Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 25425 за запитом №4

4. Наука про виховання людини. 2. Що виступає об’єктом педагогіки. 1. Виховна діяльність. 2. Навчальна діяльність. 3. Виховання людини людиною. 4.
Амортизація 43 4. Орендна плата 3 5. Внески в соціальне страхування 49 6. Відсотки. 43 7. Дохід від власності 36 8....дохід (PI); 1.1.2.4. Дохід після сплати податків (дохід що є), (DІ). 1.1.3. Розрахувати індекс ВНП (дефлятор ВНП) в кожному році за ...
4. допомога в розв’язанні проблем, що виникають у виробничій діяльності. 5. базові властивості особистості та її еволюція....теми 2 Question 1 of 4 Виберіть ту характеристику, яка вказує на рівні організації підготовки практичних психологів до професійної діяльності: 1. мотиваційний, науковий, технологічний; 2.
...характеристика концепції удосконалення виробництва 1.4 Поняття та характеристика концепції інтенсифікації комерційних зусиль 2.1 Характеристика маркетингового середовища та схема моделі системи маркетингу 2.2 Характеристика ...які до нього входять 2.4 Склад та характеристика маркетингових посередників 3.1 Поняття маркетингового дослідження та характеристика його схеми 3.2 Характеристика методів маркетингових досліджень ...
використати різні техніки дослідження; 4. провести стандартне діагностичне інтерв'ю. Тест 2 Дослідження психічного статусу містить у собі всі пункти, крім ? 1. анамнез; 2.... стан свідомості; 4. стан афективної сфери. Тест 3 У якому пункті вірно описана мета використання психологічного тестування в клінічній роботі? 1.
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 ...
...робочих місць на потоковій лінії 4. Роторні лінії їх принципова схема 5. Енергетичне господарство промислового підприємства і його задачі 6. Зміст, форма і напрям технологічного маршруту ...Номер операції 1 2 3 4 5 Норма часу, година 8 6 10 6 12 Кількість верстатів 2 2 1 1 3 Задача № 2 Фірма “ABC” ...
1.4 Форми і напрямки розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва 2.4 Міжнародний рух товарів як ознака світового ринку 3.4 Види та показники міжнародної торгівлі 4.4 Основні тенденції розвитку ринку ...
7. Якість 24 партій твердого сиру (за 10 бальною шкалою) в залежності від терміну його зберігання характеризується такими даними (табл. 4).
Люди старшого віку; 4. Мігранти; 5. Одинокі. Question 2 of 15 Класична депресивна тріада характеризується: 1) эмоцйним гальмуванням; 2) руховим нальмуванням; 3) ідеаторним гальмуванням; 4) всім перерахованим; Question 3 of ...
...ІV квартал 2200 2100 100 4,55 Обсяг реалізованої продукції 8390 8110 280 3,34 2. Завдання №2 Проаналізуйте динаміку обсягу виробництва продукції Таблиця Вихідні дані ...зростання, % – 1,06 0,14 0,13 4 Темпи приросту, % х +6 –86 –87 3. Завдання №3 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми.
Завдання № 1 Перепишіть та перекладіть письмово 4, 5, 6 та 7 абзаци тексту. The Windshield Wipers and Washers 1. How a driver can check the windshield wipers ... 4. For winter use in cold climates, use windshield washer solvent labeled for protection to degrees Fahrenheit.
...2, паралельно з виконанням роботи 4. Розробка креслення загального вигляду Після виконання роботи 2, паралельно з виконанням роботи 5. Виконання розрахунків Після виконання роботи 6....часові характеристики подій та робіт; 4. Побудувати лінійний графік виконання робіт та діаграму потреб в робочій силі по дням розробки; 5.
Тривалість відрядження – 4 дні. Розрахувати суму авансу на відрядження, якщо відомо, що курс НБУ становить 6,04 грн.... Задача № 4 З 2005 р. з України експортується товар, витрати на виробництво якого становлять 33 тис. грн.
...імовірність того, що серед відібраних 4 телевізорів рівно 3 стандартні. (N = 7; n = 5; m = 4; k = 3) Задача № 2 Імовірність того, що при аудиторській перевірці ...
4 м, 5 м та оборотно сальдової відомості. МП «Дніпро» – платник єдиного податку за ставкою 6 %.... Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 2) скласти відомості 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 5 м і оборотно сальдову відомість; 3) ...
4 м, 5 м та оборотно сальдової відомості. МП «Дніпро» – платник єдиного податку за ставкою 6 %.... Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 2) скласти відомості 1 м, 2 м, 3 м, 4 м, 5 м і оборотно сальдову відомість; 3) ...
4. What oil and fuel is used in a diesel engine? 5. What disadvantage of a diesel engine is mentioned in ... 4. There is an auxiliary electrical ignition system to ignite the fuel when the engine starts and until it warms up.
...операція (3 розряд) 0, – 2 операція (4 розряд) 0, – 3 операція (3 розряд) 0, – 4 операція (3 розряд) 0, – 5 операція (4 розряд) 0, – 6 операція (5 розряд) 0, – 7 операція (6 ...
Задача 4.2. Визначити індекс фінансового стану підприємства за такими даними: Показник Варіант І (...
Зміст Вступ …………………………………………………………...3 Розділ I. Теоретичний аналіз проблеми вивчення іншомовної лексики в початковій школі…………………………………….7 1.1....розвитку пізнавального інтересу учнів 3 4 класів до слів іншомовного походження на уроках читання(формувальний експеримент)…………………………………………………...55 Висновки до розділу II .......................................................62 Загальні висновки ...............................................................
Питання №1 Загальна оцінка динаміки, складу і структури пасивів банку Питання №2 Аналіз витрат комерційного банку Задача № Згідно з вказаними даними для оцінки розміру та динаміки капіталу визначте і дослідіть наступні показники на початок і кінець року: 1) коефіцієнт достатності капіталу; 2) коефіцієнт платоспроможності; 3) коефіцієнт понаднормативного капіталу; 4) мультиплікатор капіталу: Таблиця 2 Вихідні дані Показник Дані на початок року, тис. грн. Дані на кінець р...
; – між ділянковий: 4,6 год.; – міжцеховий: 8,2 год. Тривалість природних процесів становить , год. Підготовчо завершальний час, необхідний для налагоджування робочих місць і ...КЛ 1154 140 4 2. МР 348 115 6 3. АН 659 35 11 4. ПТ 860 104 12 5.
ВАРІАНТ 1 Тема: Умисне вбивство: двох або більше осіб (п. 1 ч. 2 ст.... 4 ч. 2 ст. 115 КК України); вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст.
...їх елементи та правила побудови 4.Задача № 2 Темп приросту виробництва картоплі у Васильківському районі Київської області становлять: Таблиця 1. Рік Темпи приросту, % Базисний Ланцюговий 1996 0 0 ...1997 15 15 1998 20 4 1999 – 10 – 25 2000 25 39 2001 45 16 2002 20 – 27 Визначити темпи росту (базисні та ланцюгові) за період ...
1512,4 Запаси 858,5 Векселі одержані 305,4 Дебіторська заборгованість 245,3 Розрахунки з учасниками 26,5 Поточні фінансові інвестиції 38,...
...проектах із терміном окупності більше 4 х років. Зробити такі розрахунки: 1. Вихідні показники за роками: 1.1 Обсяг реалізації за роками.... 1.4 Розмір прибутку. 1.5 Податок із прибутку. 1.6 Чистий прибуток за роками і в цілому.
Завдання № 2 (варіант № 4) Завдання побудоване на прикладі ТОВ "Фіалка", яке займається роздрібною торгівлею і має власний магазин. ТОВ "Фіалка" є платником податку на ... 4. Товарно грошовий звіт – 1. 5. Журнал К 3 – 1. 6. Реєстраційний журнал – 1. 7. Головна книга – 1. Умова завдання: 1.
1. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 1.1. Походження та історичні типи моралі ………………………………............................ 3 1.1.1.... 4 1.1.3. Мораль Середньовіччя ………………………………………………………….. 6 1.1.4. Мораль епохи Відродження ……………………………………………………. 10 1.1.5. Мораль Нового часу ……………………………………………………………..
Задача 5.4 ТОВ зареєстровано 20 липня 2003 року зі статутним капіталом 46 250 грн. Зараз підприємство має право на зменшення статутного капіталу ... Довгострокові зобов’язання 1 200 4. Грошові кошти 50 4. Короткострокові зобов’язання 800 Баланс 3 300 Баланс 3 300 Визначте: а) балансовий курс і розрахункову ...
Класифікація інформаційних систем у галузі охорони здоров’я та їх характеристика Лабораторна робота № 4 Статистичний аналіз даних та обробка медичної інформації засобами сучасного пакету STADІA Мета роботи: навчитися проводити статистичний аналіз медичних даних засобами ... 4. Провести регресійний аналіз даних. 5. Побудувати графічну залежність між статистичними даними. 6. Провести дисперсійний аналіз медичних даних. 7.
4. Банк встановлює котирування: USD/AUD = 1,7420 – 1,7430. Маржа в цьому випадку становить: а) 20 пунктів; б) 10 пунктів; ...1 тиждень; 3) 3 місяці; 4) 1 рік; 5) 2 місяці; б)4 місяці; 7) 6 місяців; 8) 5 років. 8.
4. Витрати на придбання сировини передбачені в сумі 860 тис. грн. з оплатою 25% у липні, 50% у серпні та 25% ...рентабельності і беззбиткову кількість товару; 4) Запас фінансової міцності; 5) Розмір прибутку при скороченні виручки від реалізації на 15%; 6) Вплив на всі операційні показники збільшення ...
...років; б) від 2 до 4 років; в) від 2 до 5 років; г) від 2 до 7 років; д) правильної відповіді немає. 4.
лекцію 5.4. ХІІ.) Пане директор – пане директоре – пан директор; вельмишановний професоре – вельмишановний професор – вельмишановний пане професоре; шановний пане суддя – шановний пан суддя – ... Завдання 4. Уставте пропущені літери – и, і, е в назвах осіб. Прапорщ…к, спец…аліст, арх…вар…ус, арх…віст, арх…тектор, ...
4. Класифікація та облік основних засобів Практичне завдання 1. Згрупувати наведені дані (додаток 1) за господарськими засобами та джерелами їх утворення....операцій за грудень поточного року 4. Відкрити рахунки синтетичного обліку, записати на них залишки на 01.12.09 р. Розмістити рахунки в порядку зростання номерів.
... Тема № 4. Поняття злочину та його ознаки Орієнтовний план: Вступ. 1. Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально економічних відносин, що ... 4. Кримінальна протиправність як формальна ознака злочину. 5. Суб’єкт злочину як особлива ознака злочину. 6.
Тема 4. Правова характеристика договору перевезення вантажу залізничним транспортом. План. Вступ. 1. Поняття договору перевезення вантажу залізничним транспортом. 2.... 4. Зміст договору перевезення вантажу залізничним транспортом. 5. Цивільно правова відповідальність залізниці за порушення умов договору перевезення вантажу залізничним транспортом. Висновки.
... 4. Роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника в системі управління охороною праці підприємства …………………………………………………………. 3 19....кг: а) для чоловіків 900 4 Дія магнітних полів промислової частоти 50Гц (перевищення ГДК, разів) 4,0 Визначити можливість надання додаткової відпустки та зробити висновки про одержання ...
Матриці 4. Метод Крамера (за допомогою визначників) Висновки Список використаної літератури 1. Калькуляція Кулінарне підприємство виготовляє 20 виробів з продуктів, ринкові ціни ... а) 4. Використовуючи «Майстер діаграм» побудувати графіки функцій: по таблицях п.1 і п.2 на одному листі діаграми; складену функцію п.
В лютому 4 річний син М. отримав важку травму, а через два роки він був визнаний дитиною інвалідом. М.... 4. М. (вік 42 роки) була встановлена ІІІ група інвалідності внаслідок загального захворювання. Він звернувся до районного відділення Пенсійного фонду із ...
...обліку розрахунків по оплаті праці 4.Задача № 4 Мале підприємство «АРГ» 25 травня отримало від вітчизняного постачальника підприємства «МРІЯ» товари для реалізації в роздріб на суму ...
...20 25 25 25 Завдання 4.6. Планом санації запропоновано п'ять варіантів ведення бізнесу на підприємстві. Вихідні дані наведені нижче....140000 70 250000 20 40000 4 88 2500 26 72 5 2000 36 15 Задача 5.2. Статутний капітал акціонерного товариства становить 10 млн. грн.
...38461 44412,5 + 5951,5 4. Середньорічна сума власних кош тів підприємства Пі 30079 34632,5 + 4553,5 5. Рентабельність (дохідність) реалі зованої продукції, % (1/2 * ... Коефіцієнт фінан сової залежності, (3/4),грн.. 1,28 1,28 0 8. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, % (1/4 * 100), 109,67 100,1 – 9,57
...готівку 41938,3 42401,0 90,4 42418,5 90,2 100,04 + 17,5 + 1, – в кредит 2265,7 2486,0 5,3 2633,5 5,6 ...дрібного опту 1988,3 1970 4,2 1928,1 4,1 97,87 – 41,9 – 3, 3. Продаж через кафетерій 46,2 47,0 0,1 47,03 0,...
...6500 3 4000 12000 6500 4 4000 16000 6500 Задача №3 Припустимо, Ви хочете придбати новий автомобіль. Його повна вартість включає всі додаткові витрати 10085 грн.... Задача №4 Визначити чисту приведену вартість виробничого проекту, якщо передбачаються інвестиційні витрати у нове виробництво у перші два роки по 300 тис.
...на машину) 0 1 2 3 4 5 6 > Ймовірність p (r) 0,01 0,04 0,19 0,35 0,28 0,10 0,03 Витрати зберігання деталі l встановлені в Сз = 180 ...3 Виконати розрахунок оптимального розподілу 4 млн. грн. у 3 х торгівельних домах Таблиця Величина інвестування Прибуток, млн. грн 1 зона 2 зона 3 зона 1 0,...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

Maryna

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.