Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Роман

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Василевич Юлія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 25366 за запитом №8

1.8 Головні ознаки міжнародної економіки 2.8 Механізми контролю міграції 3.8 Оцінка обсягів портфельних інвестицій 4.8 Тенденції розвитку торгівлі 5 8 Масштаби діяльності спільних підприємств ...
...В А В А 3,8 U1 2,5 45 5 30 10 20 20 10 зо 5 50 U2 7,5 40 12,5 25 ...3 4 5 6 7 8 9 10 3,8 Обсяг виробництва у. г. о. 20 45 75 110 150 195 235 270 280 282 Завдання №...
...ранг 1 Вінницька 9 1 8 1 9 1 7 3 9 1 2 Кременчуцька 7 4 5 4 4 7 6 5 7 4 3 ...5 6 6 4 Україна 8 3 7 3 7 4 8 1 8 3 5 Буковинка 7 4 5 4 8 2 7 3 7 ...
...оперативно виробничому плануванні серійного виробництва 8.8. Зміст квартальної програми виробничого підрозділу при оперативно виробничому плануванні в масовому виробництві Задача № 1 Фірма "Арт ЛТД" уклала контракт ...
0,2 1,8 0,4 4.Середньооблікова чисельність чол. 18 18 18 5.Кількість штатних працівників чол. 9 11 14 6 Власний капітал тис....3 15,9 23,1 8.Середньорічна вартість активів тис. грн. 25,8 30,8 46,8 9.Темпи зростання виручки від реалізації % 131,8 111,...
МАУП Основы биологии и генетики человека (69 тестов) – 19 стр. ТЕМА 1. БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. ЕДИНСТВО ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА.... крахмал; Question 8 Балів: 1 Разделив фермента на две равные части, по истечении нескольких минут вы проверили со¬держимое пробирок и обнаружили, что ...
...надані послуги фірмі „D” 2800 8 20.11. Виплачено заробітну плату за першу половину серпень водіям 2000 9 21.11. Надано послуги фірмі „F” та отримано ... 8.Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат ...
8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть комбінаційний розподіл виробничих ділянок за цими ... Таблиця 8 № ділянки Процент порушень технологічної дисципліни Втрати від браку про¬дукції, тис. гр. од. № ділянки Процент порушень техноло¬гічної дисципліни Втрати ...
Вантажообіг, Х грн 1 2,8 13, 2 2,7 14, 3 2,4 16, 4 2,3 16, 5 2,5 14, 6 2,5 ...17, 7 2,5 17, 8 2,4 15, 9 2,3 15, 10 2,9 16, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг ...
...язку з вагітністю та пологами 0,8 0,8 100 0,8 100 – неявки у зв’язку з хворобою 6,1 6,0 98,36 6,1 101,67 – інші ...
8. Золотовалютний резерв. Завдання № 8 Пояснити, як вплинуть на здатність комерцій¬ного банку створювати нові гроші та змінювати стан грошової пропозиції ...
8.Статистичне групування. Види групування 18. Вибіркове спостереження, причини і умови його застосування 26.Системи взаємних індексів і визначення впливу окремих ... 15,0 15,8 16,3 16,4 15,3 15,9 16,0 16,3 Визначити: Темпи росту (базисні і ланцюгові) Вирівняти динамічний ряд ...
...t1 4 t2 6 t3 8 В таблиці: dj – річна вартість фінансування інвестиції, % ti – інтервал часу, років Примітка: Слід розрахувати дев'ять його значень, наприклад: а ... 2 Затрати Vст 16 Vнов 8 Сст 35 Снов 47 Завдання № 3 Інвестиційний проект має такі показники за період життєвого циклу: Таблиця 4 Вихідні дані Роки ...
...компанії 10816 2323 276567 0 0 289706 8 Основні засоби та нематеріальні активи 477345 0 276567 234 12 754158 9 Зараховані доходи до отримання 41980 0 234 0 2252 44466 10 ...124603 319607 3576 8902 1840170 8 Чиста позабалансова позиція Структура роботи: 1. Визначення закритих валютних позицій. 2. Відкриті валютні позиції. 3. Аналіз валютних позицій. 4.
Версія: 8.1.5. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів України: Наказ ... Версія: 8.1.5. Положення про порядок вчинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України: Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства ...
Чоб 8. Норматив простоїв обладнання в ремонті та техобслуговування, % fпр 9. Обсяг машинних робіт, тис. нормо год. Ор 10....та повний фонди оплати праці 8. Середньорічну, середньоденну, та середньомісячну оплату праці 9. Нормативи основної, додаткової оплати праці робітників та відрахування на соціальні заходи в собівартості ...
Задача № 8 Відомо математичне сподівання а = 26 і середнє квадратичне відхилення випадкової величини , що розподілена за нормальним законом....випуск станком однорідної деталі дорівнює 0,8 Визначити ймовірність того, що при випуску серії з 608 деталей, частість появи події – відхилення від ймовірності за абсолютною величиною не ...
ВАРІАНТ 8 ( №№ 8, 18, 28) 1. Мартинюк і Кузьменко сиділи у парку на лавці.
ВАРИАНТ 8 1.(2). Задачи, методологическая основа и содержание дисциплины «Основы охраны труда» …….3 2.(18). Права работников на охрану труда в ...несчастных случаев с одним погибшим ……… 8 4.(37). Метеорологические условия производственной среды ………….. 11 5.(57). Влияние вибрации на человеческий организм и защита от нее ..... 13 6.
8. Облік наявності та руху готової продукції, облік затрат по експорту готової продукції 18. Облік товарів, відвантажених для товарообміну 28. Облік податків Задача № 8 Підприємство отримало від іноземного партнера ...
Завдання №8 Комерційним банком "Форум" станом на 1 квітні поточного року були надані кредити: № п/п Назва позичальника Сума, тис....7 Мале підприємство "Петро" 1551, 8 Акціонерне товариство "Марс" 1000, 9 Акціонерне товариство "Лтава" 499, 10 Приватний підприємець А 1285, 11 Приватний підприємець Б 400, 12 ...
Задача № 8 Підприємство має виручку від реалізації за рік 25 000 тис грн., у тому числі змінні витрати – 12 000 тис грн....оборотні кошти в третьому році; – 7,000 – витрати на капітальний ремонт на шостому році; У кінці ...
...проблеми технічної підготовки юних футболістів 8 12 років 1.1. Технічна підготовка як основа майстерності футболістів 1.2. Початкове навчання як база формування спортивної техніки 1.... Так, наприклад, футболісти 8 9 років виконують в середньому за гру 410 ТТД при браку 39%; 10 11 років – 455 ТТД при браку 39%; ...
...выпуска продукции: 2, 4, 6, 8, 10,12, 14 тыс. шт. одинаковые 6. Зарплата 1 го рабочего: а) при выпуске 2 тыс. шт.... 1 8. Издержки на средства производства при выпуске: а) 2 тыс. шт. б) 4 тыс. шт. в) 6 10 тыс. шт.
8. 4. Павлуник І. Особливості участі адвоката у цивільному процесі // Право України. 1999. № 9. 5. Фурса С.... 8. Ясинок М.М., Кройтор В.А., Логвиненко М.І. Представництво як міжгалузевий інститут. Монографія. – Суми: видавничо виробниче підприємство “Мрія 1”, ...
, з яких витрати на електроенергію – 8 грн. При нормальному завантаженні виробничих потужностей підприємство зможе виробляти 600 тис. виробів на рік. Термін реалізації проекту – 8 років, дисконтна ставка – 12%.
...про відмінювання числівників (лекція 5.8). Запишіть речення, замінюючи всі цифри словами. І. З 50 х років ХХ ст. до 2001 року столиця України уклала угоди ... 8. Продукцію 278 учасників виставки представлено на 267 стендах. 9. Наступного року загальноміськими заходами передбачається виконати ремонтні роботи на 1625 об’...
8. В чому суть балансового методу досліджень? 40. Ітераційний метод розв’язування задач теорії ігор Задача №1 Попит на газети має ...продає їх за ціною Qр = 0,8 грн. Коли в нього залишається товар, наступного дня в нього беруть ці газети тільки по Qv = 0,1грн.
8. Розвиток Національної депозитарної системи в Україні 18. Біржові операції, їх значення та організація Задача № 8 Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами ...
8. Національна депозитарна система України: мета, структура, функції, шляхи розвитку 18. Законодавча та нормативно методична база функціонування фондового ринку України (огляд і коментар) Задача № 8 Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами ...
8. Типові положення про комісію з питань охорони праці та роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці 18....праці на робочому місці Задача № 8 У приміщенні є джерела шуму. Необхідно визначити (за спрощеною методикою) звукопоглинання акустично необробленого приміщення, вибрати звукопоглинаючий матеріал для облицювання стелі ...
8. Етапи кар’єри співробітника в організації 18. Вимоги до кандидатів на посаду в американських фірмах Тест №8 Соціальне партнерство є специфічною формою ...
Задача № 8 Таблиця 1 Баланс АКБ “Славутич” на 31.12.Х1 р., (тис грн.) Актив Сума Зобов’язання Сума Готівкові гроші 45 ... Передбачається 8 платежів по 9000 грн., які сплачуються авансом за кожні 6 місяців. Відсоткова ставка 11,16 % річних. Необхідно: 1.
Задача №8 Розрахувати план випуску товарної, валової та реалізованої продукції швейної фабрики, якщо планується виготовити 1400 курток по ціні 640 грн,, 300 ...; – час на обслуговування робочого місця – 0,8 хв.; – час на відпочинок – 4 % від основного часу; – тривалість зміни – 480 хв
8. Порядок пропуску через митний кордон України товарів та інших предметів з метою тимчасового ввезення (вивезення) 17.... Митний огляд тривав 8 годин, в тому числі, в робочий час – 5 годин. Курс дол.. США визначений НБУ на день оформлення ВМД, становить 5,...
Завдання 8. Пояснити, як вплинуть на здатність комерційного банку створювати нові гроші та змінювати стан грошової пропозиції такі операції (за умови, що ...видає готівкові кошти клієнтові 200 8. Банк отримує позику нa міжбанківському ринку 100 9. Банк погашає позику, отриману від центрального банку 200 Визначити, як змінюватиметься здатність ...
... Тема № 8. Об’єкт злочину: поняття, види, значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття об’єкта злочину та його значення для кваліфікації злочину.... Рекомендований перелік літератури до теми № 8: [61, 65, 81, 89, 91, 125, 136, 193, 198, 244, 260, 268].
Завдання №8 За даними операціями необхідно: 1. Зробити аналіз операцій в термінах фундаментальної облікової моделі 2. Скласти журнальні проводки – за платіжним дорученням ... суму – 250 грн 8. Банк прийняв на інкасо реєстр чеків на суму – 3000 грн. для оплати 9. Клієнту Онищенко О.Д.
Варіант 8 (Щ Я) 1. Працівник сільськогосподарського ТОВ "Борівське" П. звернувся до райдержадміністрації із заявою про виділення йому у власність земельної ділянки ...підприємства не повинен пере­вищувати 8 годин, а при встановленні змінної роботи 7 годин. Вихідні дні надавати по неділях, а щорічні відпустки в осінньо зимовий період; ...
ЗАВДАННЯ № 1 ПРАВОМІРНІСТЬ ПРИТРИМАННЯ ВАНТАЖУ ЕКСПЕДИТОРОМ (ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО) 8 жовтня 2010 року між двома українськими компаніями – ТОВ «ДАНА» (далі – «Замовник») і ТОВ «ФОРВАРДЕР» (далі – «Експедитор») був укладений договір про ...доставки до пункту призначення – до 8 січня 2011 року. Вартість транспортно експедиторських послуг Сторони узгодили окремим Протоколом від 24 грудня 2010 року.
...240 акцій по ціні 5,8 грн. Решта кількість акцій була анульована за номінальною вартістю 5,2 грн. Скласти журнал реєстрації господарських операцій.... 8. На поточний рахунок надійшли кошти від покупців ? 9. Відображено собівартість реалізованих товарів 14840 10. Нараховано заробітну плату комерційним агентам 4980 ...
8 4. Представьте при помощи круга Эйлера отношения между понятиями: «планета – астероид – комета – планета Солнечной системы – планета Солнечной системы, имеющая атмосферу Земля» ...8 5.
………………………………………………………………………… 8 6. Які засоби індивідуального захисту застосовуються від шуму і вібрації? ……………………………………………………………………… 10 7. Яка дія радіоактивних випромінювань на організм людини? ………… 11 8.
8. Хуліганство. 9. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві.... перебували у шлюбі 8 років, мали трьох дітей. Між подружжям склалися неприязні стосунки упродовж спільного життя. Якось на ґрунті виниклої сварки М.
Ефективність аудиту у сфері праці 8. Сучасний стан та проблеми діяльності МОП. 9. Задача № 8 У виробничому цеху підприємства протягом розрахункового періоду має працювати 20 робітників ...
8. Хуліганство. 9. Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві.... перебували у шлюбі 8 років, мали трьох дітей. Між подружжям склалися неприязні стосунки упродовж спільного життя. Якось на ґрунті виниклої сварки М.
8 7. Які основні параметри характеризують радіоактивні випромінювання? ........................................................................................9 8. Що розуміється під концентраційними і температурними межами займання? .......................................................................................................10 Література ...................................................................................................... 12
8 7. Що таке катастрофа? ............................................. 9 8. Перша допомога при отруєннях ........................... 10 Література ................................................................ 14
8. Критерії вибору інвестицій 9. Як обґрунтовується доцільність випуску нової продукції? 10. За допомогою яких засобів досягається безперебійне функціонування виробничої системи?... Режим роботи фірми двозмінний, з 8 годинннм робочим днем і п'ятиденним робочим тижнем. Необхідно за даними таблиці 1 визначити потребу в матеріалах.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.