Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 211 за запитом 105

Завдання №66 Між виробничим об'єднанням «Мрія» і торговою фірмою «Наталі» розрахунки за угодою сторін здійснюються за ...можливі методи нарахування відсотків Завдання №105 Депозитний сертифікат номіналом 15 000 грн., випущений на 2 роки з нарахуванням простих відсотків за ставкою 50 % річних, був куплений ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи менеджменту на малих і середніх підприємствах 1.1 Суть командного менеджменту 1.2 Етапи становлення ...
...342 2 249 3 888 105 789 2008 9 372 1 872 372 2 316 4 200 109 290 На підставі вихідних даних, наведених у таблиці ...G MPS 2000 1600 400 105 300 244 16 16 40 40 0,2 2100 1680 420 105 300 244 16 16 2200 1760 440 105 300 ...
0 0 50 55 0 0 50 0 0 50 21 105 50 50 1050 50 50 155 7,380952 5 2,380952 5 895 42 315 50 45 1890 45 40 ...12,5 0,595238 20 1840 105 1575 50 30 3150 30 10 1625 15,47619 15 0,47619 25 1525 126 2205 50 25 3150 25 0 2255 ...
першого другого 100 105 4. Число робочих днів 248 1. Планова норма часу в потоці, год. першому другому 0,6 0,68 2.... Адміністративні витрати (Вадм), % 105 14. Витрати на збут витрати ( Взб), % 65 15. Інші операційні витрати (Вінш), % 2.5 16. Рентабельність продукції (R), % 23 17.
...35 40 26 9 Всього 105 160 105 0 1. Визначте величину вартості товару згідно з теорією трудової вартості. 2. Поясніть, в якому стані опиниться кожна група ...
грн На 1.02 – 105 тис.грн На 1.03 – 107 тис.грн На 1.04 – 101,8 тис.грн Задача Розрахувати середні темпи зростання ...10 чол 101% 7 чол 105% 8 чол Задача Визначити відхилення випуску продукції в звітному році від попереднього. Розрахувати вплив факторів на випуск продукції (методом підстановок) ...
...158 158 400 Пральні машини 105 105 1 000 Задача № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент займає 25 % частки ринку, інші фірми займають ...
...158 158 400 Пральні машини 105 105 1 000 Задача № 2 Фірма лідер займає 40 % частки ринку, претендент на лідера займає 30 % частки ринку, послідовник за ...
...158 158 400 Пральні машини 105 105 1 000 Завдання № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент займає 25 % частки ринку, інші фірми займають ...
...158 158 400 Пральні машини 105 105 1 000 Задача № 2 Фірма лідер займає 20 % частки ринку, фірма конкурент займає 25 % частки ринку, інші фірми займають ...
...АПРОБАЦІЇ ДЕНОТАТИВНОЇ МОДЕЛІ НАВЧАННЯ 88 105 3.1.ОПИС ПРОВЕДЕНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 88 99 3.2.АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФОРМУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ДОСЛІДЖЕННЯ 100 105 ВИСНОВКИ 106 107 ЛІТЕРАТУРА 108 ...
...опціонів CALL, якщо страйкова ціна – 105 грн., премія – 3 грн., а ринкова ціна в день виконання: а) 105 грн., б) 107 грн., в) 109 грн.
...2 рік 104,5 102, 105,6 103, 104,2 106, 105,1 104, 4.2. На підприємстві планують грошові надходження.
Прибуток корпорацій 105 19. Особисті заощадження 49 Таблиця 2. Показники Роки 1994 1995 1996 1997 1998 Номінальний ВНП, млрд. дол....102 80,5 1996 637 105 80,8 1997 672 108 81,2 1998 715 111 81,7 Завдання № 14 На підставі вихідних даних необхідно: 14....
...вдосконалення податкового планування на підприємстві 105 4.1. Зарубіжний досвід податкового планування та особливості застосування на українських підприємствах 105 4.2.
Охорона праці 105 9.1. Організація умов праці на котельні в м. Шепетівка 105 9.2. Заходи щодо зменшення впливу шуму на організм ...
105 § 1. Сутність процесуального представництва.....105 § 2. Види представництва у цивільному процесі.....108 § 3. Особи, які можуть і які не можуть ...
105 107. 6. Фогель В.А. Осуществление права общейдолевойсобственности на жилоепомещение. // Юрист. 2003. №1. с.33 39. 7. Аврамова О....105 107. 13. Красноперова О.А. Арендныеотношения: гражданско правовой аспект//Гражданин и право:журнал. 2003. №4. С.61 67. 14.
...7,14 5 265 14 105 50 45 630 45 40 155 11,07 7,5 3,57 10 475 21 210 50 40 840 40 ...168 42 8 21 378 105 18 28 203 35 7,25 28 462 84 16,5 35 231 28 6,6 35 525 63 15 ...
...В відповідно становлять 80 і 105 грн., ціни спот на дату виконання опціону становлять відповідно 89 і 111 грн., а премія 5 грн Опціон CALL надає ...власника Базовий актив В: 111 105 – 5 = 1 грн. – втрати власника
170 180 10 105, 2. Середньооблікова чисельність робітників, осіб 65 60 5 92, 3. Відпрацьовано робітниками за місяць людино днів 2000 1900 100 4....4000 4200 4500 200 300 105 107, Короткострокові кредити банків 2000 2000 2800 800 100 Довгострокова кредиторська заборгованість 6000 6000 6000 100 Звичайні акції 2000 2000 ...
105 ВІДПОВІДЕЙ (ТЕСТИ ДО ВСІХ ТЕМ + ПІДСУМКОВИЙ) ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Новація це: a.
ВСЕГО 105 ОТВЕТОВ ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Новація це: a. кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно ...
Всего 105 ответов Question 1 Новація це: a. художнє конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд b.
Задача № 105 Підприємство виготовляє продукцію, при цьому запас напівфабрикатів за останні роки був такий: 1999 р. – 400 тис. од., 2000 р.
...18 2 87 19 3 105 20 4 92 21 5 104 22 6 95 23 7 92 24 8 116 25 9 10 11 12 ...
...4 250 480 5 445 105 6 360 90 1. Заповніть таблицю з відсутніми даними 2. Які постійні витрати фірми? 3.
...5 120,4 110,8 105,1 100,2 90,4 Телефонная плотность сельской телефонной связи (СТС), (кол во тел.апп. в селе на 100 чел.
110 105 102 95 90 84 79 69 60 58 Припустимо, що між показником Y і фактором X існує лінійна залежність.
...120 Звіт 780 620 710 105 Результати оформити в таблицю та дати її пояснення Задача Необхідно визначити результативний показник методом елімінування.
...забоев рудника зарегистрирован шум в 105 дБ при норме 80 дБ; содержание пыли 2,6мг/м3, ПДК которой равна 2мг/м3; относительная влажность воздуха 87% при ...
Чисельність випускників навчальних закладів – 105 тис. чол 3. Чисельність осіб, звільнених з народного господарства – 235 тис. чол 4. Чисельність підлітків молодше 16 років – 218 тис.
Эксплуатационные расходы С = 105,5 тыс. руб. 3. Годовой объем очищаемых сточных вод V = 12 млн.м3 Данные о концентрации загрязняющих веществах в сточной ...
...боротьби від дії іонізуючого випромінювання 105. Основні завдання економіки природокористування 133. Як повинні бути вказані свідомості про викиди забруднюючих речовин в атмосферу при узгодженні повітряно охоронних ...
(Кф) першого другого 100 105 4. Число робочих днів (Др) 248 1. Планова норма часу в потоці, год. (Nпл) першому другому 0,6 0,68 2.
...27 1200 31 24800 Б 105 650 120 54000 В 49 930 45 40500 Визначити: – середню ціну в кожнім магазині; – зміну середньої ціни в сумі й ...
...90 000 18 000 «Зоря» 105 000 19 500 «Алмікс» 75 000 12 500 3. Завдання №80 Необхідно оцінити поточну вартість облігацій зі строком погашення 7 ...
...за звітом Разом персоналу 112 105 робітники 67 55 службовці 45 50 Задача № 60 Таблиця 5 Вихідні дані Показники База Факт 1.
...за звітом Разом персоналу 112 105 100 100 робітники 67 55 59,82 52,38 службовці 45 50 40,18 47,62 Завдання № 60 Таблиця 2 ...
...базовим, % Машинобудування 22 800 80 105 Промисловість будівельних матеріалів 4 600 32 95 Капітальне будівництво 5 400 18 90 Інші 12 000 25 100
105,0 – акцизний збір. % 30,0 – оптова націнка, % – роздрібна націнка, % 20,0 Примітка. Податки й обов'язкові платежі приймати згідно з чинним законодавством.
, ф'ючерсна ціна активу – 105, страйкова ціна активу, зафіксована в опціонному контракті, – 104, премія, сплачена про¬давцю опціону, – 5 гр. од.
...9 Виробничі запаси 131,8 105, 10 Готова продукція 64,0 44, 11 Дебіторська заборгованість за виданими авансами 83,8 76, 12 Грошові кошти у національній валюті ...
102–105. Трахтеров В.С. Вменяемость как условие уголовной ответственности. // Уч. записки Харьк. юрид. ин–та, 1957. – Вып. 2 – С.43–57.
...перевезення саджанців власним транспортом склали 105 грн., вартість використаного палива – 40 грн. Нарахована заробітна плата працівникам за посадку саджанців – 180 грн.
105 Ставка відсотка, що використову¬ється, % 19 Завдання № 2 Позичальник отримав під вексель певну суму в грн.
Прибуток корпорацій 105 19. Особисті заощадження 49 Таблиця 2. Показники Роки 2004 2005 2006 2007 2008 Номінальний ВНП, млрд. дол.
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 9
Гостей: 9
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.