Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 919 за запитом №44

ЗАВДАННЯ 12. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ФРАНЦІЇ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 1. Причини промислового відставання 2.... Формування національного ринку ЗАВДАННЯ 44. ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ У 1945 1950 рр. 1. Відбудова зруйнованого за роки війни господарства 2.
1 (5). Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці .................. 4 2(11).... 6 5(44). Небезпечні та шкідливі виробничі фактори ..................................................... 9 6(53). Джерела тепловиділень, їх дія на організм людини, та захист від них .........
... 5. Участь трудового колективу у системі управління охороною праці ……… 3 11.... 10 44. Засоби тушіння пожеж ………………………………………………………. 12 53. Безпечна експлуатація трубопроводів пара та гарячої води ……………… 14 66. Основні вимоги при призначенні пільгової пенсії ………………………...
25. Особливості аналізу витрат підприємств громадського харчування 45. Аналіз техніко експлуатаційних показників підприємств автомобільного транспорту Задача №...
Вступ 1. Політико правове середовище міжнародних економічних відносин 2. Характеристика інституцій групи Світового банку та фінансування ними ...
5. Особливості зовнішньоекономічної діяльності в Україні 32. Гарантії правового захисту іноземного інвестора і прямі іноземні інвестиції 59.
Маркетингова комунікаційна політика на промисловому ринку Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення ...
8. Ціноутворення у сфері виробництва споживчих товарів легкої та харчової промисловості 10. Ціноутворення у сфері послуг Задача № 4 ...
6. Інформаційна база митної системн. Методи збору та обробки інформації. Митна статистика 14.
Задача № 10 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: План рахунків фірми "...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи становлення ринку банківських послуг 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 1.1. Сутність і принципи авторського права та суміжних ...
...роки зазначений показник збільшився на 44,1%. У 2003 році освоєно інвестицій в основний капітал на суму понад 44,0 млрд. гривень, або 111,6% до 2002року.
ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10.1. Потреби фірми у фінансуванні 44 10.2. Джерела фінансування 44 10.3. Використання фондів 44 Список використаної літератури ...
ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10.1. Потреби фірми у фінансуванні 44 10.2. Джерела фінансування 44 10.3. Використання фондів 44 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...
ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10.1. Потреби фірми у фінансуванні 44 10.2. Джерела фінансування 44 10.3. Використання фондів 44 Список використаної літератури ...
ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10.1. Потреби фірми у фінансуванні 44 10.2. Джерела фінансування 44 10.3. Використання фондів 44 Список використаної літератури ...
або 14,44%; сума валового прибутку від реалізації таким чином збільшується в 2006 році на 116,2 тис.грн. або 56,44%, в 2007 році зменшення склало ...
або 14,44%; сума валового прибутку від реалізації таким чином збільшується в 2007 році на 116,2 тис.грн. або 56,44%, в 2008 році зменшення склало ...
або 14,44%; сума валового прибутку від реалізації збільшується в 2007 році на 116,2 тис.грн. або 56,44%, в 2008 році зменшення склало ...
...коефіцієнта в 2006 році склало 44,72 (при нормативному значенні 2), в 2007 33,306. Це значить, що в 2006 році на 1 грн. власних коштів припадає 44,72 грн.
...п X У 1 4,44 22,68 2 4,86 23,89 3 4,96 24,32 4 5,62 25,97 5 6,58 26,23 6 6,44 27,60 7 7,02 ...
...ДОХОДІВ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «САВВА» 44 2.1. Організація обліку валових доходів на підприємстві 44 2.2. Відображення валових доходів у фінансовому та податковому обліку 56 ...
...26, 28, 37,40, 42,44). До прямих затрат віднесені: заробітна плата робітників, відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, матеріальні затрати, амортизація виробничого обладнання....870 40 Статутний капітал 78200 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 3100 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 4950 641/1 Розрахунки за податками.
...Дніпропетровському регіоні 34 РОЗДІЛ 3 44 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ КАПІТАЛІВ В УКРАЇНІ 44 3.1. Проблеми розвитку ринку капіталів в Україні 44 3.2.
КРИТИЧНІ РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ 44 8.1. Види ризиків 44 8.2. Оцінка ризиків 44 РОЗДІЛ 9. ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН 47 9.1.
Планування продукту 44 2.2.1. Обґрунтування варіантів планування продукції 44 2.2.2. Основні маркетингові задачі щодо обраного варіанту планування 44 2....
Задача №18 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування податків і визначення фінансового результату; 3) скласти аудиторський висновок по результатам перевірки Таблиця 1 Реєстр господарських операцій підприємства № п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн Дт кт 1 Відвантажено покупцеві за договором готову продукцію і нараховано дохід від її реалізації 631 7...
ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 44 10.1. Потреби фірми у фінансуванні 44 10.2. Джерела фінансування 44 Список використаної літератури 45 ДОДАТКИ 46 Данная работа ...
...праці працюючих збільшується на 8,44 тис.грн. або 29,62% в 2008 році і знижується на 33,31 тис.грн.... або 27,44% в 2008 році. Відповідно валовий прибуток підприємства зростає в 2008 році на 196,2 тис.грн.
...кредити надані органам загальнодержавного управління 44,82%, а промисловість та виробництво і торгівля та громадське харчування ділять друге місце відповідно складаючи – 25,67% і 25,07%....мають кредити видані фінансовим органам – 44,82% (так як вони є найменш ризикованими, хоча і мають меншу доходність ніж інші види кредитів).
або 44,26%; вартість оборотних активів зростає на 734,2 тис.грн. або 11,09% в 2008 році та на 955,5 ... або 7,44% в 2008 році та зростає на 1770,8 тис.грн. або 83,56% в 2009 році; Аналіз фінансових результатів свідчить ...
або 44,29%; сума чистого прибутку зросла на 102,8 тис.грн. або 6,16% в 2008 році і зменшилась в 2009 ... або 44,26%; вартість оборотних активів зростає на 734,2 тис.грн. або 11,09% в 2008 році та на 955,5 ...
Задача № 44 Створіть файл документа, в якому: – установіть відступ першого рядка 0,7 см; – установіть вирівнювання абзацу – по ширині сторінки; – установіть ліве поле – ...документ під іменем файла «Задача 44»; – запишіть файл на дискету для звіту. Задача № 59 Створіть електронну таблицю, в якій: – створіть заголовок "Надійшло на склад" і розміс¬...
...борошна – 3,2 тонни; – солі – 44 кг; – дріжджів – 32 кг; – цукру – 100 кг Норми витрат матеріалів, що встановлені на 1 тонну борошна: – солі – 1,5%; – дріжджів – ...МП "Мрія" Облікова ціна борошна – 44 коп. за 1 кг. В обліку зроблено такі записи: Дт Кт Сума, грн 361 702 902 26 702 641 3.
Задача В таблиці наведено дані про якість грунтів, балова оцінка яких коливається у межах від 0 до 100, та про урожайність озимої пшениці у 30 агрогосподарствах регіону № Середній бал якості грунту Урожайність озимої пшениці, ц/га № Середній бал якості грунту Урожайність озимої пшениці, ц/га 1 44 29 16 41 2 46 36 17 46 3 50 39 18 54 4 53 40 19 43 5 42 ... Задача В таблиці наведено дані про якість грунтів, балова оцінка яких коливається у межах від 0 до 100, та про урожайн...
...операціями ПАТ «Альфа Банк (Україна)» 44 2.1. Загальноекономічна характеристика банківської установи 44 2.2. Оцінка фінансового стану ПАТ «Альфа Банк (Україна)» 51 2.3.
Дослідження позиціювання торгової марки «KLEYNOD» 44 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Київського годинникового заводу» 44 2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 55 2.3.
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1 Зміст маркетингу в управлінні сучасною фірмою 8 1.2 Система управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту підприємства 20 1.3 Комплексна оцінка показників товарообороту підприємства 31 2 ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «ФІРМА МИР» 44 2.1 Характеристика стану діяльності 44 2.2 Процес маркетингового контролю на підприємстві 49 2.3 Ана...
44 2.1. Оцінка взаємодії суб’єктів управління кредитною діяльністю банку.......44 2.2. Порядок організації кредитної діяльності банку.........................................
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3 ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СКЛАДОВА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1 Управління персоналом як система 8 1.2 Кадрова політика в умовах нововведень 22 1.3 Методи керування персоналом 28 Висновки до розділу 1 42 РОЗДІЛ 2 ДИНАМІКА СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ ВФ „СТАН ЛТД” 44 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 44 2.2 Аналіз використання трудових ресурсів 52 2.3 Оцінка фінансових результаті...
...КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 44 2.1. Об’єкт, предмет та методи дослідження 44 2.2. Товарознавча характеристика асортименту керамічних виробів на підприємстві 54 2....
...Р 501,8 546,6 + 44,8 2. Обсяг реалізова ної продукції N 32987,7 34668,5 + 1680,8 3. Середньорічна сума усіх коштів підприємства П ...основних засобів у активах 80,44 82,34 зменшення + 1,9 — — 3. Коефіцієнт зносу основних засобів 4,76 4,76 зменшення 0 — — 4.
...1 49, 1998 19,4 44,3 41, 1999 19,3 42,7 38, 2000 18,4 43,9 37, 2001 20,0 42,2 34, 2002 ...1996 11,1 51,4 44, 1998 16,8 33,3 28, 1999 18,2 28,1 24, 2000 16,2 30,9 27, 2001 18,...
Варіант № 44 варіанту Завдання І ІІ Завдання ІІІ ВЕД роки ВЕД роки, кв. 44 с/г, буд. 05 – 06 пром.
...та охороною земель в Україні 44 2.1. Поняття та види державного контролю за використанням та охороною земель 44 2.2.
Варіант № 44 варіанту Завдання І ІІ Завдання ІІІ ВЕД роки ВЕД роки, кв. 44 с/г, буд. 05 – 06 пром.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.