Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 316 за запитом №89

...350 400 400 Ставка дисконту, % 89 90 91 90 89 86 Визначити теперішню вартість прибутку, генерованого інвестиційним проектом за весь період життєвого циклу. 5.
Задача № 81 Статутний капітал ВАТ "ЗІРКА" в розмірі 1899,95 тис. грн. поділений на 5699987 звичайних акцій і ... Задача № 89 Метою інвестиційного проекту, що пропонується до реалізації, є виготовлення високоякісної керамічної плитки. Ціна реалізації 1 кв.м складає 58 грн.
Розрахунково графічне завдання № 2 1. На території району N в 2010 ...зареєстровано 15 вбивств, 26 розбоїв, 89 грабежів, 756 крадіжок, 186 фактів хуліганства, 135 економічних злочинів, 267 інших злочинів. Населення району складає 84635 чоловік.
Розрахунково графічне завдання № 5 1. На території району N в 2010 ...зареєстровано 8 вбивств, 10 розбоїв, 89 грабежів, 456 крадіжок, 268 фактів хуліганства, 167 економічних злочинів, 545 інших злочинів. Населення району складає 99786 чоловік.
1. Відмінність аудиту від ревізії і судово бухгалтерської експертизи 2. Загальна класифікація аудиту Практичне завдання Нормативом 4 в «...
1. Призначення та роль Державного бюджету України 2. Ланки бюджетного процесу 3. Ситуаційне завдання Розглянемо ситуацію.
1. Характеристика складових оплати праці при формуванні кошторисів підрозділів 2. Ситуація 1 Механізм оплати праці за кінцевим колективним ...
Вступ 1. Регулювання ринку праці 1.1 Діюча законодавча база щодо регулювання ринку праці 1....
1. Види зайнятості населення та їх характеристика 2. Робочий час як економічна категорія 3.
9. Застосування методу математичної теорії масового обслуговування при рішенні конкретних аналітичних задач 36.
1. Внутрішні інвестиції 2. Завдання № 1 Промислова компанія сплачує за акцію річний дивіденд в 6 у.о.
Вступ 1. Особливості розрахунків при здійсненні експорту та імпорту 1.1 Сутність та особливості кредитування експорту та ...
8. Виробнича потужність: визначальні фактори, показники використання, методика розрахунку 19. Організація праці на підприємстві: форми організації, вимоги ...
8. Потреба підприємства в трудових ресурсах, основи її планування 29. Планування та оцінка діяльності трудових колективів ...
1. Теоретичне завдання 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Особливості страхування цивільної відповідальності 2. Тест № 17 1. Страховому захисту за договором страхування домашнього майна підлягає: а) ...
1. Сутність та призначення бюджету держави 2. Сутність та види державного боргу 3. Ситуаційне завдання.
2. Задача № 4 Підприємство «Азарт» придбало облігації номінальною вартістю 3 000 гри. за 2922 грн.
1. Ціна у сфері виробництва сільськогосподарської продукції 2. Ціноутворення у сфері зовнішньоекономічної діяльності 3.
40. Кадрова політика підприємства в умовах ринкової економіки 60. Охарактеризуйте внутрішнє середовище підприємства та його елементи, показати ...
1. Забезпечення центральним банком безпеки та фінансової стабільності банківської системи 2. Інструменти і засоби регулювання банківських операцій ...
9. Основні типи та елементи грошових систем 16. Процент та кредит, його суть, фактори зміни та роль.
Практичне завдання Завдання для аудиторської перевірки фінансово господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Орбіта».
Вступ 1 Теоретичні основи управління активами і пасивами комерційного банку 1.1 Сутність управління активами і пасивами комерційного банку та ...
Основні матеріали: – латунь м2 89,00 – алюміній м2 89,00 Основна заробітна плата робітників 1 люд. год. 89,00 Таблиця 2 Дані про витрати праці ...
обороту А а 850 950 0,89 890 1001 0,89 б 810 990 0,82 842 1109 0,76 в 789 890 0,89 853 995 0,86 г 873 925 0,...
...інвестицій у дохідних активах, на 89,4%. РОЗДІЛ 3. ОЦІНЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ ФКУ Ліквідність комерційного ФКУ — це можливість і здатність ФКУ виконувати свої зобов’язання перед клієнтами ...53 803,0 63 426,0 117,89 11. Витрати загальні Вз 63 587,0 73 417,0 115,46 12. Витрати непроцентні Вн 43 484,0 53 373,0 122,74 ...
...фінансової сталості, який знижується з 0,89 в 2005 році до 0,84 в 2006 і на 0,79 в 2007 свідчить про задовільну ситуацію на підприємстві....значення коефіцієнта фінансової автономії становило 0,89, а в 2006 році знизилось на 0,05 і становило 0,84, а в 2007 році знизилось на 0,05 і становило 0,79.
...фінансової сталості, який знижується з 0,89 в 2006 році до 0,84 в 2007 і на 0,79 в 2008 свідчить про задовільну ситуацію на підприємстві....значення коефіцієнта фінансової автономії становило 0,89, а в 2007 році знизилось на 0,05 і становило 0,84, а в 2008 році знизилось на 0,05 і становило 0,79.
...24%, витрати на збут – 4,89%, інші операційні витрати – 6,49% Таким чином частка чистого доходу – 84,25%, валового прибутку – 28,88%, чистого прибутку – 19,24%, ...оцінює дохід від реалізації на 89,98%, інші операційні доходи – 10,02%. Їх знизили – податок на додану вартість – на 9,81%, собівартість реалізованої продукції – на 51,...
...1000 Ціна продажу акцій, грн 89 420 953 Сума виплаченого дивіденду, грн 23 20 27 Термін, протягом якого акція знаходилась у портфелі банку, міс....12*2= Ефективна доходність облігацій 89 100 = 11 420 500 = 80 953 1000 = 47 9864 10000 = Повна доходність облігацій 92 11 = 81 60 80= 20 54 ...
...56 1998 0 1999 78 2000 89 2001 55 2002 45 2003 89 2004 78 2005 78 Завдання № 4 Кореляційний зв'язок та його вивчення Є така ...
ЗМІСТ ВСТУП 7 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 12 1.1 Сутність, методологія та етапи стратегічного планування 12 1.2 Розробка загальної стратегії організації 23 1.3 Управління реалізацією та оцінювання стратегічного плану 43 Висновки до розділу 1 50 РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «МАЙБУД» 52 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ «Майбуд» 52 2.2 Аналіз фінансово ...
...ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ …………………………………………………………89 4.1. Організація робочого місця і роботи ……………………………….89 4.2. Санітарно гігієнічні вимоги до умов праці ………………………...94 4.3.
ПЕРЕВІРКА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 89 5.1. Перевірка доказів у процесі розслідування кримінальної справи 89 5.2. Перевірка слідчих і судових версій та їх оцінка ...
...РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 89 4.1. Проблеми комп’ютеризації та шляхи їх вирішення 89 4.2. Організація автоматизованого обліку і аудиту основних засобів на ...
...НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 89 3.1. Впровадження системи підтримки продаж туристичних продуктів на зовнішньому ринку 89 3.2. Прогнозування попиту та забезпечення конкурентоспроможності туристичних ...
Субсидії на продукти і імпорт 89, 5. Оплата праці найманих працівників – 1061, 6. Податки на виробництво і імпорт – 368, 7. Субсидії на виробництво і імпорт – 89, 8.
...TRIPLE DES, AES, ГОСТ 28147 89 III.1 Структура та функції апаратного шифратору III.2 Ключові схеми та процес шифрування файлів III....Стандарт симетричного шифрування ГОСТ 28147 89 III.6 Алгоритм блочного шифрування AES III.7 Криптоплати потокового апаратного шифрування III.8 Розробка апаратної частини IV.
...50 0,9 40 0, 2 45 0,89 35 0, Відсоткова ставка дорівнює 17% Задача Первинна сума інвестицій в інноваційний проект А, дорівнює 230 тис.грн....років за проектом А складатиме 89 тис.грн., за проектом Б складатиме 100 тис.грн. Чи вигідними є інвестиційні проекти, якщо так, то який є більш ...
або 601,89%, та зростає в 2007 році на 348,63 тис. грн. або 111,67%, що повязано зі зростанням кіількості працюючих і ... або 22,89 % і на 340 тис.грн. або 34,24% в 2007 році; середньорічна заробітна плата зростає в 2006 році на 1,...
...7 18 1,24 8 89 1,21 9 84 1 10 52 1,08 11 96 1,77 12 93 1,82 13 20 1,54 14 89 1,18 15 100 1,...
...07 IV 12050,4 31,89 4270 134 102,11 13671,71 Усього 46236,1 108,79 13950 387 278,21 35907,38 Задача №4 Визначити: ...Незалежні від товарообороту 417,4 0,89 409,1 0,87 409,1 0,02 8,3 1,096 9,41 Разом 46904 – 47027,2 – 47027,2 – 123,2 – – ...
...році і його зростання на 89,7 тис.грн. або 5,88% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата працівника знижується на 0,11 тис.грн....в 2008 році зростає на 89,7 тис.грн. При цьому фонд оплати праці штатних працівників зменшується в 2007 році на 79,73 тис.грн.
або 21,89%. Облік ЗАТ «ЛІКЕ» ведеться по наступних напрямках: 1) статутного капіталу акціонерного товариства в момент реєстрації суспільства; 2) оплати статутного капіталу ... або 5,89% в 2008 році і на 0,7 тис.грн. або 0,19% в 2009 році. При цьому вартість власних акцій підприємства залишається ...
Продуктивність праці зросла на 35,89 тис.грн. в 2008 році і на 11,6 тис.грн. або 11,11% в 2009 році, при чому в ... або 14,89% в 2009 році. показники ефективності використання основного капіталу підприємства свідчить про збільшення фондовіддачі на 1,01 в 2008 році і ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.