Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 380 за запитом №96

Задача № 96 Визначити: а) ціну облігації на основі наступних даних: Номінальна вартість облігації ...
Завдання №17 Комерційний банк нараховує проценти на строкові вклади громадян за ставкою 28 % річних за англійською методикою....уточнення за половину місяця Завдання №96 Банк придбав облігації на загальну суму 106 тис. грн. за умови їх номінальної вартості – 1000 грн.
5. Предмет та метод бухгалтерського обліку 6. Бухгалтерський баланс, його зміст і будова 14.
1. Наукові основи економічного аналізу 33. Аналіз оплати праці на підприємствах Ситуаційне завдання Література
6. Державні доходи України: види, джерела утворення та структура 14. Види позабюджетних фондів в Україні та їх призначення ...
6 Грошова маса і грошові агрегати 14. Сутність, види та форми кредиту в ринковій економіці 24.
Вступ Розділ І Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємства та ефективності їх використання 1.1.
ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА 3 Орієнтовна система роботи з навчання письмових висловлювань 16 Орієнтовна перевірна робота (I рівень) 19 Характеристика й ...
або 52,96% в 2006 році і на 1053,3 тис.грн. або 24,99% в 2007 році.... або 49,96% і на 459 тис.грн. або 38,12% в 2007 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 2,45 ...
або 52,96% в 2007 році і на 1053,3 тис.грн. або 24,99% в 2008 році.... або 49,96% і на 459 тис.грн. або 38,12% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 2,45 ...
...7,48 9,38 8,96 11,8 10,58 12,64 16,41 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 16,...36,3 13,05 8,96 3 31,65 13,7 8,25 4 37,55 13,09 11,09 5 39,45 15,64 12,...
або 52,96% в 2006 році і на 1053,3 тис.грн. або 24,99% в 2008 році.... або 49,96% і на 459 тис.грн. або 38,12% в 2008 році. Середньорічна заробітна плата одного працівника збільшилась на 2,45 ...
Операційні витрати 96 980 96 980 96 980 96 980 96 Амортизація 224 000 224 000 224 000 224 000 224 Прибуток до ...
Операційні витрати 96 980 96 980 96 980 96 980 96 Амортизація 224 000 224 000 224 000 224 000 224 Прибуток до ...
Операційні витрати 96 980 96 980 96 980 96 980 96 Амортизація 224 000 224 000 224 000 224 000 224 Прибуток до ...
Операційні витрати 96 980 96 980 96 980 96 980 96 Амортизація 224 000 224 000 224 000 224 000 224 Прибуток до ...
Операційні витрати 96 980 96 980 96 980 96 980 96 Амортизація 224 000 224 000 224 000 224 000 224 Прибуток до ...
Операційні витрати 96 980 96 980 96 980 96 980 96 Амортизація 224 000 224 000 224 000 224 000 224 Прибуток до ...
...виробництва 99,5 98,7 96,3 80,4 99,6 3. Коефіцієнт механізації праці 99,1 97,8 93,6 76,3 96,5 4.
...виробництва 99,5 98,7 96,3 80,4 99,6 3. Коефіцієнт механізації праці 99,1 97,8 93,6 76,3 96,5 4.
...Президента України від 06.05.96 р. № 310/96 «Про внесення змін до Указу Президента України №812 від 18 грудня 1994 року» додатково випущенні в зв’...
Операційні витрати 96 980 96 980 96 980 96 980 Амортизація 224 000 224 000 224 000 224 000 Прибуток до оподаткування ? ? ? ? ? Податки ? ? ? ? ?
Операційні витрати 96 980 96 980 96 980 96 980 Амортизація 224 000 224 000 224 000 224 000 Прибуток до оподаткування ? ? ? ? ? Податки ? ? ? ? ?
або 110,96% і на 941,8 тис.грн. або 29,88% в 2007 році, необоротних – на 1613,6 тис.грн.... або 14,96% і виросла в 2007 році на 268,7 тис.грн. або 9,78%. Сума валового прибутку підвищилась в 2006 році ...
...laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.... № 422/96 ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 49. Ст. 272. Регламент Конституційного Суду України : від 5 березня 1997 р.
– № № 254к/96 ВР; 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40 44; 3. Закон України «Про авторське право і суміжні ...від 07.06.1996 № 236/96 ВР; 7. Закон України „Про інформацію ” від 02.10.92 р. № 2657 XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48; 8.
Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступ. змін. та доп.). 2....Закон України від 02.10.96 № 393/96 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256 (з наступ. змін. та доп.). 5.
...методів вирощування рослин) – на 7,96 тис.грн. або 40,66% в 2006 році і на 7,72 тис.грн. або 28,04% в 2007 році....41% в 2006 і 1,96% в 2007 році. Показник наявності оборотних коштів характеризує величину власних оборотних коштів на певний період.
0 0 50 55 0 0 50 0 0 50 96 480 50 50 4800 50 50 530 5,520833 5 0,520833 5 4270 192 1440 50 45 8640 45 40 ...капіталу, QK ТРк МРк АРк 96 960 10 96 2016 21 192 1728 768 9 192 3744 1728 19,5 288 2304 576 8 288 5184 ...
Конституція України від 28.06.96 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступ. змін. та доп.). 2....Закон України від 02.10.96 № 393/96 ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст.256 (з наступ. змін. та доп.). 8.
...працівників 580 578 572 98,96 6 8 1,38 Середньорічний виробіток на одного праців¬ника, тис. грн. 79,72 81,15 82,22 101,32 ... 580 578 572 98,96 6,00 8,00 – продавців 409 416 416 100,00 0,00 7,00 Товарооборот на одного працівника, тис. грн.
...продукція 28,4%, товари – 17,96%, дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги – 32,63%, за виданими авансами – 2,39%, інша поточна дебіторська заборгованість – 3,23%, ...займають поточні зобов’язання – 75,96% або 29905 тис.грн., при чому з них інші поточні зобов’язання – 32,3% або 12550 тис.грн.
...учнів 110 74 68 98 96 80 70 84 90 З 1 вересня очікується: 1) випуск учнів з 9 х класів – 90 учнів з 11 класів – ...90,2 9,6 10 0,96 431,7 70 302,19 Всього 3695,7 414,2 65 10 6,5 2158 70 1510, 5 1252,9 ...
3П) 317952 340072,2 6,96 4. Активи загальні Аз (п.19) 796305,6 925686,9 16,25 5. Зобов’язання (залучені і позичені кошти) всіх ... 5) Крл 0,96 1,19 Близько 70—80 % 5. Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (ряд. 10 : ряд.
...сторінок займає список використаних джерел (96 найменувань). ЗМІСТ Вступ …………………………………………………………………………3 Розділ 1. Правова характеристика договірних підрядних відносин у капітальному будівництві 1.1....95 Висновки ……………………………………………………………………96 Список використаних джерел …………………………………………. 100
Задача № 9 Проаналізувати чисельність робітників по групах персоналу магазину за звітний рік Таблиця 1 Вихідні дані Група персоналу Минулий рік Звітний рік Динаміка, % Факт Відхилення Апарат управління і спеціалісти 75 74 – 1 – 1,33 Торгово – оперативний персонал 409 416 + 7 + 1,71 Допоміжний персонал 96 82 – 14 – 14,58 Всього 580 572 – 8 – 1,38 Задача № 20 Аналіз балансового прибутку торговельного підприємства Таблиця 2 Вихідні ... 96 750 97 930 98 340 100,4...
Техніко – економічна характеристика ТОВ "Славутич 96" РОЗДІЛ 2. Бухгалтерський облік готівкових розрахунків 2.1. Первинний облік готівкових операцій 2.2.Аналітичний та синтетичний облік готівкових коштів ...показників фінансового стану ТОВ "Славутич 96 3.4. Основні напрямки підвищення ефективності використання грошових коштів РОЗДІЛ 4. Організація і методика аудиту готівкових розрахунків на підприємстві 4....
...неявок по уважительным причинам составляет 0,96. Задача 2. Предприятием планируется увеличить выпуск продукции, что приведет к росту технологической трудоемкости на 6 %....неявок по уважительным причинам составляет 0,96. Задача 3. Используя данные таблицы, определите среднегодовую, среднедневную и среднечасовую выработку, а также динамику указанных показателей.
Графіка А1 DWG, пояснююча: Зміст Організація будівельно – монтажних робіт 1.1 Завдання проекта організації робіт 2 1.2 Визначення складу проекту організації будівництва 2 1.3 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 3 1.4 Розрахунок нормативної тривалості будівництва 3 1.5 Будівельний генеральний план 4 1.6 Вибір типу крана і його прив'язка до об'єкту 8 Висновки 12 Література 13 Організація будівельно монтажних робіт 1.1 Завдання проекта організації робіт Розробка ...
...118 1 100 100 Холодильники 96 96 400 Пральні машини 54 54 1 000 Задача № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент займає 25 % ...
...118 1 100 100 Холодильники 96 96 400 Пральні машини 54 54 1 000 Задача № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент займає 25 % ...
...по месяцам) 126 174 112 96 80 155 138 105 126 149 74 165 Построить гистограмму с разбиением на 3 интервала методом равных частот. 4.... Сталь 100 96 4 5 Чугун 52 50 12 10 Легированная сталь 145 140 3 5 Рассчитать: агрегатные индексы производства и себестоимости продукции; ...
...118 1 100 100 Холодильники 96 96 400 Пральні машини 54 54 1 000 3.2 Задача № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент ...
...118 1 100 100 Холодильники 96 96 400 Пральні машини 54 54 1 000 Задача № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент займає 25 % ...
93 96. 3. Городецький Ю.В. Мотивація поведінки при добровільній відмові // Проблеми законності / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.... 92 96. 21. Шевчук А.В. Поняття і види непридатного замаху // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федькевича. Серія: Правознавство.
...2500 95 2375 2 й 0,96 24 90 2160 93 2232 3 й 0,92 23 80 1840 87 2001 Разом х х 270 6500 275 6608 ...них: робітники 1818 1400 1352 96,57 74,37 інші категорії 247 260 255 98,08 103,24 2. Прийнято працівників 100 20 20 3.
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 9 1.1 Витрати підприємства: економічна сутність, предмет управління, класифікація 9 1.2 Сучасні теоретичні концепції управління витратами промислового підприємства 21 1.3 Методи, функції, принципи та елементи системи управління витратами підприємства 28 1.4 Особливості управління витратами в галузі електробудівництва 37 2 АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ЗАТ „СВІТЛОТЕХНІКА” 45 2.1 Організаційно економічна характерист...
...що після прийняття 28.06.96 р. Конституції України розпочався його 3 й етап. Показати, яке значення має Конституція України для подальшого поглиблення в Україні політичних ...laws/show/254%D0%BA/96 %D0%B2%D1%80 Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.
96 3.1. Аналіз стану охорони праці на підприємстві ВАТ «Миронівський хлібо продукт»………………………………………………………………….96 3.2.
93 96. 3. Дурманов Н.А. Стадии совершения преступления. – М., 1958. 4. Караулов В Ф. Стадии совершения преступления. – М., 1982. 5.... 92 96. 18. Шевчук А.В. Поняття і види непридатного замаху // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федькевича. Серія: Правознавство.
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.