Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 311 за запитом №98

Вступ РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи обліку витрат діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність, та види витрат 1.2....контролю витрат на ПП “Астра 98” 2.1. Організаційно економічна характеристика ПП “Астра 98” 2.2. Організація та стан обліку витрат ПП “Астра 98” 2.3.
Задача №2 Розрахувати заробітну плату робітника ІІІ розряду на шкідливих роботах при погодинній, відрядній і відрядно прогресивній ...
1. Управління грошовими ресурсами інвестування. Джерела та види капіталу 2. Завдання № 1 Промислова компанія сплачує за акцію річний ...
Вступ 1. Трудова міграція з України 1.1. Причини міжнародної міграції робочої сили 1.2.
8. Аналітичні показники оцінювання джерел формування капіталу підприємства 16. Сутність, види та аналіз доходності реальних інвестицій Задача № ...
1.Облік формування фінансових результатів діяльності 2. Задача № 4 Підприємство «Азарт» придбало облігації номінальною вартістю 3 000 ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління прямими витратами підприємства 1.1. Економічна сутність витрат підприємства 1.2.
...Кількість учнів 110 74 68 98 96 80 70 84 90 З 1 вересня очікується: 1) випуск учнів з 9 х класів – 90 учнів з 11 ...28 3,2 29,6 0,98 внески до фонду Чорнобиля для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 102,6 4,72 ...
...25.12.97 № 8 рп/98 від 09.06.98 № 11 рп/98 від 07.07.98 № 1 рп/99 від 09.02.99 № 4 рп/...
або 18,98% в 2009 році; сума витрат майбутніх періодів зменшується на 3,1 тис.грн. або 14,03% в 2008 році та ... або 37,98% і в 2009 році зростає на 24767 тис.грн. або 17,72%; собівартість реалізованої продукції збільшується на 33090 тис.грн.
або 18,98% в 2009 році; сума витрат майбутніх періодів зменшується на 3,1 тис.грн. або 14,03% в 2008 році та ... або 37,98% і в 2009 році зростає на 24767 тис.грн. або 17,72%; собівартість реалізованої продукції збільшується на 33090 тис.грн.
або 37,98% в 2007 році; інші вирахування з доходу в 2005 році були відсутні, а в 2006 році склали 44,7 тис.... або 26,98%. В цілому можна говорити про те, що підприємство має позитивну тенденцію збільшення прибутковості. Аналізуючи доходи від операційної діяльності спостерігається їх ...
або 36,98% в 2007 році, вартість оборотних фондів зросла в 2006 році на 89048 тис.грн. або 276,62% і в 2007 ..., в 2007 році зріс на 98 тис.грн. (1,66%) і становив 5998 тис.грн. Кількість фактично випущених підприємством мікоравтобусів «Богдан» на протязі 2005 – 2007 років ...
...11005,2 33,69 4120 98 64,31 7863,44 II 11620,7 13,94 1800 35 21,06 2719,16 ІІІ 11559,8 29,27 ...торгових працівників 580 578 572 98,96 6 8 1,38 Середньорічний виробіток на одного праців¬ника, тис. грн. 79,72 81,15 82,22 101,...
...до збільшення середньооблікової чисельності на 98 осіб (29%), збільшується середньомісячна заробітна плата на 179,5 грн. (128%), та середньорічна заробітна плата збільшується на 6497 тис. грн....збільшення середньоспискової чисельності працівників на 98 чол. (29%). Також в 2005 відбулося також збільшення середньомісячного доходу на одного працюючого на 179,5 грн. (28%).
...в 2006 році на 39,98%, ярих без кукурудзи на 34,3%, цукрового буряка на 11,3%, соняшнику на 343,6%, молока і м’яса – на ...зросла в 2006 році на 98,9 тис.грн. або 30,95%, вартість транспортних засобів збільшилась в 2005 році на 64,5 тис.грн.
або 37,98% в 2008 році; інші вирахування з доходу в 2006 році були відсутні, а в 2007 році склали 44,7 тис.... або 26,98%. В цілому можна говорити про те, що підприємство має позитивну тенденцію збільшення прибутковості. Аналізуючи доходи від операційної діяльності спостерігається їх ...
або 16,98% в 2007 році; фонд заробітної плати має постійну тенденцію до зростання, зокрема зростає на 936,5 тис.грн.... або 49,98% і в 2007 році на 4651,9 тис.грн. або 74,1%; при чому вартість ділової деревини зросла на1756,4 ...
...3075 95,6 ІІ 8563 98,8 55930 103,6 4466 98,5 ІІІ 31497 88,9 57623 102,1 5262 103,5 ІУ 21702 128,...
...3075 95,6 ІІ 8563 98,8 55930 103,6 4466 98,5 ІІІ 31497 88,9 57623 102,1 5262 103,5 ІУ 21702 128,...
...в 2008 році на 39,98%, ярих без кукурудзи на 34,3%, цукрового буряка на 11,3%, соняшнику на 343,6%, молока і м’яса – на ...зросла в 2008 році на 98,9 тис.грн. або 30,95%, вартість транспортних засобів збільшилась в 2007 році на 64,5 тис.грн.
...до них коштів за 1996 98 роки. Таблиця 2.5.Основні показники фінансового стану ЗАТ “ЕМЗ “Металіст” Рисунок 2.5. Динаміка показника абсолютної ліквідності протягом 1997 98 років.
...становить 0,99 в 2006 та 0,98 в 2007 2008 рр. Що свідчить про задовільний рівень фінансової стійкості, і на протязі років цей показник був набагато більший ...і інших операційних доходів 7,98% в загальній сумі доходів і витрат. Їх знижують: податок на додану вартість – 7,77%, собівартість реалізованої продукції – 55,37%, адміністративні ...
...від 5,21% до 8,98%). Порівняння по роках дає підставу для таких висновків. В 2002р в порівнянні з 2000р структура зрушилася у бік зростання питомої ...по відрахуванню збільшилися на 51,98 тис.грн відносно 2001р за рахунок збільшення ФОП. Витрати на оплату праці у 2001р збільшилися відносно плану на 24,56 ...
...та корпоративні обмеження права власності 98 2.1. Межі та обмеження права власності, обумовлені речовими правовідносинами 98 2.2. Межі та обмеження права власності, обумовлені договірними ...
...банком сплачено процентів за депозитами 98 тис.грн., в тому числі за короткостроковими депозитами – 63, середньостроковими – 35. Депозитна процентна ставка відповідно становила 18 та 25%....ставка: (63*18% + 35*25%)/98 = 20,5% 4. За даними розподілу робітників підприємства за групами залежно від рівня продуктивності праці побудувати гістограму часток і кумуляту ...
...по зовнішньому вигляду ІІІ 0,9 0,98 Наклеювання кристалів ІІІ 2,3 0,97 Термокомпресія ІV 0,5 0,95 Герметизація ІІІ 1,8 0,98 Розряд робіт відповідає розряду робітника.
...по зовнішньому вигляду ІІІ 0,9 0,98 Наклеювання кристалів ІІІ 2,3 0,97 Термокомпресія ІV 0,5 0,95 Герметизація ІІІ 1,8 0,98 Розряд робіт відповідає розряду робітника.
...по зовнішньому вигляду ІІІ 0,9 0,98 Наклеювання кристалів ІІІ 2,3 0,97 Термокомпресія ІV 0,5 0,95 Герметизація ІІІ 1,8 0,98 Розряд робіт відповідає розряду робітника.
...по зовнішньому вигляду ІІІ 0,9 0,98 Наклеювання кристалів ІІІ 2,3 0,97 Термокомпресія ІV 0,5 0,95 Герметизація ІІІ 1,8 0,98 Розряд робіт відповідає розряду робітника.
...2 2,67 4 120 98 – 95, 2 ІІ 11 620,7 6,45 1 800 35 – 28, 3 ІІІ 11 559,8 3,07 3 ... Чисельність працівників всього 98,96 – 6 – – у т. ч. продавців 409 416 416 100 0 + 3. Товарооборот на одного працівника, тис. грн.
Ритмічність виробництва 99,5 98,7 96,3 80,4 99,6 3. Коефіцієнт механізації праці 99,1 97,8 93,6 76,3 96,...часу 96,8 97,3 98,5 92,1 97,3 Задача № 15 Використавши метод ланцюгових підстановок проаналізувати динаміку фонду заробітної плати працівників підприємства під впливом ...
96 750 97 930 98 340 100,42 + 410 + 1 590 + 1,64 Валовий дохід: – сума, тис. грн. – рівень % 6 870,8 7,1 6 ...43 100 + 15,4 + 0,04 + 98,2 + 0,04 + 2,79 + 1,1 Прибуток від реалізації: – сума, тис. грн. – рівень, % 3 356 3,47 3 377,5 ...
...2 2 110 3 12 98 2 3 184 1 13 131 3 4 70 3 14 177 2 5 158 2 15 118 3 6 ...2 19 107 2 10 98 2 20 95 3 16. Очисні вибої вугільних шахт об'єднання відрізняються за потужністю та нахилом залягання пластів (1, 2, ...
КОНТРОЛЬ ВИКОРИСТАННЯ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 98 3.1. Методи та методологічні прийоми контролю 98 3.2. Контроль використання поточних біологічних активів на підприємстві 113 3.3.
20 24,9 20 23,98 17,98 29,0 Задача № 90 Необхідно: – провести аналіз реалізації продукції, робіт, послуг підприємства; – визначити чинники та механізм їх впливу на ...
...3613,0 100,4 15,4 98,2 2, – рівень, % 3,64 3,68 3,68 100 0 0,04 1, Прибуток від реалізації: – сума, тис. грн....18 100,3 0,3 1,98 2, Література
або 37,98% в 2009 році; інші вирахування з доходу в 2007 році були відсутні, а в 2008 році склали 44,7 тис.... або 26,98%. В цілому можна говорити про те, що підприємство має позитивну тенденцію збільшення прибутковості, але можливо розробити пропозиції щодо їх покращення.
...533,87 533,92 533,98 533,98 533,96 533,25 За 100 фун., грн 824,53 821,4 822,34 823,45 824,0 821,...
або 49,98% і в 2008 році на 4651,9 тис.грн. або 74,1%; при чому вартість ділової деревини зросла на1756,4 ...71,03% ділова деревина, 8,98% дрова технологічні, 0,15% дрова паливні), дохід від реалізації продукції переробки – 17,51%, вартість знеособленої деревини – 2,33% В 2008 році ...
або 49,98% і в 2008 році на 4651,9 тис.грн. або 74,1%; при чому вартість ділової деревини зросла на1756,4 ...71,03% ділова деревина, 8,98% дрова технологічні, 0,15% дрова паливні), дохід від реалізації продукції переробки – 17,51%, вартість знеособленої деревини – 2,33% В 2008 році ...
Ритмічність виробництва 99,5 98,7 96,3 80,4 99,6 3. Коефіцієнт механізації праці 99,1 97,8 93,6 76,3 96,...часу 96,8 97,3 98,5 92,1 97,3 Література.
...кількість відпрацьованих людиноднів)) 240 282,98 42,98 17, Задача Дайте оцінку виконання плану за обсягом реалізації і визначте вплив основних факторів Показники І варіант Відхилення ...
...до збільшення середньооблікової чисельності на 98 осіб (29%), збільшується середньомісячна заробітна плата на 179,5 грн. (128%), та середньорічна заробітна плата збільшується на 6497 тис. грн....збільшення середньоспискової чисельності працівників на 98 чол. (29%). Також в 2005 відбулося також збільшення середньомісячного доходу на одного працюючого на 179,5 грн. (28%).
...1 5 26 6410 4,98 12,47 2 Гонконг 7 176,6 25,23 0,51 17 9 195 27,86 0,38 21 Чехія 72,9 ...08 9 20 1284 8,98 2,5 7 Саудівська Аравія 23 208,1 9,05 0,6 14 14 298 12,96 0,58 15 Сингапур 4 ...
98. Є такі дані про продаж сільськогосподарської продукції на ринку міста: Товари Продано за період, т Середня ціна за 1 кг ...А 376 0,94 В 588 0,98 110. Динаміка продажу сучасних моделей комп'ютерів на внутрішньому ринку характеризується даними: Комп'ютер Ціна за штуку, тис. гр. од.
...порівняно з 2006 роком на 98,4 тис.грн. або 45,01%, а в 2006 році збільшення склало 385,5 тис.грн.... або 132,98%; вартість необоротних фондів підприємства знижується в 2006 і 2007 році відповідно на 38,8 та 16,3 тис.грн.
...від 04.02.1998 № 74/98 ВР 12. «Про Національну програму інформатизації» Верховна Рада України; Закон від 04.02.1998 № 75/98 ВР 13.
...порівняно з 2007 роком на 98,4 тис.грн. або 45,01%, а в 2007 році збільшення склало 385,5 тис.грн.... або 132,98%; вартість необоротних фондів підприємства знижується в 2007 і 2008 році відповідно на 38,8 та 16,3 тис.грн.
...порівняно з 2007 роком на 98,4 тис.грн. або 45,01%, а в 2007 році збільшення склало 385,5 тис.грн.... або 132,98%; вартість необоротних фондів підприємства знижується в 2007 і 2008 році відповідно на 38,8 та 16,3 тис.грн.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.