Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 12668 за запитом №45

... Question 1 of 45 Point Value: 1 Условием повышения продуктивности памяти является: а) действенное отношение к предмету, когда он входит в содержание основной цели ... Question 2 of 45 Point Value: 1 В каком из приведенных ниже ответов дается материалистическое понимание природы психики? а) психика – проявление бессмертной души; б) ...
...бухгалтерської експертизи і його стадії 45. Методика експертного дослідження операцій з підзвітними особами 55. Закон про судово бухгалтерську експертизу та його короткий зміст Завдання № 5 Завдання: ... 45 коп., марок державного мита на суму 52 грн., акцій об'єднання "Фук" на суму 15 тис. грн. (10 шт.
; – знос склав 90 % (або 45 630 грн.). 2. По вантажному автомобілю: – договірна вартість – 7 800 грн.; – первісна вартість – 6 000 грн...., ринковий курс купівлі валюти – 5,45 грн. Завдання: Відобразити ці події у бухгалтерському обліку. 5. Задача № 13 У липні 200 року підприємство "Обрій" мало тимчасово вільні ...
Задача №45 Скласти розрахунок оцінки товарних запасів за методом „FIFO" (списання на витрати починається з першої ...
14.Сутність та необхідність ліцензування та квотування імпорту 45. Торгівельні операції суперницького типу 59.
Завдання № 20 Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції компанії «Стар» з переоцінки основних засобів....дату переоцінки 400 000 Завдання № 45 Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операцію з конвертації довгострокових облігацій в звичайні акції. Компанія «Силор» конвертує всі свої довгострокові облігації, ...
Задача № 10 Компанія розглядає можливість заміни старого обладнання на нове. Капітальні витрати на придбання нового обладнання – 25 ... Задача № 45 Розглядаються два інвестиційні проекти з п'ятирічним строком життя. Перший, проект А, можна віднести до категорії – модифікація існуючої виробничої лінії, ...
Задача № 6 Використовуючи нижченаведену інформацію, складіть бюджет грошових коштів підприємства на перший квартал наступного року: ... Задача № 45 Підприємцю вкрай необхідно для здійснення певного інвестиційного проекту мати наявних 85 000 грн. у розпорядженні протягом 10 років.
В а р і а н т ІІ 1. За ініціативи 2 млн громадян Республіки Казахстан був проведений ...конституційний референдум, у ході якого 45% відсотків громадян підтримали поправки до чинної Конституції Республіки Казахстан щодо надання Алма¬тинській області статусу політичної автономії.
16. Основи організації банками розрахунково касового обслуговування клієнтів 46. Інвестиційна політика комерційного банку Задача №7 Звіт комерційного ...
1. Облік міжбанківських розрахунків 2. Задача №1 До бухгалтера операціоніста ПРУ КБ "Приватбанк" звернувся касир ТОВ "...
1. Методика складання Звіту про фінансові результати за розділами 2. Практичне завдання (варіант № 1) 1.
Вступ 1. Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання ...
1. Методи вимірювання продуктивності праці 2. Колективні форми організації праці Задача № 4 За даними, наведеними в таблиці, ...
1. Управління реальними інвестиціями підприємства 2. Завдання № 1 Промислова компанія сплачує за акцію річний дивіденд в 6 у.
21. Методика проведення ревізії розрахунків з покупцями й замовниками 30. Методика проведення ревізії оприбуткування матеріальних цінностей ...
Вступ 1. Соціально культурне та технологічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сутність та основні риси cоціально ...
5. Основні етапи проведення аудиторської перевірки 15. Організація і методика аудиту кредитних та депозитних операцій ...
1. Перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні 2. Тест № 10 1.
10. Особливості створення виробничих кооперативів 37. Поняття та загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій 57.
Зміст 1. Зміст, структура і форми балансу 2. Задача № 6 Скласти консолідований баланс двох компаній за умови, що ...
19. Проблеми в оцінці заставного майна при банківському інвестиційному кредиті 41. Аналіз проектних ризиків при інвестиційному кредитуванні ...
9. Звіт про фінансові результати, його зміст і значення Завдання №7 БАЛАНС АКБ “Славутич” на 31.12.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти визначення фінансового результату та ефективності використання майна торговельного підприємства 1.1Сутність фінансових результатів діяльності торговельного ...
...71 33,65 28,05 45,29 Тема 5. Вправи та завдання Провести дослідження моделі множинної регресії, побудованої згідно завдання попереднього заняття....71 33,65 28,05 45,29 У разі необхідності запропонувати способи усунення мультиколінеарності. Тема 9. Вправи та завдання Для заданої моделі лінійної регресії на рівні ...
...40 65 20 95 10 45 90 50 70 60 45 70 30 90 20 55 90 70 55 90 35 110 25 130 20 Завдання № ...
...один винахід 15 осіб; два — 45; три — 40; чотири — 10 осіб. Визначте дисперсію кількості запатентованих винаходів двома методами: 1) як середній квадрат відхилень; 2) як різницю ...28 4 33 32 5 45 33 6 24 29 7 20 30 У середньому 28 28 Визначіть показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, ...
...хі =20000, ∑хі2=5000000, Sу2=45. Определить доверительный интервал прогноза спроса при ценеединицы товара 100 грн. с доверительной вероятностью 95%. Задача 4 В зависимости от возраста ...6,23 6,47 7,45 7,17 8,01 8,50 8,07 7,66 9,75 9,87 10,5 11 6 8,16 ...
0 45 85 120 150 185 225 270 325 Постійні витрати 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Сукупні витрати ...5 56,67 50 47 45,83 45,71 46,88 48,89 Середні постійні витрати 50 25 16,67 12,5 10 8,33 7,...
...3,55 19,2 3,45 20,2 3,75 18,2 3,85 17,8 3,4 21,2 3,7 20 Задача № 2 На ...21 22 16,76 14,45 14,99 15,72 21,33 19,49 20,86 21,5 21,38 26,45 13,97 Задача № 3 ...
...Пропозиція (S) 50 2 20 45 4 18 40 6 16 35 8 14 30 10 12 25 12 10 20 14 8 15 16 6 ...5 2200 100 750 50 45 4500 45 40 800 8 7,5 0,5 10 3700 150 1500 50 40 6000 40 30 1550 10,33 ...
...Пропозиція (S) 50 2 20 45 4 18 40 6 16 35 8 14 30 10 12 25 12 10 20 14 8 15 16 6 ...5 2200 100 750 50 45 4500 45 40 800 8 7,5 0,5 10 3700 150 1500 50 40 6000 40 30 1550 10,33 ...
...Пропозиція (S) 50 2 20 45 4 18 40 6 16 35 8 14 30 10 12 25 12 10 20 14 8 15 16 6 ...5 5 2 15 50 45 90 45 40 65 32,5 7,5 25 10 25 3 30 50 40 120 40 30 80 26,...
Першотравнева, 45. Облік продуктів, товарів і продукції власного виробництв здійснюється за продажними цінами. Матеріально відповідальна особа – зав. виробництвом Лях Н.М.... Скласти закупівельний акт № 45 за операцією 1. 3. Записати господарські операції 2 10 в реєстраційний журнал, визначивши кореспонденцію рахунків. 4.
...збуту 5 4 0,2 9 0,45 9 0, 5 Ефективність реклами і стимулювання збуту 5 6 Фінансові ресурси 15 8 1,2 4 0,6 5 0, 7 Виробничі можливості 5 9 0,45 4 0,2 4 0, 8 Репутація ...
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,2 11,8 12 10,9 11,3 3 2,27 2,47 3,48 3,13 4,09 4,55 5,07 4,68 5,79 5,94 6,58 7,11 4 22,3 21,5 21,7 20,9 20,5 19,8 18,7 17,8 18,5 18,1 17,2 16 5 6,23 6,47 7,45 7,17 8,01 8,50 8,07 7,66 9,75 9,87 10,5 11 6 8,16 7,57 7,45 7,19 6,5 6,...
ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 45 10.1. Потреби фірми у фінансуванні 45 10.2. Джерела фінансування 45 10.3. Використання фондів 45 Список використаної літератури ...
...1 50 0,9 40 0, 2 45 0,89 35 0, Відсоткова ставка дорівнює 17% Задача Первинна сума інвестицій в інноваційний проект А, дорівнює 230 тис.грн....9 40 0, 3 75 0,8 45 0, 4 75 0,8 45 0, 5 75 0,7 45 0, Відсоткова ставка дорівнює 17% Задача Первинна сума інвестицій в інноваційний проект А ...
...9 16 0,64 0,82 1,45 1 15 7 10 17 0,47 0,67 1,13 1 19 7 12 19 0,37 0,63 1 2 22 7 ...4,29 0,63 19 25 45,00 70 5,0 95 1,32 0,26 2,37 3,68 0,13 24 25 65,00 90 5,0 120 1,...
...62,78% в 2007 році, 45,6% в 2008 році і 75,36% в 2009 році), паливо (32,75% в 2007 році, 20,83% в 2008 ...в 2007 році, коли становила 0,45. В 2008 році вона зростає на 0,06, в 2009 році зменшується на 0,03. При цьому структура виробництва не змінюється суттєво, ...
30 – 45 c. 45 60 d. 50 – 60 Question 7 Застраховані особи не приймають участь у створенні страхових резервів при страхуванні: a.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

sph

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.