Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 191 за запитом №1995

Задача В январе 1995 г. во время ссоры и драки Алешин совершил убийство, после чего исчез. Совершенное им преступление своевременно раскрыто не было.... стало известно, что убийство в 1995 г. было совершено Алешиным. Проанализируйте институт освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.
Вступ Розділ 1. Громадянська війна в Югославії та розпад багатонаціональної держави 1.1....військового конфлікту в Югославії 1991 1995 років 2.1. Громадянська війна в Боснії і Герцеговині 2.2. Військові дії в Сербії і Чорногорії та особливості розпаду ...
Варіант VІ 1. Сердюк В.П. проживав з 1960 р. в домі, який залишився йому після смерті батька.... В 1995 р. Сердюк В.П. оформив право власності на дім, в якому він проживав, а також на земельну ділянку розміром 1475 ...
Вступ 1. Форми, показники та основні тенденції розвитку міжнародної спеціалізації і кооперування виробництва 2. Функції світового ринку праці та основні ...
...190 1994 1721 200 800 1995 1700 202 801 1996 1680 203 805 1997 1650 204 930 1998 1600 205 1100 2.... 1995 1996 1997 1998 Всього Σ Еі 82,3 219,4 1231,5 1237,7 1.
Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол. 710 846 972 1112 1310 Ціна ринкового кошику, дол....488 69 975 1875 46065 1995 3791 606 41 1080 1872 47790 1996 4017 682 80 1110 1914 50169 1997 4301 818 171 1125 1944 52894 ...
Огляд історії російського права, 1995. 2. Введенский А.А. Лекции по документальному источниковедению истории СССР (Дипломатика), 1963. 3. Історія України в документах І матеріалах.... Книга1, 1995. 5. Рогів В.А. Історія держави і права Росії, 1995. 6. Свердлов М.Б. Від закону Росіянина до Руської Правди, ...
...Банк Франции: Институт профессиональной подготовки, 1995. 80 с. 4. Банківська система Федеративної Республіки Німеччини И Банк, справа. — 1995. — № 1. — С. 48—53. 5. Бураковський І.
...5.2 Роки Показники 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Всього, у т.ч. 182,1 334,2 321,4 356,9 388,3 349,...бюджету України за період з 1995 по 2001 роки, (в млрд. грн.): Таблиця 5.4 1995 1998 1999 2000 2001 20,7 28,9 32,9 ...
...аппаратов сотовой связи фирмы в 1995 1999 гг. составляло: Годы 1995 1996 1997 1998 1999 Кол во аппаратов 5600 8200 10400 11900 11200 Определить цепные и ...
Якщо відомо, що в 1995 р. обсяг валової продукції промисловості склав 24,8 млн.грн., в т.ч. по галузях: А – 5,8 млн.грн.... обсяг виробництва у порівнянні з 1995 р. по промисловості зріс на 28,8 млн.грн., в т.ч. по галузях: А – на 10,7 млн.грн.
...продукції в районі А: Показник 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Товарооборот промислової продукції, млн. грн. 15,0 15,8 16,3 16,4 15,...кіловат години електроенергії склали Роки 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Витрати палива, тис грн 308 312 316 325 330 336 Обчисляти базисні темпи росту витрат ...
...оплату праці» від 24 березня 1995 р. Він є перспективним розвитком правового регулювання винагороди за працю, оскільки закріпив економічні, правові та організаційні засади заробітної плати працівників, ...оплату праці» від 24.03.1995 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 108/95 ВР 6. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03....
Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол. 710 846 972 1112 1310 Ціна ринкового кошику, дол....488 69 975 1875 46065 1995 3791 606 41 1080 1872 47790 1996 4017 682 80 1110 1914 50169 1997 4301 818 171 1125 1944 52894 ...
Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол. 640 732 — 903 980 Ціна ринкового кошику, дол....390 55 780 1500 36850 1995 3032 485 32 864 1498 38234 1996 3214 546 64 888 1531 40138 1997 3440 654 137 900 1555 42316 ...
...1 № 4, від 26 жовтня 1995 р. №18 та від 25 травня 1 № 15) // Вісник Верховного Суду України. — № 3 1998. 8....Суду України від 31 березня 1995 року № 4 / Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. К., 1995. — Ч. 1. — С. 31. 10.
...я України від 18.12.1995 р.; Зареєстр.: Мін’юст України від 15.07.1996 р. № 354/1379 // www.nau.kiev.ua....України № 67 від 14.04.1995 р.; Зареєстр.: Мін’юст України від 15.08. 1995 р. № 298/834 // www.nau.kiev.ua.
Наказ від 18.12.1995 р. № 235. 4. Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно епідеміологічною службою України адміністративно запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, ... 1995 р. № 298/834. Наказ від 14.04.1995 р. № 67. 5. Про затвердження Положення про державний санітарно епідеміологічний нагляд в ...
...Мінпраці України від 12 квіт 1995 р. № 20) //Людина і праця: Інформац. бюлетень Міністерства праці України. — 1994. — № 6; 1995. — № 8. Інструкція про порядок ведення трудових книжок ...
...та Російської Федерації в 1990–1995 р.р. 1. 2. Розвиток і стабілізація взаємин двох держав у 1995–2000 р.р. 1. 3.
1995. – С. 144 152. 2. Гостев В.К. О соотношении понятий общественного порядка и общественной безопасности // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ...України № 9 від 07.07.1995 р. «Про судову практику у справах про бандитизм». 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 13 від 23.12.2005 р.
: Юринком, 1995. – 208 с. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. – Х.: Вища школа. – 1988. – 198 с....процессуальная функция)”, – Проблемы законности № 29, – 1995. Егоров В.С. Понятие состава преступления в уголовном праве. – М.: МПСИ, 2001. Кузнецова Н.В. Состав преступления: спорные вопросы. // Вестн.
: Україна, 1995. т.1. Козаченко А. До проблеми кваліфікації державно правового зв’язку між Україною і Росією за Переяславсько Московською угодою 1654 ..., 1995. Яковлєва. Договір гетьмана Богдана Хмельницького з Москвою 1654 року // Дзвін, 1991, № 4.
1995. № 1. Список літератури 1. Беспалов А., Арапов Н. Принцип состязательности в гражданском судопроизводстве // Сов.юстиция. 1976. № 6. 2. Мамницький В...., 1995. 3. Мамницкий В.Ю. Полномочия суда по обеспечению состязательности сторон в гражданском судопроизводстве // Нова КонституціяУкраїни: Пробл. вдосконаленнязаконодавства: Тематичнийзб. наук.праць.
...динамічного ряду виробництва молока за 1995 – 2002 р. здійсніть перерахунок обсягу виробництва молока у старих межах у можливі обсяги в нових межах району, використовуючи при цьому ... Показник 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Старі межі району 29,7 32,5 34,1 36,0 Нові межі району ...
1995. № 5. с.103 112 Темирбулатов А. Риск: уголовно – правовые аспекты // Государство и право. 1995. № 3. – с. 112 116.
: Основа, 1995. – Вип. 29. – С. 96 102. 4. Беньківський В. Кримінальна відповідальність – результативна оцінка діяння особи // Закон і бізнес. – 1999. – 27 січня.... – 1995. № 12. – С. 52 54. 9. Чистяков А.А. Уголовная ответственность и механизм ее основания: Монография. – М.
, 1995. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. Тилле А.А. Время, пространство, закон. М.: Юридическая литература, 1965. Воробей П.... МВД РФ, 1995. С. 112 118. Иногамова Хегай Л.В. Действие уголовного закона в пространстве//Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной ...
, 1995. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. Тилле А.А. Время, пространство, закон. М.: Юридическая литература, 1965. Воробей П.... МВД РФ, 1995. С. 112 118. Иногамова Хегай Л.В. Действие уголовного закона в пространстве//Уголовное право в XXI веке: Материалы Международной научной ...
: НПКФ «Консум», 1995. 5. Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. – Минск, 1973. 6. Глушков В.А....України № 6 від 17.01.1995 р. 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.2003 р. «Про судову практику у справах про злочини ...
: НПКФ «Консум», 1995. 5. Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. – Минск, 1973. 6. Гороховська О.В....України № 6 від 17.01.1995 р. 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.2003 р. «Про судову практику у справах про злочини ...
1995.№ 1. Список літератури 1. Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1999...., 1995. 9. Папкова О.А. Принципыгражданского процесса в государствах членах Европейского союза // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2000. №3. – С.
: НПКФ «Консум», 1995. 6. Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. – Минск, 1973. 7. Гороховська О.В....України № 6 від 17.01.1995 р. 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.2003 р. «Про судову практику у справах про злочини ...
: НПКФ «Консум», 1995. 5. Горелик И.И. Квалификация преступлений, опасных для жизни и здоровья. – Минск, 1973. 6. Глушков В.А....України № 6 від 17.01.1995 р. 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 07.02.2003 р. «Про судову практику у справах про злочини ...
...оплату праці» від 24 березня 1995 р. Він є перспективним розвитком правового регулювання винагороди за працю, оскільки закріпив економічні, правові та організаційні засади заробітної плати працівників, ...оплату праці» від 24.03.1995 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 108/95 ВР 4. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03....
...в українській економіці, який упродовж 1995 2005рр. складав в середньому понад 780 млн. дол. щорічно Що стосується географічної структури іноземних капіталовкладень в економіку України, то в ...економіку з країн світу протягом 1995 2005рр. (на початок періоду) У 2005р., ситуація не змінилася: як і раніше на США, Кіпр, Великобританію, Німеччину, Нідерланди, Російську Федерацію ...
– 9 – 11 листопада, 1995 р. – Х., 1995. – С. 300 301. Гродзинский М.М. Кассационное и надзорное производство в советском уголовном процессе. – М.: Госюриздат, 1953.
1995. – С. 144 152. 4. Гостев В.К. О соотношении понятий общественного порядка и общественной безопасности // Вісник Луганської академії внутрішніх справ ...України № 9 від 07.07.1995 р. «Про судову практику у справах про бандитизм».
1995. № 11. – С. 69 72. 7. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. – СПб....зону України» від 16.05.1995 р. 4. Закон України «Про правовий статус іноземців» від 4.02.1994 р. 5. Указ Президента України «Про порядок офіційного ...
: НПКФ «Консум», 1995. 5. Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству. – М., 1966. 6. Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. – М.... – 1995. Вип. 33/34. – С. 123 134. 16. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та її власності. – К.: Юрінком, 1996.
: НПКФ «Консум», 1995. 5. Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству. – М., 1966. 6. Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. – М.... – 1995. Вип. 33/34. – С. 123 134. 16. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002. 17. Короленко М.
: НПКФ «Консум», 1995. 5. Бородин С.В. Квалификация убийства по действующему законодательству. – М., 1966. 6. Бородин С.В. Квалификация преступлений против жизни. – М.... – 1995. Вип. 33/34. – С. 123 134. 16. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів: Навч. посібник. – К.: Атака, 2002. 17. Короленко М.
...Черкаськiй областi вiд 28 листопада 1995 року за N 328 АТ шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянський цукровий комбiнат у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно Указу Президента Украiни "...Черкаськiй областi вiд 28 листопада 1995 року за N 328 АТ шляхом перетворення державного пiдприємства Смiлянський цукровий комбiнат у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно Указу Президента Украiни "...
...України; Закон від 28.02.1995 № 74/95 ВР 7. «Про дер¬жавну таємницю» Верховна Рада України; Закон від 21.01.1994 № 3855 XII 8....України; Закон від 16.05.1995 № 160/95 ВР 9. «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур¬налістів» Верховна Рада України; Закон від ...
...Закон України від 5.10.1995 р. // Там само. 1995. № 34. Ст.266. Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради ...
: Юринком, 1995. – 208 с. Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. – Х.: Вища школа. – 1988. – 198 с....процессуальная функция)”, – Проблемы законности № 29, – 1995. Егоров В.С. Понятие состава преступления в уголовном праве. – М.: МПСИ, 2001. Кузнецова Н.В. Состав преступления: спорные вопросы. // Вестн.
...Закон України від 5.10.1995 р. // Там само. 1995. № 34. Ст.266. Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.