Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 500 за запитом №63

Вступ……………………………………………………………………2 1 Загальна характеристика ДП МО України „63 котельно зварювальний завод"……………………………………………………………………………...5 1.1 Історія виникнення ДП МО України „63 котельно зварювальний завод"………………………………………………………………………….
24. Звернення до послуг посередників в міжнародній торгівлі 42. Повітряні перевезення 59....плата за митне оформлення (розмір – 63 дол. США); мито (ставка 5%); акцизний збір (ставка – 20 дол. США за 1000 кг); ПДВ (ставка 20%).
1. Облік цільового фінансування та цільових надходжень 2. Задача № 20 01.05.200 р.... – 63 500 грн. 21.05.200 р. – повернені товари, що мають дефект, на суму за цінами реалізації 5 000 грн.
23. Ознаки залучення працівників банку до протиправних дій, поведінка працівників банку при спробах залучення їх до ...
6. Діагностичні методи, що основані на кількісних характеристиках, область їх раціонального використання 23.
1. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів в сучасних умовах господарювання підприємств 2.
Вступ 1. Портфельні інвестиції та характеристика основних цінних паперів 1.1 Сутність портфельних інвестицій 1.2 Характеристика ...
Цінова політика підприємств промислового ринку Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про ...
3. Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки 6. Методи встановлення ціни та їх зміст Задача № 2 Виробнича ...
4. Роль праці у розвитку людини і суспільства 45. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди, переваги ...
3. Структура та проблеми формування зовнішньоекономічного потенціалу 17. Аналіз розвитку зовнішньої торгівлі України за останні 3 роки 32.
2.Історія розвитку митної справи. Перспективи та вдосконалення митної справи в Україні 12.
7. Найважливіші фактори розвитку міжнародного поділу праці 32.Міжнародна міграція робочої сили 58.
1. Методи розподілу накладних витрат: вітчизняний та зарубіжний аспекти 2. Задача № 10 Обґрунтуйте рішення про прийняття спеціального ...
5. Концепція стратегічного управління 46. Опір системи і структури управління стратегічним змінам Ситуаційне завдання № 4 Фірма «Тойз'...
Вступ Розділ 1. Малоцінні необоротні матеріальні активи та особливості їх функціонування у фінансово господарській діяльності підприємства 1.1 Малоцінні необоротні ...
...19 7 12 19 0,37 0,63 1 2 22 7 16 23 0,32 0,73 1,05 4 24 7 22 29 0,29 0,92 1,21 6 ...50 5,0 40 3,13 0,63 3,13 6,25 0,21 14 25 35,00 60 5,0 70 1,79 0,36 2,50 4,29 0,63 ...
...ЩО РЕАЛІЗУЄТЬСЯ В МЕРЕЖІ «ФОКСТРОТ» 63 3.1. Значення вивчення попиту при формуванні товарного асортименту телевізорів 63 3.1. Вивчення попиту при формуванні телевізорів, що реалізується ...
Процентні доходи Дп 63 348,0 53 049,0 83,74 4. Непроцентні доходи Дн 23 440,0 43 541,0 185,76 5....Aн 132 983,0 83 805,0 63,02 9. Надані кредити середньорічні 133 573,0 139 122,0 104,15 10. Підпроцентні зобов’язання (депозити + міжбанківські кредити) Зпп 53 ...
...Дт Кт Сума, грн 10 63 641 63 201 63 641 63 93 66 93 65 93 685 641 685
...а в 2008 році на 63,1 тис.грн. або 27,72%; сума чистого пррибутку в 2007 році знизилась на 21 тис.грн....23,48 – 20,85 = 2,63 тис.грн. Відповідно продуктивність праці зростає більшими темпами, ніж зростає заробітна плата працівника. Відповідно і економічний ефект від впровадження пропозиції ...
...Дт Кт Сума, грн 152 63 641 63 63 31 949 685 2. Як внесок до статутного капіталу засновник ТОВ "Кварц" вніс автомобіль.
152 63 30000 641 63 6000 63 31 36000 949 685 840 2. Як внесок до статутного капіталу засновник ВАТ "Кварц" вніс ...
...287,27 2695,48 60 63 300 876 4507,2 3931,2 641/1 130 287,27 417,27 130 642/2 50 43,2 806,...14187,5 14187,5 30379,63 30379,63 17769,15 17769,15 Примітка: 641/1 „Розрахунки з податку на прибуток". 642/2 „Розрахунки з податку на ...
...287,27 2695,48 60 63 300 876 4507,2 3931,2 641/1 130 287,27 417,27 130 642/2 50 43,2 806,...14187,5 14187,5 30379,63 30379,63 17769,15 17769,15 Примітка: 641/1 „Розрахунки з податку на прибуток". 642/2 „Розрахунки з податку на ...
...287,27 2695,48 60 63 300 876 4507,2 3931,2 641/1 130 287,27 417,27 130 642/2 50 43,2 806,...14187,5 14187,5 30379,63 30379,63 17769,15 17769,15 Примітка: 641/1 „Розрахунки з податку на прибуток". 642/2 „Розрахунки з податку на ...
...287,27 2695,48 60 63 300 876 4507,2 3931,2 641/1 130 287,27 417,27 130 642/2 50 43,2 806,...14187,5 14187,5 30379,63 30379,63 17769,15 17769,15 Примітка: 641/1 „Розрахунки з податку на прибуток". 642/2 „Розрахунки з податку на ...
...287,27 2695,48 60 63 300 876 4507,2 3931,2 641/1 130 287,27 417,27 130 642/2 50 43,2 806,...14187,5 14187,5 30379,63 30379,63 17769,15 17769,15 Примітка: 641/1 „Розрахунки з податку на прибуток". 642/2 „Розрахунки з податку на ...
...2008 (4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2009 році; продуктивність праці знижується в 2008 році на 8490 грн.... або 19,63%, а в 2009 році на 358,3 тис.грн. або 44,17%; коригування на амортизацію необоротних активів збільшилось на 63,...
...2007 (4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2008 році; продуктивність праці знижується в 2007 році на 8490 грн.... або 19,63%, а в 2008 році на 358,3 тис.грн. або 44,17%; коригування на амортизацію необоротних активів збільшилось на 63,...
...62 Короткострокові векселі видані 20000 63 Розрахунки з постачальниками і замовниками 30950 6411 Розрахунки за податками і платежами (ПДВ) 3770 6412 Податок з доходів фізичних осіб ...60565 Аналітичні дані по рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» № постачальник Сума, грн. 1 ВАТ «Будівельник» 22500 2 ТОВ «Постачальник» 8450 Разом 30950 Дані аналітичного ...
...94 104 114 119 94.63 174 74 94 99 99 109 119 134 104.00 194 104 114 124 144 154 128.00 214 94 ...I 60,30 61,85 63,75 65,70 64,10 Y 153,40 158,70 163,75 169,45 172,55 C 116,00 119,...
...2006 (4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2007 році; продуктивність праці знижується в 2006 році на 8490 грн.... або 19,63%, а в 2007 році на 358,3 тис.грн. або 44,17%; коригування на амортизацію необоротних активів збільшилось на 63,...
...2006 (4,1%), і на 63 особи (8,68%) в 2007 році; продуктивність праці знижується в 2006 році на 8490 грн....товари, роботи і послуги – 32,63%, за виданими авансами – 2,39%, інша поточна дебіторська заборгованість – 3,23%, грошові кошти в національній валюті – 0,01%.
...44 10100 87,07 100 0,63 сировини і матеріалів 6000 50,85 5800 50,00 200 0,85 купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів 2000 16,95 1800 ...1,87 енергії 900 7,63 1000 8,62 100 0,99 інших матеріальних витрат 300 2,54 300 2,59 0 0,04 2.
...287,27 2695,48 60 63 300 876 4507,2 3931,2 641/1 130 287,27 417,27 130 642/2 50 43,2 806,...14187,5 14187,5 30379,63 30379,63 17769,15 17769,15 Примітка: 641/1 „Розрахунки з податку на прибуток". 642/2 „Розрахунки з податку на ...
...287,27 2695,48 60 63 300 876 4507,2 3931,2 641/1 130 287,27 417,27 130 642/2 50 43,2 806,...14187,5 14187,5 30379,63 30379,63 17769,15 17769,15 Примітка: 641/1 „Розрахунки з податку на прибуток". 642/2 „Розрахунки з податку на ...
доля кредитів зменшується до 18,63%, хоча в грошово му виразі вони збільшилися на +303 тис. грн., та станом на 01.01.2001р.... 63,23% (5,95% + 14,66% + 42,62%), станом на 01.01.2000р. 72,40% (4,10% + 28,08% + 40,22%) ...
...38; тестовые задания 13; 38; 63; словарная работа 23; 33) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ Определить, проанализировать, обосновать, дать оценку, раскрыть содержание, охарактеризовать соответствующий вопрос. 13.... 11 63. Государство должно обеспечивать некоторые общественные товары, например, такие как национальная оборона, потому что: А. Невозможно лишить пользоваться общественным товаром тех, ...
63 ГПК України. Повертаючи позовну заяву без розгляду, господарський суд першої інстанції послався на те, що надане позивачем платіжне доручення № 2533 ... 63 ГПК України є підставою для повернення позовної заяви без розгляду. Чи правомірні дії суду? Які є підстави для повернення позовної ...
...1800 1990 270 80 29,63 Разом за ІІ квартал 1900 1800 100 5,26 Разом за ІІІ квартал 1300 1500 200 15,38 Разом за ...вага активної частини, % 65,93 63,04 3. Число одиниць обладнання 430 440 4. Відпрацьовано станко годин 1600 1500 5. Фондовіддача на 1 грн.
...тому числі за короткостроковими депозитами – 63, середньостроковими – 35. Депозитна процентна ставка відповідно становила 18 та 25%. Визначити середню депозитну процентну ставку Середня депозитна ставка: (63*18% + 35*25%)/98 = 20,...
Основні напрямки вдосконалення опитування 63 3.1. Вдосконалення методів опитування респондентів 63 3.2. Використання сучасних технологій в процесі опитування 73 3.3.
...3 Шляxи aктивiзaцiї iнвecтицiйнoї дiяльнocтi 63 3.1. Пpoгpecивнi уpядoвi пpoгpaми 63 3.2. Удocкoнaлeння зaкoнoдaвcтвa 76 3.3. Пpoгpecивнi пpивaтнi пpoeкти 86 Виcнoвки 93 Cпиcoк ...
...було зроблено наступні записи: Дт 63 Кт 44 3200 грн Дт 44 Кт 63 7550 грн Задача При ревізії операцій по відшкодуванню матеріальних збитків було встановлено, ...
НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ 63 3.1 Впровадження диференційованого податку з реалізації, як альтернатива діючої системи оподаткування 63 3.2 Оптимізація оподаткування суб’єктів малого ...
63 3.1. Охорона праці жінок………………………………………………….63 3.2. Професійні захворювання бібліотекарів…………………………….67 Висновки до розділу 3………………………………………………..70 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...
63 3.1. Суб’єкти цивільно правового захисту особистого життя…………..63 3.2. Форми і способи охорони особистого життя………………………..
63 3.1 Антикризова політика банку щодо кредитування та мінімізації кредитного ризику……………………………………………………………………………. 63 3.2 Вдосконалення процесу управління кредитним ризиком………………...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.