Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 975 за запитом №39

...350 400 400 Ставка дисконту, % 39 40 41 40 39 36 Визначити теперішню вартість прибутку, генерованого інвестиційним проектом за весь період життєвого циклу.
8. Організація управління ЗЕД України на основі закону України "Про ЗЕД" 39. Основні функції та завдання зовнішньоторгівельного об'...
ЗАВДАННЯ 7. ПРОМИСЛОВИЙ ПЕРЕВОРОТ У США 1. Передумови промислового перевороту 2. Особливості першого етапу промислового перевороту 3.... Внутрішня та зовнішня торгівля ЗАВДАННЯ 39. ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА БІЛЬШОВИКІВ В УКРАЇНІ (1919 1929 РР.) 1. Політика «воєнного комунізму» в економічній сфері 2.
Варіант №1 1. (9) Система держаного управління охороною праці…………………… 3 2. (39) Природна вентиляція.
Задача № 32 Доходи в розрахунку на душу населення за рік зросли з 3 600 грн.... Завдання № 39 Виходячи з нижчезазначеної стратегії ринкового ціноутворення «Ціна якість», пригадайте та опишіть підприємства Вашого регіону, які використовують у своїй діяльності такі ...
Задача № 10 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: План рахунків фірми "Каштан", Головний журнал реєстрації ... Строк експлуатації, років 5 Задача № 39 Скласти розрахунок оцінки товарних запасів за середньою ціною. Визначити собівартість проданих товарів та результат від продажу.
Вступление 1. Проблема озонового слоя в атмосфере Земли 2. Парниковый эффект, причины и следствия 3.
1. Розкрийте сутність основних функцій держави в ринковій економіці. Чи повинна держава втручатись у внутрішньо ринкові зв’язки, ...
1. Ціни світового ринку 2. Біржова торгівля та біржові ціни 3. Задача № 1 Визначити: а) прибуток підприємства в ...
1. Поняття та склад легкої промисловості країни 2. Загальна характеристика та особливості розміщення галузей легкої ...
Зміст 1. Облік авансових платежів та гарантійних сум 2. Облік реалізації готової продукції у країні ...
Зміст 1. Визначення та класифікація різниць між обліковим і податковим прибутком 2. Задача № 10 Скласти консолідований баланс двох ...
21. Повна матеріальна відповідальність працівників 32. Поняття трудових спорів. Органи, що розглядають трудові спори Задача № 61 До ...
1. Вимоги до оратора 2. Завдання № 35 Перекладіть з російської мови на українську; складіть речення: прийти в ...
Теоретична частина 1.Документальне забезпечення митного оформлення товарів, що експортуються 2.Поняття валютний курс та порядок відображення його в бухгалтерському ...
Вступ 1. Наукові основи із страхування 1.1 Законодавча база страхового ринку 1.2 Розвиток страхового ринку в Україні 1....
P=0.39 b. P=0.4 00322 c. P=0.2 d. P=0.0007 Question 32 Балів: 1 На п’яти картках написані числа ... P=0.39 b. P=0.27 c. P=0.009 d. P=0.5 Question 33 Балів: 1 Обчисліть матрицю A=3 21 21320 2 ...
або 24,39% в 2008 році та на 144 тис.грн. в 2009 році або 6,9%; таким чином, сума чистого прибутку в ...про збільшення фондовіддачі на 1,39 в 2008 році і на 0,94 в 2009 році, що є позитивним, відповідно фондоємність знижується на 0,05 в 2008 році ...
39 КК України, в якій розкриваєть¬ся поняття крайньої необхідності. На основі цих положень мо¬жна зробити висновок, що стан крайньої ... 39 КК України. Далі доречно проаналізувати мету дій, що вчинюються у стані крайньої необхідності. При цьому можна виділити най¬ближчу, проміжну ...
= 5,39 грн. Премія опціону – 0,008 пунктів = 0,008*10000 = 80 дол. або 80*5,39 = 431,2 грн.
...одноразову плату за патент 240 39 2 19.08. Відображено попередню плату за патент за вересень. 240 39 3 31.08.
...1999 – 10 – 25 2000 25 39 2001 45 16 2002 20 – 27 Визначити темпи росту (базисні та ланцюгові) за період з 1996 по 2002 р. 5....1 160 38 2 164 39 3 168 42 4 161 38 5 170 41 6 171 44 7 165 39 8 163 42 9 175 ...
...11, 36), (12, 36), (13, 39), (14, 41), (14, 44), (15, 46), (15, 48), (15, 50)}. Определить оценки параметров а и b модели, построить модель линейной ...28,28 + 2№ 20,61 39,61 + 1,5№ 9 39,54 + № 29,35 + 2№ 23,12 42,14 + 1,5№ 10 42,17 + № 30,65 + ...
КРИТИЧНІ РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ 39 8.1. Види ризиків 39 8.2. Оцінка ризиків 39 РОЗДІЛ 9. ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН 42 9.1.
ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН 39 9.1. Законодавчі основи бізнесу 39 9.2. Підзаконні юридичні акти 39 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 40 10....
...України, які складають $ 3 000 39 39 8. Включено до податкового кредиту ПДВ сплаченого при імпорті товарів 39 9. Включено до вартості запасів вартість транспортних послуг, ...
...479,5 2,71 1,39 8 19 1326 7,49 2,58 6 Болгарія 8 16,6 2,08 0,05 29 23 59 7,38 0,...62 135,9 2,19 0,39 21 22 462 7,45 0,9 12 Таджикистан 6 1,3 0,22 0,004 39 34 7 1,17 0,01 35 ...
або 39,91%, але зростає в 2007 році на 1737 тис.грн. або 65,17%; вартість товарів зростає на 225 тис.грн....63%, за виданими авансами – 2,39%, інша поточна дебіторська заборгованість – 3,23%, грошові кошти в національній валюті – 0,01%. Наступним кроком аналізу оборотних активів є аналіз запасів, ...
...3,84%, в 2007 – 5,39%, в 2006 році – 10,39%, далі йдуть витрати на оплату праці – 9,39% в 2006 році, 7,74% в 2007 ...
поділу і спеціалізації праці Question 39 Процес створення умов, які діють на поведінку людини і дозволяють спрямовувати її в потрібний для організації бік, зацікавити людину в ... змістовні та комплексні Question 39 Змістовні теорії мотивації ґрунтуються на: a. аналізі розподілу людиною зусиль для виконання різних завдань і виборі нею конкретної поведінки b.
...ще раз збільшився на 932,39 і становив 1264,87. Нормативне значення коефіцієнту ліквідності фінансових ресурсів становить 1. В 2005 році показник становив 0,88, тобто не ...в 2005 році показник рівний 0,39, в 2006 році він зростає на 0,16 і становить 0,55, в 2007 році знижується на 0,12 і становить 0,43.
39. Ст. 399. 12. Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік: Постанова Верховної Ради України від 04.06.2010 // Відомості ... № 39. 21. Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні / С.А Буковинський // Фінанси України. — 2007. — № 11. — С. 5.
...способом реалізації інвестиційних проектів Question 39 Показник, що дозволяє визначити граничне значення ставки дисконту, за якої проект не буде збитковим, тобто характеризує максимально допустимий рівень витрат, ... 39,58 тис. грн. d. 39,36 тис. грн. Question 43 Придбання нового обладнання вартістю 20000 грн.
(39 вопросов) + 50 тесты = 150 грн. Можно купить отдельно контрольные или тесты. Контрольные вопросы к теме 1 1. Сексология как наука.... Развращение несовершеннолетних Question 39 К насильникам отвергаемого типа относятся a. Мужчины с эмоциональной зависимостью от женщин b. Мужчины с физическими или психическими дефектами не ...
...17 20 25 27 29 39 39 Витрати 17 16 16 17,5 29 29 29 32 Фінансовий результат Завдання 2 Розрахувати майбутню вартість 250 грошових ...
39 2.1. Право авторства та право на титулізацію твору........................... 39 2.2. Право на авторське ім’я, використання інших способів ...
ЗМІСТ ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 9 1.1 Поняття та класифікація інформаційних систем 9 1.2 Принципи створення інформаційних систем 18 1.3 Огляд платформ побудови інформаційних систем 20 2 РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 39 2.1 Характеристика бізнес процесів виконавчої служби 39 2.2 Розробка бази даних та структури проекту 46 3 ІНТЕРФЕЙС І ...
...МАРКЕТИНГУ ДЛЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «КАЛІПСО» 39 2.1. Аналіз продукту компанії 39 2.2. Планування продукту 40 2.3. Планування ціни продукту 43 2.4.
Завдання 1 В Україні особи, які вчинили злочини у 2011 році, характеризувались за віковими ознаками таким чином: Виявлено осіб, які вчинили злочини 14 15 років 16 17 років 18 28 років 29 39 років 40 54 років 55 59 років 60 років більше Всього осіб 226385 4251 9700 86697 67748 45412 6741 5836 ...років 25 28 років 29 39 років 40 49 років 50 59 років 60 років і більше 388 791 4398 3378 8177 5889 3885 2159 Визначте ...
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 4 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОНТРОЛІНГУ 9 1.1 Визначення та сутність контролінгу 9 1.2 Задачі циклу контролінгу 20 1.3 Переваги та перспективи впровадження контролінгу 34 Висновки до розділу 1 37 РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „ПРОСОФТ” 39 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 39 2.2 Оцінка фінансової стійкості 51 2.3 Аналіз інформаційного забезпечення 54 Висновки ...
39 2.1. Загальна економічна характеристика діяльності КП „Теплопостачання міста Одеси” ………………………………………..……39 2.2 Оцінка складу та структури майна КП „Теплопостачання ...
...ПРАВА IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI НА НЬОГО 39 2.1. Об’єкти винаходу та вимоги, що до них пред’являються 39 2.2.
39 2.1. Поняття тяжкості злочину ................................................................. 39 2.2. Вплив тяжкості злочину на обрання міри покарання ..................... 49 РОЗДІЛ 3.
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 9 1.1 Поняття та сутність економічної діагностики діяльності підприємства 9 1.2 Класифікація економічної діагностики, її мета та завдання 16 1.3 Обґрунтування моделі економічної діагностики промислового підприємства 23 2 КОМПЛЕКСНА ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ВАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» 39 2.1 Загальна економічно організаційна характеристика підприємства 39 2....
...рахунка 23 (проводки 27, 29, 39, 41, 43, 45, 48,49), адміністративні затрати відображаються по дебету рахунка 92 (проводки 24, 26, 28, 37,40, 42,44)....АУП, 33,2 % 3205,13 39 Пенсійного фонду від зарплати та премій робітників, 33,2 3007,92 40 Соціального страхування тимчасової непрацездатності від зарплати та премій ...
39 3.1. Укладення договору страхування……………………………………………..39 3.2. Припинення договору страхування…………………………………...………43 3.3. Відповідальність страховика………………………………………...………..47 Висновок…………………………………………………………………….
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.