Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 878 за запитом 2000

Задача Припустимо, що обладнання служить 3 роки і приносить доход: у 1 му ...; у 2 му році – 2000 грн.; у 3 му році – 1500 грн. Залишкова вартість обладнання наприкінці 3 го року становить 2000 грн.
до ТОВ «Зоря» про стягнення 2000 грн., суд встановив, що в травні 1999 р. Я. був оформлений на роботу в КСП «Зоря», з яким він уклав ... У січні 2000 р. за рішенням загальних зборів КСП було перетворено на ТОВ, все майно передано ТОВ «Зоря».
Введение …………………………………………………………………….. 3 1. Изменение соотношения сил вследствие Второй мировой воины ……. 4 2. Социально экономические и политические сдвиги в мире в ... Мир в 90 2000 е годы …………………………………………………….. 11 Выводы ………………………………………………………………………. 13 Литература …………………………………………………………………... 14
Питання 1. Чим відрізняється статус адвоката від статусу інших юристів, які займаються юридичною практикою?...Суду України від 16 листопада 2000 р. встановлено право вільного вибору захисника, у тому числі і особи, які не є адвокатом.
... Давидов за договором позики передав Орлову 3000 гривень 5 січня 2000 р. строком на шість місяців.
Завдання 14 Після смерті Худякова залишилось майно, що складалось із автомашини, одягу, предметів домашнього вжитку та грошового внеску в сумі 2000 доларів, який знаходився в банку.
Задача1. Раніше засуджений за хуліганство Прохоров без причини збив з ніг Шевченка і завдав йому кілька ударів.... 24 серпня 2000 р. громадянин Фокін на власному вантажному автомобілі «Мерседес», зруйнувавши огорожу АЕС, намагався потрапити до радіоактивного сховища.
Задача №686 Лесков перебував у шлюбі з Лесковою з 1989 р.... В 2000 р. шлюб було розірвано. Рішенням місцевого суду з Лескова (за його згодою) на користь Лескової були стягнуті аліменти на всіх ...
Вступ 1. Форми прямих інвестицій та їх характеристика 1.1 Сутність прямих іноземних інвестицій 1.2 Форми прямих інвестицій 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування джерел формування та напрямків використання інвестиційних ресурсів 1.1 Концептуальні основи інвестиційної діагностики підприємства 1.2 Інвестиції як засіб фінансування підприємства 1.3 Методи оцінки інвестиційної діяльності 1.4 Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів Розділ 2 діагностика інвестиційної привабливості пп “форум 2000” 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз ефективності управл...
...2001 рік з 1999 і 2000 роками, товарооборот збільшився порівняно з 1999 роком на 258 тис. грн або на 24%, з 2000 роком на 2536 тис. грн.
...в стійкому фінансовому положенні протягом 2000 року. 2. Невеликі відхилення в показниках фінансових коефіцієнтів від нормативних показників є, однак простежується тенденція їх росту до кінця даного ... Дебіторська і кредиторська заборгованість протягом 2000 року знижується. 5. Загальна рентабельність хлібозаводу збільшилася, що говорить про поліпшення ефективності виробництва. На основі вищесказаного а також опираючись на ...
...даними розрахунків видно, що за 2000 рік структура активу значно змінилася: частка основного капіталу зменшилася, а оборотного відповідно збільшилася на 7%. Питома вага дебіторської заборгованості в 2000 році збільшився майже в 1,...
...такі висновки: Сума активів у 2000 році становила 11813 тис.грн., у 2001 році 18153 тис.грн., на 2002 рік було заплановано розмір активів у 17589 ...було менше по відношенню до 2000 року на 365 тис.грн. (35,2% ). Надання кредитів юридичним особам планується зменшити у 2003 році на 384 тис.грн.
...праці на випущену продукцію за 2000 2001 роки 2.2.2. Аналіз середньомісячної зарплати працівників АТ “Черкаситара” 2.2.3. Аналіз змін оплати праці під впливом ...2001 році у порівнянні з 2000 роком збільшилось на 101,7% або на 262683 грн. 2. Витрати на оплату праці на 1 гривню випущеної продукції змінилися ...
...та конкурентоспроможності послуг пп «вікінг 2000» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз системи управління якістю послуг ПП „Вікінг 2000” 2.3 Аналіз конкурентоспроможності послуг ...
...6000 350 18,0 Скло, м 2000 12,0 24000 2100 10,0 Фарба, кг 100 18,0 1800 110 18,0 Всього х х 43800 х х Цех №3 Виріб ...ТзОВ “Україна” 3550 7500 1850 2000 ТзОВ “Віват” 4270 8530 5000 3200 ПП “Космо” 2440 2560 ТзОВ “Ліра” 4520 4200 1580 2200 ВАТ “Сатіра” 3000 5500 ...
...і фіктичним збільшився в 2001 2000 рр. на 7,15 тис.грн., у відсоках 4,22, в порівнянні з 2001 1999 роками теж збільшився на 10,...на 5,63 в 2001 2000 збільшився показник на 3,96%, в 2001 1999 збільшився на 5,48 у відсотках 3,85, з цього ми бачимо, ...
...та реалізації продукції в 1999, 2000, 2001 роках. Таблиця № 6. Структура фактичної собівартості за 2001 рік. Таблиця № 7. Структура загальнозаводських витрат в 2001 році. Таблиця № 8....структури чисельності працівників в 1999, 2000,2001 роках Таблиця № 13. Структура фонду заробітної плати. Таблиця № 14. Характеристика якісного та кількісного складу працівни ків підприємства Таблиця № 15.
В 2000 році Товариство також було збитковим, хоч і збитки в цьому році були меншими порівняно з 1998 роком на 57,7 % ...1998 році і 0,42 в 2000 році. Щодо проміжного коєфіцієнта покриття, то він також менший теоретично визнаних величин і складає 0,376 в 1998 році і 0,112 ...
2000. С. 166. 9. Бюлетень НБУ. № 3. 2005. С. 150. 10. Бюлетень НБУ. № 4. 2005. С. 149. 32. Бюлетень НБУ. № 12.... 2000. С 18 19. 15. Гладких Д. Економічні показники банківської системи України за 1999 рік//Вісник НБУ. № 4.4 2000.
...состояние предприятия в 1999 и 2000 годах можно оценить как нестабильное. Анализ бухгалтерского баланса свидетельствует о том, что увеличилась стоимость недвижимого имущества на 71,5%....в общей сумме капитала в 2000 году составила 63,6%. Собственный капитал в 2000 году увеличился на 634,2 тыс. грн.
...состояние предприятия в 1999 и 2000 годах можно оценить как нестабильное. Анализ бухгалтерского баланса свидетельствует о том, что увеличилась стоимость недвижимого имущества на 71,5%....в общей сумме капитала в 2000 году составила 63,6%. Собственный капитал в 2000 году увеличился на 634,2 тыс. грн.
...Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2000 Капітальні видатки Всього При перевірці проекту кошторису необхідно врахувати таке: 1. Лікарні не мають права на розширення штатів до рівня ...м'який інвентар відповідно на 2000 грн Розрахунок фонду заробітної плати Наймену вання посад Лікарня №1 Лікарня № Середнє число станом на рік Середня ставка на місяць, ...
...фінансово – майнового Стану тов „лан 2000” 2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз майна та джерел його формування 2.3 Оцінка фінансового стану підприємства ...покращення фінансового стану Тов „лан 2000” 3.1 Напрями державної фінансової підтримки виробників сільськогосподарської продукції 3.2. Обгрунтування економічної ефективності заходів, щодо покращення фінансового стану ТОВ „...
...о финансовых результатах предприятия в 2000 году ПКП «Интермашдеталь» получило выручку от реализации продукции на сумму 1111,4 тыс. грн., валовой доход составил 35,6 тыс.... Отчисления в бюджет в 2000 году составили: • налог на добавленную стоимость – 5557 грн.; • налог на прибыль – 4073 грн.; • коммунальный налог – 88,40 грн.
, 2000. – 230 с. Баулін О.В. До проблеми організаційної побудови органів досудового слідства // Вісник Запорізького юридичного інституту. №4(13) 2000 р. Запоріжжя: Б. в.,2000.
...14.12.99 № 4 рп/2000 від 11.04.2000 № 6 рп/2000 від 19.04.2000 № 13 рп/2000 від 16.11.2000 № 15 рп/...
...зрештою, прогнозоване зростання ВВП у 2000 році При проведенні фінансового аналізу ВАТ ”ЧКХ” виявилено ряд переваг та недоліків фінансово господарської діяльності. 1. Аналізуючи підсумки виробничої діяльності ВАТ “ЧКХ” за 2000 2001 р.р.
...випробувальний строк – випробувальний термін; оклад 2000 гривень на місяць – оклад 2000 гривень за місяць – оклад 2000 гривень в місяць – оклад в 2000 гривень за місяць; проект ...
...випробувальний строк – випробувальний термін; оклад 2000 гривень на місяць – оклад 2000 гривень за місяць – оклад 2000 гривень в місяць – оклад в 2000 гривень за місяць; проект ...
...коефіцієнт прибутковості зменшився, а в 2000 році збільшився. Це свідчить про те, що в 2000 році обсяг реалізації робіт та послуг збільшився. Це підприємство рентабельне.
...основних засобів на ПП “Радон 2000” 2.1. Організаційно – економічна характеристика ПП “Радон 2000” 2.2. Документування наявності на руху основних засобів на ПП “Радон 2000” ...
Реалізовано нематеріальний актив за ціною 2000 грн. в тому числі ПДВ. Первісна вартість 1500 грн., сума нарахованого зносу 300 грн. ТЕМА 12 ЗАДАЧА Виконати кореспонденції бухгалтерських ...витрати на відрядження начальника цеху (2000 грн) 5. Відображено витрати на техніку безпеки (500 грн.оплата сторонній організації) 6. Нараховано заробітну плату інженеру з техніки безпеки ...
...70 Задача № 11 Із сукупності 2000 робітників методом випадкового безповторного відбору відібрано 200 робітників, у яких середній виробничий стаж виявився 8 років, а дисперсія стажу роботи – ...1990 8283 40 610 1677 2000 9539 39 621 2325 Задача № 27 Є дані про розмір посівних площ, по групах культур у ТОВ району за 1999 ...
2000. – Вип. 1 (12). – С. 54 58. 6. Брич Л., Навроцький В. Ознаки посадової особи та кваліфікація господарських злочинів, вчинених нею // ...: Атака, 2000. 8. Гревцова Р.Ю. До питання про поняття податкових злочинів // Правова держава / Інститут держави і права ім. В.М.
) у 1992 2000 рр., дані про які наводяться у табл.5.2 Вкажіть, які види відносних величин Ви використали для аналізу. Зробіть висновки....1995 1996 1997 1998 1999 2000 Всього, у т.ч. 182,1 334,2 321,4 356,9 388,3 349,9 381,9 Північна Америка ...
Реалізовано нематеріальний актив за ціною 2000 грн. в тому числі ПДВ. Первісна вартість 1500 грн., сума нарахованого зносу 300 грн. Тема 10 1....витрати на відрядження начальника цеху (2000 грн) 5. Відображено витрати на техніку безпеки (500 грн.оплата сторонній організації) 6. Нараховано заробітну плату інженеру з техніки безпеки ...
Києві 24 лютого 2000 року, доручаю Кравчук Ірині Григорівні, паспорт СН 444321, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м.... отримати мою зарплатню за серпень 2000 р.  Я, Стецюк Віктор Петрович…, доручаю Петренку Максимові Тимофійовичу, отримати належну мені зарплату за серпень місяць 2000 р.
...дохід 20000 15000 20000 20000 2000 18000 Затрати на захист від ерозії 2000 1500 2000 2000 1400 2000 Затрати на мінеральні добрива 1800 1800 800 1200 ...
...дохід 20000 15000 20000 20000 2000 18000 Затрати на захист від ерозії 2000 1500 2000 2000 1400 2000 Затрати на мінеральні добрива 1500 1500 500 750 ...
...гігантська програма під назвою "Форд 2000". Головний її натхненник президент фірми Алекс Тротман. Її ціль в самому загальному вигляді перетворити розрізнені і діючі самостійно підрозділи компанії ... Зміст програми «Форд 2000» "універсальність" і відступ від старого принципу виробництва автомобілів, що призначаються для окремих ринків. Тепер компанія планує випускати моделі, котрі (можливо, ...
...по запитаннях в комерційних банках 2000 1800 Залишок коштів на строкових депозитних рахунках 1400 1600 Задача № 17 На підставі інформації. Що наведена в таблиці, розрахувати грошовий ...в Центральному банку 4000,0 1500,0 2000,0 0 3. Рахунки в банках кореспондентах 1000,0 1500,0 300,0 50 4. Кредити, видані банкам, з них прострочені 25000,0 5000,0 400000 15000,0 ...
...за видами економічної діяльності в 2000 2007 рр. (у фактичних цінах; млн. грн.) ВЕД Періоди Сільське гос во, мисливство, лісове гос во Пром ть, вир во ... Будівництво Інші види економічної діяльності 2000 55607 186771 13923 117570 2001 66306 224075 18339 151800 2002 66430 243914 19176 174488 2003 66119 292133 25811 219641 2004 ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.