Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 25379 за запитом №9

19. На біржі нерухомості за добу оформлено продаж 30 трикімнатних квартир, параметри яких наведено у табл. 9.
1.5 Поняття та характеристика концепції маркетингу 1.9 Класифікація та характеристика видів маркетингу з точки зору ринкового спрямування та стану попиту на ринку 1.10 Класифікація та характеристика ... 1.5 Поняття та характеристика концепції маркетингу 1.9 Класифікація та характеристика видів маркетингу з точки зору ринкового спрямування та стану попиту на ринку 1.10 Класифікація та характеристика основних функцій маркетингу 2.5 Склад та характеристика споживачів (клієн...
...000 46 600 50 400 9 2000 2020 2180 2360 2680 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн (для всіх варіантів)....В Г Д інша разом 9 404 1836 506 840 290 ? 5400 Для всіх варіантів Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік ...
– на 9,1 тис. грн. Необхідно: а) побудувати ряд динаміки; б) визначити його вид; в) встановити, чи рівні інтервали між наданими моментами ...кінець року 1 4,2 9,4 16 13,2 9,8 2 20,1 23,2 17 8,4 14,3 3 16,5 18,...
Експорт 73 9. Імпорт 97 10. Дивіденди 11 11. З/п найманих робітників 323 12. Непрямі податки 44 13.... 1.1.9. Побудувати стовпчикову діаграму реального ВНП за аналізуємий період. Завдання № 2 "Сукупний попит, сукупна пропозиція, рівноважний обсяг виробництва і рівноважний рівень ...
...та види ініціативних змін цін 9.9 Характеристика стильових рішень у рекламі 9.10 Характеристика основних рішень стосовно розробки реклами 10.9 Структура та основні елементи ...
9. Саморегулівні організації, їх функції та роль на фінансовому ринку 19. Фондові індекси та рейтинги: їх значення для біржової торгівлі Задача № 9 Корпорація А може емітувати облігації ...
9. Незалежні реєстратори та їх роль у фондовій діяльності на почат¬ковому етапі розвитку ринку цінних паперів 19....в Україні (аналітичний огляд) Задача № 9 Корпорація А може емітувати облігації з фіксованими купонними виплатами в розмірі 10,5% річних або залучити кошти під плаваючу процентну ...
...17, 8 2,7 16, 9 2,4 10 2,9 17, 5. Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг вантажообігу, грн.
...административных правонарушений в районе за 9 месяцев (табл. 7.1). Таблица 7.1 Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Кол во адм.
ВАРІАНТ 9 ( №№ 9, 19, 29) 1. Леонов, працюючи тренером з плавання в спортивній школі, порушив правила технічної ...
Завдання № 9 1. Опрацюйте матеріал лекції 5.9 у частині, де йдеться про дієприкметники і дієприслівники. Зверніть увагу на такі моменти.
9. Облік доходів та визначення фінансових результатів по експорту готової продукції 19. Облік товарів одержаних при товарообміну 29....і характеристика форм звітності Задача № 9 Підприємство уклало бартерний контракт з іноземним партнером на облік товарів (сервізи "Весна") на продукцію контрагента (шпалери) на суму 5000$.
... Тема № 9. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ ЗА ВІДСУТНІСТЮ ТРУПА ЗАВДАННЯI На підставі вивчення криміналістичної літератури викласти письмово основні положення теми: 1....випливало, що він бачив Губіна 9 жовтня 2012 року о шостій годині ранку, коли на прохання останнього приїхав до нього, щоб відвезти в Луцьк.
... Варіант №1 1. (9) Система держаного управління охороною праці…………………… 3 2. (39) Природна вентиляція. Принцип дії ………………………………… 5 3.
Теоретичне питання № 9 Припустимо, що вам відомі: а) чистий прибуток, отримання якого пов'язано із строком реалізації бізнес проекту; б) капіталовкладення, необхідні для ...20 7 15 8 15 9 10 10 5 Норма доходу на капітал (Нд), % – 18 % 2. Теоретичне питання № 19 З часом нове підприємство може вирости, що ...
Тема 9. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. (А, Й, П, Р, М) 1. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин....з наступними змінами і доповненнями) 9. Про практику застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. // Бюл.
Задача № 9 Проаналізувати чисельність робітників по групах персоналу магазину за звітний рік Таблиця 1 Вихідні дані Група персоналу Минулий рік Звітний рік ...65 Балансовий прибуток: 3 379,9 3 377,5 3 402,8 100,75 + 25,3 + 22,9 + 0,68 Рівень рентабельності, % 49,2 48,42 48,...
ВАРІАНТ 9 ( №№ 9, 19, 29) 1. Леонов, працюючи тренером з плавання в спортивній школі, порушив правила технічної безпеки, оскільки не огородив глибоку ...
...44 82,34 зменшення + 1,9 — — 3. Коефіцієнт зносу основних засобів 0,05 0,048 зменшення – 0,02 — — 4. Коефіцієнт оновлення основних засобів — — збільшення — — — 5....виробничих фондів у активах 10 9,12 збільшення – 0,88 — — 8. Коефіцієнт мобільності активів 0,2 0,18 >0,5 збільшення – 0,02 — —
...6598 12332 172667 9263 0 200860 9 Зараховані доходи до отримання 9564 0 21123 0 0 30687 10 Інші активи 127860 6598 12123 8 12 146601 Всього активів 3587521 123721 ...8 24 29 57 74 9 21 36 62 82 10 20 21 43 76 11 18 38 49 87 12 16 33 54 88 13 ...
9. Проблеми фінансування малого та середнього бізнесу Тест № 9 Розмір резервного фонду АТ повинен складати: А) не менше 15% статутного фонду ...
Задача № 9 За наведеними господарсько фінансовими операціями скласти: – план рахунків фірми „GOLD"; – головний журнал реєстрації господарських операцій; – головну книгу; – фінансову звітність: баланс, ...1 але гроші не сплачено 9.000 12 16 На обслуговування клієнтів понесено операційні витрати, які сплачені готівкою з каси 25.800 12 25 Сплачено готівкою ...
Тема 9. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ П л а н. 1. Поняття та класифікація строків та термінів. 2.... – № 9. – С. 68 71. Горовець Є. Переривання позовної давності: сутність і призначення // Юридичний журнал. – 2005. – №12 (42). – С. 102 111.
... Тема № 9. Конституційно правовий статус народного депутата України План 1. Поняття та особливості статусу народного депутата України. 2.... – № 9. – С. 14 18.
Тема 9. КОДИФІКАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВА У ХУІІІ ст. План Вступ. Чинники проведення кодифікації. Кодифікаційні роботи: 2.1.за часів Гетьманщини; 2.2.... – № 9. Кульчицький В.С. Видатна пам’ятка українського права. // Республіканець. – 1993. – № 11, 12. Нелин А.И. Собрание малороссийских прав 1807 г.
Завдання №9 Використовуючи умову завдання скласти: 1. Скласти журнал господарських операцій за формою: № п/п Зміст операції Назва первинного документа Кореспонденція рахунків ...засоби захисту рослин 1430 грн 9. Послуги допоміжних виробництв 10700 грн 10. Списано загально виробничих витрат 9400грн 11 Списано матеріалів на ремонт теплиці 4900 грн Довідка : ...
Задача №9 На автомобільному заводі змонтовано нову автоматичну лінію складання кузова легкового автомобіля. Це дозволило використати у виробництві досконалішу технологію зварювання окремих ...році складає 4 %, а фактичний – 9 %. Визначити величину відносного відставання фактичного ВВП від потенційного за умови, що коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2 ...
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика натуральних об’єктів наочності при вивченні розділу „Охорона довкілля” у 9 класі 1.1.
Задача 3.9. За наведеними даними оцінити ефективність санації підприємства, якщо розмір вкладень на проведення санації 250 тис. грн....110000 70 140000 65 250000 9 18000 2 150000 100 24940 3 90 2000 144000 55 110000 15 140000 70 250000 20 40000 4 88 2500 ...
Тема 9. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянину незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду. План. Вступ. 1.... №9. 4. Кінаш Я. Відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконним притягенням до адміністративної відповідальності // Право України. – 2002. №5. –С. 34 37. 5.
... Т е м а 9. Конституційно правовий статус іноземців і осіб без громадянства в Україні П лан 1. Поняття “іноземець” та “особа без громадянства”, конституційно ... № 9. Московченко М. Працевлаштування іноземців в Укра¬їні // Юрид. Україна. 2003. № 7. Соколецька К.М. Правосуб’єктність іноземних грома¬дян в ...
Задача № 9 Відомі такі дані (млн.. гр.од.) Стаття Платежі, – Надходження, + Сальдо 1. Експорт товарів + 2 2. Імпорт товарів – 4 3.... Відток капіталу – 2 9. Зміна офіційних резервів – 1,5 Скласти торгівельний баланс Література
Задача 14 травня поточного року о 9 годині 30 хвилин було затримано Петрова за підозрою у вчиненні розбійного нападу. 17 травня о 9 годині слідчий доставив підозрюваного до ...
9 4. Организация пожарной охраны на предприятиях ……………………. 15 5. Задача (5) В одном из забоев рудника зарегистрирован шум в 105 дБ ... Задача (9) Коэффициент частоты заболеваний на предприятии за год составил 19,8, а коэффициент тяжести 13,2. Численность работающих 6250 чел.
...1144,3 Нематеріальні активи 76,9 Основні засоби 996,1 Довгострокові фінансові інвестиції 71,3 ІІ. Оборотні активи, у т.ч.... 9. Проведення покриття непокритого збитків за рахунок резервного капіталу товариства. 10. Складіть кінцевий баланс. Література
14 травня поточного року о 9 годині 30 хвилин було затримано Петрова за підозрою у вчиненні розбійного нападу. 17 травня о 9 годині слідчий доставив підозрюваного до ...
9 3. Дайте визначення промисловому зразку. Що є об'єктом промислового зразку? .… 10 4. Які основні вимоги до заявки та заявочних ...9. Які ви знаєте основні міжнародно правові акти щодо охорони промислових зразків? …... 22 10. Розв'яжіть задачу. Тема «Комерційне найменування».
...Платіжний баланс країни” для учнів 9 класу 3.1. Обґрунтування важливості теми та особливості її викладання 3.2. Цілі та завдання вивчаючої теми „Платіжний баланс країни” ...застосування активних методів навчання 3.9. Завдання для самостійної роботи по темі 3.10. Особливості і види контролю та оцінювання 3.11.
9(156). Задача. Дать оценку уровню травматизма, определить основные показатели травматизма. Название и место несчастного случая Кол во н/случаев 1....работу на заводском транспорте 1 9.Командировка в министерство 10.Здача отчета в отдел статистики 1 11.Соревнование по шахматам 12.
...2,6 3,2 2,9 2,4 4,2 Проточити деталь 16 12 18 25 22 14 Зняти деталь 1,5 1,3 3,7 2,0 2,1 1,9 Задача № 16 Скласти плановий баланс ...
...5 8 2700 2800 3 9 3200 3250 6 10 5000 5100 9 11 5200 5200 10 12 4500 4800 7 Задача № 69 Визначте по виробничому ...
9. Таблиця розрахунку щодо виплати боргу та відсотків за кредит (дод. 9). 10. Кінцева таблиця по визначенню чистого дисконтного продукту (дод.
...оплати праці 8Розрахунки з покупцями 9. Розрахунки з підзвітними особами Баланс 8200 баланс 2. Господарські операції за березень поточного року Зміст господарської операції Сума, грн 1 ...позика банку під товари відвантажені 9 Перераховано з розрахункового рахунка для погашення заборгованості постачальникам 300 + 400 = 10 Перераховані в бюджет відрахування з прибутку 11 Відпущені зі ...
...990 132 18 7650 294 9 6200 225 19 2320 178 10 3500 365 20 970 85 Завдання № 28 Необхідно: – провести групування підприємств за ступенем виконання ...180 220 18 260 265 9 210 230 19 241 225 10 195 180 20 185 135 Література
9. Завдання № 9 Which syllabic is stressed? moment; cigarette; idea; century; animal; policeman; radio; disagree; believe; usual; important; famous; wonderful; somewhere; ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.