Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 789 за запитом №47

Задача 3 Визначити витрати за факторинговою угодою, якщо факторингова фірма придбає у вашого підприємства дебіторську заборгованість розміром ... Задача № 47 Прийнято рішення про реорганізацію АТ «АБ» шляхом приєднання його до АТ «ФП». Співвідношення обміну корпоративних прав при приєднанні становить 5 : ...
... 4. Роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника в системі управління охороною праці підприємства ………………………………………………………….... 11 47. Запобіжні мембрани …………………………………………………… 13 60. Безпечна експлуатація газгольдерів високого тиску …………………………….. 15 64. Класи умов праці за ступенем шкідливості та небезпеки ………………………..
... Завдання № 11 На 120 км. траси Львів Рівне в нічний час зіткнулися два автомобілі: “Волга” 21 47, що належала громадянину Носкову, управління ...
7. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 20. Документація, її значення. Вимоги до змісту й оформлення документів ...
33. Взаємовідносини держави та міжнародних фінансово економічних організацій 61. Державне регулювання економіки на регіональному рівні ...
1. Виробнича функція Леонтьева 2. Задача На основі статистичних даних про прибуток фірми (У) та інвестиції (Х): – побудувати ...
4. Рівень безробіття і його визначення 27. Соціальне партнерство. Його суть і розвиток в Україні Задача №1 ...
13.Економіко математичне моделювання як засіб вивчення господарської діяльності 39.Аналіз узагальнених показників ефективності використання виробничих фондів ...
1. Характеристика фізико хімічних та техніко економічних показників сировини та її вплив на якість продукції Задача № 1 ...
1. Тлумачення терміну "сировина" в економічно технічному аспекті Задача № 1 Визначте вартість сировини для виробництва 8 т , ...
1. Особливості страхування в сільському господарстві 2. Тест № 14 1. Хто може бути страхувальником при страхуванні вантажів?
1. Особливості страхування в сільському господарстві 2. Тест № 14 1. Хто може бути страхувальником при страхуванні вантажів?
1. Розпорядник майном боржника: функції, права, обов'язки, відповідальність 2.
Завдання № 1 15. Напрями удосконалення управління навантажувально розвантажувальними та складськими операціями 20. Логістичний ланцюжок: основні ланки та елементи ...
1. Які розділи і чому вважаються ключовими 2. Роль бізнес плану в організації управління підприємства 3.
1. Розвиток ЗЕД на етапі трансформування економіки України в ринкову 2. Економічна ефективність ЗЕД 3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи ціноутворення виробничого підприємства 1.1. Ціна як інструмент економіки 1.2.
7. Попит і пропозиція на грошовому ринку 20. Центральні банки, їх походження, призначення та функції 30.
...01 7 27,09 22,47 15,37 35,34 8 31,76 24,68 17,01 36,01 9 35,94 25,75 19,67 ...92 41,92 11 41,47 30,87 25,08 43,27 12 44,71 33,65 28,05 45,29 Тема 5.
...дохідні Ад 440731,8 649989 47,48 9. Активи в майні (основні засоби і нематеріальні активи) Ам(п.15А+п.16А) 113900,4 144089,1 26,... 5) Кглз 0,56 0,47 ? Розрахунки показали, що в діяльності ФКУ є ряд проблем в питаннях ліквідності. По перше, якщо залучені і позичені кошти всіх ...
...09 + 0,2 Коефіцієнт фінансування 1,47 2,34 1 зменшення + 0,87 – 0,47 – 1,34 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами 0,41 0,58 > 0,1 + 0,17 + 0,31 + 0,48 Коефіцієнт ...
Задача В таблиці наведено дані про якість грунтів, балова оцінка яких коливається у межах від 0 до 100, та про урожайність озимої пшениці у 30 агрогосподарствах регіону № Середній бал якості грунту Урожайність озимої пшениці, ц/га № Середній бал якості грунту Урожайність озимої пшениці, ц/га 1 44 29 16 41 2 46 36 17 46 3 50 39 18 54 4 53 40 19 43 5 42 25 20 47 6 48 37 21 49 7 45 32 22 52 8 53 41 23 55 9 40 24 24 47 10 46 28 25 51 ...
...капітал П1 116,2 59,47 129,6 70,09 13,40 10,62 11,5 1.2 Статутний фонд П2 11,8 6,04 11,... Коефіцієнт оборотності оборотних коштів 5,47 1,47 збільшення – 4 — — 4. Період одного обороту обігових коштів 65,8 244,9 зменшення + 179,1 — — 5.
...запоминания 45,9 48,3 47,4 Показатели непроизвольно произвольного запоминания 47,3 46,7 49,1 Показатели уровня логичности мышления 47,7 49,2 51,...
...ТОВ „ВИДАВНИЧИЙ ДІМ ІБРАЄВОЇ ГУЛЬНАРИ” 47 3.1. Перспективи розвитку та процес планування бенчмаркінгу на підприємстві ТОВ „Видавничий дім Ібраєвої Гульнари” 47 3.2.
47 Закону України «Про охорону навколишнього при¬родного середовища»). Згідно із п. 2 Положення про Державний фонд охоро¬ни навколишнього природного ... 47 Закону України «Про охорону на¬вколишнього природного середовища» розподіл коштів, що надходять до Державного фонду охорони навколиш¬нього природного середовища, ...
КРИТИЧНІ РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ 47 8.1. Види ризиків 47 8.2. Оцінка ризиків 47 8.3. Економічні проблеми 50 РОЗДІЛ 9.
...стратегії щодо використання торгових марок 47 2.3. Планування ціни продукту 47 2.3.1. Аналіз чинників що впливають на рівень цін на продукт компанії 47 ...
; № 47 – 48 від 13.03.2003 р. 2. Закон України “Про власність” від 7 лютого 1991 оку / Відомості Верховної Ради України.... 47 51. 9. Пейчев К. Обмеження права власності на земельні ділянки: окремі питання // Право України. – 2002. №8. – С. 47 50. 10.
...році порівняно з 2005 (на 0,47 або 47%) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, хоча коефіцієнт нижче критичного значення (1).
47. С.26. 9. Кот О. Перехід прав кредитора до третіх осіб: За новим цивільним кодексом України. // Юридичний вісник України. 2003.... №47. с.4. 14. Старцев О. Кредитні спіки в Україні. // Юридичний вісник України. 1998. №39. с.5. (Інформаційно правовий банк). 15.
...порівняно з 2006 зросло (на 0,47 або 47%) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, хоча коефіцієнт нижче критичного значення (1).
...році порівняно з 2007 (на 0,47 або 47%) також позитивно вплинуло на фінансовий стан підприємства, хоча коефіцієнт нижче критичного значення (1).
...3 3 2,27 2,47 3,48 3,13 4,09 4,55 5,07 4,68 5,79 5,94 6,58 7,11 ...16 5 6,23 6,47 7,45 7,17 8,01 8,50 8,07 7,66 9,75 9,87 10,5 11 6 ...
...рік Темпи росту,% Залізна руда 47,5 47,8 Марганцева руда 3,1 2,0 Чавун 17,8 23,0 Сталь 22,3 27,4 Сталеві труби 2,0 ...
………47 2.1. Економічна характеристика підприємства ТОВ «Модуль – М» ..47 2.2. Оцінка показників платоспроможності і ліквідності підприємства ТОВ «Модуль М» ………………………………………………………….
...та створення бази даних Задача № 47 Створіть файл документа, в якому: – установіть відступ першого рядка 1,5 см; – установіть вирівнювання абзацу – по ширині сторінки; – установіть альбомний ...документ під іменем файла "Задача 47"; – запишіть файл на дискету для звіту. Задача № 52 Створіть електронну таблицю, в якій: – створіть заголовок "Вартість партії товарів" і розмістіть ...
...АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЇ «УКРАВТО»… 47 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 47 2.2. Структура, функції та завдання маркетингового департаменту 50 2.3.
...ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 47 3.1. Проблеми виставкової діяльності 47 3.2. Шляхи підвищення ефективності виставкової діяльності в Україні 51 ВИСНОВКИ 57 СПИСОК ПОСИЛАНЬ ...
...ДОХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 47 2.1 Документальне оформлення і облік реалізації продукції, товарів, робіт та послуг 47 2.2 Облік витрат і доходів іншої ...
...НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ДЕНОТАТИВНИХ ТЕХНІК 39 47 2.3.ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕНОТАТИВНИХ ТЕХНІК 47 59 2.4. ЕВРИСТИЧНА БЕСІДА ЯК ПРИКЛАД ДЕНОТАТИВНОЇ ТЕХНІКИ В ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ 59 87 ...
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ТА МЕТОДІВ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ 7 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат підприємства 7 1.2 Методи оптимізації витрат у діяльності підприємства 17 1.3 Формування системи управління витратами підприємства 23 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «РЕТАЛ ДНІПРО» 28 2.1 Загальна організаційно економічна характеристика ТОВ «Ретал Дніпро» 28 2.3 Аналіз витрат та собівартості продукції ТОВ «Ретал Дніпр...
47 3.1. Проблеми публічної служби в Україні…………………………...47 3.2. Основні шляхи реформування публічної служби……………….51 ВИСНОВКИ……………………………………………………………..
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,91 6,32 6,07 5,96 7,75 7,83 8,52 9,26 2 18,2 17,6 16,7 16,8 15,7 13,3 13,5 12,2 11,8 12 10,9 11,3 3 2,27 2,47 3,48 3,13 4,09 4,55 5,07 4,68 5,79 5,94 6,58 7,11 ... Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Yi 4,01 4,37 5,07 5,16 5,...
47 3.1. Здійснення фінансового аналізу та моніторингу діяльності банку…..47 3.2. Робота банку щодо забезпечення фінансової стабільності…………..
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.