Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 12656 за запитом №34

... Тема № 34. Звільнення від покарання та його відбування: юридична природа, кримінально правовий зміст та види Орієнтовний план: 1.... Рекомендований перелік літератури до теми № 34: [201, 229, 233, 234, 240, 246, 263, 285, 286].
...Капітал 5000 5000 5000 Завдання 34. Здійснити порівняльний аналіз структури доходів комерційного банку за такими даними: Таблиця 4 Показники На 1.01 поточного року На 1....1 квітня поточного року – 2057,34 тис. грн.
22. Факторний аналіз показників рентабельності діяльності підприємства 38. Аналіз прибутку і рентабельності будівельної організації Задача №8 ... Задача №34 Мета – відпрацювання методики аналізу показників виробничої програми автотранспортного підприємства Завдання – проаналізувати обсяг перевезень вантажів автотранспортним підприємством за наступними даними: Таблиця ...
Задача №34 Мале підприємство "АРГ" 25 травня отримало від вітчизняного постачальника – підприємства "МРІЯ" товари для ...
Завдання №34 У приватній пекарні випікається хліб формовий і калач Український.
3.Структура та проблеми формування зовнішньоекономічного потенціалу 34. Валютно фінансове забезпечення ЗЕД 48. Економічна ефективність ЗЕД Література
Задача № 34 Реклама кампанія таблеток Alka Seltzer (нейтралізація кислотної середи) завоювала перше місце в історії створення творчої реклами.
Завдання №24 В результаті інвентаризації в магазині "Смак" виявлено: – недостачу 50 кг цукерок "Ромашка" на ... Завдання №34 1. Нарахована заробітна плата працівникам зайнятим на закладанні і вирощуванні багаторічних насаджень – 5 700 грн. 2.
Завдання № 29 На підставі наведених нижче даних скласти форму № 2 „Звіт про фінансові результати" ТОВ „Марс"....10825,09 10825,09 Завдання № 34 На підставі Відомостей по розрахунку заробітної плати ПП „Топаз" скласти „Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання ...
ЗАВДАННЯ 2 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ В ЕПОХУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (V ХV СТ.) 1. Форми землеволодіння у Франкській державі 2....історичної школи політичної економії ЗАВДАННЯ 34 КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 1. Зародження кооперативного руху 2.
Задача № 34 На підставі даних про реалізацію овочів ви¬значіть коефіцієнт еластичності попиту залежно від цін.
4. Органи управління та контролю комерційного банку 35. Особливості надання і погашення окремих видів позик Задача № Полтавська ...
1. Значення Приміток до річної фінансової звітності, їх структура та методика складання 2.
1. Модель адаптивних сподівань 2. Задача На основі статистичних даних про прибуток фірми (У) та інвестиції (Х): – побудувати ...
3. Напрямки економічної діагностики, їх загальна характеристика 24. Визначення ринкової ціни підприємства методом дисконтування грошового потоку: суть, ...
Вступ 1. Поняття і особливості зовнішньоекономічного договору 2. Форма зовнішньоекономічного договору 3. Зміст зовнішньоекономічного договору 4.
1. Предмет кооперативного права та співвідношення з іншими галузями права 49. Захист державою та охорона законом власності ...
10. Поняття акцизної вантажної митної декларації, порядок її застосування та оформлення 17.
1. Облік розрахунків з відрядження за кордон 2. Задача № 4 Нарахувати збір за перебування товарів ...
Зміст 1. Визначення і вимірювання доходу 2. Задача № 5 1. Скласти Звіт про прибутки і збитки, Звіт про ...
35. Вплив облікової політики на показники Приміток до річної фінансової звітності Практичне завдання Дати критичну оцінку наказу ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи та практичний інсрументарій організації і регулювання міжнародних кореспондентських відносин між іноземними і українськими банками 1....
...29.00 74 24 24 34 39 44 54 36.50 94 44 49 49 54 54 74 54.00 114 54 64 69 74 79 ...58 21,07 13,31 34,01 7 27,09 22,47 15,37 35,34 8 31,76 24,68 17,01 36,01 9 ...
або 34,88% в 2009 році, податок на додану вартість зростає в 2008 році на 94 тис.грн.... або 34,88%, чистий дохід зростає відповідно в 2008 році на 470 тис.грн. або 14,75% та на 1275 тис.грн.
або 34,88% в 2009 році, податок на додану вартість зростає в 2008 році на 94 тис.грн.... або 34,88%, чистий дохід зростає відповідно в 2008 році на 470 тис.грн. або 14,75% та на 1275 тис.грн.
...11 Кількість сімей 12 25 34 40 52 Задача 2. Середній стаж роботи працівників підприємства становить 10,8 років при середньому квадратичному відхиленні 2,2 року....1,32 1,43 1,34 1,31 1,43 1,34 1, За даними дати оцінку значимості зв’язку між ознаками Задача 4.
...10, 28), (10, 32), (11, 34), (11, 35), (11, 36), (12, 36), (13, 39), (14, 41), (14, 44), (15, 46), (15, 48), (15, 50)}....8 32,7 33,6 34,2 34,5 34,1 35,7 35,9 35,1 Задача 2 На основе данных, заданных таблицей 2 (уровень ...
ВСЕГО 150 ТЕСТОВ Оценки: 6.38; 6.34; 6.53; 6.67 МНОГО ВОПРОСОВ, ГДЕ НУЖНО ВЫБРАТЬ 2 ВАРИАНТА ОТВЕТА, НО ДАЕТСЯ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ, ПОЭТОМУ ОЦЕНКИ ... на досягнення запланованих прибутків Question 34 Які функції менеджменту слід вважати загальними: a. планування, організації, мотивації та контролю b. контролю й організації c.
Власні кошти підприємства 34 480 34 2. Загальна сума джерел 34 840 34 3. Позикові кошти 10 4. Кредиторська заборгованість та інші пасиви 350 ...
...та залишки банку 233334 590 34 623 12 234593 2 Казначейські цінні папери 5323 2523 12000 0 1 19847 3 Кошти в інших банках 7852 50570 45525 ...цінні папери, емітовані банком 0 12 0 34 0 46 5 Нараховані витрати до сплати 54326 5420 4322 0 0 64068 6 Інші зобов’язання 2345 526 2345 54 0 5270 Всього ...
33 34. 4. Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. – К., 1969. 5. Бурчак Ф.Г.... 28 34. 14. Єфремов С. Єфремов С. Діяльне каяття як засіб нейтралізації діяльності організованих злочинних угрупувань // Вісник Київського національного університету ім.
...операції 22,6 1,19 34,8 1,65 12, інші дебітори 15,5 0,81 87 4,14 71, Разом 587,6 30,81 819,2 ...відвантажені, неоплачені вчасно 654,8 34,34 651,9 30,99 2, векселі одержані 45,9 2,41 87,3 4,15 41, бюджет 565,8 ...
...33 год 8 і класи – 34 год 9 ті класи – 37 год 10 ті класи – 38 год 11 –ті класи – 40 год Задача Проаналізувати структуру доходів ...47 826,2 70 578,34 2 861,1 20,9 17,8 19 3,382 224,2 70 156,94 3 1559,1 174,1 ...
...57 43 60 32 25 34 24 39 51 55 34 44 35 33 32 45 39 18 34 59 Вычислить среднюю арифметическую, моду, медиану и ...
...ПЛАНУ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ БАНОЧНОГО ПИВА 34 2.1. Аналіз продукту компанії 34 2.1.2. Тип продукту компанії 34 2.1.3.
УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ 34 6.1. Організаційна структура фірми 34 6.2. Управлінський персонал та трудові ресурси 34 РОЗДІЛ 7.
Критичні ризики та проблеми 34 8.1. Види ризиків 34 8.2. Оцінка ризиків 34 Розділ 9. Юридичний план 35 Розділ 10.
...та рибні продукти 1,5 0,34 Цукор 3 0,62 Порівняйте варіацію споживання названих продуктів харчування, зробіть висновки. 63. Розподіл робітників за рівнем годинної продуктивності праці в ...більше Разом Число домогосподарств 12 34 47 50 26 18 13 200 Визначити характеристики розподілу: середню, медіану, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації. 75.
...6 48 37 21 49 34 7 45 32 22 52 41 8 53 41 23 55 43 9 40 24 24 47 39 10 46 ...14 48 37 29 47 34 15 49 34 30 42 31 2. За наведеними в табл. 1. даними про якість ґрунтів та про урожайність озимої ...
...активів 3587521 123721 38389 890252 34 4639917 Таблиця 2 Валютні зобов’язання (тис.грн.) з/п Найменування Гривня EUR USD RUR Інші Всього 1 Кошти банків ...Інші депозити 2180 636 256 0 34 3106 4 Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0 377 0 3737 4114 5 Нараховані витрати до сплати 65566 5420 17931 0 454 89371 ...
...00 Зелені 42 840 0,18 34. Парк металообробних верстатів виробничого об'єд¬нання характеризується такими даними: Наявність верстатів на початок року 120 Поступило нових верстатів: — замість ... Державна Колективна Приватна 3мішана 3 34 40 2 13 168 125 10 44 637 542 41 Разом 79 316 1264 40.
...5,5 1,83 0,02 34 23 15 5 0,03 36 Аргентина 37 140,1 3,79 0,41 20 17 420 11,35 0,82 13 Австрія ...38 29 12 4 0,02 34 Канада 32 773,9 24,18 2,24 6 11 950 29,69 1,85 9 Китай 1288 1416,8 ...
33 34. 4. Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. – К., 1969. 5. Гошовська О.О.... 28 34. 12. Єфремов С. Різновиди організованих злочинних угруповань // Вісник прокуратури. – 2003. № 8. – С. 53 58. 13. Єфремов С.
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,2 11,8 12 10,9 11,3 3 2,27 2,47 3,48 3,13 4,09 4,55 5,07 4,68 5,79 5,94 6,58 7,11 4 22,3 21,5 21,7 20,9 20,5 19,8 18,7 17,8 18,5 18,1 17,2 16 5 6,23 6,47 7,45 7,17 8,01 8,50 8,07 7,66 9,75 9,87 10,5 11 6 8,16 7,57 7,45 7,19 6,5 6,82 6,13 6,23 5,95 5,...
...98%, ярих без кукурудзи на 34,3%, цукрового буряка на 11,3%, соняшнику на 343,6%, молока і м’яса – на 63,1 та 81,3% ... або 34,47% в 2005 році та на 512 тис.грн. або 17,2% в 2006 році.
в 2007 році або 19,34%; собівартість реалізованої продукції має аналогічну тенденцію – в 2006 році збільшилась на 5466,5 тис.грн.... або 34,01%; сума валового прибутку від реалізації таким чином збільшується в 2006 році на 6106,3 тис.грн.
або 34,47% в 2007 році та на 512 тис.грн. або 17,2% в 2008 році.... або 34,86% та на 1674,4 тис.грн. або 99,53% в 2008 році Розрахункові показники свідчать про наступне: коефіцієнт придатності ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.