Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 307 за запитом №86

Вступ 86. Зовнішня заборгованість України та характеристика стану її обслуговування Висновки Практичні завдання В даному котируванні ...
1. Характеристика показників оцінки виробничої діяльності підрозділів 2. Ситуація 1 Механізм оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення ...
Вступ 1. Прогнозування як засіб державного регулювання економіки 1.1 Сутність державного прогнозування у сфері ...
1. Структура МОП та її завдання 2. Нормовані витрати робочого часу 3.
15. Застосування методу кореляційно – регресивного аналізу при вирішенні конкретних аналітичних задач 32.
Вступ 1. Основні форми та тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в Україну 2.
6. Нормативне регулювання касових операцій 16. Організація і методика аудиту нарахування оплати праці та розрахунків ...
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Особливості страхування туризму в Україні та світі Тест № 2 1. Класифікація страхування за економічними ознаками — це кла¬...
6. Нормативно правове регулювання діяльності державної контрольно ревізійної служби в Україні 16.
1. Завдання статистики грошового обігу та система показників 2. Факторний аналіз рентабельності. Оцінка ділової активності підприємства 3.
1. Показники оцінювання стану й ефективності використання оборотних активів 2. Комплексна оцінка кредитоспроможності підприємств українськими банками 3.
4. Цінова політика підприємства 7. Ціна у сфері виробництва сільськогосподарської продукції Задача № 6 Встановити гуртову ціну підприємства та ...
5. Поняття про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) Задача № 5 У типографії приймають замовлення на друковану ...
1. Грошова маса і грошова база, їх складові елементи 2. Розрахунково касове обслуговування держави центральним банком 3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти фінансової звітності підприємства 1.1 Мета, склад і призначення фінансової звітності підприємства 1.2 Якісні ...
6. Грошова маса і грошові агрегати 13. Суть, форми прояву, причини та наслідки інфляції 23.
...66 61 71 76 81 86 81 71 86 91 86 Q 156 121 146 126 106 101 86 126 106 76 86 76 Побудуйте кореляційне ...
Легка промисловість 86 3,6 96 4,6 326 13,6 508 21, 2. Харчова промисловість 76 5,44 3,6 56 3,... Сільське господарство 86 24,6 86 21,6 46 26,6 218 72, 4. Чорна металургія 156 4,6 156 4, 5.
...51 17 9 195 27,86 0,38 21 Чехія 72,9 72,9 1 0,21 23 28 159 2,18 0,31 23 Данія 5 180,9 ...Швейцарія 7 299 42,71 0,86 10 1 237 33,86 0,46 18 Сирія 17 20,2 1,19 0,06 28 25 60 3,53 0,12 ...
...7 5 6 11 0,71 0,86 1,57 0,6 11 5 7 12 0,45 0,64 1,09 0,25 15 5 8 13 0,33 0,53 0,86 0,25 19 5 10 15 0,...
...4 Темпи приросту, % х +6 –86 –87 3. Завдання №3 Розрахуйте за наведеними даними вплив трудових факторів на виконання виробничої програми....питома вага активної частини, % 64,86 61,05 3. Число одиниць обладнання 445 455 4. Відпрацьовано станко годин 1750 1650 5. Фондовіддача на 1 грн.
або 51,86% в 2005 році та на 43895,3 тис.грн. в 2006 році або 12,99%; собівартість реалізованої продукції має аналогічну ...в 2004 2005 роках і 86,6% в 2006 році. На другому місці – інші витрати, питома вага яких в 2006 році – 5,06, в 2005 – 13,...
...15%, чистий прибуток зменшується на 86 тис.грн. або 7,93% в 2008 році і зростає на 1486 тис.грн. або 148,75% в 2009 році.... або 39,86% в 2009 році, при чому в рослинництві в 2008 році він зріс на 243,3 тис.грн.
...15%, чистий прибуток зменшується на 86 тис.грн. або 7,93% в 2008 році і зростає на 1486 тис.грн. або 148,75% в 2009 році.... або 39,86% в 2009 році, при чому в рослинництві в 2008 році він зріс на 243,3 тис.грн.
...є його зменшення з 10,86 в 2003 році до 9,54 в 2004, і 7,64 в 2005році. Підприємству слід звернути увагу на зменшення такого ...з 2003 роком 0,1 ( 10,86%), 2005 році 0,03 ( 3,6%) Дані розрахунки говорять про незалежність від залучених коштів в фінансуванні фірми.
...15%, чистий прибуток зменшується на 86 тис.грн. або 7,93% в 2008 році і зростає на 1486 тис.грн. або 148,75% в 2009 році.... або 39,86% в 2009 році, при чому в рослинництві в 2008 році він зріс на 243,3 тис.грн.
...9% в 2007 і 42,86% в 2008 році та 0,54% в 2006, 36,4% в 2007 та 0,19% в 2008 році....прибуток зростуть відповідно на 1839,86 тис.грн. і 1829,86 тис.грн. Перелік графічного матеріалу: Рис. 1.1 Класифікація доходів (прибутків) і витрат (збитків) Рис.
...ДЗ 83788,0 130 590,0 155,86 3. Процентні доходи Дп 63 348,0 53 049,0 83,74 4. Непроцентні доходи Дн 23 440,0 43 541,0 185,76 ... 2) К1 0,38 0,33 86,03 2. Коефіцієнт окупності витрат доходами (ряд. 2 : ряд. 11) К2 1,32 1,78 134,99 3.
Задача № 86 Необхідно оцінити доцільність інвестування , метою якого є модернізація підприємства харчової промисловості, розрахувавши показники чистої приведеної вартості та періоду окупності проекту ... 86 Література
...1651 1740,3 1651 235,86 3 7 1651 1762,4 1651 235,86 Разом 22 5018 5203,2 5002,5 684,28 Завдання № 56 Визначити ...
...57 56 93 94 85 86 Б 53 52 95 96 86 87 В 51 50 98 99 88 89 Разом 161 158 – – 259 262 Завдання № ...
Задача № 86 Необхідно оцінити доцільність інвестиційного проекту, метою якого є модернізація цукрового заводу, розрахувавши показники ЧПД та періоду окупності проекту на основі ... 86 – – – – Література
...24,01 543,9 25,86 векселі одержані 67,9 3,56 65,8 3,13 2, бюджет 23,7 1,24 87,7 4,17 ...57 44, страхування 54,2 0,86 87,7 1,54 33, оплата праці 234,4 3,73 218,5 3,83 15, дочірні підприємства 767,9 ...
...та безпеки в надзвичайних ситуаціях 86 4.1. Система управління охороною праці в лікарні швидкої медичної допомоги 86 4.2. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів та ...
86 3.1. Система управління охороною праці на підприємстві ..................... 86 3.2. Основні принципи та функції управління охороною праці на виробництві ..................................................................................................
...7,11 100,26 99,86 + 18,2 + 0,01 + 122,5 + 0,01 + 1,78 + 0,14 Витрати обігу: – сума, тис. грн. – рівень, % 3 514,8 3,63 ...01 + 24,3 – 0,03 + 0,72 – 0,86 Незаплановані доходи: – сума, тис. грн. – рівень, % 25,4 0,03 23,2 0,02 – 2,2 – 0,01 – 8,66 – 33,3 Незаплановані ...
...43,500 53, Всього активів 86,280 103, Зобов’язання та акціонерний капітал Поточні зобов’язання Кредитори 9,960 11, Податок на прибуток 270 Короткострокові позики ...зобов’язань і акціонерного капіталу 86,280 103, Необхідно: Провести аналіз фінансового стану компанії. Для проведення аналізу необхідно відповісти на такі питання: 1.
...2003 2004 2005 1 85 86 92 99 100 2 25 27 31 33 30 3 8 9 9 10 13 4 73 76 81 84 86 разом 191 198 213 226 ...
...100 53,400 Всього активів 86,280 103,080 Зобов'язання та акціонерний капітал Поточні зобов'язання Кредитори 9,960 11,640 Податок на прибуток 270 ...зобов'язань і акціонерного капіталу 86,280 103.080 Провести аналіз фінансового стану компанії. Для проведення аналізу необхідно відповісти на такі питання: 1.
...500 53,400 Всього активів 86,280 103,080 Зобов'язання та акціонерний капітал Поточні зобов'язання Кредитори 9,960 11,640 Податок на прибуток 270 ...зобов'язань і акціонерного капіталу 86,280 103,080 Необхідно: Провести аналіз фінансового стану компанії. Для проведення аналізу необхідно відповісти на такі питання: 1.
т 86 92 97 106 Рік виробництво Δt Змінна часу t yt t 2000 86 — –2 2001 92 6 –1 2002 97 ...
...заходи (39,55 %) 65,57 86,71 5. Загальновиробничі витрати 35,20 86,25 Всього 371,57 617,61 Таблиця 2.
...Енергозбереження84 Список літератури: 84 Додатки 86 Додаток 1 86 Додаток 2 90 Додаток 3 93 Додаток 4 94 Додаток 5 95
або 86,11% в 2009 році. Останні показники вважають запасом фінансової стійкості, або зоною беззбитковості підприємства. У 2009 році запас фінансової стійкості ... Тільки, якщо виручка зменшиться до 86,11 % рентабельність дорівнюватиме нулю. Якщо виручка далі знижуватиметься, то підприємство може стати збитковим і увійде в зону банкрутства.
...промислово – виробничі фонди – на 2,86%, виробничі основні фонди інших галузей збільшились майже вдвічі – на 86,81 %, невиробничі основні фонди зросли на 16,37 %.
або 86,11% в 2009 році. Останні показники вважають запасом фінансової стійкості, або зоною беззбитковості підприємства. У 2009 році запас фінансової стійкості ... Тільки, якщо виручка зменшиться до 86,11 % рентабельність дорівнюватиме нулю. Якщо виручка далі знижуватиметься, то підприємство може стати збитковим і увійде в зону банкрутства.
...відходів), у тому числі 10200 86,44 10100 87,07 100 0,63 сировини і матеріалів 6000 50,85 5800 50,00 200 0,85 купівельних комплектуючих виробів ... 86 92 98 Питомі змінні витрати, грн. 50 52 53 Сума постійних витрат, грн. 180 200 225 Беззбитковий обсяг реалізації, шт.
...Відхилення 1 Коефіцієнт незалежності (автономії) 0,86 0,77 0,09 1 розділ пасиву балансу 4200 4150 50,00 Підсумок балансу 4883 5416 533,00 2 Коефіцієнт фінансової стійкості 0,86 0,77 0,09 Джерела власних коштів ...
або 30,86%. Чистий прибуток має ту ж саму тенденцію, оскільки співпадає з валовим прибутком (підприємство не сплачує податок на прибуток, оскільки знаходиться ... або 30,86% в 2008 році. З метою забезпечення безперебійної роботи лінії по виробництву макаронів швидкого приготування, поліпшення якості продукції пропонується провести модернізацію ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.