Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 296 за запитом №1997

Вступ 1. Теорії міжнародної торгівлі 1.1 Економічна основа міжнародної торгівлі 1.2 Класична теорія торгівлі 1.3 Теорія відносної ...
...на протязі останніх трьох років 1997 1999, то можна сказати слідуюче, що з аналізу видно, що прибуток від реалізації послуг знизився на протязі 1997 1998 років на 15,7 ...
...та внутрішнього туризму станом на 1997 й 2004 рр. 2. Письмово проаналізувати тенденції динаміки даних туристичних потоків за період 1997 2004 рр. 3.
1997. – Вип. 4. – С. 270 275. 7. Козаченко А.В. Определение совокупного размера наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров // Актуальні проблеми ..., 1997. – Вип. 5. – С. 229 233. 12. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Навч. посібник – К., 2002. 13. Лановенко И.П.
составляло: Годы 1995 1996 1997 1998 1999 Кол во аппаратов 5600 8200 10400 11900 11200 Определить цепные и базисные абсолютные приросты и темпы прироста, а ...1995 5 1996 1,7 1997 1998 6 4,5 3. Темпы прироста курса ценных бумаг (в %) двух эмитентов за 4 года представлены в таблице: Эмитент ...
Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол. 710 846 972 1112 1310 Ціна ринкового кошику, дол. 166 193 216 244 286 1....682 80 1110 1914 50169 1997 4301 818 171 1125 1944 52894 1998 4686 936 186 1158 2100 54465 На підставі вихідних даних, наведених у таблиці ...
...Суду України від 21 травня 1997 р. // ВісникВерховногоСудуУкраїни. – 1997. № 3. С.22 23. Список літератури 1. Диордиева О. Возбуждение прокурором гражданских дел в интересах граждан // Законность.
, 1997 6. Положення “Про порядок здійснення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів” затверджено постановою КМ України від 03...., 1997. 8. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991р. // Закони України.
...місцеве самоврядування» від 21.05.1997 № 280/97 ВР//Відомості Верховної Ради України. – 1997. № 24. –С. 170 3. Закон України Про внесення змін до Конституції України ...
Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол. 710 846 972 1112 1310 Ціна ринкового кошику, дол. 166 193 216 244 286 1....682 80 1110 1914 50169 1997 4301 818 171 1125 1944 52894 1998 4686 936 186 1158 2100 54465 На підставі вихідних даних, наведених у таблиці ...
Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол. 640 732 — 903 980 Ціна ринкового кошику, дол. 140 166 180 194 221 1.1....546 64 888 1531 40138 1997 3440 654 137 900 1555 42316 1998 3749 748 149 926 1680 43729 На підставі вихідних даних, наведених у таблиці ...
За наслідками проведеного аналізу за 1997 1999 роки ми бачимо, що загальний коефіцієнт покриття, що характеризує співвідношення між усіма поточними активами і короткостроковими зобов'язаннями, тобто ...ВАТ “Черкаське САТП 2301” за 1997 – 1999 роки Таблиця 2.1.3. Розрахунок показників платоспроможності ВАТ “Черкаське САТП 2301” за 1997 – 1999 роки Таблиця 2.1....
...і цивільнихсправах" від 30 травня 1997 р. № 8 // Вісник ВерховногоСудуУкраїни. 1997. № 3. 4. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. // Від. Верхов.
1997. № 13 (47), июль. – С. 5. 5. Вікторов К. Злочини і покарання // Урядовий кур’єр. – 1994. – 20 грудня. № 196. – С. 4.... – 1997. – Вип. 32. – С. 111 116. 16. Маляренко В. Справедливе покарання в контексті нового Кримінального кодексу України // Юридичний вісник України. – 2002.
, 1997 – Т.1. Горський А. А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі // Український історичний журнал. 1994. № 1....племен до федерації // Нова політика, 1997, №1. 10. Котляр М.Ф. Давньоруська держава кінця ХІ – ХІІ ст. (Від усобиць до стабілізації) // Український історичний журнал. – 1997. – №2.
...навчання іншомовного спілкування: Київ "Ленвіт", 1997. 5. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. М.: ИТДГК "Гнозис", 2001. 270 с. 6.... Oxford University Press, 1997. 15. Heinemann Children's Encyclopedia. General Editor Sealey L. M.Ed. Oxford: Heinemann, 1991. 1009 p. 16. Jones L.
, 1997. 7. Наклович М.Л. Кримінально правова боротьба з хуліганством. – Львів, 1974. 8. Пащенко Г.І.... – 1997. № 8. – С. 61. 10. Пащенко Г.І. Кваліфікуючі ознаки хуліганства: проблеми та їх вирішення // Право України. – 1997. № 7. – С.
1997. № 13 (47), июль. – С. 5. 6. Вертилецька І.А. Покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі мають відповідати принципам ... – 1997. – Вип. 2. – С. 164 166. 7. Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. – Москва, 1983. 8. Гель А.П.
...та громадянина" від 30 травня 1997 р. № 7 // Вісник Верховного Суду України. 1997. № 2. 10. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами процесуального законодавства ...
...Про прокуратуру» від 30 жовтня 1997 року // Офіційний вісник України. 1997 р., № 46, стор. 126. 5. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : закон України ...
...Міністрів України від 09.06.1997 р. (із змінами та доповненнями від 12.12.2002 р. та від 04.02.2004 р.) // Офіц. вісн. України. – 1997. № 24. – С. 89; Офіц. вісн.
, 1997. 2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. К., 1995. 3. Зразки оформлення документів. Збірник. — Д., 1997. 4.Блик О.П.
, 1997. 2. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К., 1997 3.Гараненко А.А., Брицин В.М.
, 1997. 3. Зразки оформлення документів. Збірник зразків документів. — Д, 1997. 4.Блик О.П. Українська мова. Частина 1. Підручник. — К., 1997.
...sex (Canary and Emmers Sommer 1997). Gender Differences and Similarities in Couple Communication Much of the literature in popular culture leads one to believe that men ...relationships (Canary and Emmers Sommer 1997). Although some differences do exist, they are not substantial enough to declare that the sexes or genders are significantly different.
...801 1996 1680 203 805 1997 1650 204 930 1998 1600 205 1100 2. Задача № 2 Розробити стратегічний план для міжміської телефонної станції (МТС): визначити стратегічний ... Рік 1997 1998 1999 2000 2001 а) Тарифні доходи «Укрпошти» до впровадження ІКМ 442 490 549,7 616,6 693,4 б) ...
...sex (Canary and Emmers Sommer 1997). Gender Differences and Similarities in Couple Communication Much of the literature in popular culture leads one to believe that men ...give to their children (Neborsky 1997). Children therefore tend to compete for the parental affection, which they want and need. Through that competition, siblings can develop ...
1997. Вип. 32. С.111 116 Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., «Наука»,1990 Шаргородский М.Д....дел МВД Украины, 1997. Фролова Е.Г. Понятие наказания, его цели и система в советском уголовном праве: Лекция. – Донецк: Изд. Дон.ГУ, 1991.
1997. № 11. 3. Сибилев Д.М. Вступлениетретьихлиц, заявляющихсамостоятельныетребования на предмет спора, в гражданскоедело // Предпринимательство, хоз во и право. – 1997. № 4. 4. Сибилев Д.М.
1997. № 2. – С. 27. 2. Берзин П.С. Понятие «применения оружия и предметов его заменяющих» в квалификации насильственных преступлений: Уч. пос.... Думка, 1997. 8. Матышевский П.С. Ответственность за преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. – М., 1964. 9. Меживой В.
1997. № 11. – С. 90. 8. Загороднюк С.О. Удосконалення законодавства про злочини проти власності // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1999...., 1997. 17. Ніколаєва Т. Крадіжка зі сховища // Юридичний вісник України. – 2002. № 7 (347), 16 22 лют. – С. 13. 18. Пинаев А.
47 Закону від 21 травня 1997 р. № 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без ...Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.
47 Закону від 21 травня 1997 р. № 280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема, без включення цього питання до порядку денного сесії та без ...Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 24. – Ст.170; 1998. – № 48. – Ст.292; 1999. – № 41. – Ст.
...Закону України від 22 травня 1997 р. № 293/9 7 ВР (зі змінами і доповненнями) // Бібліотека «Все про бухгалтерський облік». № 4. С. 476 507. 5....додану вартість»» від 5 грудня 1997 р. за № 698/97 ВР // Голос України. 1997. 25 грудня. 6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в ...
1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья: вопросы квалификации. – Х.... – 1997. № 7. – С. 45. 24. Навроцький В.О. Злочини проти особи: Лекції для студ. юрид. фак. ЛДУ ім. І.Франка. – Л.
...Пленуму Верховного Суду України (1963 1997 роки) із змінами та доповненнями за станом на 8 лютого 1998 року. Сімферополь.: Таврія. 1998. – 711 с....: Арсис, 1997. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств. Х.: Арсис. 1997. Тертишник В. М. Науково практичний коментар до Кримінально процесу¬...
...порушення норм Конституції Республіки Польща 1997 р. Маршала Сейму Республіки Польща було відсторонено від займаної посади рішенням Конституційного Трибуналу Республіки Польща....згідно з Конституцією Республіки Польща 1997 р.? Здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Республіки Польща 1997 р. 4. З метою покращення умов утримання в’язнів у ...
...Президента України від 10 червня 1997 р. // Урядовий кур’єр. 1997. 14 червня; Офіційний вісник України. 1997. № 50. Ст. 41. Про державну реєстрацію нормативно правових актів ...
...Президента України від 10 червня 1997 р. // Урядовий кур’єр. 1997. 14 червня; Офіційний вісник України. 1997. № 50. Ст. 41. Про державну реєстрацію нормативно правових актів ...
1997. № 2. – С. 31 33. 14. Навроцький В.О. Посадові злочини: Лекції для студ. юрид. фак. ЛДУ ім. І.Франка. – Л., 1997. 15. Охотнікова О.М.
1997. – Вип. 8. – С. 282 288. 9. Гутник А.Є., Лисенко В.В. Кваліфікація ухилення від сплати податків. – К., 2000. 10...., 1997. 23. Остапін В.О. Про упорядкування кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів // Науковий вісник ...
, 1997 Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія, практика. – К...., 1997 Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: М., 2000 Токарев Г.В. Проблеми реалізації права адвоката на запит ...
, 1997. 2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. К., 1995. 3. Зразки оформлення документів. Збірник. Д., 1997. 4. Зарицька І.М.
, 1997. 2. Російсько український словник юридичних термінів. К., 1993. 3. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К., 1997. 4. Паламар Л.М.
, 1997. 2. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. К., 1995. 3. Блик О.П. Українська мова. Підручник. Частина 1. К., 1997. 4.
1997. Ст. 4 6. Про державну службу. Закон України від 16.12.93. Зібрання законодавства України. –Т. 8. – Із змін.... — 1997.—№ 27. — С. 52 10. Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про відпустки" від 15.11....
, 1997. 3. Зразки оформлення документів. Збірник. Д., 1997. 4. Російсько український словник юридичних термінів. К., 1993. 5. Глущик С.В.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.