Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 25388 за запитом №7

78 7. Дохід від власності 65 8. Експорт 132 9. Імпорт 175 10. Дивіденди 19 11. З/п найманих робітників 581 12.... 1.1.7. На що направлені особисті доходи населення в 2006 році ? 1.1.8. Які пропозиції Ви запропонуєте для того, щоб заощадження ...
78 7. Дохід від власності 65 8. Експорт 132 9. Імпорт 175 10. Дивіденди 19 11. З/п найманих робітників. 581 12.... 1.1.7. На що направлені особисті доходи населення в 1996 році ? 1.1.8. Які пропозиції Ви запропонуєте для того, щоб заощадження ...
...впровадження ІКМ 442 490 549,7 616,6 693,4 б) Тарифні доходи «Укрпошти» після впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 454 508 573,...ІКМ 783,0 442 490 549,7 616,6 б) Тарифні доходи «Укрпошти» після впровадження ІКМ (до кожного числа рядка додати N) 845,8 454 508 573,...
...Розв’язати транспортну задачу: Завдання №7 Розв’язати графічно задачу дробово лінійного програмування: за умов Завдання №8 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У грн....9 8,5 4 5,7 18,2 5 6,8 21,4 6 7,5 23,6 7 8,2 28,4 8 9,1 ...
7 – 10 табл. 1. Завдання № 5 Обчислити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві на підставі вихідних даних п. 11 – 13 табл.... 1 Завдання № 7 На підставі даних п. 15 – 16 табл. 1 обчислити основні показники ефективності використання оборотних коштів.
...11 18 14 11 18 7 22 5 26 4 Завдання № 2 За даними табл. 2.1 необхідно: 1. Накреслити криві ринкового попиту та ринкової пропозиції....160 6 894 149 94 7 864 123,4 30 8 784 98 80 9 784 87,1 0 10 780 78 4 Завдання № 4 За показниками ...
7 – 10 табл Завдання №5 Обчислити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві на підставі вихідних даних п.... 11 та 14 табл Завдання №7 На підставі даних п. 15 – 16 табл. 1 обчислити основні показники ефективності використання оборотних коштів Завдання №8 Визначити структуру персоналу ...
7. Who / take / her to a doctor? 8. / she / the only one / to get out of the jungle? 3.... (study) 7. I didn't know you ……….. a doctor. (be) 8. I'm going to London tomorrow ……….. some shopping. (do) 9.
...питомі витрати , якщо n = 300,7 т/добу; K=100 + 7/10 = 100,7 грн/партію; s = 2 + 7/100 = 2,7 грн/т.добу.
7.7 Форвардний ринок та форвардний курс 8.7 Сутність правила Вальраса 9.7 Цілі та функції АСЕАН та особливості АТЕС 10.7 Головні суб’єкти світо господарських процесів ...
Задача №1 Дано множини цілих чисел: А={1;3;5;7;9}, В={1;2;3;4;5}, С={1;4;6;8;10}. Знайти AUB, BUC, AUC, А∩В, А∩... Задача №7 В урні міститься 9 червоних і 5 синіх кульок. Кульки з урни виймаються по одній без повернення.
Завдання № 7 1. Розрахувати суму акцизного збору . 2. Скласти Розрахунок акцизного збору за звітний період. Вихідні дані: 1....еквіваленти 230 24,2 106,0 7 Витрати майбутніх періодів 270 0,1 0,6 8 Статутний капітал 300 476,7 476,7 9 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 ...
...71 1400 46,67 +200 +7,96 1.2 Обсяг попиту конкурента 1, тис. грн. 800 25,81 1000 33,33 +200 +7,52 1.3 Обсяг попиту ...
...Сталь кругла діаметром, мм: – 30 7,2 7,1 1,00 – 35 5,3 5,4 0,90 – 40 4,5 4,7 0,80 – 45 2,6 ...
...4 3,0 12, 5 2,7 16, 6 2,7 16, 7 2,7 16, 8 2,8 16, 9 2,5 18, Завдання №5 Нехай ...
...робітником 168 X робітником 128 7. Годинна тарифна ставка грн./год. І робітника 0,75 ІІ робітника 0,70 ІІІ робітника 0,70 ІV робітника 0,70 V робітника 0,65 ...1270 – на кінець року 1600 7. Вартість сировини та матеріалів замовника тис. грн. 230 8. У складі собівартості товарної продукції матеріальні та прирівняні до них витрати ...
...6 Підвузол 2 2 3.7 Підвузол 3 10 3.8 Підвузол 4 6 3.9 Підвузол 5 – Задача № 3 На прямоточній лінії фірми “Станкін” обробляється ...2 3 4 5 6 7 8 Норма часу, година 2,8 2,3 2,7 1,7 2,5 1,2 5,1 2,5 ...
...9 резерв сумнівних боргів 162 7,7 8,8 Грошові кошти в національній валюті 230 9 32,5 Усього по розділу 2 260 93,6 115,...
У 7 класі школярі мають справу зі зрозумілішою для них епохою – нашою ерою, тому саме в цей період навчання формування хронологічних вмінь ...фігурує у середньому від 6 – 7 обов’язкових для вивчення дат. Саме від того, які завдання та прийоми використовує вчитель залежить сприйняття, запам’ятовування дат та ...
1. Призначення, склад і структура пакету БО. Основні характеристики пакету 1.1. Як знання властивостей інтерфейсу прискорює роботу в ...
Т е м а 3. Засади (принципи) кримінального провадження Завдання 1. Під час судового розгляду кримінального провадження по ... 7 ст. 290 КПК України). Потерпіла звернулася до слідчого з письмовою заявою, у якій просила закрити кримінальне провадження щодо Михайлова, бо ...
ВАРІАНТ 7 ( №№ 7, 17, 27) 1. У будинок Радченка хлопці принесли його чотирнадцятилітнього сина, побитого, за їх ...
...вивчення ліричних творів у 5 7 класів 1.1. Дослідження лірики у науковій літературі та на уроках української літератури 1.2. Аналіз шкільної програми з вивчення ліричних творів у 5 7 класах 1.3.
ВАРІАНТ 2 Тема: Умисне вбивство: з корисливих мотивів (п. 6 ч.... 7 ч. 2 ст. 115 КК України); з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (п. 9 ч. 2 ст.
... Тема 7. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб (Б, ... № 7. – С. 46 50. 5. Сапунков В.И. Процессуальные проблеми представительства прокурором интересов гражданина или государства в суде // Пробл.
...у себе в саду впіймав 7 річного Гришу Продана і побив за те, що той намагався нарвати у кошик ранніх полуниць.... 7 річного її сина помістили в школу інтернат і на його утримання стягли аліменти. Аліментів Ліцке вич не платила, виїхала до ...
Середні витрати виробництва 7.Графічний аналіз закономірностей зміни середніх витрат 8.Точки мінімуму кривих середніх витрат та крива граничних витрат 10. Витрати у довгостроковому періоді 11. Задача (варіант № 7) Універсальним документом, який обґрунтовує ідеї ...
...результатів та розподіл прибутку Тест № 7 Дохід від реалізації товарів на експорт відображається в обліку відповідно до: A. П(С)БО 21; B.... Задача № 7 Перераховано аванс за імпортний товар в сумі 10000.
Власний капітал 942,7 Статутний капітал 635,0 Додатковий капітал 94,6 Резервний капітал 233,1 Нерозподілений прибуток 32,5 Неоплачений капітал 17,5 Вилучений ... 7. Отримано по фінансовому лізингу технологічну лінію вартістю 248,0 тис. грн. Сплачено перший (щоквартальний) лізинговий платіж у сумі 7,2 тис.
Каса 15, 7. Поточні рахунки в нац. валюті 2800,0 6. Розрахунки за страхуванням 500, 8Розрахунки з покупцями 750,0 7.
...документів Після виконання роботи 4 7. Розробка програми і методики досліджень Після виконання робіт 5 і 4 8. Складання пояснювальної записки Після виконання робіт 6 і 7 Ціль завдання: обґрунтувати мінімальний строк ...
...планом Фактично Собівартість товарної продукції 7 200 7 450 Обсяг товарної продукції 10 926 11 670
Рекомендований перелік літератури до теми № 7: Нормативні акти: 5, 6, 9, 14, 35 Основна література: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...
0 2,5 5 7,5 10 12,5 7, Прибуток після сплати процентів за кредит, тис. грн. 12 12,5 13 13,5 14 ...
...у відрядженні в інших місцях – 7 осіб; перебували в армії * осіб; знаходились у лікарні – 2 особи, одна з яких померла до моменту перепису.... Капітальний ремонт ** тис грн 7. Передано іншим підприємствам За первісною вартістю За залишковою вартістю 1?0 тис. грн.. 8* тис. грн 8.
...3 80000 95000 24 5 7 5 3 0,4 0,2 0,4 0,3 Менеджер відділу 4 90000 120000 20 4 2 7 6 0,3 0,2 0,4 0,1 ...
7. Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України 17. Страхування загальної цивільної відповідальності. Страхування відповідальності на транспорті Задача № 7 У результаті пожежі знищено телевізор.
ТЕМА 7. НЕДІЙСНІ ПРАВОЧИНИ П л а н. 1. Поняття та підстави визначення правочину недійсним. 2. Нікчемні правочини. 3. Оспорювані правочини. 4.... – № 7 8. – С. 41 – 45. Спасибо Фатєєва І.В. Наслідки недійсності правочинів // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 4. – С. 79 – 87.
Тема № 7. Склад злочину Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та кримінально правове значення складу злочину. 2. Елементи й ознаки складу злочину, їх ... Рекомендований перелік літератури до теми № 7: [36, 38, 103, 141, 171, 173, 190, 217, 221, 258, 293].
Завдання № 7 Завдання 1. Опрацюйте вимову деяких особових форм дієслова, наголошування яких часто викликає труднощі. брати  беремо́, берете́ везти – веземо́, везете́ взяти ... 7. По делам службы я часто бываю во Львове. 8. Милиционер из службы ГАИ передал по рации приметы скрывшихся „Жигулей“. 9.
7. Розвиток фінансових інститутів як посередників на фінансовому ринку України 17. Основи організації та роботи УФБ Задача № 7 Виробник кави планує через 3 ...
7. Опціонні стратегії: класифікація і порівняльна характеристика комбінації та спредів 17. Котирування цінних паперів. Технологія виходу на усередненні ціни цінних паперів Задача № 7 Інвестор має намір придбати через ...
Тема 7. Види фінансового контролю 1. Поняття і значення фінансового контролю. 2. Підстави для класифікації фінансового контролю. 3. Державний зовнішній фінансовий контроль.... 7. Стефанюк І.Б. Методологічні засади функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. 2011. №6.
Вступ 7. Характеристика та етапи формування європейського валютного простору Висновки Задача № 1 В даному котируванні визначити, яка із валют є базою котирування, ... Задача № 7 Процентна ставка за депозитами в Росії складає 5% річних, а в США – 15%. Поточний курс 0,0315$.
Тема 7. Відшкодування моральної (немайнової) шкоди. План. Вступ. 1. Поняття моральної (немайнової) шкоди в цивільному праві. 2.... 7. Чернадчук В. Право на відшкодування моральної шкоди: деякі аспекти // Право України. – 2000. №3. – С. 106 109. 8. Эрделевский А.М.
Тема № 7. ЕКСПЕРТИЗА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ ЗАВДАННЯ № 1 На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти письмово основні положення теми 1.... 7. Сорокотягина Д. А. Теория судебной ^кспертизьI / Д. А. Сорокотягина, И. Н. Сорокотягин. Ростов на Дону: Феникс. 2009. 448 с. 8.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.