Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 912 за запитом №43

Задача № 8 Обчисліть показники традиційного грошового потоку, чистого потоку, операційного грошового потоку, фінансового потоку за такими даними: ... Задача № 43 Виконайте аналіз чутливості інвестиційного проекту, визначте найважливіші змінні проекту, їх граничне значення, допустимі зміни та рейтинг впливу на результативну кількість.
ЗАВДАННЯ 11. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АНГЛІЇ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 1. Фактори промислового відставання 2. Індустріалізація.... Становлення українського національного ринку ЗАВДАННЯ 43. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1. Економічне становище України на першому етапі війни 2.
1. Коли і чому доцільно запросити спеціалістів та консультантів для розробки бізнес проекту? 2.
37. Формування асортименту товарів в оптовій торгівлі, фактори, що впливають на стан та побудову торгового асортименту товарів ...
9. Принципи митного регулювання ЗЕД (ліцензування та квотування, використання індикативних цін та інш.) 11.
33. Фактори формування світового фінансового ринку, його функціональна та географічна структури 58.
1. Органи управління і контролю Укоопспілки 2. Соціальна та економічна ефективність управління підприємством, методи її оцінки 3.
Задача 8. За поточний місяць консервне підприємство мало такі витрати: Таблиця 1 Вихідні дані Найменування витрат Сума, ...
1. Види економічного аналізу 2. Аналіз якості виробленої продукції 3. Ситуаційне завдання Література
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти управління прибутком підприємства 1.1. Економічна сутність прибутку та його роль у фінансово господарській діяльності ...
43 Question 2 Закони про працю в Україні поєднані в єдиний документ, який називається: a. Трудовий кодекс b. Трудове законодавство c.... 43 Конституції України Question 7 Науково методичне забезпечення управління трудовим потенціалом полягає в: a. проведенні обстежень домашніх господарств з питань економічної ...
43 Глава 4. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ВИДИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН.....43 1. Поняття цивільних правовідносин.....43 2.
...Статутний капітал", 42 „Додатковий капітал", 43 „Резервний капітал", 44 „Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", 45 „Вилучений капітал", 46 „Неоплачений капітал". При заповненні форми №4 необхідно керуватися П(...27 130 642/2 50 43,2 806,8 813,6 641/3 70 70 106,15 106,15 644 651 211,2 211,2 360,...
...Статутний капітал", 42 „Додатковий капітал", 43 „Резервний капітал", 44 „Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", 45 „Вилучений капітал", 46 „Неоплачений капітал". При заповненні форми №4 необхідно керуватися П(...27 130 642/2 50 43,2 806,8 813,6 641/3 70 70 106,15 106,15 644 651 211,2 211,2 360,...
...1800 15,52 200 1,43 палива 1000 8,47 1200 10,34 200 1,87 енергії 900 7,63 1000 8,62 100 0,99 інших ...зворотні відходи 780 0,40 840 0,43 60 0,03 Всього прямих матеріальних витрат 106 020 53,97 106 150 54,53 130 0,56 Прямі витрати на оплату ...
...47 30,87 25,08 43,27 12 44,71 33,65 28,05 45,29 Тема 5. Вправи та завдання Провести дослідження моделі множинної регресії, ...47 30,87 25,08 43,27 12 44,71 33,65 28,05 45,29 У разі необхідності запропонувати способи усунення мультиколінеарності. Тема 9.
УПРАВЛІННЯ ФІРМОЮ 43 6.1. Організаційна структура фірми. 43 6.2. Управлінський персонал та трудові ресурси. 43 6.3.
...кормові одиниці Грубі 9 660 0,43 Соковиті 43 260 0,12 Концентровані 1 764 1,00 Зелені 42 840 0,18 34. Парк металообробних верстатів виробничого об'єд¬...
...27 130 642/2 50 43,2 806,8 813,6 641/3 70 70 106,15 106,15 644 651 211,2 211,2 360,...360,8 652 25,6 43,78 35,24 17,06 653 12,8 12,8 25,16 25,16 654 27,48 27,48 661 ...
...27 130 642/2 50 43,2 806,8 813,6 641/3 70 70 106,15 106,15 644 651 211,2 211,2 360,...360,8 652 25,6 43,78 35,24 17,06 653 12,8 12,8 25,16 25,16 654 27,48 27,48 661 ...
...людино/годин 1 19,5 43,6 1, 2 12,4 48,3 2, 3 17,2 44,7 2, 4 19,5 35,7 2, ...3 2, 7 16,1 43,8 2, 8 16 48,5 2, 9 16,2 42,3 2, 10 18 43 2, 6.
ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН 43 9.1. Законодавчі основи бізнесу 43 9.2. Підзаконні юридичні акти 43 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10....
ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН 43 9.1. Законодавчі основи бізнесу 43 9.2. Підзаконні юридичні акти 43 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10....
...27 130 642/2 50 43,2 806,8 813,6 641/3 70 70 106,15 106,15 644 651 211,2 211,2 360,...360,8 652 25,6 43,78 35,24 17,06 653 12,8 12,8 25,16 25,16 654 27,48 27,48 661 ...
...27 130 642/2 50 43,2 806,8 813,6 641/3 70 70 106,15 106,15 644 651 211,2 211,2 360,...360,8 652 25,6 43,78 35,24 17,06 653 12,8 12,8 25,16 25,16 654 27,48 27,48 661 ...
...27 130 642/2 50 43,2 806,8 813,6 641/3 70 70 106,15 106,15 644 651 211,2 211,2 360,...360,8 652 25,6 43,78 35,24 17,06 653 12,8 12,8 25,16 25,16 654 27,48 27,48 661 ...
...стратегії щодо використання торгових марок 43 2.3. Планування ціни продукту 43 2.3.1. Аналіз чинників що впливають на рівень цін на продукт компанії 43 ...
...79,2 21 2,8 43 93,2 84,8 22 0,8 20 10,6 114,0 23 2,2 45 56,1 79,2 24 0,3 ...24,1 29 1,5 43 20,1 102,4 30 5,0 107 121,0 211,2 Примітка: Магазини № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 19, ...
...на 11 осіб або 1,43% і на 31 особу в 2007 році або 4,09%. Продуктивність праці має тенденцію до збільшення в 2006 році на ...збільшилось на 0,14 і становило 0,43. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про недостатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності ...
...на 11 осіб або 1,43% і на 31 особу в 2009 році або 4,09%. Продуктивність праці має тенденцію до збільшення в 2008 році на ...збільшилось на 0,14 і становило 0,43. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про недостатність оборотних засобів для покриття поточних зобов’язань у цьому відношенні стан платоспроможності ...
43 44. 4. Теньков С. Правове регулювання договорів підряду. // Юридичний вісник України. 2000. №5. с.4. (Інформаційно правовий банк). 5.... 42 43. 6. Щуковская О.М. О соотношенииобязательств по оказанию услуг и обязательств по выполнениюработ (подряда). // Известиявысшихучебных заведений. Правоведение. 2002. №2. с.
, податок на прибуток виріс на 43,8 тис.грн., а чистий прибуток зріс на 77,2 тис.грн. В 2007 році валовий прибуток зріс на 341,... або 147,43% в 2007 році. Акцизний збір в 2006 році зростає порівняно із попереднім на 7414,7 тис.грн.
або 21,43% і на 14 тис.грн. або 11,76% в 2008 році. коефіцієнт зносу нематеріальних активів збільшився на 11,17 в 2007 році або 21,43%, в 2008 році не змінився ...
...збільшення в 2007 році на 0,43, хоча знижується в 2008 році на 0,02. Тривалість обертання активів при цьому знижується в 2007 році на 269 днів і ...в 2007 році на 1,43 і в 2008 році на 0,58. Відповідно тривалість обертання дебіторської заборгованості знижується в 2007 році на 121,8 днів і ...
...збільшення в 2007 році на 0,43, хоча знижується в 2008 році на 0,02. Тривалість обертання активів при цьому знижується в 2007 році на 269 днів і ...в 2007 році на 1,43 і в 2008 році на 0,58. Відповідно тривалість обертання дебіторської заборгованості знижується в 2007 році на 121,8 днів і ...
43. Дробозина, Л.А. Фінанси, грошовий обіг і кредит. / Л.А. Дробозина М.: ЮНИТИ, 2008. 365 с. 44. Єпіфанов А.О.... 43 55. 52. Запатріна І. В., Лебеда Т.Б. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації.
Балансовий прибуток ПБ 32244,3 43 235,1 134,09 2. Доходи загальні ДЗ 83788,0 130 590,0 155,86 3. Процентні доходи Дп 63 348,0 53 ... Непроцентні доходи Дн 23 440,0 43 541,0 185,76 5. Інші операційні доходи Ді 1357,0 3347,0 246,65 6. Процентні витрати Вп 13 100,0 23044,0 175,...
Вариант №43 43. Мировая глобальная сеть Интернет. Понятие сети Интернет. Принципы работы Интернет: протоколы, маршрутизация, разбивка на пакеты ……………………………………………………………………….. 3 49.
...напрямки розвитку фондового ринку України 43. Характеристика методів оцінки ефективності інвестиційного проекту Тестове завдання №3 1. Вкладення коштів у фінансові інструменти (активи) – це: 1. Реальні інвестиції....продуктів у споживчому кошику становить 43%, а частка житлових послуг – 63%. Ціни на харчові продукти за рік зросли на 10%, а на житлові послуги зменшилися на ...
43 2.1. Загальна характеристика суб’єктів сплати єдиного соціального внеску………………………………...……………...……….43 2.2. Проблеми визначення об'єкта та бази нарахування ...
Амортизація 43 4. Орендна плата 3 5. Внески в соціальне страхування 49 6. Відсотки. 43 7. Дохід від власності 36 8.
Задачі №8, 32, 43………………………………………………………….. Задача №8 У понеділок Бабенко Т.О. звернулася з апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції.... Задача №43 Пішохід, під час переходу проїжджої частини у недозволеному місці створив аварійну ситуацію. Для запобігання наїзду на нього водій автомобіля «Таврія» ...
Розроблення функціональної схеми автоматизації 43 4.1. Вимоги до автоматики водогрійних котлів 43 4.2. Опис схеми автоматизації 45 5. Моделювання АСР 48 5.1.
43 2.1. Аналіз маркетингової діяльності на ТОВ «Круг Вікна»……………........43 2.2. Аналіз позиціювання металопластикових вікон та розрахунок об’єму ...
43 2.1. Оцінка нормативно правового та організаційно методологічного забезпечення формування державного бюджету.................................................................................43 2.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.