Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 109 за запитом 10.1

Завдання 9 1. В яких європейських державах діє спеціалізована трудова юстиція ? 2. В яких європейських державах трудові спори розглядаються в звичайних цивільних ...Німеччині? 7. Якими органами представлена трудова юстиція Великобританії? Завдання 10 1.
...відомість простроченої кредиторської заборгованост ТЕСТ 10 Question 1 Облік основних засобів регламентується П(С)БО: a. 25, 26 b. 7, 30 c.... 15 Question 10 Нарахування амортизації в бухгалтерському обліку проводиться: a. щомісяця b. щоквартально c. щорічно ТЕСТ 11 Question 1 До первісної вартості запасів ...
...за вибором позивача Варіант 9 1. Виключна підсудність 2. Наслідки порушення правил підсудності 3. Недопустимість спорів про підсудність 4. Судові витрати, їх види Варіант 10 1. Ціна позову 2.
...Ф Ч 9 Ш Я 10 Варіант 1 1. Взаємозв’язок дисципліни “Складання процесуальних документів” з цивільним правом та господарським правом. 2. Укладення договору. 3.... Варіант 10 1. Поняття та зміст договору. 2. Складання позовної заяви. 3. Складання ухвали суду за результатами перегляду справ за нововиявленими обставинами.
Здiйснiть подiбний аналiз при α = 0,1 %. 2. Нехай деяка соцiологiчна служба отримала звiт про дослiдження зарубiжних вчених, де показано, що середнiй зрiст дорослих (вiком старше ...дорослих чоловiкiв в Українi. Нехай X = 176,0 см, s = 10,1 см.
...Індивідуально творчі завдання (25 балів) 1. Підготуйте інформаційне повідомлення обсягом до 10 сторінок про педагогічну технологію, яку ви обрали. Для характеристики скористайтеся планом: сутність, визначення технології, ...вигляді текстуальної частини (обсяг до 10 сторінок стандартного тексту: 14 кегель, поля – верхнє і нижнє по 1,5 см, праве – 2,5 см, ліве – 1,5 ...
10. Приймання на роботу іноземців. Практичне завдання 1. Самостійно оберіть один із видів прийому на роботу (крім зазначених можете обирати й ... Практичне заняття 10 План 1. Формування кадрового резерву в державних установах 1.1 Нормативне регулювання кадрового резерву 1.2 Порядок зарахування до кадрового ...
Договір комісії 10. Договір управління майном Завдання 5 1. Договір позики 2. Договір банківського вкладу 3. Види банківських вкладів 4....що не підлягає поверненню Завдання 10 1. Зобов'язальне право як інститут цивільного права 2. Елементи зобов'язання 3. Множинність осіб у зобов’язанні 4.
10. Банківські кредити надаються під 19 22 проценти річних. 11. Попит на продукцію підприємства зменшився на 20 25%. 12.... Контрольні питання до теми 10 1. Що являє собою стратегія однорідної диверсифікації? 2. Що являє собою стратегія відносно однорідної диверсифікації? 3.
...партій і об’єднань ТЕСТ 10 Question 1 Який з перерахованих нижче термінів точніше всього відображає поняття бюрократизму: a. професійна діяльність чиновника b....суспільній корисності своїх дій Question 10 Які з наведених типів політичного лідерства відповідають теорії М. Вебера? a. цезаристський b. популістський c.
Контрольні питання до теми 9 1. Технічне забезпечення комунікаційних процесів. 2. Апаратно програмне забезпечення інформаційних зв'язків в організації. Контрольні питання до теми 10 1.
Завдання 9 1. Як тлумачиться в чинному законодавстві України поняття “дитина сирота”? 2. Чому малозабезпеченість розглядається як нестраховий соціальний ризик? ...Чи може особа одночасно отримувати кілька державних соціальних допомог? 4. Складіть табличку “Допомоги дітям інвалідам” Завдання 10 1.
Контрольные вопросы к теме 9 1. В каких случаях функции правления АО может выполнять наблюдательный совет? 2. Может ли трудовой коллектив обладать правом выдвижения кандидатов ...члены правления? 3. В какой орган общества подаются предложения по выдвижению кандидатов в члены правления? Контрольные вопросы к теме 10 1.
Охарактеризуйте основні функції банківської системи 10. Які риси банківської системи є специфічними? 11. Що таке «банк»? 12. Які операції банків є базовими? 13.... ТЕМА 10 1. Що передбачає порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів? 2. Що таке «інкасо»? 3. Охарактеризуйте основні види інкасо? 4.
...кожен розділ у балах (від 1 до 10). Це обов'язковий варіант роботи з курсом. 1 ставите, якщо зовсім нічого важливого,(або нічого цікавого, нового), 10 ... Вопросы: 1. Что нового вы узнали о восприятии? 2. Что наиболее интересным показалось при знакомстве с вниманием? 3.
0,796 ТЕСТ ДО ТЕМИ 10 Question 1 Доходи населення – це: a. винагорода за виконану роботу b. заробітна плата c. сукупність грошових коштів і натуральних надходжень ...З Б)/Н*100% Question 10 Які аспекти економічної активності трудового потенціалу виокремлюють для її аналізу? a. збалансований b. інтенсивний c.
8 1.2.2 Правила та порядок проведення ліцензування туристичних підприємств..........................................................................................10 1.3. Контроль за діяльністю ліцензування туристичних підприємств.......
10 діб ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 9 Question 1 Митна статистика складається з a. загальної митної статистики b. міжнародної митної статистики c....виконавчої влади ТЕСТ ДО ЗАНЯТТЯ 10 Question 1 Суб’єктами адміністративної відповідальності за порушення митних правил можуть бути громадяни, які досягли: a. 14 років b.
1. Охарактеризуйте внешнюю среду украинского бизнеса с точки зре­ния экономических, политических, демографических, социальных и научно технических факторов. 2.... Тема 10. Реализация стратегий 1. Укажите основные факторы успешной реализации стратегии предприятия. 2. Почему следует включать информационные системы в анализ силь­ных ...
...ОСНОВ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 1.1 Загальне поняття про здоров’я та його компоненти……………………10 1.2 Сутнiсть поняття «культура здоров’я»…………………………………...
Завдання 8 1. Теоретичне питання Виправна колонія як основний вид кримінально виконавчих установ. Історія створення виправно трудових колоній. Різновиди виправних колоній. Відмітні особливості ...колонії максимального рівня безпеки від колоній мінімального і середнього рівнів безпеки. Загальні вимоги до обладнання колоній, структура виправних колоній. 2. Задача 10 лютого 2003 року у виправній ...
...лекції з дошкільної педагогіки Завдання 1.Навести приклади 10 тем з дошкільної педагогіки, які доцільно вивчати з використанням такої форми організації навчально пізнавальної діяльності студентів, як ... В навчально методичній моделі вказати: 1. Курс, спеціальність, форма навчання. 2. Розділ навчальної дисципліни. 3. Формулювання теми. 4. Мета та завдання вивчення теми. 6.
7 1.2. Міжнародні фінанси у системі міжнародних фінансових відносин.10 1.3. Еволюція міжнародних фінансів та їх функції...................................
6 1.2. Розвиток ділової кар'єри …………………………………………….10 1.3. Принципи управління і планування кар’єрної стратегії ..………...13 РОЗДІЛ 2.
… 7 1.2. Класифікація органічних кислот, що входять до складу свіжих яблук……………………………………………………………. 10 1.3. Показники, що характеризують вміст органічних кислот у ...
1 січня 2001 р. d. 10 липня 2000 р. Question 9 Закон України „Про Всеукраїнський перепис населення” був прийнятий Верховною Радою ... 10 січня 2001 р. ТЕСТ ДО ТЕМИ 5 Question 1 Балів: 1 Точність демографічного прогнозу залежить від: Виберіть одну правильну відповідь ...
Питання 7 8 1.Глобальні наукові революції 2.Історичні типи наукової раціональності. Питання 9 10 1.Вибір теми магістерської роботи. 2.
Відповідно до пункту 10.1 договору термін його дії встановлено до 13.12.2012 р. та вважається продовженим на невизначений строк, якщо за місяць ...матеріальні цінності згідно додатку N 1 до договору. 10 лютого 2011 року гр. В була звільнена з роботи. 18 січня 2012 року ПрАТ "Інтелс" направило гр.
Практичне заняття №1. – 200 грн., 10 стр. Практичне заняття №2. 250 грн., 27 стр. Любое практическое задание можно купить отдельно. Практичне заняття №1....Шкала прояву Педагогічні Шкала вияву 1) Почуття обов'язку і громадянської відповідальності, 2) гуманізм, 3) щиросердість, 4) толерантність, 5) уважність, 6) доброзичливість, 7) свідоме ставлення до ...
(x=2, y=10) 9. Сторони АВ, ВС, та АС трикутника АВС задаються відповідними рівняннями: 2x y 1=0, 7x 3y 6=0, 3x y 2=0 .... відстань між фокусами дорівнює 10 та дійсна піввісь а = 4; b. дійсна піввісь a=4, а ексцентриситет ε=1,2; c.
лекції, тема 5.10, ІІІ) Щоби краще засвоїти цю тему, пропоную твердо запам’ятати: 1) випадки, коли в українській мові вживається прийменник по;2) ... лекції, тема 5.10, ІІІ). Щоби краще засвоїти цю тему, пропоную твердо запам’ятати: 1) випадки, коли в українській мові вживається прийменникпри;2) найбільш ...
13 10. ВИСНОВКИ………………………………………………………………....21 11. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….....22 12. ДОДАТКИ……………………………………………………………….......23 1. ВСТУП Бешиха є однією з найбільш поширених хвороб свиней, ... Також в господарстві утримуються: свиноматка — 10 місяців, кнур — 1,5 роки, кішка — 5 років, кролі — 35 голів різних вікових груп. Час від часу на території сільської ...
10. Віровчительні особливості протестантизму. ТЕМА 3 1. Етимологія слова «богослов’я». 2. Поняття богословського способу життя. 3.... 10. Поняття секуляризації. ТЕМА 6 1. Поняття науково технічного прогресу. 2. Загальна характеристика соціальної концепції Православної Церкви. 3.
Поняття і сутність підозри 5 § 1.2. Значення підозри 6 РОЗДІЛ ІІ. Повідомлення про підозру 10 § 2.1. Вимоги до повідомлення про підозру 10 § 2.2.
ІІ Тести і задачі 1. Кількість населення становить 220 млн. осіб. З них 180 млн. зайнятих, 30 млн. – особи поза робочою силою....день у країні А виробляють 10 телефонів або 1 телевізор, у країні В — 3 телефони або 5 телевізорів. Якими є відносні ціни в цих країнах за ...
Тема 3 1. Право довірчої власності 2. Зміст довірчої власності 3. Установник довірчої власності (фідуціант) 4. Довірчий власник (фідуційарій) 5. Спеціальні вимоги до довірчого власника 6. ...бенефіціар) 7. Об'єкти права довірчої власності 8. Благодійна та комерційна довірча власність 9. Номінальна довірча власність 10. Дискреційна довірча власність Тема 4 1. Право власності на землю 2.
...Тпн Тв Хвилини 25 396 10 59 5 у % до Тзм (495 хв) 5,0 80,0 2,0 12,0 1,0 де Тпз – підготовчо завершальний час; Топ – оперативний час; ...відбулося зростання продуктивності праці на 10%. Чисельність виробничого персоналу складає 140 осіб. Обсяг виробництва у звітному році складав 1,20 млн. м2 тканини.
10 2.1 СУЩНОСТЬ КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ …………………… 12 2.2 СУЩНОСТЬ ПРАВА……………………………………………………… 14 2.3 ОБЩЕСОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВА…………………………… 18 2.4 ...
...заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, до суми такого перевищення застосовується ставка: a. 17,0 % b. 30,0 % c. 15,0 % d.... 10,0 % d. 5,0 % Question 39 Від сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу звільняються легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом ...
10,5 тис. грн. b. 9,5 тис. грн. c. 11,5 тис. грн. d. 12,5 тис. грн....; індекс доходності 1,55; період окупності 3,22 роки ЗАДАЧА Інвестиційний проект потребує вкладення 250 тис. грн. При дисконтній ставці 10% грошевий потік, ...
...1Завдання для самостійного розв'язання 1 Розв’язати методом Жордана Гауса систему рівнянь: 4.2Завдання для самостійного розв'язання 2 Знайти базисні розв’язки системи ...Розв’язати цілочислову ЗЛП: 10.1Завдання для самостійного розв'язання 1 Графічним методом знайти найменше і ...
1 b. 4 c. 2 d. 3 Question 10 Появление стремления к прикосновениям и ласкам, эротическим фантазиям в процессе психосексуального развития ... Длительность полового акта больше 1 и меньше 2 минут и больше 25 фрикций без полового удовлетворения у женщины d. Во время введения члена во влагалище ...
протягом тривалого часу вчинила 10 злочинів (послідовно): 1) грабіж, в якому брали участь С. і Я.; 2) розбій – С., В., К.; 3) вимагання – С., Я.
10. Розкрийте зміст теорії «нового публічного менеджменту». Контрольні питання до теми 2 1. Охарактеризуйте поняття «соціальні зв’язки». 2.... 10. Дайте визначення механізму публічного адміністрування. Контрольні питання до теми 5 1. Визначте місце Кабінету Міністрів України в системі публічного адміністрування.
...види переведень на іншу роботу 10 § 2.1. Загальне поняття і сутність переведення 10 § 2.2. Переведення з ініціативи роботодавця 12 § 2.3.
Італія Question 10 Світова система оцінювання і управління вищої освіти: a. має 3 типи управління b. має 4 типи управління c.... 10 років c. 3 роки d. 15 років ТЕСТ 5 Question 1 Кредитно модульна система це: a.
10. В чому полягає особливість матеріально правового способу регулювання ? Тема 2 1. Які види норм складають систему міжнародного приватного права ? 2.... Тема 5 1. Якими міжнародними актами регулюються міжнародні річкові перевезення ? 2. Які види міжнародних перевезень Ви знаєте ? 3.
Завдання11 1. Розкрити сутність фінансової надійності страховика та напрямки її забезпечення. 2. Наведіть визначення платоспроможності страхової компанії....Тест сложный без возможности проверки результатов. Оценивается средний результат) Question 1 Страховий менеджмент – вид діяльності, спрямований ...
8 1.4. Фактори, що впливають на розміщення виробництва. . . . . . . . . . . . 10 Розділ 2. Галузі спеціалізації та особливості розміщення виробництва 2.1 Галузева структура ...
8 1.3. Види сировини, переробка і застосування……………………………………10 РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ……………………………………………………………………..16 2.1.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.