Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 25379 за запитом №5

5.1 про роботу 30 продовольчих магазинів за рік, визначити факторні та результативні ознаки. Складіть групування (просте та комбінаційне), визначивши для ... Таблиця 5.1 п/п Товарообіг, млн. грн. Середньоспискова чисельність робітників Прибуток, тис. грн. Витрати обігу, тис. грн.
...Pf5 1,0 0,75 1,0 1,5 2,0 4,0 Таблиця 1.2 Крива байду жості Ринковий кошик Бюд жет, дол 1 2 3 4 5 В А В А В ...
...їх типи і варіанти компоновок 5. Принципи розрахунку потреби промислового підприємства в енергії і енергоносіях 6. Визначення величини тривалості виробничого циклу в одиничному виробництві 7....операції 1 2 3 4 5 Норма часу, година 2 10 8 6 4 Кількість верстатів 3 1 1 2 1 Задача № 2 Фірма “ABC” спеціалізується ...
Задача 5.4 ТОВ зареєстровано 20 липня 2003 року зі статутним капіталом 46 250 грн. Зараз підприємство має право на зменшення статутного ...і 1 2 3 4 5 6 1. Власний капітал, тис. грн. 100 100 100 100 100 100 2. Позичковий капітал, тис. грн.
5. Розрахувати показники ефективності використання основних фондів: фондовіддачу, фондомісткість та фондоозброєність. Таблиця 1 Вихідні дані № з/п Показник Значення 1....машини і устаткування 3410 1.5 транспортні засоби 15 1.6 інструменти 55 1.7 виробничий інвентар та приладдя 60 1.8 господарський інвентар 5 1....
1.5 Поняття та характеристика концепції маркетингу 1.9 Класифікація та характеристика видів маркетингу з точки зору ринкового спрямування та стану попиту на ринку 1.10 Класифікація та характеристика основних функцій маркетингу 2.5 Склад та характеристика споживачів (клієнтів) 2.9 Комплекс маркетингу (4Р). Класифікація та характери¬стика його складових 2.10....компанії та його цикл 3.5 Класифікація та характеристика факторів, які здійснюють вплив на покупця 3...
Рішення прокуратури 5. Рішення суду Тест 2 Показання для невідкладної госпіталізації в психіатричний стаціонар: 1. Неправильне поводження внаслідок психічного стану 2.... Маніакальні стани 5. Стану алкогольного сп'яніння Тест 3 На початку психіатричного інтерв'ю найбільш важливим для лікаря є: 1.
...плати за використання води дорівнює 5,534 коп./ куб. метр. Задача № 2 Визначити розмір плати за спеціальне використання води й строки сплати збору, якщо: а) промислове ...спеціальне використання підземних вод складає 5,76 коп./куб. метр. Задача № 3 Визначити розмір плати підприємства за користування водними ресурсами для потреб гідроенергетики й строк сплати ...
Задача № 1 Кинуто два гральних кубики, яка ймовірність, що сума очок дорівнює 5 ? Задача № 2 В першому ящику 15 деталей, з них 10 стандартних; в другому ящику 12 деталей, з них 8 стандартних....забороняє рух автомобіля з імовірністю 0,5. Скласти ряд розподілу і побудувати функцію розподілу кількості світлофорів, які автомобіль минув без зупинки. Чому дорівнює математичне сподівання та дисперсія ...
...17 40,08 2,72 5. Інші основні засоби 14,80 14,8 1,0 Всього X X X 1472,615 100,0 Сформувати первісну вартість по кожній ...97 283,457 Транспортні засоби 5 6 Податковий 18,148 1,512 4,537 45,37 27,222 Інструменти, прибори та інвентар 5 0 Прискореного зменшення ЗВ ...
Задача № 1 На базі статистичних показників змінних х(1) та у(1) / n = 22 / побудувати графік емпіричних змінних, ...2,35 14,8 2,5 16,6 2,6 16,8 2,6 17,6 2,9 15,6 2,85 18,4 3,1 ...
...інформацією про відмінювання іменників (лекції 5.4 і 5.5) та з особливостями утворення форм ступенів порівняння прикметників (лекція 5.6).
грн 4 Власні кошти 43 5 Строкові вклади 32 6 Вклади до запитання 40 Задача 2 Кредитор повинен видавати протягом трьох років кредит частинами: певні суми ...наприкінці 3 го, 4 го, 5 го років. Чи буде така операція вигідна для кредитора? № Показники Значення 1 Сума кредиту, всього млн..грн.
Задача № 5 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: План рахунків фірми "Валері", Головний журнал реєстрації господарських операцій, Головну книгу, Фінансову звітність (звіт ...Зміст операції Сума, 25 20,000 7 ...
Вступ 1. Теоретична частина 1.1. Прикладні та теоретичні аспекти державного управління реформування у системі охорони здоров’я ... Аналіз діяльності служби у 5 ій міській лікарні 2.2. Аналіз показників діяльності відділення реабілітації 5 ої міської лікарні та онкодиспансеру м. Кременчука 3.
...імовірність того, що серед відібраних 5 телевізорів рівно 1 стандартні. ( N = 17 ; n = 9 ; m = 5; k = 1 ) 3.Задача № 2 Імовірність того, що при аудиторській ...
, у своїх касах готівкою 5,4 млн. грн.. Пасиви банку на цю дату становили 180,0 млн. грн. Норма обов’язкового резервування затверджена НБУ на рівні ...такий курс долара США: купівля 5,15 грн., продаж 5,2 грн. Визначити: 1. Скільки доларів США можна купити за 41 тис. грн.? 2.
...2,4; час на обслуговування – 5%, на відпочинок – 8%, на обслуговування робочого місця – 2% від оперативного. Тривалість виконання елементів у хвилинах наведено в табл. 1....заміру 1 2 3 4 5 6 Встановлення деталі 1,8 1,9 3,2 2,9 5,4 4,2 Проточування деталі 16 12 8 ...
...розряд) 0, – 4 операція (3 розряд) 0, – 5 операція (4 розряд) 0, – 6 операція (5 розряд) 0, – 7 операція (6 розряд) 0, 2. Кількість робітників з почасовою оплатою – наладчики (оклад 500 ...
Бета коефіцієнт А 10 0,5 Б 20 0,9 В 15 1,0 Г 100 1,5 Д 10 2,0 Доходність безризикових цінних паперів складає 7 %, доходність ...
...навчальної та пізнавальної діяльності учнів 5 6 класів 9 1.3. Фактори, що спонукують учнів, до активності 15 1.4. Види, рівні та критерії пізнавальної активності 17 1.5.
...х: ; х(1) у(1) 5,55 21 6,1 23,4 7,1 25,6 6,2 24,4 7,25 29,8 7,15 ...32,73 2 21,08 5,22 9,57 32,07 3 27,68 7,03 8,55 34,32 4 25,16 7,7 9,...
Наведіть приклади 5. Висвітліть особливості становлення і розвитку експериментального дослідження психіки у вітчизняній психології 6. Яким чином можна трактувати предмет експериментальної психології на ... 5. У чому полягають переваги експерименту як методу психології у порівнянні із спостереженням? 6. Які проблеми виникають у процесі експериментального дослідження ...
...ж самі розрахунки, користуючись формулами 5 та 6. Зобразити графічно ріст по простих і складних відсотках, користуючись малюнком 2, зро¬бити висновки....розрахунків знаходяться в таб¬лиці 5 Таблиця 5 Дані для розрахунків Показники Значення Курс державних короткострокових без купонних облігацій 84 Число днів від придбання облігації до ...
...у невстановленої слідством особи 2,5 кг. макової соломи, яку приніс додому, подрібнив і шляхом хімічної обробки одержав екстракційний опій, який потім вживав....коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавранюка. К.: Каннон, А.С.К., 2001. 1104 с. 3.
...года (О гп нг) составили 0,5 тыс.ед.; на конец периода (О гп кг) 1,0 тыс.ед. Договорная цена ГП: 1 сорт 1000 руб; 2 сорт ... Годовая выработка одного работающего механизма 5 тыс. ед. Коэффициент технической готовности (К т.г) и коэффициент резерва (К рез) 0,8 и 0,85 соответственно.
...4 88 2500 26 72 5 2000 36 15 Задача 5.2. Статутний капітал акціонерного товариства становить 10 млн. грн. Прийнято рішення про його зменшення конверсією ...
5. Оцінка довгострокових цінних паперів: оцінка активів (різні підходи), оцінка облігацій, оцінка звичайних та привілейованих акцій, ринкові ставки дохідності. Приклади розрахунків Задача №5 Визначити сучасний розмір суми в ...
ТЕМА № 5: Кримінально правова характеристика умисного вбивства при пом’якшуючих обставинах. Орієнтовний план: 1. Поняття та загальна характеристика злочинів проти життя.... 5. Кримінально правова характеристика умисного вбивства при перевищені меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст.
5 3. Основные мероприятия по электробезопасности …………………….. 9 4. Организация пожарной охраны на предприятиях ……………………. 15 5. Задача (5) В одном из забоев ...
...установіть відступ першого рядка 1,5 см; – установіть вирівнювання абзацу по ширині сторінки; – установіть праве і ліве поля – по 2,5 см, верхнє і нижнє – по ...
...такий курс долара США: купівля 5,7 грн., продаж 5,9 грн. Визначити: 1. Скільки доларів США можна купити за 40 тис. грн.? 2.
5. Облік наявності та руху товарів 15. Облік затрат по імпортним операціям 25. Узагальнення даних про затрати та їх списання Задача № 5 Відвантажено на експорт товари консигнатору ...
1.3 Загальна характеристика соціально трудових відносин у сучасних умовах 2.2 Сегментація і гнучкість ринку праці 5.5 Економічна сутність «доходи населення». Прожитковий мінімум як об’єктивна характеристика рівня грошових доходів 7.2 Системи оплати праці: сутність, ...
5. Классификация рефлексов. КОНТРОЛЬНАЯ 2 1. Физиологические свойства нервной ткани. 2. Раздражители и их характер КОНТРОЛЬНАЯ 3 1.... 5. Ретикулярная формация и ее функции. 6. Кора больших полушарий головного мозга и ее функции. 7. Общая характеристика коры головного мозга.
...ринку на принципі концентрованого маркетингу 5. Характеристика та структура товарного асортименту 6. Характеристика типів життєвого циклу товару та методів його подовження 7....4 Визначення сегментування ринку Завдання № 5 Класифікація товарів широкого вжитку. Вихідні дані: Перелік товарів широкого вжитку: телевізор; автомобіль; авторучка; зонт; відеокамера; цигарки; жувальна гумка; штучні квіти; ...
вам вистачило на 5 років за інших рівних умов. Задача № 2 Визначте розмір народногосподарського ефекту від використання нової потокової лінії з виробництва дитячого харчування....витрати 38 Оплата праці 32,5 Відрахування на соціальна заходи 23,4 Амортизація основних фондів 9,2 Інші витрати 8,6 Разом 111,7 Виготовлення і ...
...4 13332,0 Необоротні активи 12644,5 2716,3 Поточні зобов'язання 5319,7 153408,0 Кредиторська заборгованість 5169,7 153408,0 Чистий прибуток, (збиток) 81,0 (1360,0) Задача 4.5 Проаналізувати чотири різні комбінації технологічної ...
...значення основних характеристик продукції 2.5. Характеристика основних споживачів та ринків, опис маркетингової політики 2.6. Опис використаної сировини та методи контролю якості продукції 2.7.... Технологія виготовлення йогурту «Чудо» 2,5% жирності 3.1. Загальна технологія приготування йогурту «Чудо» 2,5% жирності термостатним методом 3.2.
Задача №10 Оцінити тісноту зв'язку між атрибутивними ознаками робітників підприємства за даними таблиці: Таблиця 1 Вихідні дані Робота Чоловіки Жінки Разом Цікава 300 200 500 Нецікава 129 251 380 Разом 429 451 880 Задача №21 За результатами проведеного групування рівня заробітної плати працівників ІТР медичної галузі: Таблиця 2 Вихідні дані № групи Рівень заробітної плати, (х) Кількість працівників, (f) 1 400 500 108 2 500 600 133 3 600 700 160 4 700 800 93 5<...
...робота 374 Підготовка робочого місця 5 Інструктаж робітника 2 Заміна шпулі 10 Ліквідація обриву нитки 15 Мащення машини 2 Регулювання машини 3 По стороння розмова 10 ...15 Простій через відсутність роботи 5 Простій через відсутність електроенергії – Засипання цвяхів – 4. Задача № 2 Визначте норму штучно калькуляційного часу, якщо: основний час становить 7 хв.
5, від 30 березня 1984 р. № 3 , від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 25 травня 1998р. №15. 5.
...життєвого циклу проекту визначена в 5 років. При позитивному рішенні про реалізацію проекту, придбання і монтаж нового обладнання та освоєння виробництва нової продукції можуть бути забезпечені ... Наприкінці 5 го року реалізації проекту передбачається демонтаж і продаж використаного комплексу обладнання. Прогнозована ринкова вартість обладнання на момент його ліквідації — Воб = ...
...Звітний період А 7000 8000 5,0 4,5 Б 8000 9000 7,0 6,8 В 10000 11000 9,0 10,0 Визначити індивідуальні індекси собівартості та індекс собівартості ...
ВАРІАНТ 5 ( №№ 5, 15, 25) 1. Знаходячись у стані алкогольного сп'яніння, слюсар Харін повертався увечері з ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.