль державного бюджету 1....
1. Грошова система та реформи царської Росії 2. Загальний огляд кредитної системи Італії 3.
5. Система економічної інформації. Джерела аналізу господарської діяльності промислового підприємства 31. Аналіз реалізації продукції Задача № 59 Необхідно: – ...
1. Общая характеристика смешанной экономики (плюсы, минусы, структура) Задача №1 В таблице приведены данные об объёме спроса (Q) и ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.