Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-46 з 46 за запитом №1977

1. Спільні підприємства: специфіка і особливості функціонування 2. Міжнародні економічні організації системи ООН, їхня суть та завдання Література
, 1977. 2. Аниянц М.К. Ответственность за преступления против жизни. – М., 1964. 3. Бажанов М.И. Уголовная ответственность за преступления против личности. – К., 1977. 4. Баулін Ю.В.
, 1977. 2. Бажанов М.И. Уголовная ответственность за преступления против личности. – К., 1977. 3. Баулін Ю.В.
, 1977. 3. Баулін Ю.В. Особа під охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4...., 1977. 7. Гороховська О.В. Відповідальність за вбивство з необережності // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 3 (4).
, 1977. 3. Баулін Ю.В. Особа під охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4...., 1977. 7. Гороховська О.В. Відповідальність за вбивство з необережності // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 3 (4).
, 1977. 3. Баулін Ю.В. Особа під охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4...., 1977. 7. Гороховська О.В. Відповідальність за вбивство з необережності // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 3 (4).
, 1977. 3. Баулін Ю.В. Особа під охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4...., 1977. 7. Гороховська О.В. Відповідальність за вбивство з необережності // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 3 (4).
, 1977. 2. Бажанов М.И. Уголовная ответственность за преступления против личности. – К., 1977. 3. Баулін Ю.В.
, 1977. 2. Бажанов М.И. Уголовная ответственность за преступления против личности. – К., 1977. 3. Баулін Ю.В.
, 1977. 3. Біль Р.С., Денисов С.Ф. Відповідальність за статеві злочини: порівняльний аспект // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1999...., 1977. 12. Люблинский П.И. Преступления в области половых отношений. – Л., 1925. 13. Мачужак Я.В.
, 1977. Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений. Харьков: Изд во при ХГУ издательского объединения «Вища школа», 1983. С.36, 129 с.... – 1977. № 5. – С. 137. Якименко Н.М. Малозначительность деяния в истории советского уголовного права // Правоведение. 1983. № 1. Ковалев М.И.
, 1977. 3. Біль Р.С., Денисов С.Ф. Відповідальність за статеві злочини: порівняльний аспект // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1999...., 1977. 12. Люблинский П.И. Преступления в области половых отношений. – Л., 1925. 13. Мачужак Я.В.
...конфліктів (Протокол 1), 08.06.1977 р. //Там же. С. 369 382. Додатковий протокол до Женевських конвенсій від 12.08.1949 р....конфліктів (Протокол 11), 08.06.1977 р. //Там же. С. 382 387. Статут Міжнародного руху Червоного хреста і Черво¬ного Півмісяця, 01.10.1986 р.
, 1977. – 144 с. 6. Зелинский А.Ф. Осознаваемое и неосознаваемое в преступном поведении / А. Ф. Зелинский. – Х. : Вища шк...., 1977. – 152 с. Завдання № 1 З метою захиститися від квартирних крадіїв, Гончаренко приєднав дроти – один до ручки вхідної двері до квартири, ...
, 31.12.1977 року народження, мешканець м. Комсомольська, у кущах поблизу «ЯХТКЛУБУ» знайшов паперовий згорток, при огляді якого в середині виявив речовину рослинного ...
: Прогресе, 1977. Действующее международное право: В 3 х т. / Сост. Колосов Ю. М.. Кри вчикова Э. С. — М.: Изд во Моск.
Харьков, 1977. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву. – Харьков, 2000. Тютюгін В.І. Призначення покарання при вчиненні кількох злочинів та ...
, 1977. Х Х Х Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожное преступление: состояние и пути совершенствования // Государство и право. – 2002 – № 3 – с.
Харьков, 1977. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву. – Харьков, 2000. Становский М.К. Назначение наказания. СПб.
Алма Ата, 1977. Павлов В. Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб.: Издательство «Лань», 2000. Тарасова Ю.В, Понятие и признаки специального субъекта ...
ин та, 1977. – 80 с. 3. Ковалев М.И. Понятие преступления в советском уголовном праве / М. И. Ковалев. – Свердловск : Урал. ун та, 1987.
Ростов на Дону, 1977. Ярмиш Н.Н. Пасивний характер бездіяльності як одна з ознак об'єктивної сторони злочину // Вісник НУВС. №12. 2000. с.
...зареєстровано 1866 злочинів, 2008 році – 1977, 2009 році – 2023, 2010 році – 1988. Визначити базисним і ланцюговим способами абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту, середні показники даного ...
: Машиностроение, 1977. Рассчитать объем воздуха Lв, необходимый для транспортирования стружки в указанном устройстве. Исходные данные: А) обрабатываемый материал – чугун; Б) количество стружки, ...
1977. 6. Косенко Т.Є. Критерії та ознаки малозначності діяння за кримінальним законодавством України // Києво Могилянська академія. Наукові записки. Спец. вип.
,: “Вища школа”,1977 Филимонов В. Теоретические проблемы учения о вине в уголовном праве. (журнал)//Уголовное право. 2004. № 3 Х Х Х Савченко А.
законность – 1977. – № 9. Портнов И. Отграничение косвенного умысла от прямого// Социалистич. законность СЗ. 1976. N 9. С. 41 43. Портнов И.
ун–та, 1977. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв’язку з набранням ...
– Ростов на Дону, 1977. 12. Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. М., 1963. 13. Шевченко Є.В.
, 1977. 16. Пинаев А.А. Уголовно правовая борьба с хищениями. – Х., 1975. 17. Репешко П. Кримінально правовий захист права власності в ...
– Ростов на Дону, 1977. 12. Чубарев В. Л. Тяжесть преступного деяния. – К.: Вища школа, 1992. 13. Ярмыш Н.Н.
Волгоград, 1977. Мариупольский Л.А; Статкус В.Ф., Тульченко В.С. Обвинительное заключение в советском уголовном процессе. М., 1969. Мариупольскнй Л.А.
Харьков, 1977. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву. – Харьков, 2000. Кримінальне право України. Загальна частина. Підручник. \ Під ред. Клименка В.
, 1977. Бажанов, М.И. Множественность преступлений по уго ловному праву / М.И. Бажанов. Х., 2000. 128 с. Зінченко, І.О.
, 1977. 27. Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. – М.: Госюриздат, 1950. 28. Хавронюк М.
– Ростов на Дону, 1977. 21. Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. – М., 1963. 22. Шевченко Є.В.
...митного законодавства вiд 09.06.1977 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?nreg=995 926 Приймаченко Д.
, 1977. 400 с. 8. Советская криминалистика: методика расследования отдельньїх видов преступлений / Под ред. В.К. Лисиченко. К.: Вища школа, 1988.
Алма Ата: Наука, 1977. 207 с. Строган, А. Співвідношення загальних і додаткових (спеціальних) ознак суб'єкта злочину / А. Строган // Юрид. Україна. 2007. № 5. С.
1977. – № 10. – С. 70 71 33. Кохановська О.В. Правове регулювання у сфері інформаційних відносин: Монографія. – К., 2001. – С. 15 34.
В 1977 році було прийнято директиви по ПДВ, відповідно до яких ставки цього податку в країнах членах ЄЕС повинні бути наближені і ...

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.