Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 332 за запитом 1.

1. Практична задача 1. ПАТ “Перевал”, в межах укладеного зовнішньоекономічного контракту, здійснило передплату в розмірі 850 тис. дол.
...Р І А Н Т 1 1.На підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення охарактеризуйте завдання та стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення. 2.
ВАРІАНТ №1 1. Культура Давнього часу. 2. Особливості розвитку української культури XVII XVIII ст. Освіта. Києво Могелянський колегіум. 3.
Варіант I 1. Поняття попередження злочинів (зміст, об’єкти, суб’єкти та мета цієї діяльності). 2. Рецидивна злочинність: поняття, кримінологічна характеристика та заходи ... Завдання до варіанту I 1. Вкажіть основні напрямки попередження рецидивної злочинності в Україні, спираючись на Комплексну програму профілактики правопорушень на 2007 2009 роки, інші загальнодержавні ...
Варіант 1 (А Ж) 1. Під час просування спеціальних підрозділів Збройних Сил України мешканець селища, через яке мала проходити колона бронетехніки ЗСУ, ...
ЗМІСТ ВСТУП.....................................................................................................................3 1. Інтегративна специфіка ділового спілкування як сучасної галузі гуманітарного знання...........................................................................................4 2.
В И Х І Д Н І Д А Н І (фабула) До чергової частини ... Варіант І(А К) Завдання 1 На підставі запропонованих вихідних даних визначте підстави для затримання Н. В. Савчина і складіть протокол затримання.
...ЗАВДАНЬ З ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ (МАУП) 1.3 Завдання для самостійного розв'язання 1. Транспонувати матрицю A, якщо: a. ; b. ; c. . 2. Знайти 2A+3B, якщо , . 3.
1. Діагностика й оцінка параметрів кризи. 2. Розробка концепції подолання кризи, націленої на відпрацювання стратегічних і оперативних заходів. 3.... 1. Вивчення фінансового стану банку, що обслуговує підприємство. 2. Вивчення світових цін на золото, платину та інші валютні метали. 3.
...забезпечення управління персоналом» Практичне заняття 1 План 1. Система управління персоналом організації 2. Функції управління персоналом 3. Методи управління персоналом 4.
Завдання № 1 1. Напишіть (стисло) про свої мовні проблеми, їхні причини і можливі шляхи розв’язання. На скільки балів (за 10 бальною шкалою) ...відповідь вам допоможе матеріал лекції 1.2. І. [Лист солдата до дівчини із збереженням орфографії автора.] Січас служить какось непривично, трудно звикать, що тобою командують, та ...
В курс МАУП включен новый предмет 2 в 1 (биология и генетика + антропология) Задания и вопросы 140 грн + тесты 40 грн. = 180 грн. ЗАДАНИЯ И ВОПРОСЫ (140 грн.) ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2 1.
Контрольні завдання до Теми 1 1) Поясніть відмінності між податком і збором. 2) Назвіть основні функції податку. 3) Оцініть співвідношення прав і обов’язків платника ...
Завдання 1 1. Як співвідноситься порівняльне трудове право та порівняльне правознавство? 2. Що включає предмет трудового права в державах Європи і США?
Контрольні питання до теми 2 1. Розкрийте зміст імперативної (умовної) юрисдикції 2. Хто може здійснювати захист цивільних прав, крім судів загальної юрисдикції 3....Контрольні питання до теми 3 1. Що становить предмет доказування у цивільній справі? 2. Дайте класифікацію засобів доказування 3. Назвіть підстави і способи забезпечення доказів по ...
...по отдельности) ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 За економічним змістом інвестиціями не є вкладення: a. інвестиції у фінансові інструменти b. інвестиції у нематеріальні активи c.
...та менеджер ТЕСТ 2 Question 1 Організацію бухгалтерського обліку регламентує: a. Міжнародні стандарти обліку b. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» c.... розпорядженням керівника ТЕСТ 3 Question 1 Технологія інформаційного процесу включає наступні об’єкти організації: a. керівників підприємства b. працівників управління c.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНО ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 1.1. Актуальність та вимоги до розробки інформаційно пошукових систем у сфері освіти ...
Аналіз технічного завдання 7 1.2. Технічне обгрунтування 18 1.2.2 Укрупнений розрахунок варіантів обладнання комп’ютерної мережі 29 1.3 Вибір активного мережевого ...
ВСТУП 4 1.1. Аналіз технічного завдання 7 1.2. Технічне обгрунтування 18 1.2.2 Укрупнений розрахунок варіантів обладнання комп’ютерної мережі ...
(контрольная 7 вариант) ПО ЖЕЛАНИЮ СТУДЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕН ДРУГОЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ Контрольні питання до теми 1 1. Поняття та класифікація процесуальних документів. 2. Визначте види цивільно процесуальних документів. 3. Які правові вимоги пред’являються щодо форми, ...
Задача 1 Складiть резюме за своїми даними вiдповiдно до такого оголошення: «Фiрма на поcтiйну роботу запрошує спецiалiста з управління персоналом....дисципліни з причин скорочення штату 1 Задача 4 Ви не можете переконати вище керівництво вислухати вашу ідею. Як Вам треба діяти, щоб звернути увагу на неї (...
усе правильно Question 6 Балів: 1 Природний рух населення – це: Виберіть одну або кілька відповідей a. рух, що регулюється ззовні b....шлюби, розлучення Question 7 Балів: 1 Коефіцієнт народжуваності – це: Виберіть одну правильну відповідь a. кількість народжених за рік b. різниця між кількостями народжених за суміжні роки ...
Тема 1: „Теоретические основы стратегического управления” 1. В чем состоит сущность стратегического управления, чем стратегическое управление отличается от стратегического планирования? 2. Приведите схему взаимосвязи целей, стратегий, политики ...Развитиеи реализация идей стратегического управления 1. Чем «школа позиционирования» отличается от «школы власти»? 2. Какие школы стратегий, на ваш взгляд, наиболее представле­ны в практике российского ...
...statistika maup Вправи до розділу 1 1. Наведiть приклад ознаки, яка вимiрюється за номiнальною непорядковою шкалою з трьох значень i реально застосовується у психологiї. 2.
...кожен розділ у балах (від 1 до 10). Це обов'язковий варіант роботи з курсом. 1 ставите, якщо зовсім нічого важливого,(або нічого цікавого, нового), 10 ...
/задача 1. Підприємство ТОВ «Тур Сервіс» (замовник) уклало з ТОВ «Монтаж устаткування» (підрядник) договір про виконання будівельних робіт, який, зокрема, містив наступне ...було відмовлено по наступних підставах: 1) ПАТ «Мрія» не було нічого відомо про укладений договір застави; 2) навіть якщо договір застави і був укладений, була порушена ...
ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 1 Question 1 Скільки розділів містить Митний Кодекс України: a. 11 b. 15 c. 20 d. 21 Question 2 Закони України з питань ...ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 2 Question 1 Територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і підпорядковується йому – це: ...
Контрольные вопросы к теме 1 1. Всегда ли совпадают интересы акционеров и менеджеров открытого АО? Обоснуйте. 2. Какие акции закритого или открытого АО можно приобрести и ... Контрольные вопросы к теме 2 1. Обслуживаются ли долги холдинга дочерним предприятием? 2. Имеет ли право акционер, владеющий 9% голосов, вносить свои предложения по повестке дня ...
...БАЛЛ 7,92 (ХОРОШО) ТЕСТ 1 Question 1 В який історичний період політична наука сформувалась як самостійна наукова дисципліна? a. кінець ХІХ ст. b.
Завдання №1 1. Визначити основні характеристики комерційного страхування. 2. Визначить принципи комерційного страхування. 3. По яким показникам провадиться аналіз страхового ринку? 4.
...реферат Контрольні питання до теми 1 1. Роль інформаційних зв'язків у соціально економічному житті суспільства. 2. Характерні риси інформаційної економіки. 3.
Контрольні питання до теми 1 1. Як визначається поняття “криза” ? 2. Які підходи до класифікації кризових явищ є найбільш поширеними? 3.... Контрольні питання до теми 2 1. Які основні причини виникнення кризових ситуацій? 2. Що включає система менеджменту в кризових ситуаціях? 3.
Question 1 Розглядати науку як соціальний інститут, це означає: a. розглядати форми суспільної організації науки b. розглядати науку у її внутрішніх закономірностях ... Гегель ТЕСТ 2 Question 1 Наукова теорія це: a. комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на пояснення певного явища b. будь який опис реальності c.
1. Що відрізняє науку від інших способів пізнання світу? 2. Яким чином відбувається процес створення нових наукових дисциплін? 3.... Самостійна робота над текстом №1: М.Вебер про призначення наукових досліджень та позицію науковця у культурі ХХ ст. (за доповіддю М.
...ТА ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ІС 1.1.Характеристика предметної області.................................................................12 1.2.Аналіз існуючих інформаційних систем і технологій для розв’язання досліджуваної задачі..........................................................................................
Завдання 2 1. Назвіть основні соціальн і та демографічні груп и та прожитковий мінімум для них в даний час 2....в даний час Завдання 3 1. Наведіть приклади видів соціального забезпечення, що надаються за рахунок асигнувань з бюджету. 2. Складіть табличку “Установи, які здійснюють недержавне соціальне ...
ТЕМА 2 1. Завдання і функції центральних банків. 2. Операції центральних банків. 3. Системи і органи управління НБУ. 4.... ТЕМА 3 1. Необхідність та завдання здійснення банківського нагляду. 2. Порівняльна характеристика понять "банківське регулювання", "банківський нагляд", "банківський контроль". 3.
всего 149 ответов ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Демографічна ситуація – це: a. сукупність демографічних подій b. відтворення населення c. характеристика стану населення та демографічних процесів на певній території ...ТЕСТ ДО ТЕМИ 4 Question 1 Кому з перерахованих вчених належить визначення трудового потенціалу як інтегральної оцінки кількісних і якісних характеристик економічної активності населення? a. Д.
4 1.1. Загальні відомості про ліцензування туристичного підприємства........4 1.2 Механізм ліцензування туристичних підприємств...................................8 1.2.1 Органи і ...
/РАБОТА Практичне заняття 1 Методика підготовки та проведення проблемної лекції з дошкільної педагогіки Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, які доцільно ...
Контрольные вопросы к теме 1 1. Сексология как наука. 2. Сексуальность человека, концепции сексуальности. 3. Анатомия мужских половых органов. 4. Анатомия женских половых opraнов. 5.
ТЕМА 2 1. Систематизація напрямків аналізу організації. 2. Типи організаційних структур. 3. Особливості побудови організаційних структур. 4. Типи організаційних структур. ТЕМА 3 1.
Тема 2 1. Які види норм складають систему міжнародного приватного права ? 2. Що розуміється під поняттям «колізійні»норми і яку структуру вони мають ?... Задача 1. У 1997 р. українська громадянка В., яка проживала в м. Нефтеюганськ (Росія) звернулася в Нефтеюганский міський суд з позовом про ...
ТЕМА 1 1. В чому полягає головна мета інвестування? 2. Які завдання вирішуються в ході інвестування? 3. Головні учасники інвестиційного процесу? 4.... ТЕМА 2 1. Період окупності інвестиційного проекту. Як він проходить? 2. Форми коштів, що можуть бути інвестиціями? 3. Учасники інвестування? 4.
Практичне заняття №1. – 200 грн., 10 стр. Практичне заняття №2. 250 грн., 27 стр. Любое практическое задание можно купить отдельно. Практичне заняття №1.
ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ 1, 2, 3, 4 5) МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО 150 ГРН/РАБОТА Практичне заняття №1 Тема:Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.