Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 127 за запитом №121

1) Предмет та завдання вікової психології. 2) Основні розділи вікової психології. 3) Історія розвитку вікової психології.... 121) Психологічний клімат у педагогічному колективі.
ВАРІАНТ 5 Тема: Умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121 КК України) План Вступ 1.
Практичне заняття 19 Під час самостійної підготовки курсанти письмово вирішують запропоновані ... 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України щодо громадянина Брауна. Захисник обвинуваченого подав до суду подання про укладення угоди про примирення ...
Вступ I. Історія розвитку інституту Генерального прокурора 1.1 Правовий статус Генерал прокурора Російської імперії 1.2 Правовий статус Генерального ...
Ознайомтеся зі статтями 119, 121 та 296 КК України. Чи підлягає скарга задоволенню? Проаналізуйте суб'єктивну сторону вчиненого. 3. Платонов посварився зі своєю тещею і ... Ознайомившись зі статтями 119, 121 та 125 КК України, з'ясуйте, як має бути вирішена справа апеляційною інстанцією? 4. Туренко, який ніде не працював і ...
...40000 113 III 41000 44100 121 IV 47000 49170 130 Рік 158000 169990 2. Розрахувати вплив факторів на обсяг реалізації (табл.3). 3....39500 113 III 41000 43600 121 IV 47000 48670 130 2. Розрахувати вплив факторів на обсяг реалізації (табл.3). 3. Розрахувати вплив на обсяги реалізації трудових ...
121 КК. Кваліфікуючі ознаки. 4. Характеристика суб’єктивних ознак злочину, передбаченого ст. 123 КК. 5. Характеристика об’єктивних та суб’єктивних ... 121 КК. Визначити та проаналізувати кваліфікуючі ознаки цього злочину. З’ясувати зміст вини завдання тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.
...86 91 86 Q 156 121 146 126 106 101 86 126 106 76 86 76 Побудуйте кореляційне поле і за розташуванням точок на графіку визначте ...176,25 184,30 mt 121,00 123,25 120,00 124,45 131,50 rt 53,50 53,00 52,50 53,40 51,50 ...
80, 81, 121–126, ст.ст. 128–129, ч.ч. 1 і 2 ст. 130, ст. 132, ч. 4 ст. 133 і ст.... 80, 81, 121–126, ст.ст. 128–129, ч.ч. 1 і 2 ст. 130, ст. 132, ч. 4 ст. 133 і ст.
121 КК України суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк п’ять років. Яку класифікацію передбачає КК України?... 121 КК України?
Ознайомтеся зі статтями 121, 115 КК України. За що повинен відповідати цей громадянин згідно з КК України? 19. Штурман закордонного танкера — громадянин ФРН — систематично ... Ознайомтеся зі статтями 121, 115 КК України. Чи повинен нести зазначений суб’єкт відповідальність за КК України? 21. Стратійчук у серпні 2000 р.
...ДЕТЬМИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 121 1. ВИДЫ ОТКЛОНЕНИЙ В РАЗВИТИИ И ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 121 2. ДЕТИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ...
...087 127,0 1,134 2007 121,3 1,162 125,1 1,204 Додаток 3 Зайняте населення України за видами економічної діяльності в 2000 – 2007 рр....2 85493 108,3 7631 121,1 2004 І 6054 106,1 81033 114,5 6353 119,6 ІІ 11234 134,0 91189 122,9 8815 122,...
...087 127,0 1,134 2007 121,3 1,162 125,1 1,204 Додаток 3 Зайняте населення України за видами економічної діяльності в 2000 – 2007 рр....2 85493 108,3 7631 121,1 2004 І 6054 106,1 81033 114,5 6353 119,6 ІІ 11234 134,0 91189 122,9 8815 122,...
115–118, 121–125 КК. Назвіть, які зі складів злочину, передбачених цими статтями (частинами статей), можна віднести до основного, до кваліфікованого і до ... 121, ч. 3 ст. 133, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст.
...з 10.06 15.06 – 121 чол з 15.06 20.06 113чол з 20.06 25.06 89 чол 3 25.06 30.06 78 ...фінансування народного господарства 406,3 121,48 29,9 289,9 112,19 на фінансування соціально культурних заходів та на соціальний захист населення 947,8 306,...
ВСЕГО 121 ОТВЕТ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Торговельно посередницька діяльність — це: a. ініціативна, самостійна діяльність юридичних та фізичних осіб щодо ...
121) на прокуратуру покладається здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.
121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). У результаті досудового розслідування було встановлено, що вони грубо порушували громадський порядок і завдали ...
121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), так як вони грубо порушували громадський порядок і завдали потерпілому тяжке тілесне ушкодження.
...становить 110 %, а цього року – 121 %, то яким є темп інфляції? 5. Задача № 2 Коефіцієнт депонування грошей дорівнює 10 %, а загальна сума вкладів становить 200 млн.
P 61,4 183,2 + 121,8 2. Обсяг реалізації продукції, робіт, послуг, тис. грн. N 3275,2 3014,8 – 260,4 3.
...520 голів; – дрібної рогатої худоби – 121 голову; – свиней – 1215 голів Коефіцієнт перерахунку в умовні голови: – для великої рогатої худоби – 1,0; – дрібної рогатої худоби – 0,1; – свиней – 0, Задача №...
121 КК України через заподіяння Марченко тяжкого тілесного ушкодження. Чи правильне рішення суду? Задача №682 Положенко й Геворкян, озброївшись ножем, проникли ...
...145 3 494 66690 580 121 Визначити: – середньомісячну зарплату по заводу за кожний рік; – зміни середньомісячної заробітної плати робітників у сумі й у відсотках; Вказати види ...
121 КК України через заподіяння Марченко тяжкого тілесного ушкодження. Чи правильне рішення суду? 2. Директор приватної фірми Продан за дорученням її ...
...311 31,0 Статутний капітал 40 121,0 Нерозподілений прибуток 441 Короткострокові позики банку 601 45,0 Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом 641 1,9 Всього: 167,...
...62 270,36 48,74 121, Задача Вирівняти динамічний ряд, що характеризує реалізацію товарної продукції підприємства промисловості, дати оцінку рівнянню регресії та спрогнозувати обсяг реалізації на ...
...62 270,36 48,74 121, Задача Індексним методом проаналізувати вплив на собівартість виробленої промисловим підприємством продукції зміни питомої витрати сировини та ціни за одиницю сировини, ...
121 КК України. Під час досудового розслідування було зібрано досить доказів, які вказували на вчинення злочину Вороніним В.В.
...Сума А Б В 480 121 176400 21768, 29744, 25286, 76800 Весь обсяг продукції передбачається повністю реалізувати наступного року. Сукупні пропорційні витрати розподіляються між видами продукції ...
...9 10 Q, шт 100 121 141 159 174 185 191 Визначте, яку кількість капіталу буде використовувати дана фірма. Як зміниться обсяг залучення капіталу, якщо ціна ...
...грн Виробництво 443 Незавершене будівництво 121 Виробничі запаси Готова продукція 1207 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 234 Забезпечення виплат персоналу Основні засоби (первісна вартість) ?
116 121. 4. Кононенко В. Деякі питання судової практики про бандитизм // Право України. – 1996. № 4. – С. 25. 5. Коржанський М.Й.
...8 9 Q, шт 100 121 141 159 174 185 Визначте, яку кількість капіталу буде використовувати дана фірма Як зміниться обсяг залучення капіталу, якщо ціна на ...
121 Додатки................................................................................................................130
Гапон, 120 121) and write down English equivalents for the statements: Task 9 Read and translate the text "The Importance of Business Correspondence".
121. Семенов, повертаючись пізно ввечері додому через землі національного парку, їхав на автомобілі «Нива» й у світлі фар помітив лисицю.
...до третього розділу 119 ВИСНОВКИ 121 ДОДАТКИ 124 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 133 ВСТУП Актуальність. Всі цивілізовані держави розглядають побудову інформаційного простору як основу свого ...
...пропозиції по покращенню умов праці 121 Висновки 123 Список використаної літератури 129 Додатки 135
Ознайомтеся зі статтями 121 та 128 КК України й визначте, чи зміниться рішення, якщо: 1) Пронін не знав про вагітність дружини; 2) Пронін здогадувався ...
Основний текст – 121 сторінки, з яких 5 займають таблиці та рисунки, містить 21 таблицю і 5 рисунків, 6 додатків на 6 ти сторінках.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.