Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 483 за запитом №57

2. Обязанности собственника по созданию и обеспечению функционирования системы управления охраной труда на предприятии 18.... Автоматическая система предупреждения взрывов 57. Назначение и требования к дренажам паропроводов 62. Основная цель и правовая основа аттестации рабочих мест 76.
4. Аудит звітності та її достовірності. Методичні прийоми та способи експрес аудиту балансу Завдання №5 1) Скласти програму ...
1. Організація касової роботи в установах банку 2. Задача №3 Бухгалтеру операціоністу ЦВ АК банку "Україна" ...
1. Порівняльна характеристика бухгалтерської звітності підприємств України і фірм Великої Британії 2. Практичне завдання 1.
1. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 2. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 3.
5. Методи вимірювання продуктивності праці 27. Соціальне партнерство. Його суть і розвиток в Україні Задача №1 Робітник ...
Вступ 1. Сектори міжнародної економіки, структура та принципи функціонування міжнародних економічних відносин 1.1 Структура міжнародних економічних ...
1.Використання повітря як сировинного ресурсу у виробничій діяльності Задача № 1 Оцінити вартість витрат на електроенергію за ...
1. Особливості страхування в сільському господарстві 2. Тест № 7 1. Страхові правовідносини – це: а) вольове суспільне відношення, оскільки ...
7. Державні доходи України: види, джерела утворення та структура 11. Бюджетний процес в Україні Ситуаційне завдання: Вказати основні ...
1.Облік довгострокових фінансових інвестицій 2. Задача № 10 У балансі підприємства на 31.12.02 р.
24. Порядок оцінки і відображення на рахунках обліку придбання основних засобів Задача № 3 За наведеними ...
7. Організація управлінського обліку Задача № 3 Необхідно визначити фактичну собівартість закупленої сировини та скласти розрахунок транспортно заготівельних ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління інноваціями на підприємстві 1.1 Поняття та характеристика інноваційної діяльності 1.2 Сутність інноваційної ...
...56 Витрати на сплату податків 57 1. Відобразити господарські операції компанії „Pride” за серпень місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські ...рахунків витрат та доходів №№ 41 57) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5). 9.Скласти у робочій таблиці (ф.
...та нафтохімічного комплексу 62,1 57,1 2,7 2, Продовольчі товари та сировина для їх виробництва. 23,3 19, Чорні та кольорові метали та вироби ...68,3 115, Франція 1585 57,4 298,1 305,4 81,2 61, Великобританія 1167 57,8 284,1 337,0 99,9 82, Канада 575 ...
...9 % на початок року і 57,9 % на кінець року, від загальної суми пасивів. Це свідчить про платоспроможність, високі показники ліквідності і фінансової стійкості....25373), а за звітний період 57,96 коефіцієнт незалежності ЗАТ свідчить про те, що на кінець звітного періоду частина власного капіталу зросла на 2 %.
...9 % на початок року і 57,9 % на кінець року, від загальної суми пасивів. Це свідчить про платоспроможність, високі показники ліквідності і фінансової стійкості....25373), а за звітний період 57,96 коефіцієнт незалежності БУ 1 свідчить про те, що на кінець звітного періоду частина власного капіталу зросла на 2 %.
Нарахування податку на прибуток (проводки 57 і 58) здійснюється з податкового обліку. Податок на прибуток відноситься на затрати (рахунок 98) з наступним списанням по дебету рахунка ...на прибуток (рядок 180, проводки 57, 58) з прибутку до оподаткування (рядок 170); 5) для заповнення II розділу форми 2 "Елементи операційних витрат", витрати за елементами ...
...2000 2001 1 58,8 57 60,9 71,6 2 84,7 101,2 116,5 130,5 3 82,8 102,3 118,8 135,6 4 57,4 64 77,7 81,...
...26% в 2004 році, 12,57% в 2005 році і 16,45% в 2006 році). Меншу питому вагу мають Казахстан (9,02% в 2004 році, 8,..., собівартість зменшиться на 125,57 тис.грн., прибуток до оподаткування збільшиться на 341,57 тис.грн., а чистий прибуток – на 255,68 тис.грн.
...дисперсією доходу; жодний варіант невірний 57. Міра ризику характеризується: очікуваним значенням NPV; середньоквадратичним відхиленням NPV; дисперсією NPV; жодний варіант невірний 58....на момент виконання опціону складе 57 дол? ( 2) (+2) ( 5) жодний варіант невірний 157. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 60 дол.
(Варіант 10: №№10, 40, 27, 57, 30) (10) 1. Вплив характеру й темпераменту людини на її безпеку ……….. 3 (40) 2. Види забруднювачів харчових продуктів.... 9 (57) 4. Кримінально правова оцінка тероризму. Індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів …………………………….. 11 (30) 5. Поняття про надзвичайну ситуацію.
Предмет економічного аналізу 57. Зміст, завдання, організація та інформаційне забезпечення поточного аналізу Завдання № 7 В таблиці наведені наступні дані по підприємству: Таблиця 1 Вихідні ... Завдання № 57 Необхідно: – визначити результативний показник; – визначити вплив факторів на зміну результативного показника; – визначити позитивні та негативні зміни факторів, з’ясувати їх ...
...Ро) Попит (D) Пропозиція (S) 57 2 20 52 4 18 47 6 16 42 8 14 37 10 12 32 12 10 27 14 8 ...11,07 7,5 3,57 10 475 21 210 50 40 840 40 30 260 12,38 10 2,38 15 580 28 350 50 ...
31 57 2.1. Порядок створення та державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю……………………………………………………………..31 42 2.2 Особливості змісту установчих документів товариства ...48 57 Розділ ІІІ. Правові засади діяльності системи органів управління та учасників товариства з обмеженою відповідальністю…………………58 79 3.1.
...ПРАЦІ НА ВАТ «ХЛІБОКОМБІНАТ «САЛТІВСЬКИЙ»………57 2.1. Ринок хлібу і хлібобулочних виробів в Україні…………………….............57 2.2. Історія розвитку та становлення ВАТ «Хлібзаводу «Салтівський».
...правової системи країн англосаксонського типу 57 2.1. Джерела права в країнах англосаксонського типу (сім'ї) 57 2.2. Теоретико правовий аналіз органів державної влади в ...
...ТЗОВ «Новодністровський бетонно розчинний завод» 57 2.1. Загальна характеристика підприємства 57 2.2. Аналіз основних техніко економічних показників підприємства 59 2.3.
Задача 57. Гранична схильність до заощаджень = 0,2. Згідно з експертними оцінками, обсяг інвестицій має скоротитися на 20 млрд. дол.... Задача 57. Гранична схильність до заощаджень = 0,2. Згідно з експертними оцінками, обсяг інвестицій має скоротитися на 20 млрд. дол.
...ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ТОВ «АЛЬТА ПЛАСТ» 57 3.1. Визначення стратегічного потенціалу та конкурентного статусу підприємства 57 3.2. Удосконалення системи збалансованих показників стратегічного управління ТОВ «Альта ...
57 3.1. Підготовка викладачів, як основа кадрів для ВНЗ………………………..57 3.2. Системи управління відбором та формуванням викладацького персоналу…………………………………………………………………………68 ...
57 3.1. Орденська ієрархія. Правила прийому нових членів……………..… 57 3.2. Повсякденне життя тамплієрів……………………………………..… 68 Висновок до 3 розділу………………….….……………………………..
57 3.1. Перспективи розвитку банківського сектора України……………………57 3.2. Напрями удосконалення регулювання банківської діяльності та банківського нагляду в Україні………………………………….
...ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ……………………………………………57 3.1. Удосконалення кредитної політики банку…………………………………...57 3.2. Управління кредитними ризиками…………………………………………...67 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..85 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………..88 ДОДАТКИ
...УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКУ………………………………………………………57 3.1. Вдосконалення нормативно правової структури цінних паперів банку……………………………………………………………………………...…57 3.2. Розвиток управління ризиками портфеля цінних паперів банку.................
57 3.1 Хабарництво та боротьба з ним на сучасному етапі розвитку України.....................57 3.2 Основні проблеми розслідування хабарництва та ...
57 3.1. Імідж керівника, як один із основних чинників формування іміджу організації………………………………………………………...................57 3.2.
57 4.1. Формування власних фінансових ресурсів за рахунок прибутку та амортизаційних відрахувань. 57 4.2.
...36 54 33 19 53 57 39 51 58 48 39 57 50 Вычислить среднюю арифметическую, моду, медиану и коэффициент вариации выборочной совокупности.
57 3.1. Способи утворення нових одиниць сучасної англійської комп’ютерної лексики……………………………………………………………………………..57 3.2. Семантичні особливості похідних форм лексем «blog» ...
...порожнього ящика П 0,06 2,57 5,43 8,40 11,31 14,24 17,20 20,11 23,01 25,51 Т 0 2,77 2,...17,15 20,04 22,57 25,47 28,38 Т 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,05 0,07 0,44 0,04 0,05 Завдання №3 1.
57 3.1 Аналіз якісного складу показників забезпечення і використання трудових ресурсів………………………………………………………57 3.2 Аналіз показників продуктивності праці по галузям, ...
...управління експортним потенціалом підприємства 52 57 3.2 Оцінка ефективності та доцільності запропонованих заходів 57 62 ВИСНОКИ 63 65 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 66 72 ДОДАТКИ 73 ...
...ПАТ «КИЇВХЛІБ» «БУЛОЧНО КОНДИТЕРСЬКИЙ КОМБІНАТ» 57 4.1. Правовий статус ДП ПАТ «Київхліб» «Булочно кондитерський комбінат» 57 4.2. Правове забезпечення оцінки конкурентоспроможності підприємства 69 РОЗДІЛ ...
57 Розділ 3. Аналіз наданих послуг та напрями удосконалення обліку в ау диторській компанії «Вектор аудиту»...............................................................60 3.1.... 57. Василенко А. Первинні документи: правила складання та застосування / Андрій Василенко // Все про бухгалтерський облік – 2011. – № 16. – С. 6 15. 58.
...ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» 57 3.1. Основні заходи щодо використання резервів підвищення ефективності формування та використання оборотних активів ВАТ «Електрозавод» 57 3.2.
...ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ВАТ «ЕЛЕКТРОЗАВОД» 57 3.1. Основні заходи щодо використання резервів підвищення ефективності формування та використання оборотних активів ВАТ «Електрозавод» 57 3.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.