Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 371 за запитом №72

№ варіанту 72 Місто А 1700 Місто В 1400 Місто С 800 Місто D 600 Центр розподілення у місті 1 1900 Центр розподілення ... № варіанту 72 N 3 X 10 Y 3 Cp 1,5 t дост 2
Задача № 70 На основі спрощеного балансу фірми «Квартал» на 01.01.2004 розрахувати часткові показники ...587,0 УСЬОГО ПАСИВІВ 587,0 Задача № 72 ТОВ «АКЦЕНТ» планує купити нове обладнання за 175000грн. Купуючи нове обладнання, ТОВ продає старе за 63500грн.
... Контролер ревізор Південної залізниці Суханов здійснював перевірку фінансової дисципліни в потязі № 71 72 "Харків Сімферополь".
Вибіркове спостереження 113. За даними вибіркового обстеження 25 фірм (19 % й відбір) середня тривалість обороту дебіторської заборгованості 72 дні при середньоквадратичному відхиленні 10 ...
1. Необхідність того, що забезпечує самозабезпечення 2. Здібності, пам’ять та мислення людини Задача №1 Бригада ...
Завдання № 9 (варіант 2) Визначити: 1) точку беззбитковості і побудувати графік; 2) прибуток, який одержить підприємство, якщо ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи механізму фінансового моніторингу банку в системі кореспондентських відносин та міжнародних розрахунків 1.1 Сутність та ...
...виробництва по замовленням №50 і № 72 на початок місяця не було 2. Завдання: 2.1. Скласти журнал реєстрації господарських операцій (табл. 1 ) 2.2....замовлення №12 4.3 замовлення №72 4.4 інших замовлень 4.5 загальновиробничих витрат 4.6 загальногосподарських витрат разом 5 Відпущено зі складу на виробництво комплектуючі ...
Теоретична частина Тема 40 Статистика транспорту в Україні Практична частина Завдання 1 Зробити вибірку автотранспортних підприємств з таблиці за номерами [16 26] [72 87]. На основі даних по 25 автотранспортних підприємствах (АТП) необхідно виконати: 1) Групування АТП за кількістю вантажних автомобілів, виділивши чотири ...машинотон, т/км 16 23 72 167 17 48 65 124 18 36 67 145 19 59 78 162 20 46 63 156 21 56 66 ...
...83 15 0,83 25 850 72 1260 50 25 1800 25 0 1310 18,19 17,5 0,69 30 490 84 1680 50 20 1680 20 10 ...216 19,5 36 288 72 8 36 648 180 18 48 348 60 7,25 48 792 144 16,5 60 396 48 6,6 ...
...2007 році і на 621,72 тис.грн. в 2007 році. Вартість майна підприємства зростає на 1277 тис.грн. в 2007 році і на 1550,7 ...з 2005 роком зменшується на 72 тис.грн., а в 2007 році значно зростає (на 210,3 тис.грн. або 156%), інша поточна дебіторська заборгованість незначно ...
ЗАХИЩЕННА НА ВІДМІННО 72 Літературних джерела і всі посилання на джерела правильні ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додатками ЗМІСТ Облік та аналіз ... 72. Івахненков С. Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: пе рший український досвід / Сергій Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит – 2009.
...спектора торгове льного 2 108 72 36 2 Практика з набуття навичок роботи декларанта (особи, уповноваженої на декларування)митного брокера 2 108 72 36 Разом 4 216 144 ...
...в 2008 році на 1,72 тис.грн. або 25,4% і в 2009 році на 2,13 тис.грн. або 25,3%....коштів від операційної діяльності ( 455,72% в 2007 році, 4165,37% в 2008 році і 5847% в 2009 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, ...
...27,86 0,38 21 Чехія 72,9 72,9 1 0,21 23 28 159 2,18 0,31 23 Данія 5 180,9 36,18 0,52 16 ...
...в 2007 році на 1,72 тис.грн. або 25,4% і в 2008 році на 2,13 тис.грн. або 25,3%....коштів від операційної діяльності ( 455,72% в 2006 році, 4165,37% в 2007 році і 5847% в 2008 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, ...
...2006 році і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2007 році. Середньорічна вартість основних фондів збільшується на 610,9 тис.грн....коштів від операційної діяльності ( 455,72% в 2005 році, 4165,37% в 2006 році і 5847% в 2007 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, ...
...в 2006 році на 1,72 тис.грн. або 25,4% і в 2007 році на 2,13 тис.грн. або 25,3%....коштів від операційної діяльності ( 455,72% в 2005 році, 4165,37% в 2006 році і 5847% в 2007 році), рух коштів в результаті інвестиційної діяльності (551, ...
або 72% і в 2008 році на 6 тис.грн. або 17,14%. Чистий прибуток в 2007 році знизився на 269 тис.... або 48,72% в 2008 році, вартість авторських і суміжних прав зменшились в 2007 році на 28,5 тис.грн.
...грн 0 0 50 36 180 50 72 540 50 108 1080 50 144 1800 50 180 2700 50 216 3780 50 252 5040 50 288 6480 50 ...36 360 10 36 756 72 648 8 9 72 1404 18 19, 108 864 6 8 108 1944 15 144 1044 5 7,25 144 ...
або 17,72%; собівартість реалізованої продукції збільшується на 33090 тис.грн. або 40,06% в 2008 році і в 2009 році на 39206 ...році на 15 осіб (1,72%); середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 5,19 тис.грн. або 31,84% в 2008 році і на 0,71 ...
79,72 81,15 82,22 101,32 1,07 2,5 3,14 Розрахувати вплив факторів.... 79,72 79,99 82,22 102,79 2,23 2,50 Фонд оплати праці, тис. грн.
72 3.1. Добросовісність, розумність та справедливість як принципи виконання договірного зобов'язання…………………….………………………72 3.2.
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 СУТНІСТЬ І РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 8 1.1 Зміст маркетингу в управлінні сучасною фірмою 8 1.2 Система управління обсягом та асортиментною структурою товарообороту підприємства 20 1.3 Комплексна оцінка показників товарообороту підприємства 31 2 ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «ФІРМА МИР» 44 2.1 Характеристика стану діяльності 44 2.2 Процес маркетингового контролю на підприємстві 49 2.3 Аналіз обсягу та ...
ВІННИЦЯ 72 3.1. Розроблення інструментарію для виявлення споживних переваг керамічного посуду 72 3.2. Виявлення споживних переваг керамічних виробів, що реалізує ...
...ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЗИЦІЇ ДЕРЖАВИ 72 3.1. Аналіз практики застосування подієвої комунікації 72 3.2. Шляхи вдосконалення застосування спеціальних подій 84 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………101 ДОДАТКИ………………………………………………………………………..
72 3.1 Проведення діагностики банкрутства КП „Теплопостачання міста Одеси” ………………………………………………………………………….72 3.2 Напрямки розробки стратегії антикризового управління на КП „Теплопостачання ...
...ОПЕРАЦІЙ НА ПП ВТП «ГЕРМЕС» 72 3.1. Вдосконалення механізму управління експортної діяльності 72 3.2. Шляхи збільшення випуску продукції підприємства експортного напрямку 86 3.3.
...ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 72 3.1. Пропозиції щодо змін в управлінні ціноутворенням на продукцію ТОВ «Елекон Лтд» 72 3.2.
...період 1 Нематеріальні активи 64,0 72, 2 Знос нематеріальних активів 8,4 12, 3 Довгострокові фінансові інвестиції 14,0 10, 4 Векселі одержані 14,8 21, 5 ...6 Знос основних засобів 90,0 72, 7 Товари 0, 8 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 18,6 11, 9 Виробничі запаси 135,0 125, 10 Готова продукція ...
72 4.1. Організація служби охорони праці у ТОВ «АМД МЕТЕКС» та аналіз стану охорони праці…………..................................................................................72 4.2.
...КОНТРОЛЮ ТА РЕВІЗІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ 72 3.1. Шляхи вдосконалення контролю основної діяльності на ПП «Росса» 72 3.2. Контроль, як напрям відкриття внутрішніх резервів виробництва ...
...правові способи захисту права власності …… 72 3.2.1. Визнання правочину недійсним та застосування наслідків його недійсності ……………………………………………………………………... 72 3.2.2.
72 Завдання.....72 Нормативні акти і література.....73 Тема 3 Фінансово правові норми і фінансово правові відносини 3.1.
...оплати праці на соціальне страхування 72 грн. 13. Нараховано орендну плату, комунальні послуги 302 грн., в тому числі ПДВ. 14. Відображено суму ПДВ, включену до вартості ... Списано матеріали на ремонт офісу 72 грн. 19. Нараховано за розрахунково касове обслуговування та інші послуги банку 32 грн. 20. Списано пакувальні матеріали 52 грн. 21.
72 4.1. Організація проведення аудиту розрахунків зі страхування на ТОВ «Фірма «Зір»..........................................................................................................72 4.2.
……72 3.1 Створення планово висотної основи…………………………………….........72 3.2 Попередній розрахунок точності запроектованого ходу……………………73 3.3 Розрахунок точності тригонометричного ...
...500 0,6086 426,02 121,72 304, 4 800 200 600 0,5158 412,64 103,16 309, 5 900 200 700 0,4371 393,39 87,42 ...разом 3500 2500 1000 2086,72 1896,69 190, Підприємство має в своєму портфелі два проекти з ідентичним профілем грошових потоків.
...2,3 78,2 3,72 34, інші дебітори 9 0,47 12,8 0,61 3, Разом 1319,4 69,19 1284,1 61,05 35, Усього ...інші поточні зобовязання 45,2 0,72 65,9 1,16 20, Разом 2378 37,85 1898,3 33,31 479, Усього 6282,8 100 5698,7 ...
...500 0,6086 426,02 121,72 304, 4 800 200 600 0,5158 412,64 103,16 309, 5 900 200 700 0,4371 393,39 87,42 ...305, ∑ 3500 2500 1000 2086,72 1896,69 190, Ставка дисконту дорівнює 18% Задача Підприємство має в своєму портфелі два проекти з ідентичним профілем грошових потоків.
або 14,72% в 2007 і на 520,4 тис.грн. або 11,28% в 2008 році. Сума власного капіталу підприємства значно зросла ... або 27,72%; сума чистого пррибутку в 2007 році знизилась на 21 тис.грн. або 6,26%, в 2008 році збільшилась на 434,...
...витрат і платежів знижується на 72,6 тис.грн. або 22,05% і зростає на 72,3 тис.грн. або 28,18% в 2009 році; сума ...
...і аналітичного обліку товарних операцій 72 4.3. Удосконалення обліку розрахунків за операціями експортно імпортних постачань 72 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 74 ДОДАТКИ 80 ВСТУП Актуальність ...
або 25,72% і в 2008 році – на 520,3 тис.грн. або 37,94%. Доход від реалізації знеособленої деревини знизився в 2007 ... ( 72,02), та в 4 з 3 кварталом 0,8 тис. грн. (66,6%), такі зміни відбулися тому що дрова паливні призначені ...
...82 9,62 11,69 72,84 7 34,46 10,54 11,3 46,29 8 35,34 12,56 12,54 45,54 9 ...68 26,1 8 28,72 33,98 27,74 9 27,8 35,9 28,56 10 27,78 38,64 27,06 11 31,...
...2008 році мають частку 4,72%, в 2009 році – 9,27%. Чистий дохід є різницею між доходом від реалізації продукції та ПДВ і іншими вирахуваннями з ..., інші операційні витрати – на 55,72 тис.грн., фінансові результати від операційної діяльності – на 279,87 тис.грн., фінансові витрати – на 128,39 тис.грн.
...2008 році мають частку 4,72%, в 2009 році – 9,27%. Чистий дохід є різницею між доходом від реалізації продукції та ПДВ і іншими вирахуваннями з ..., інші операційні витрати – на 55,72 тис.грн., фінансові результати від операційної діяльності – на 279,87 тис.грн., фінансові витрати – на 128,39 тис.грн.
...2006 році і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2007 році. Середньорічна вартість основних фондів збільшується на 610,9 тис.грн....порівняно з попереднім знижується на 72,54 дня або 21,2%, в 2007 році на 14,96 дня або 5,55%.
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.