Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 353 за запитом №76

... 2. Обязанности собственника по созданию и обеспечению функционирования системы управления охраной труда на предприятии 18....правовая основа аттестации рабочих мест 76. Общая оценка условий труда по аттестации рабочих мест
Завдання № 1 7. Організація складського господарства на окремому підприємстві та напрями її удосконалення 20.
18. Альтернативна санація: сутність, умови забезпечення інтересів акціонерів, балансовий курс акцій 42.
14. Метод та етапи планування прибутку: характеристика, сфера застосування. Прогнозування напрямків та обсягів використання прибутку ...
18. Цілі організації, класифікація, "Дерево цілей" і його структура 59. Сутність стратегічної інформації Ситуаційне завдання № 7 Один ...
Вступ Розділ 1. Організація і методологія обліку та контролю витрат на автотранспортних підприємствах 1.1 Економічна характеристика послуг з автоперевезень ...
...Р 56 66 61 71 76 81 86 81 71 86 91 86 Q 156 121 146 126 106 101 86 126 106 76 86 76 Побудуйте кореляційне поле ...
( 10,76%), та продукція переробки на експорт 37,9 м3 ( 17,22%),, а в 2005 році помітно збільшився в кілька разів, відносно ...2004 року становить 1 (на 76,9% більше порівняно з попереднім роком), а відхилення 2004 від 2003 рік: 0,46 (54,7% більше)).
76. За наведеними у табл. даними проведіть по¬рівняльний аналіз варіації показників, зробіть висновки. Регіон Густота населення, осібна 1 км2 Зайнятість ...1 450 М 115,2 76,7 1036 Р 70,6 85,8 748 В цілому по країні 84,8 81,0 870 77.
...300 кг; 5) бензин А 76 600 л, 456 кг; 6) бензин А 92 200 л, 156 кг; 7) бензин А 95 400 л, 308 кг ... бензин А 76 500л, 380 кг; дизельне паливо 600 л, 480 кг Відображено ПДВ 17. Погашено короткостроковий кредит з поточного рахунку 18.
...300 кг; 5) бензин А 76 600 л, 456 кг; 6) бензин А 92 200 л, 156 кг; 7) бензин А 95 400 л, 308 кг ... бензин А 76 500л, 380 кг; дизельне паливо 600 л, 480 кг Відображено ПДВ 17. Погашено короткостроковий кредит з поточного рахунку 18.
...300 кг; 5) бензин А 76 600 л, 456 кг; 6) бензин А 92 200 л, 156 кг; 7) бензин А 95 400 л, 308 кг ... бензин А 76 500л, 380 кг; дизельне паливо 600 л, 480 кг Відображено ПДВ 17. Погашено короткостроковий кредит з поточного рахунку 18.
...Кошти банків 3453 2345 345134 76 1430 352438 2 Кошти клієнтів 3239846 44770 2345 10763 0 3297724 3 Інші депозити 2180 1200 1340 0 0 4720 4 Боргові цінні ...67 7 21 26 55 76 8 24 29 53 74 9 21 36 66 82 10 20 21 43 76 11 18 38 49 87 ...
або 76,83%, дрів технологічних – на 336,3 тис.грн. або 91,59% в 2007 році та на 361,9 тис.грн....підприємства в 2006 році на 76,15% складалась із реалізації лісопродукції в круглому вигляді (в т.ч. ділова деревина складає 69,24%, дрова технологічні 6,68%, ...
...19 20 21 22 16,76 14,45 14,99 15,72 21,33 19,49 20,86 21,5 21,38 26,45 13,97 ...11 7 43,6 15,76 14,02 8 49,6 14,96 11,36 9 40,7 16,96 13,28 10 49,15 19,...
...2004 року становить 1 (на 76,9% більше порівняно з попереднім роком), а відхилення 2004 від 2003 рік: 0,46 (54,7% більше))....2005 році збільшився на 2 (0,76%), а в 2004 році він був відсутнім. Також чистий прибуток в 2005 році мав тенденцію до збільшення 2 (0,76%).
...85 81 77 84 83 76 Складіть ряд розподілу слухачів за кількістю набраних балів ,виділивши 3 групи з рівними інтервалами. Результати покажіть графічно. 25....11 1 71 2 1 76 12 0 66 3 0 58 13 0 65 4 0 34 14 1 76 5 1 70 15 1 72 6 0 37 16 0 ...
або 76,83%, дрів технологічних – на 336,3 тис.грн. або 91,59% в 2006 році та на 361,9 тис.грн....підприємства в 2005 році на 76,15% складалась із реалізації лісопродукції в круглому вигляді (в т.ч. ділова деревина складає 69,24%, дрова технологічні 6,68%, ...
...10 518 2 3 324 76 5 582 7 4 306 88 8 594 +13 5 329 66 +4 538 +4 6 202 101 9 422 +...262 109 0 534 0 23 226 76 +16 421 13 24 345 111 +3 592 +2 Завдання 7 Внаслідок вибіркового обстеження регіональних установ банку та галузевих груп ...
...що щоденно потрібно: бензину А 76 — 26 тис. літрів; дизпалива — 52 тис. літрів. Вартість одного літра бензину становить 1,1 грн., а дизпалива — 0,97 грн....міст Києва і Севастополя 86952 76,06 365268 283,92 1125654 Задача На підставі таблиці, де визначено загальну суму доходів районного бюджету, а також відсоток відрахувань ...
...78,3% машини та обладнання; 76,0% транспортнi засоби; 73,7% iнструменти, прилади, iнвентар; 78,6% малоцiннi необоротні активи. Загальний коефiциент зносу зменшився за рахунок придбання земельної ..., 4 й рік – 99399,76 грн., 5 й рік – 121273,68 грн., 6 й рік – 141594,76 грн., 7 й рік – 149806,25 грн.
...в 2005 році до 9,76% в 2006 і 8,84% в 2007 році. Інший додатковий капітал має значно більшу питому вагу, яка також з роками ...заборгованості найбільша в 2005 році – 76,54%, значно знижується в 2006 році – 13,76% і 2007 році – 12,8%. Питома вага поточних зобовязань за розрахунками з ...
...23 440,0 43 541,0 185,76 5. Інші операційні доходи Ді 1357,0 3347,0 246,65 6. Процентні витрати Вп 13 100,0 23044,0 175,91 7.... 6) К12 0,372 0,316 84,76 6. Продуктивність праці середньорічного працівника, грн (ряд.1:ряд.7) К13 71730,61 53871,16 75,10 Водночас мертва точка ...
Коефіцієнт зносу основних засобів 4,76 4,76 зменшення 0 — — 4. Коефіцієнт оновлення основних засобів — — збільшення — — — 5. Коефіцієнт вибуття основних засобів — — зменшення — — — 6.
Коефіцієнт зносу основних засобів 4,76 4,76 зменшення 0 — — 4. Коефіцієнт оновлення основних засобів — — збільшення — — — 5. Коефіцієнт вибуття основних засобів — — зменшення — — — 6.
Напрями вдосконалення системи управління банківськими 76 3.1. Використання прогресивного досвіду українських банків в управлінні банківськими операціями 76 3.2. Пропозиції вдосконалення управління активними операціями..
...Чистий оборотний капітал 56,1 76,8 > 0 збільшення + 20,7 + 56,1 + 76,8 4. Задача № 8 На основі даних фінансової звітності проаналізуйте показники фінансової стійкості (...
76 3.1. Повноваження Пенсійного фонду України у сфері контролю за сплатою єдиного соціального внеску…………………………………76 3.2.
...КОНТРОЛЮ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 76 3.1. Проблемні питання обліку безготівкових розрахунків та шляхи їх вирішення 76 3.2. Контроль за безготівковими розрахунками, як один ...
...ПОЛІПШЕННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 76 3.1. Основні напрямки вдосконалення управління активами підприємства 76 3.2Обґрунтування заходів з удосконалення управління активами підприємств85 3.3.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОПТОВОЇ ЗАКУПІВЛІ 76 5.1. Оптова закупівля електромеханічних приладів для переробки продуктів 76 5.2. Комерційні угоди щодо закупівлі товарів 83 5.3.
76 3.1. Правові аспекти спільної аграрної політики ЄС.........................................76 3.2. Особливості гармонізація національного законодавства до вимог СОТ інших країн.............................................................................................................
Коефіцієнт зносу основних засобів 4,76 4,76 зменшення 0 — — 4. Коефіцієнт оновлення основних засобів — — збільшення — — — 5. Коефіцієнт вибуття основних засобів — — зменшення — — — 6.
...СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 76 Додаток А. Визначення коефіцієнта усталеності К у просторовій лексиці 76 Додаток Б. Розподіл лексичних одиниць досліджуваних частин мови за ступенем ...
бензин А 76 500л, 380 кг; дизельне паливо 600 л, 480 кг Відображено ПДВ 17. Погашено короткостроковий кредит з поточного рахунку 18....л, 152 кг; бензин А 76 200 л, 154 кг (витрачено легковим автомобілем) 20. Нараховано амортизацію по програмі 1С: Бухгалтерія, термін експлуатації 5 років 21.
...у чисельності персоналу, % Пв 0,75 0,76 17. Тривалість робочого дня, год. Тг 6,4 6,3 18. Годинна продуктивність праці одного робітника, грн. Дг 44,76 48,74 Задача №2 Оцініть ...
76 3.1. Опрацювання заходів щодо підвищення ефективності управління комерційно посередницькою діяльністю туристичної фірми. 76 3.2.
...1660 1587 95,6 80,76 З них: робітники 1818 1400 1352 96,57 74,37 інші категорії 247 260 255 98,08 103,24 2....порушення дисципліни 290 211 72,76 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
або 76,83%, дрів технологічних – на 336,3 тис.грн. або 91,59% в 2007 році та на 361,9 тис.грн....підприємства в 2006 році на 76,15% складалась із реалізації лісопродукції в круглому вигляді (в т.ч. ділова деревина складає 69,24%, дрова технологічні 6,68%, ...
Коефіцієнт зносу основних засобів 4,76 4,76 зменшення 0 — — 4. Коефіцієнт оновлення основних засобів — — збільшення — — — 5. Коефіцієнт вибуття основних засобів — — зменшення — — — 6.
...за вкладами фізичних осіб 191,76 234, за позиками та депозитами комерційних банків 394,96 364, 2. Сплачена комісія за послуги 16,03 21, 3.... Витрати на обслуговування 0,76 0, 5. Витрати на маркетинг і рекламу 5,97 8, 6. Витрати на утримання підрозділів банку всього у т.ч.
...відсутня, решта матеіральних витрат – 10,76%, прямі витрати на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих ...витрати в тваринництві займають близько 76 78% в 2010 році, в тому числі корми – 58 59%, нафтопродукти – 8 9%, решта матеріальних витрат – 8 11%, прямі витрати ...
...40,26 12,64 12,76 39,87 Задача № 4 Проаналізуйте класичну модель виробничої функції типу Кобба Дугласа, що описує залежність між продуктивності праці  = y/L ...23,6 24,1 20,76 4 28,02 25,82 20,94 5 24,24 23,36 24,22 6 26,42 25,38 25,...
...персоналу: Єдиний соціальний внесок (36,76%) Нарахування на заробітну плату робітників: Єдиний соціальний внесок (36,76%) Відображено утримання з заробітної плати (адміністративного персоналу та робітників): Утримання ...
...персоналу: Єдиний соціальний внесок (36,76%) 1711,48 Нарахування на заробітну плату робітників: Єдиний соціальний внесок (36,76%) 6065,4 Відображено утримання з заробітної плати (адміністративного ...
...13,37 329, позабюджетні платежі 76,9 1,22 32,6 0,57 44, страхування 54,2 0,86 87,7 1,54 33, оплата праці 234,4 ...підприємства 767,9 12,22 76,8 1,35 691, інші поточні зобовязання 45,2 0,72 65,9 1,16 20, Разом 2378 37,85 1898,...
або 2,76% а 2007 році на 488,4 тис.грн. або 6,84%; валовий прибуток знизився на 897,1 тис.грн....зросли в 2007 році на 76,6 тис.грн. і знизились в 2006 році на 1682,3 тис.грн; фінансові витрати знизились в 2007 році до 0, ...
13,59 12,76 9,67 0,77 3,09 3,86 4.Продуктивність праці, тис.грн. 44,3 38,09 60,76 6,21 +22,67 +16,...
...відсутня, решта матеріальних витрат – 10,76%, прямі витрати на оплату праці – 19,38%, інші прямі витрати – 17,11%, відрахування на соціальні заходи – 5,75%, решта прямих ...витрати в тваринництві займають близько 76 78% в 2010 році, в тому числі корми – 58 59%, нафтопродукти – 8 9%, решта матеріальних витрат – 8 11%, прямі витрати ...
або 11,76% в 2008 році. коефіцієнт зносу нематеріальних активів збільшився на 11,17 в 2007 році або 21,43%, в 2008 році ... або 36,76%, вартість прав на знаки для товарів і послуг незмінна впродовж 2006 2007 рр., а в 2008 році зростає на 1,...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.