Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 388 за запитом 1999

У жовтні 1999 року Плахотин купив у Садина велосипед у липні 1999 року Плахотин передав велосипед у майстерню з ремонту для підготовки його ...
Задача №550 Визначити основні положення рішення Конституційного Суду України № 3 рп/99 8 квітня 1999 року у справі щодо офіційного ...
... Громадянка Ямкіна Г., звернулась з позовом про встановлення батьківства громадянина Чукова С., відносно її сина Сергія 25 липня 1999 року народження.
У 1999 році Полтавський завод продтоварів "Світанок" збільшив обсяги виробництва товарної продукції на 64%, що дозволило виробити продукції на 1286,0 тис. грн. Балансовий прибуток у 1999 році склав 144,9 тис.
...товарооборотності було виявлено, що за 1999 2001 роки, порівнюючи 2001 рік з 1999 і 2000 роками, товарооборот збільшився порівняно з 1999 роком на 258 тис.
...протязі останніх трьох років 1997 1999, то можна сказати слідуюче, що з аналізу видно, що прибуток від реалізації послуг знизився на протязі 1997 1998 років на ...11% збільшився, а з 1998 1999 роками зменшився на 54,66%. На це вплинуло багато факторів, це і об’єм реалізації послуг, і продуктивність праці, рівень ...
...діяльності ПП “Астра 98” за 1999 2001 роки. Як видно обсяг виробництва на підприємстві в порівнянні з плановим і фіктичним збільшився в 2001 2000 рр....22, в порівнянні з 2001 1999 роками теж збільшився на 10,87 тис.грн.у відсотковому показнику на 6,56, ми знаємо, що при збільшенні обсягу ...
...виробництва та реалізації продукції в 1999, 2000, 2001 роках. Таблиця № 6. Структура фактичної собівартості за 2001 рік. Таблиця № 7. Структура загальнозаводських витрат в 2001 році.... Динаміка структури чисельності працівників в 1999, 2000,2001 роках Таблиця № 13. Структура фонду заробітної плати. Таблиця № 14. Характеристика якісного та кількісного складу працівни ків підприємства Таблиця № ...
1999. С. 90. 8. Бюлетень НБУ. № 12. 2000. С. 166. 9. Бюлетень НБУ. № 3. 2005. С. 150. 10. Бюлетень НБУ. № 4....показники банківської системи України за 1999 рік//Вісник НБУ. № 7. 2000. С 18 19. 15. Гладких Д. Економічні показники банківської системи України за 1999 рік//Вісник ...
...2000 році в порівнянні з 1999 роком значно зменшилася, і на 01.01.2000 року на рахунку було 0,7 тис. грн.... Коефіцієнт загального покриття й у 1999 і в 2000 роках знаходиться в межах нижнього значення норми. Це свідчить про низьку платоспроможність підприємства. У 1999р. і 2000р.
...коефіцієнт прибутковості зменшився, а в 1999 році збільшився. Це свідчить про те, що 1999 році обсяг реалізації робіт та послуг збільшився. Це підприємство рентабельне.
...Закон України від 16.07.1999 р. № 996 XIV [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi bin/laws/main.cgi?...фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 зі змінами і доповненнями від 11 грудня 2006 року № 1176 [електронний ресурс]: компакт диск до навчального посібника Бухгалтерський ...
...кварталам на кінець періоду за 1999 рік Таблиця 2.3.2 Товарні запаси по товарним групам на кінець 1999 року. Таблиця 2.3.3 Виконання плану ...
1999 № 24. Кудін С. Поняття „поток і пограбування” у кримінальному праві ХІ – першої половини XVII ст.: історично правовий аналіз....// Закон і бізнес – 1999 №25. Кудін С. Звичаєве право як джерело Литовського статуту. // Закон і бізнес – 1999 №23. Кудін С.
...состояние предприятия в 1998 и 1999 годах можно оценить как плохое. Анализ баланса бухгалтерской отчётности свидетельствует о снижении стоимости недвижимого имущества и имеет место увеличение оборотных ...в общей сумме капитала в 1999 году составила 70,1%. Дебиторская задолженность в 1999 году значительно возросла. Если на конец 1998 года, она составляла 635,6 ...
...економічному розвитку зарубіжних країн протягом 1999 2004 р Які основні причини сповільнення темпів зростання реального ВВП групи розвинених країн світу порівняно з новими індустріальними державами?...поточних операцій, в % до ВВП 1999 2000 2004 1999 2000 2004 1999 2000 2004 1999 2000 США 4,1 4,1 1,4 2,2 3,...
...єктів володіння і розпоряджання Показники 1999 Питома вага 2000 Питома вага 2001 Питома вага Фінансові ресурси держави 1964007 100 4933425 100 У тому числі: бюджетні ресурси ...єктів володіння і розпоряджання Показники 1999 Млрд. грн. Питома вага Млрд. грн. Питома вага Млрд. Грн. Питома вага Видатки зведеного бюджету України, млрд. грн.
...1 квітня по 31 грудня 1999 р. СП «Італьяно в Україні ЛТД» надіслало КСП «Батьківщина» лист з пропозицією про розірвання договору без компенсації збитків....гривні станом на 1 січня 1999 року – 4, За що і в якому розмірі СП «Італьяно в Україні ЛТД» повинно нести відповідальність?
...что финансовое состояние предприятия в 1999 и 2000 годах можно оценить как нестабильное. Анализ бухгалтерского баланса свидетельствует о том, что увеличилась стоимость недвижимого имущества на 71,... Коэффициент общего покрытия и в 1999 и в 2000 годах находится в пределах нижнего значения нормы. Это свидетельствует о низкой платёжеспособности предприятия. В 1999г. и 2000г.
1999. – 27 січня. – С. 12. 5. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. – М.: Юрид. лит.... – 1999. – Спец. вип. Ч. 3. – С. 16 21. 8. Соловій Я. Щодо визначення меж кримінальної відповідальності // Право України. – 1995. № 12. – С.
...что финансовое состояние предприятия в 1999 и 2000 годах можно оценить как нестабильное. Анализ бухгалтерского баланса свидетельствует о том, что увеличилась стоимость недвижимого имущества на 71,... Коэффициент общего покрытия и в 1999 и в 2000 годах находится в пределах нижнего значения нормы. Это свидетельствует о низкой платёжеспособности предприятия. В 1999г. и 2000г.
...зважаючи на те, що в 1999 році прибуток від реалізації перевищував прибуток 1998 року в 8,8 раз, загальний прибуток становив лише 50,6 %....від реалізації зменшився, порівняно з 1999 роком на 2966 тис. грн., а загальним результатом діяльності 2000 року став збиток в 1197 тис. грн.
...в Україні» від 16 липня 1999 p. № 996 XIV // Нове діло. 2000. № 15 (34). 13 20 жовтня. 7. Закон України «Про авторське право і суміжні права» ...фінансів України від 31.03.1999 р. № 87. 11. П(С)БО 8 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджений наказом Міністерства фінансів України від ...
Завоз материалов и запчастей за 1999 год увеличился на 8167 тыс. грн., увеличение произошло за счет поступления дорогих импортных запасных частей и за счет удорожания материалов....ставок и окладов с начала 1999 года; • увеличение сумм амортизационных отчислений за счет повышения коэффициента амортизационных отчислений; • прочие расходы – за счет увеличения цен на железнодорожные тарифы ...
Завоз материалов и запчастей за 1999 год увеличился на 8167 тыс. грн., увеличение произошло за счет поступления дорогих импортных запасных частей и за счет удорожания материалов....ставок и окладов с начала 1999 года; • увеличение сумм амортизационных отчислений за счет повышения коэффициента амортизационных отчислений; • прочие расходы – за счет увеличения цен на железнодорожные тарифы ...
...Аналіз основних показників діяльності за 1999 2001 рр. Таблиця 2.2 Показники платоспроможності за 1999 2001 рр. Таблиця 2.3 Показники фінансової стійкості за 1999 2001 ...
...2000 році зменшився порівняно з 1999 роком на 86,8 %, на стільки ж знизилися і обсяги реалізації. Витрати обігу збільшилися на 16,9 %, збільшилась і собівартість ...валовий дохід зріс порівняно з 1999 роком на 88,6 %. У зв’язку із збільшенням фонду оплати праці на 38,7 % збільшилася і продуктивність праці на ...
...зважаючи на те, що в 1999 році прибуток від реалізації перевищував прибуток 1998 року в 8,8 раз, загальний прибуток становив лише 50,6 %....від реалізації зменшився, порівняно з 1999 роком на 2966 тис. грн., а загальним результатом діяльності 2000 року став збиток в 1197 тис. грн.
у 1999 р. c. у 2001 р. d. у 1957 р. Question 9 Головне завдання Болонського процесу полягає у: a.... у 1999 р. c. у 2003 р. d. у 2001 р. Question 4 Євроінтеграція України забезпечує розвиток: a. соціального забезпечення b.
у 1999 р. c. у 2001 р. d. у 1957 р. Question 9 Головне завдання Болонського процесу полягає у: a.... у 1999 р. c. у 2003 р. d. у 2001 р. Question 4 Євроінтеграція України забезпечує розвиток: a. соціального забезпечення b.
...культур у ТОВ району за 1999 2000 pp. Таблиця 3 Посівні площі сільськогосподарських культур у ТОВ району за 1999 2000 p.p.
...політики України від 26.05.1999 р. № 34/166/131/88 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 26. – Ст. 115. Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної ...
Огризко 29.04.1999 року був укладений авторський договір про передачу твору для використання на умовах виключної ліцензії, але у травні 1999 року Харківським відділенням УАБС був ...
01 сiчня 1999 року закiнчився термiн оренди основних засобiв по ДП "Кристал" та ДП "Агрокомплекс". Враховуючи негативнi наслiдки створення дочiрних пiдприємств при комбiнатi, ...Спостережноi ради, з 01 сiчня 1999 року ВАТ "Смiлянський цукровий комбiнат" працював як єдиний виробничий комплекс. В своєму складi комбiнат має два основнi виробництва: виробництво цукру ...
1999 році b. 2001 році c. 2000 році d. 2002 році Question 4 Чи виникає право на матеріальне забезпечення та соціальні ...пра¬цездатності» від 23 вересня 1999 р. № 1105 ХІУ, із змінами та доповненнями b. Постановою Кабінету Міністрів України «Про вне¬сення змін до порядку визначення страхових ...
: Смысл, 1999. 425 с. 16. Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты. М.: МГУ, 1982 17. Матіюк І.О. Формування творчих здібностей інтелектуального характеру// Директор школи. – 1999. №19. – с.7. 18.
...контрактом №12 від 01.02.1999 між українським відкритим товариством "НОРД" м. Донецьк і підприємством "Електрокабель" м. Москва на здійснення бартерних операцій останнє повинно до 01.04.1999 імпортувати мідний дріт для виробництва ...
Завдання Визначить розмір нормативного часу ОП1 якщо Тзм становить 480 хв, ПЗ 5%ОП, Тобс 4%ОП, Пнн 20хв, Прн 4%Тзм Завдання В 1999 р. в порівняні з 1998 р. кількість робітників на підприємстві зменшилась на 20 чол., і склала в 1999 р. 80 чол.
та спрогнозувати попит на послуги 1999 та 2000 pp. Життєві цикли різних послуг показати на графіку. Визначити основні напрямки маркетингової діяльності підприємства для кожної послуги на період 1999 і 2000 pp.
...19,4 44,3 41, 1999 19,3 42,7 38, 2000 18,4 43,9 37, 2001 20,0 42,2 34, 2002 21,7 38,...16,8 33,3 28, 1999 18,2 28,1 24, 2000 16,2 30,9 27, 2001 18,3 28,7 25, 2002 19,7 ...
1999. – Вип. 4 (9). – С. 165 173. 4. Гальперин И. Ответственность за изнасилование // Соц. законность. 1980, №5. 5. Жижиленко Л.А.... – 1999. – Вип. 1. – С. 71 78. 10. Корчів М.М. Погроза як спосіб застосування психологічного насильства при зґвалтуванні // Вісник Національної академії ...
1999. № 3. – С. 50 61. 3. Логінова С. Якоюбути адвокатурі в Україні // Право України. 1997. № 8. 4. Павлуник І.... 1999. № 9. 5. Фурса С. Довіреність та інститут представництва в цивільному законодавстві, нотаріальному і цивільному процесах України // Право України. 1999. № 4.
1999. – Вип. 4 (9). – С. 165 173. 4. Гальперин И. Ответственность за изнасилование // Соц. законность. 1980, №5. 5. Жижиленко Л.А.... – 1999. – Вип. 1. – С. 71 78. 10. Корчів М.М. Погроза як спосіб застосування психологічного насильства при зґвалтуванні // Вісник Національної академії ...
1999. № 8. – Ст. 56 Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 1999 року № 9 рп / 99 у справі за конституційним поданням ...
1999. № 3. – С. 22 23. 5. Осокина Г.Л. Чьи права защищаютсякосвеннымиисками? // Рос. юстиция. – 1999. № 10. – С. 18 19. 6.
1999. № 5. Список літератури 1. Бородін М., Гнатенко А. Цивільно правові спори про угоди // Право України. 1997. № 5. 2. Бігун В.... 1999. № 7. 4. Домбровський І.П. Розгляд судами справ за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності і ділової ...
...ресурсів пологового будинку №1 за 1999 2000 роки довів, що причиною збільшення чисельності середньоспискової чисельності співробітників є збільшення кількості пологів, збільшення об’єму наданих медичних послуг ...фондів пологового будинку №1 за 1999 2000 роки довів, що позитивним фактором в організації матеріально технічної бази пологового будинку є збільшення основних фондів, але цього замало ...
1999. № 6. – С.73 74. 2. Боннер А.Т. Принципдиспозитивностисоветскогогражданскогопроцессуального права. М., 1987. 3. Бортнік О.Г.... – 1999. № 4. – С.5 9. 5. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України.
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.