Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 12653 за запитом №32

...модуля 3 Question 1 of 32 Архантропам був властивий такий середній об’єм мозку: 1) близько 700 см3; 2) близько 1000 см3; 3) близько 1400 см3. Question 2 of 32 Так звані класичні неандертальці мешкали ...
... Тема № 32. Система видів покарань за кримінальним правом України: її правова характеристика та значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та ознаки покарання.... Рекомендований перелік літератури до теми № 32: [10, 12, 62, 63, 80, 101, 174, 177, 242, 271, 275, 279, 296].
...662 20 20 685 40 32,69 35,87 43,18 701 3784 3784 791 3153,33 3153,33 901 1791,55 1791,55 92 728,...10825,09 10825,09 Завдання № 32. На підставі Відомостей по розрахунку заробітної плати ПП «Колос» скласти «Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду ...
Задача № 32 Розрахуйте прогноз продажу продуктів харчування на 7 та 8 роки, використовуючи метод екстраполяції (шляхом аналітичного вирів¬...
Задача № 32 Доходи в розрахунку на душу населення за рік зросли з 3 600 грн.
Завдання №10 Сформулювати зміст господарських операцій і вказати первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків....282 285 93 39 Завдання №32 В КСП „Дружба" було вирішено у поточному році збільшити довжину полезахисної смуги закладки 1978 р. на 500 м.
Задача 17 Мета – відпрацювання методики аналізу ефективності використання основних засобів.... 387,2 303,5 Задача 32 Мета – відпрацювання методики аналізу прибутку будівельної організації Завдання – проаналізувати прибуток будівельної організації за наступними даними: Таблиця 1 Вихідні дані Показники ...
ВАРІАНТ 2 ( №№ 2, 12, 22, 32) 1. Герасимови перебували у шлюбі 8 років, мали трьох дітей.
1. Управління грошовими ресурсами інвестування. Джерела та види капіталу 2. Завдання № 1 Промислова компанія сплачує за акцію річний ...
1. Національні економічні інтереси України в умовах сучасної економічної інтеграції 2. Валютні курси та умови конвертованості національної ...
Вступ 1. Види, форми, рівні та характерні особливості сучасних міжнародних економічних відносин 1.1.
1. Политика и политическая деятельность 2. Сущность политических интересов и процессов 3. Политические институты и политическая система общества ...
Вступ 1. Предмет і об’єкт паблік рилейшнз як науки та управлінської діяльності 2.
1. Впровадження промислового маркетингу в діяльність підприємств України 2. Організаційні аспекти та етапи формування служби маркетингу 3.
1. Характеристика та порядок страхування окремих видів кредитних ризиків 2. Порядок оцінки збитку та обчислення розміру страхового ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні та організаційні основи страхування наземних транспортних засобів 1.1. Сутність і функції страхування 1.2.
Вступ ………………………………………………………………………. 3 1. Сталінська політика суспільної колективізації: причини, суть, цілі, методи ………… 5 2.
1. Религия в Античном Мире 2. Религии Доколумбовой Америки Литература
1. Навчання с питань охорони праці при підготовці працівників, при їх прийнятті на роботу та в період роботи. ......
1. Поняття „виробнича санітарія” та „гігієна праці”, фактори, що обумовлюють санітарно гігієнічні умови праці. Нормування мікроклімату виробничих приміщень. .........
...12 4 0,02 34 Канада 32 773,9 24,18 2,24 6 11 950 29,69 1,85 9 Китай 1288 1416,8 1,1 ...16 3 167 33,4 0,32 22 Естонія 1 7,3 7,3 0,02 32 15 17 17 0,03 32 Фінляндія 5 141 28,2 0,41 ...
або 32,84% і знизились в 2008 році на 4,9 тис.грн. або 55,06%. Сума власного капіталу збільшилась в 2007 ... або 10,32% і в 2008 році на 202,9 тис.грн. або 3,28%, цільові надходження і фінансування збільшились на 998,2 ...
32. Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі 50. До чого може привести вилучення з регресійної моделі залежного ...2 31, 3 2,5 32, 4 2,6 35, 5 3 30, 6 3,1 32, 7 3,2 33, 8 2,7 31, 9 ...
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 32 7.1. Прогноз обсягів реалізації продукції 32 7.2. Прогноз витрат на товар 32 7.3.
...20, Відрахування до пенсійного фонду, % 32,0 32,0 32,0 32,0 32, Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 4, Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 ...
...20, Відрахування до пенсійного фонду, % 32,0 32,0 32,0 32,0 32, Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 4, Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 ...
...20, Відрахування до пенсійного фонду, % 32,0 32,0 32,0 32,0 32, Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 4, Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 ...
...20, Відрахування до пенсійного фонду, % 32,0 32,0 32,0 32,0 32, Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 4, Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 ...
...20, Відрахування до пенсійного фонду, % 32,0 32,0 32,0 32,0 32, Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 4, Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 ...
...20, Відрахування до пенсійного фонду, % 32,0 32,0 32,0 32,0 32, Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 4, Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 ...
11) К2 1,32 1,78 134,99 3. Чиста процентна маржа (рівень дохідності активів) (ряд. 3 – ряд. 6) : (ряд.... 8) К6 0,20 0,06 32,47 7. Продуктивність праці, грн (ряд. 2 : ряд. 13) К7 253903,03 303697,67 119,61 ІІ.
23 br />br /> РОЗДІЛ VI 32 br />br /> ЕКСКУРСІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В МУЗЕЙНИХ УСТАНОВАХ. . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6.1. Етапи підготовки екскурсії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6.2.
...1,30 1,41 1,32 1,43 1,34 1,31 1,43 1,34 1, За даними дати оцінку значимості зв’язку між ознаками ...1 26,9 31,2 32, ІІІ 32,8 37,9 42,4 36, ІV 33,7 38,6 40,6 46, V 28,7 35,...
...yi}(12) = {(10, 28), (10, 32), (11, 34), (11, 35), (11, 36), (12, 36), (13, 39), (14, 41), (14, 44), (15, 46), (15, 48), (15, 50)}....5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,...
...20,0 Відрахування до пенсійного фонду, % 32,0 32,0 32,0 32,0 Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 1,5 ...
...20,0 Відрахування до пенсійного фонду, % 32,0 32,0 32,0 32,0 Відрахування до фонду соціального страхування, % 4,0 4,0 4,0 4,0 Відрахування до фонду безробіття, % 1,5 1,5 ...
32. Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі 50. До чого може привести вилучення з регресійної моделі залежного ...1 36, 3 2,9 32, 4 2,6 28, 5 2,7 30, 6 3 28, 7 3,1 32, 8 2,8 25, 9 ...
32. Наведіть приклади нелінійних функціональних залежностей, що використовуються в економічному аналізі 50. До чого може привести вилучення з регресійної моделі залежного ...1 36, 3 2,9 32, 4 2,6 28, 5 2,7 30, 6 3 28, 7 3,1 32, 8 2,8 25, 9 ...
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,... Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,2 11,8 12 10,9 11,3...
………………………………32 2.1. Фактори, що формують асортимент пральних порошків………………..32 2.2. Формування асортименту…………………………………………………32 ВИСНОВОК ……….36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….38
32 2.1. Іноземне інвестування в зарубіжних країнах………………………….. 32 2.1.1. Інвестування у розвинених країнах………………………………. 32 2.1.2.
...79,0 4,15 IV 12068,32 12335,75 26,3 12274,13 26,1 99,5 61,6 1,71 Усього 46238,5 46904,0 100 47027,...1,92 – за готівку 41938,32 90,7 42401,0 90,4 42418,54 90,2 100,0 1,15 – у кредит 2265,68 4,9 2486 5,...
...6 48 37 7 45 32 8 53 41 9 40 24 10 46 28 11 48 29 12 49 35 13 44 30 14 48 ...16 41 27 17 46 32 18 54 41 19 43 30 20 47 33 21 49 34 22 52 41 23 55 43 24 47 ...
...розірвання депозитного договору продовж перших 32 календарних днів з дати початку строку розміщення депозиту передбачається ставка 0,001% річних, після 32 календарних днів 1% річних) Визначити суму ...
29 РОЗДІЛ 2 32 МЕТОДИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 32 2.1. Методи і методики дослідження 32 2.2. Організація дослідження 35 РОЗДІЛ 3 36 ...
...локомотиворемонтний завод» 28 РОЗДІЛ 3 32 ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 32 3.1. Можливі проблеми стратегічного планування на підприємстві 32 3.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.