Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 12664 за запитом №33

33. Класифікація та облік основних засобів Практичне завдання 1. Згрупувати наведені дані за господарськими засобами та джерелами їх утворення....засобів 32 Витрати майбутніх періодів 33 Додатковий капітал 34 Кредиторська заборгованість за матеріали ТОВ «Промтрест» Таблиця 2 Залишки за синтетичними рахунками ТОВ «Світлана» на 01.12....
Завдання №33 Комерційний банк виконує операції по вкладах населення, яким належить значне місце у складі банківських ...
ЗАВДАННЯ 1 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ 1. Основні риси господарства країн Стародавнього Сходу 2. Господарство Стародавньої Греції 3....наслідки Другої світової війни ЗАВДАННЯ 33 СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА ТА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ В УКРАЇНІ 1. Сільське господарство України на рубежі ХІХ ХХ ст. 2.
Задача № 19 Мета – відпрацювання методики факторного аналізу обсягу випуску готової продукції.... Задача № 33 Мета – відпрацювання методики аналізу собівартості продукції рослинництва. Завдання – проаналізувати витрати на виробництво і собівартість продукції рослинництва сільськогосподарського підприємства за наступними ...
Завдання № 20. Обчислити обсяг обов'язкових резервів комер¬ційного банку на основі таких даних: Таблиця 1 Вихідні ... Завдання 33. Здійснити аналіз впливу суми наданих кредитів та процентної ставки за кредит на суму отриманих комерційним банком процентів, використовуючи наведені нижче ...
... Варіант №20 1. Поняття і види професійної етики. Питання адміністративної етики у законі України “Про державну службу”( ст....5,10,14,16,17, 33, 36, 37), “Про звернення громадян” (Ст. 6,7,9,10), “Про боротьбу з корупцією” (Ст.1,2,3,7 – 15).
Вступ 1. Причини Голодомору 2. «Механізм» Голодомору 3. Український Голодомор на тлі загальносоюзного голоду 4.
1. Характеристика внутрішніх цін як інструменту організації внутрішньовиробничих економічних відносин 2. Ситуація 1 Механізм оплати праці за кінцевим ...
2. Функції держави в сучасній ринковій економіці 24. Бюджетне регулювання економічного розвитку 56.
Завдання № 1. Структура та основні закономірності сучасного інноваційного процесу Завдання № 2 Розрахунково аналітична робота «...
13. Види зайнятості населення та їх характеристика 23. Методи державного регулювання заробітної плати Задача № 1 Робітник ІV ...
Вступ 1. Суть, фактори розвитку та основні тенденції розвитку міжнародного поділу праці 2.
Завдання № 1 3. Принципи раціональної організації виробничих процесів 13. Організація управління якістю продукції на промисловому підприємстві Завдання № ...
Теоретична частина: 3. Формування плану виробництва продукції. Методика розрахунку показників плану виробництва 23.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Особливості страхового нагляду в Україні та за кордоном 2. Задача № 5 Визначити розмір страхового платежу по страхуванню ...
11. Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності 15. Ціни світового ринку Задача № 9 Підприємство зазнало витрат на куповані матеріальні ...
1. Поглиблення соціально економічного змісту та посилення ролі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 2.
1. Перевірка дотримання встановлених норм погодинної, відрядної оплати праці, оплати за сумісництвом, суміщення професій і за ...
Завдання № 28 Проаналізуйте поведінку споживача за даними таблиці в якій подані співвідношення у споживанні товарів х і у, ...
1. Характеристика трансфертів як локальних обєктів податкового менеджменту (на конкретних прикладах) 2.
1. Основні напрями реалізації податкової політики в Україні через систему органів Державної податкової служби України 2.
1. Поглиблення соціально економічного змісту та посилення ролі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 2.
1. Класифікація торговельних підприємств, їх характеристика 2. Організація контролю за рівнем товарних запасів 3.
1. Зміст договору постачання, обґрунтування його умов. Додайте копію договору 2. Закупівлі товарів на основі прямих зв'...
4. Порядок переміщення валюти України та валютних цінностей через митний кордон України 14.
10. Які правила та вимоги до маркування продукції штриховими кодами? 16. Що таке фальсифікована продукція? 26.
1. Суть і основні завдання реклами на сучасному етапі розвитку підприємницької діяльності 13. Стратегія реклами 29.
Вступ Розділ 1 методологічні засади банківського маркетингу 1.1 Економічна сутність та поняття банківського маркетингу 1.2.
...8 6,7 0,84 0,02 33 30 28 3,5 0,05 31 Білорусь 10 15,8 1,58 0,05 30 24 60 6 0,12 28 Бельгія ...3,6 0,3 0,01 37 33 1170 97,5 2,28 8 Вірменія 3 2,9 0,97 0,01 38 29 12 4 0,02 34 Канада 32 ...
або 23,33% і зростає на 8 тис.грн. або 11,59% в 2008 році, первісна вартість є незмінною в 2006 2007 рр....на 0,04 в або 133,33% в 2007 році і на 0,02 або 28,57% в 2008 році. вартість прав користування майном зменшилась в 2007 році ...
...25 47 65 2 26 33 53 71 3 19 27 65 80 4 21 32 57 86 5 18 34 51 64 6 22 28 ...38 49 87 12 16 33 54 88 13 16 32 46 83 14 23 32 61 70 15 19 25 44 79 16 22 26 ...
або 5,33% в 2009 році. Показник чистого прибутку на 1 грн. основних фондів зростає в 2008 році на 0,02 грн....знижується на 5,06 або 33,98% в 2008 році і на 0,23 або 2,34% в 2009 році; оборотність готової продукції зростає в 2008 році ...
...9 28,4 7,9 33,2 6,85 32,6 7,3 30,6 7,05 29,8 7,15 34,2 7,45 32,...1 34,4 8,2 33,2 Задача № 2 На базі статистичних даних показників змінних X(t) за n = 17 місяців побудувати графік тренду зміни X(...
...9 42,4 36, ІV 33,7 38,6 40,6 46, V 28,7 35,9 35,9 36, VI 30,1 40,1 40,...VIII 28,9 34,3 33,9 36, IX 31,7 34,5 33,4 35, X 32,1 34,2 35,1 34, XI 33,...
ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 33 10.1. Потреби фірми у фінансуванні 33 10.2. Джерела фінансування 33 10.3. Використання фондів 33 Список використаної літератури ...
...629, 555, 484, 68, 31, 33, 12 Нараховано відрахувань до фонду соціального страхування: по ФОП основних робітників виробу А виробу Б виробу С по ФОП адмін....збуту 29, 25, 22, 76, 33, 13 Нараховано відрахувань до фонду безробіття: по ФОП основних робітників виробу А виробу Б виробу С по ФОП адмін. управ.
...43,27 12 44,71 33,65 28,05 45,29 Тема 5. Вправи та завдання Провести дослідження моделі множинної регресії, побудованої згідно завдання попереднього заняття....43,27 12 44,71 33,65 28,05 45,29 У разі необхідності запропонувати способи усунення мультиколінеарності. Тема 9. Вправи та завдання Для заданої моделі ...
...фондів підприємства знижується на 6,33% в 2009 році, що є негативним, і зростає в 2008 році на 30,96%. Показник наявності оборотних засобів характеризує величину ... або 33,79%, а в 2009 році – на 139 тис.грн. або 14,79%; продуктивність праці в 2008 році зросла на 6,...
або 5,33% в 2009 році. Проведений аналіз свідчить про наступне: оборотність оборотних фондів зростає в 2008 році на 0,4 або 12,27% ...знижується на 5,06 або 33,98% в 2008 році і на 0,23 або 2,34% в 2009 році; оборотність готової продукції зростає в 2008 році ...
...нормативному значенні 2), в 2007 33,306. Це значить, що в 2006 році на 1 грн. власних коштів припадає 44,72 грн....році значення коефіцієнта зменшилось до 33,306, це свідчить про покращення фінансової стійкості. Зниження коефіцієнта фінансового ризику в 2007 році порівняно з 2006 (на 11,41 ...
...5/6 58750/6 48958,33 9791,67 Нараховано і сплачено збір за реєстрацію автомобіля 904 904 Введено в експлуатацію автомобіль за первісною вартістю 48958,33 Погашено заборгованість перед ТОВ «Автопарк» ...
...5,95 5,41 5,33 5,54 7 15,2 16,4 17,4 17,1 18,1 18,5 18,7 17,9 18,...10 31,3 31,9 33,1 32,8 32,7 33,6 34,2 34,5 34,1 35,7 35,9 35,1 Задача ...
...характеристика рахунків 30 «Каса» і 33 «Інші кошти». 5. Підсумкові документи аудитора. 6. Основні положення П(С) БО 16 «Витрати». 7.... 33. Види браку та оцінка втрат від браку на виробництві. 34. Облік поточних та довгострокових фінансових інвестицій відповідно до П(С)...
...279 18,95 30 3,33 290,1 13 11 40 2,5 420 13 50 2 600 14 Задача На основі наведених даних заповніть пропуски ...67 12,5 10 8,33 7,14 6,25 5, Середні змінні витрати 45 42,5 40 37,5 37 37,5 38,57 40,...
Задача Аналіз чисельності та структура персоналу підприємства Категорії персоналу План Фактично Відхилення (+ ) За минулий період Поточний період Від плану Від минулого періоду Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Кількість % Весь персонал підприємства 920 100 880 100 900 100 20 2,17 20 2, Промислово виробничий персонал 740 80,43 760 86,36 750 83,33 10 1,35 10 1, З них: робітника 620 67,39 610 69,32 600 66,67 20 3,23 ... Задача Аналі...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.