Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 309 за запитом №73

Задача № 73. Торгівельне підприємство закупило у промислового підприємства 800 одиниць товару по ціні 3,20 ...
Задача № 59 Використовуючи дані агрегованого балансу підприємства, оцінити ринкову вартість статей балансу на дату оцінки і ...виплачених дивідендів 50,0 95,0 Задача № 73 Визначити вартість гудвіла підприємства, якщо: ринкова вар¬тість активів дорівнює 50 000 дол., чистий прибуток 9 000 дол.
Задача № 70 На основі спрощеного балансу фірми «Квартал» на 01.01.2004 розрахувати часткові показники платоспроможності ...) Задача № 73 Акціонерне товариство випустило 10 тис. акцій з яких 8,5тис. акцій було продано акціонерам. Через деякий час AT викупило у ...
1(1). Що таке охорона праці? Охорона праці та ринкові відносини ....................... 4 2(17).... 9 8(73). Випробовуння судин, працюючих під тиском 11
... 4. Роль, права, функціональні обов’язки кожного працівника в системі управління охороною праці підприємства …………………………………………………………. 3 19.... 16 73. Фактори виробничого середовища, які визначають класи умов праці за показниками мікроклімату ........17 100. Задача. Комісією з атестації робочих місць виявлені ...
... 1. Задачи системи управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) … 3 17. Аналіз умов праці за травмонебезпечними факторами ... 17 73. Фактори виробничого середовища, які визначають класи умов праці при дії електромагнітних випромінювань ………………………… 18 116. Задача.
5. Предмет та метод бухгалтерського обліку 11. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 26.
Завдання № 1 Теоретичні питання: 6. Класифікація логістичних витрат за місцем їх виникнення (перелік статей логістичних витрат відповідно до ...
15. Економічний зміст санації балансу, призначення санаційного прибутку та його складові 38.
24. Прогнозна оцінка фінансового стану підприємства на наступний рік: методи та моделі.
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації дистанційного обслуговування 1.1. Суть дистанційного обслуговування, його зміст, значення 1.2.
або 28,73%; при чому це сталось за рахунок зниження суми оборотного капіталу на 2752 тис.грн. або 12,84% в 2006 році ...плати змінюється таким чином: 72,73% в 2005 році, 73,32% в 2006 році і 71,69% в 2007 році. Середня зарплата з року в рік ...
або 28,73%; при чому це сталось за рахунок зниження суми оборотного капіталу на 2752 тис.грн. або 12,84% в 2006 році ...плати змінюється таким чином: 72,73% в 2005 році, 73,32% в 2006 році і 71,69% в 2007 році. Середня зарплата з року в рік ...
...5,05 грн EUR – 6,73 грн Вартісь товару 12000 $=12000*5,05=60 600 грн Транспортні витрати 160 €=160*6,73=1077 грн Витрати на страхування ...
або 28,73%; при чому це сталось за рахунок зниження суми оборотного капіталу на 2752 тис.грн. або 12,84% в 2007 році ...плати змінюється таким чином: 72,73% в 2006 році, 73,32% в 2007 році і 71,69% в 2008 році. в значній мірі фонд оплати праці ...
...11 5 8 13 0,45 0,73 1,18 0,25 15 5 8 13 0,33 0,53 0,87 0 19 5 10 15 0,26 0,53 0,79 0,5 22 5 ...13,5 0,2 3 0,2 0,73 0,17 0,9 0,17 40 11 4 15 0,2 8 0,2 0,28 0,1 0,38 0,06 70 11 5 16 0,2 14 0,...
або 73,52%. Виробіток одного працівника зменшився на 3,69 тис.грн. в 2007 році і зріс на 14,74 тис....зростанні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,73 до 1,07 в 2007 році, хоча і відбулось зниження до 1 в 2008. Значення коефіцієнта в 2006 рр.
або 4,73% зросла в 2009 році, вартість палива зросла в 2008 році на 12 тис.грн. і знизилась в 2009 році на ... або 73,83% і знизилась на 124 тис.грн. або 33,33% в 2009 році. Отже, вартість запасів зросла в 2008 році ...
або 73,52%. Виробіток одного працівника зменшився на 3,69 тис.грн. в 2007 році і зріс на 14,74 тис....зростанні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,73 до 1,07 в 2007 році, хоча і відбулось зниження до 1 в 2008. Значення коефіцієнта в 2006 рр.
...100 м2 тканини 1 1 73 11 1 71 2 1 76 12 0 66 3 0 58 13 0 65 4 0 34 14 1 76 5 1 70 ...1 75 18 0 72 9 0 73 19 1 70 10 1 70 20 1 73 30. Термін розгляду цивільних справ у суді має таке число місяців: ...
1) Кзсд 0,12 0,06 46,73 4 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи (ряд. 2 : ряд. 6) Кзда 1,04 0,84 81,05 5 ... Витрати загальні Вз 63 587,0 73 417,0 115,46 12. Витрати непроцентні Вн 43 484,0 53 373,0 122,74 13. Середньорічна чисельність працівників СЧП 330 430 ...
і склала 73 250 тис. грн. Дайте оцінку структури фінансових ресурсів підприємства на початок і на кінець періоду....16; – коефіцієнт фінансової незалежності (Кфн) – 73%. Для визначення рейтингу коефіцієнтам присвоюються такі вагові значення: – коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал) – 30%; – проміжний коефіцієнт ліквідності (Клп) – 20%; – коефіцієнт покриття (...
Питома вага, % І 11004,73 11069,0 23,6 11051,39 23,5 99,8 17,6 0,42 ІІ 11605,77 11538,38 24,6 11662,...29,27 3760 120 90,73 11653,07 IV 12050,4 31,89 4270 134 102,11 13671,71 Усього 46236,1 108,79 13950 387 ...
ЗМІСТ ВСТУП 6 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 11 1.1 Поняття і економічний зміст капіталу підприємства 11 1.2 Основні принципи управління формуванням капіталу 19 1.3 Показники ефективності управління формуванням капіталу 32 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ВАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» 41 2.1 Загальна економічна характеристика діяльності підприємства 41 2.2 Фінансовий аналіз діяльності пiдприємства 49 2.3 Аналіз формування та використання обігового капітал...
Припинення юридичних осіб без правонаступництва 73 3.1. Припинення юридичних осіб без правонаступництва за рішенням їх учасників (членів) або органів, уповноважених на це установчими документами 73 3.2.
...4 11,05 10,9 73, 3 11,4 11,9 11,6 62, 4 15,4 12,8 10,4 52, 5 12,3 12,4 10,9 73, 6 6,8 12,7 ...
73 3.1. Перспективи збалансованого розвитку підприємства за використанням показників фінансової звітності………………………………………………...73 3.2. Формування ефективної моделі фінансової звітності…………..………..
73 3.1. Мета та функції діяльності "Акціонерної страхової компанії "ІНГО Україна". Облік і перелік документів………………………………... 73 3.2.
73 3.1. Організація управління та фінансового контролю за мобілізацією доходів місцевих бюджетів в умовах адміністративно територіальної реформи...................................... 73 3.2.
...ТА РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 73 3.1. Організаційно інформаційна модель аналізу грошових коштів та грошових потоків підприємства 73 3.2.
...Бельгія 10 267,3 26,73 0,77 11 7 300 30 0,58 14 Бразилія 177 479,5 2,71 1,39 8 19 1326 7,49 ...85 1 2 10978 37,73 21,36 1 Великобританія 59 1680,1 28,48 4,86 3 5 1643 27,85 3,2 5 Узбекистан ...
...виправдана короткострокові кредити 45,9 0,73 67,9 1,19 товари та послуги, термін розрахунку яких не настав 457,7 7,28 653,8 11,47 ...оплата праці 234,4 3,73 218,5 3,83 15, дочірні підприємства 767,9 12,22 76,8 1,35 691, інші поточні зобовязання 45,...
...4,23 8,51 32,73 2 21,08 5,22 9,57 32,07 3 27,68 7,03 8,55 34,32 4 25,...9,05 11,45 38,73 6 26,82 9,62 11,69 72,84 7 34,46 10,54 11,3 46,29 8 35,...
або 73,13%; таким чином, сума прибутку на протязі років зростає і становить в 2007 році 22430,3 тис.грн....збільшенні коефіцієнта швидкої ліквідності від 0,73 до 1,129 і 1,59 в 2005, 2006 і 2007 роках відповідно. Значення хоча і більше за нормативну величину, ...
...соціальні заходи – 0,7 в 2004, 0,73 в 2005 і 3,53% в 2006 році та амортизаційні відрахування – 0,21 та 0,2 в 2004 і 2005 роках, 0,32% ...з 2005 роком на 3,73 год. або 0,21% середньогодинна оплата праці в 2006 році підвищилась достатньо значно на 0,53 грн.
...78,24% в 2004 році, 73,88% в 2005 році, 73% в 2006 році. Значну питому вагу мають обсяги реалізації обладнання для цукрової промисловості (15,76% ...
...плати змінюється таким чином: 72,73% в 2004 році, 73,32% в 2005 році і 71,69% в 2006 році. Середня зарплата за час досліджуваного періоду ...
...1,0 95 1,0 0,26 0,47 0,73 0,4 120 25 65 90 1,0 120 1,0 0,21 0,54 0,75 0,8 130 25 85 110 1,0 130 1,0 0,19 0,...61,75 0,65 0,26 0,47 0,73 0,4 120 25 65 90 0,65 78,0 0,65 0,21 0,54 0,75 0,8 130 25 85 110 0,65 84,5 0,65 0,...
73. Денний виробіток робітників двох цехів характеризується такими даними (штук): Порядковий номер Цех №1 №2 1 18 20 2 36 24 ...за умови, що середній квадрат =73. 90. За даними про розподіл працівників галузі за рівнем заробітної плати визначте середню заробітну плату та показники варіації.
становить 25,73 грн. або 38,38% ; проти планових – на 3,69 грн або на 8,2%. Із за економії загальних витрат на ...86,5 Облікова норма прибутку % 73,3 Отже, як свідчать проведені розрахунки, впровадження заходу по заміні ручної праці – введенням лінії мікродозування – є досить ефективним.
...становив 0,78, а в2004 році 0,73; зниження цього показника в динаміці означає зменшення частини позичених коштів у фінансуванні ЗАТ. Коефіцієнт забезпеченості власними і оборотними засобами у ...сплати кредиторської заборгованості зменшився на 73 дні. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів характеризує швидкість обороту матеріальних запасів у рік. У 2003 році коефіцієнт складав 5,37разів, а ...
...становив 0,78, а в2004 році 0,73; зниження цього показника в динаміці означає зменшення частини позичених коштів у фінансуванні БУ 1. Коефіцієнт забезпеченості власними і оборотними засобами ...сплати кредиторської заборгованості зменшився на 73 дні. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів характеризує швидкість обороту матеріальних запасів у рік. У 2003 році коефіцієнт складав 5,37разів, а ...
...у %) у валовому внутрішньому продукті 73,59 435,18 68,01 У національному доході 51,01 40,69 71,5 Задача У таблиці зробити порівняльний аналіз ...1 10,41 6,5 73,6 2,28 податок на додану вартість 451,7 112,93 25 153,5 37,45 акцизний збір 40,1 ...
Антична скульптура 73. Культура української діаспори Література
...забезпечують виконання доходної частини бюджету 73. Інформація про хід використання бюджетів Література
Замовлення на завезення товарів Задача № 73 ТОВ "Полагросервіс" 10 грудня 2002 р. уклало договір на поставку кондитерських виробів з AT "Полтавакондитер", відповідно до якою Сторони повинні ...
73. Донецька залізниця звернулась в господарський суд з позовом до ВАТ “Вантажтранс” про стягнення плати за користування вагонами, оскільки на протязі ...
...і динаміки основних фондів Завдання № 73 Необхідно: – визначити результативний показник; – виявити вплив факторів на зміну результативного показника; – визначити позитивні та негативні зміни факторів, з'ясувати їх ...
...маринованих грибів за харчовою цінністю 73. Характеристика асортименту харчових концентратів за споживною цінністю Задача № 86 При прийманні картопляного крохмалю в кількості 400 кг без чіткого маркування ...
72–73. 8.Цивільне право України. Книга перша.: Підручник. У 2 книгах. / Боброва Д.В., Дзера О.В., Довгерт А.С.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.