Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 659 за запитом №51

...350 400 400 Ставка дисконту, % 51 52 53 52 51 48 Визначити теперішню вартість прибутку, генерованого інвестиційним проектом за весь період життєвого циклу.
Завдання № 51 У ході перевірки клієнта юридичної особи державної фор¬ми власності у ...
5. Характеристика основних видів ЗЕД 20. Характеристика основних форм спільного підприємства 51. Принципи та види ЗЕД України Література
Завдання 51 Визначити для кожного фінансового інструменту рівень дохідності, який не пов'язаний з ...
Question 1 Балів: 1 Соціологія як наука виникла: Виберіть одну правильну відповідь a. у ХУІІІ ст. b....згрупована за певними ознаками Question 51 Балів: 1 Соціологічне дослідження – це: Виберіть одну або кілька відповідей a. методи типологізації соціальних об’єктів b.
Задача № 6 Використовуючи нижченаведену інформацію, складіть бюджет грошових коштів підприємства на перший квартал наступного року: 1) ... Задача № 51 Інвестор має 3 варіанти ризикових вкладень капіталу . Фінансові результати від розміщення капіталу залежать від умов господарювання .
Здійсніть юридичний аналіз складу адміністративного правопорушення та порядку притягнення до відповідальності за статтею КУпАП 51
ВАРІАНТ №1 (А, Б, В, Г) 1. Джерела статистики, кримінально правової статистики. 2. Об єкт кримінально правової статистики. 3.... Розкриття за півріччя становило 51,2%. Який залишок нерозкритих злочинів? 3. В обліково регістраційних документах правоохоронного органу були зафіксовані за звітний період злочини, передбачені наступними ...
ВАРІАНТ №1 (А, Б, В, Г) 1. Джерела статистики, кримінально правової статистики. 2.... Розкриття за півріччя становило 51,2%. Який залишок нерозкритих злочинів? 3. В обліково регістраційних документах правоохоронного органу були зафіксовані за звітний період злочини, передбачені наступними ...
ВАРІАНТ №1 (А, Б, В) 1. Об’єкт кримінально правової статистики. 2. Види статистичних угрупувань.... Розкриття за півріччя становило 51,2%. Який залишок нерозкритих злочинів?
38. Аналіз прибутку і рентабельності будівельної організації Задача №5 Мета – відпрацювання методики аналізу впливу факторів на ...
42. Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону Завдання №9 1) Порівняйте дані ...
44. Інвестиційні операції комерційних банків 52. Послуги комерційних банків, їх класифікація та загальна характеристика Задача №62 Вексель ...
1. Автоматизація бухгалтерського обліку в комерційних банках 2. Задача №10 ПРУ КБ "Приватбанк" має пункти обміну ...
1. Значення Приміток до річної фінансової звітності, їх структура та методика складання 2. Практичне завдання 1.
1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. Види господарського обліку 15.
1. Завдання № 1 Інститути по забезпеченню ефективної зайнятості 2. Завдання № 2 Тести Тест № 1.
24. Масова культура та її вульгарність 32 Античний живопис 78. Лемківська культура Література
1. Побудова фінансової системи України 15. Сутність, форми, види та джерела покриття державного кредиту Ситуаційне завдання № 1 Вказати ...
1. Споживча кооперація України та її діяльність згідно з чинним законодавством3 2.
1. Класифікація управлінських рішень 2. Модель економічного розміру партії 3.
Зміст 1. Звітність за сегментами 2. Задача № 2 1. Скласти Звіт про прибутки і збитки, Звіт про нерозподілений ...
22. Організаційні структури управління підприємствами 52. Управління на підприємствах райспоживспілки 76. Провести аналіз плинності кадрів на підприємстві, ...
1. Удосконалення управління підприємством та його вплив на побудову системи обліку Задача № 7 Для випуску соку яблучного ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку грошових коштів 1.1. Грошові кошти як економічна категорія 1.2.
Теоретична частина 1.Державні гранти 2. Інформування найвищого управлінського та управлінського персоналу Практична частина Задача Станом на 31 грудня 2009 ...
...році показник змінюється і становить 0,51, що є негативним. Взагалі, зростання цього показника є негативним і характеризує ситуацію як несприятливу для підприємства....в 2009 році на 3,51 або 25,73%; оборотність дебіторської заборгованості зростає на 207,81 в 2008 році і на 36,06 або 15,78% ...
...Витрати на виплату заробітної плати 51 Телефонні витрати 52 Витрати на оренду 53 Витрати на запаси 54 Витрати на бензин 55 Витрати на техобслуговування автомобілів 56 ...перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51 57) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51 57 Головної книги просумувати та ...
– № 51. – Ст. 446. 7. Правила ввезення транспортних засобів на територію України: затв. Постановою кабінету Міністрів України від 31.05.1994 р.... – № 51. – Ст. 2273. 9. Про затвердження переліку товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі ...
або 51,48% в 2008 році і знижується на 4,83 тис.грн. або 24,91% в 2009 році, середньомісячна оплата праці ... або 51,54% і зменшується в 2009 році на 402,5 грн. або 24,9%. Чистий дохід на одну людино – годину при ...
530,51 тис. грн. b. 510,51 тис. грн. c. 540,51 тис. грн. d. 520,51 тис. грн.
№ 50 51. Ст. 572. 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. № 18, № 19 20, № 21 22.... 51 — 54. 16. Анісімов С. А. До питання про реалізацію бюджетних принципів // Фінанси. 2006. № 12. С. 31 33. 17. Бабич А.
...146,2 3 2,2 51 29,2 131,0 4 0,9 22 20,8 37,1 5 1,8 55 19,2 123,3 6 3,...регіон 37 81 64 56 51 51 56 Інші 0,1 4,2 3,4 2,9 2,3 1,9 3,9 ЗАДАЧА 4 Наведені у ...
ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН 51 9.1. Законодавчі основи бізнесу 51 9.2. Підзаконні юридичні акти 51 РОЗДІЛ 10. ПРОПОЗИЦІЇ ФІРМИ З ФІНАНСУВАННЯ 52 10....
51 1. Загальні положення про фізичну особу.....51 2. Правосуб'єктність фізичних осіб як передумова визнання учасником цивільних відносин.....
7,51 7,59 0,08 101,07 6. Середньорічний виробіток одного працюючого, (р.1 : р.2), грн. 4,15 4,42 0,27 106,51 7.
...Машини, устаткування, транспортні засоби, прилади 51,6 52,7 37,3 37, Продукція паливно енергетичного комплексу 0,5 0,6 6,2 6, Продукція хімічної промисловості 12,6 ...198, Німеччина 2497 80,6 51,5 502,8 80,0 132, Японія 5390 124,5 479,2 379,5 68,3 115, Франція 1585 57,4 ...
0 0 50 55 0 0 50 0 0 50 51 255 50 50 2550 50 50 305 5,98 5 0,98 5 2245 102 765 50 45 4590 45 40 ...капіталу, QK ТРк МРк АРк 51 510 10 51 1071 21 102 918 408 9 102 1989 918 19,5 153 1224 306 8 153 2754 ...
...перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51 59) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51 59 Головної книги просумувати та ...
...в 2005 році становила 1,51%, в 2006 році була відємною 1,82%, в 2007 – є позитивною, але нижчою за показник 2005 року – 0,016%....в 2006 році становила вже 51 тис.грн., а в 2007 році збільшилась на 319 тис.грн. або 625,49% і становила 370 тис.грн.
51 коп. при цьому зазначивши, що внаслідок загибелі врожаю 2005 року через надмірні зливи ТОВ «Урожай» не виконало в повному обсязі ... 51 коп. Посилаючись на те, що він є вигодонабувачем за договором страхування, Банк просив стягнути вказану суму на його користь.
Смп 59 110 51 110 ? Ммп 36 90 39 90 ? АГП 68 95 51 95 ? Всього: — Канцелярські та господарські видатки Показники Розраховано лікарнею №1 ...
Економічний аналіз і теорія пізнання 51. Функції управління і класифікація видів економічного аналізу Завдання № 1 В таблиці наведені наступні дані по підприємству: Таблиця 2 Вихідні дані ... Завдання № 51 Необхідно: – визначити результативний показник; – виявити вплив факторів на зміну результативного показника; – визначити позитивні та негативні зміни факторів, з’ясувати їх ...
Тестові завдання №№1, 26, 51. Словникова робота №№1, 11) ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ Визначити, проаналізувати, обґрунтувати, дати оцінку, розкрити зміст, охарактеризувати відповідне питання №1. Багатозначність поняття «економіка».... 12 №51. Яка країна за останні десятиріччя досягла найвищих темпів економічного зростання? А. Англія. В. США. С. Японія. D. Німеччина ………………………………. 15
...виробничих фондів в обігових коштах 51,1 51,6 збільшення + 0,5 — — 2. Частка основних засобів у активах 80,44 82,34 зменшення + 1,9 — — 3.
...ДИАГНОСТІКА ПОТЕНЦІАЛУ ТОВ НВП „ЕЛЕКТРОТЕХРЕМОНТ” 51 2.1. Загальна фінансово економічна характеристика підприємства 51 2.2. Аналіз ресурсно виробничого та фінансово економічного потенціалу 58 2.3.
...виробничих фондів в обігових коштах 51,09 51,62 збільшення + 0,53 — — 2. Частка основних засобів у активах 80,44 82,34 зменшення + 1,9 — — 3.
...виробничих фондів в обігових коштах 51,09 51,62 збільшення + 0,53 — — 2. Частка основних засобів у активах 80,44 82,34 зменшення + 1,9 — — 3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.