Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 12657 за запитом 22

... 17. За наведеними даними в табл. 8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках складіть комбінаційний розподіл ...
Тема № 22. Поняття і ознаки співучасті Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття співучасті у вчинені умисного злочину та її кримінально правова характеристика. 2.... Рекомендований перелік літератури до теми № 22: [3, 40, 41, 69, 70, 123, 195, 245, 288].
Задача №986 (цив...., який зазначив, що 22.05 2006 р. між ним та гр. С. було укладено договір позики, за яким він передав гр. С.
Поставки № варіанту 22 Ферма № 1 19 Ферма № 2 16 Ферма № 3 10 Завод № 1 11 Завод № 2 14 Завод № 3 9 Завод № 4 ... Вихідна інформація № варіанту 22 Z 200000 Cp 250 Ce 750 Cu 90 Т 300
Тема № 22. Конституційно правовий статус сільського, селищного, міського голови План Місце сільського, селищного, ...
Задача №22 Завдання: 1) перевірити правильність відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій; 2) провести перевірку нарахування доходів підприємства; ...
1. Склад, оцінка та відображення в балансі необоротних активів 2. Загальні критерії визнання доходу і витрат Практичне ...36 372 59 65 102 22 373 375 50 50 377 90 50 40 40 7281,9 6000 13281,9 44 5270 2861,79 287,27 ...
1. Склад, оцінка та відображення в балансі необоротних активів 2. Загальні критерії визнання доходу і витрат Практичне ...36 372 59 65 102 22 373 375 50 50 377 90 50 40 40 7281,9 6000 13281,9 44 5270 2861,79 287,27 ...
Задача № 9 Відомі такі показники підприємства: – коефіцієнт рентабельності виробничої діяльності – 11,5%; – собівартість реалізованої продукції – 3 824 ... Задача № 22 Компанія Х продає свої вироби за ціною 5,5 грн за штуку. Змінні витрати на виробництво і реалізацію одиниці товару ...
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 22 І. 1. Визначте поняття та складові елементи системи права 2. Дайте визначення наступних термінів: Громадянське суспільство Юридична ...
ЗМІСТ (Варіант 22) 1. Що таке галузева норма і інструкції по охороні праці? ......................... 3 2.
Вариант №22 1. Экономические взгляды У.Петти и П. Буагильбера …………………… 3 2. Развитие хозяйства Англии в конце XIX – начала ...
Завдання № 2 До аудиторської фірми звернувся замовник за консультацією з оподаткування (виникли розбіжності з податковою інспекцією).... Завдання № 22 Розробити моделі тестів на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки суб’єктів торговельної діяльності.
Задача № 2. Підприємство виготовляє 400 одиниць побутових електропри¬ладів на місяць; ціна 300 грн (... Задача № 22 Фінансова компанія купила облігації на суму 106 млн. грош. од. при номінальній вартості 100 млн. грош. од.
ВАРІАНТ 2 ( №№ 2, 12, 22, 32) 1. Герасимови перебували у шлюбі 8 років, мали трьох дітей.
Завдання №12 Протягом дня банку проведено наступні операції: 1. За грошовим чеком МП "Юна" видано 630 ...Необхідно: Скласти журнальні проводки Завдання №22 Комерційний банк "Гарант" оформив кредитну угоду з комерційною фірмою "Юнікс" 1.09. Х3 року. Кредит був виданий 2.09.
ВАРІАНТ №10 ...12 січня в період з 22 до 23 год. Молчанов С.С., раніше судимий за хуліганство, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, озброївся відрізком металевої ...
Індивідуальне завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» ВАРІАНТ №22 ЗАВДАННЯ №1. Нарахувати амортизацію на обладнання виробничого цеху №6.
ОСНОВЫ БИОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ ЧЕЛОВЕКА Итоговый тест Question 1 Балів: 5 Какую роль данные вещества играют для живых организмов?... Відповідь: Question 22 Балів: 1 Які з перерахованих ознак відповідають стадії гаструляції? Виберіть одну правильну відповідь br /> a.
13. Організація і методика аудиту коштів у дорозі 19. Методика проведення аудиторської експертизи розрахунків з бюджетом
1. Поняття та методи оцінки ризику 2. Практичне завдання: «Кількісна оцінка ризику господарських контрактів» Товариство з обмеженою відповідальністю «...
1. Теоретичні питання 1.1 Методи підбору персоналу, їх характеристика 1.2 Принципи та процедури проведення оцінки ...
1. Етнос і нація, їх системоутворюючі ознаки 2. Національне питання. Теорія і практика його розв’язання в Україні ...
23. Схеми обліку витрат та порядок закриття транзитних рахунків Практичне завдання Дати критичну оцінку наказу про облікову ...
1. Вплив сплати страхових соціальних внесків на фінансові результати діяльності суб'єктів господарювання – платників 2.
1. Сутність міжбанківського кредитування 2. Організація міжбанківських розрахунків в системі електронних платежів України 3.
1. Статус господарського суду.Система господарських судів 2. Склад та повноваження місцевого господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва ...
1. Понятие и виды наследования. Виды наследственного правопреемства 2. Открытие и принятие наследства Литература
1. Становлення Київської держави 2. Впровадження християнства як державної релігії. Князь Володимир Святий (980—1015 pp.) Література
23. Особливості побудови структури підрозділів бухгалтерського обліку у великих господарствах Тест № 58 Норма виробітку – це: а) ...
1. Структура і суть грошового ринку. Об'єкти й суб'єкти 2. Характеристика облікового ринку та його особливості 3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи організації оборотних коштів підприємства 1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва 1....
1. Древний Восток, Античный Мир и Доколумбова Америка: социально экономические и политические различия 2. Религия народов Двуречья. Литература
1. Роль римского права в истории частного права 2. Роль римского права в истории правовых учений Литература
1. Творчість відомого українського художника Д. Бурлюка. 2. Заповнити тематичну таблицю Одним із наймасштабніших, найвагоміших яви у барвистому калейдоскопі українського ...
1. Конституційні принципи політичних відносин 2. Конституційні принципи організації да діяльності політичних партій у зарубіжних країнах Література
1. Поняття судової влади і судової системи 2. Конституційно правове регулювання судової влади у зарубіжних країнах 3.
1. Фіксований сільськогосподарський податок 2. Місцеві податки І збори Література
...1) та у(1) / n = 22 / побудувати графік емпіричних змінних, вибрати форму криволінійної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значимості alfa = .95....змінних X(t) за n = 22 місяців побудувати графік тренду зміни X(t), вибрати форму одно факторної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при ...
...Сергійович; 21) Євдокименко Ігор Євдокимович; 22) Захарченко Олег Захарович; 23) Дибенко Іларіон Антонович; 24) Капітоненко Антін Купріянович; 25) Лисенко Микола Сильвестрович; 26) Пруденко Петро Єрмилович; 27) ...себе ответ, заключить в тюрьму; 22) заметить неполадки, сделать замечание, делать заметки, меры пресечения, мера наказания, по крайней мере, в большей мере, исходные данные, исходящие документы, ...
або 22,09% в 2008 році; собівартість від реалізації продукції підприємства також має тенденцію до зростання – збільшується на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2007 році і ...
...2 10 1 75 60 22 2 3 1 80 65 23 2 16 1 78 58 24 2 3 1 61 28 25 1 8 ... 22. За даними обстежень 40 фермерських господарств кількість членів домогосподарств становить (табл. 10): Складіть варіаційний ряд розподілу, наведіть дані таблично і ...
або 22,09% в 2007 році; собівартість від реалізації продукції підприємства також має тенденцію до зростання – збільшується на 435,4 тис.грн. або 22,93% в 2006 році і ...
...3 167 33,4 0,32 22 Естонія 1 7,3 7,3 0,02 32 15 17 17 0,03 32 Фінляндія 5 141 28,2 0,41 19 ...220 20 0,43 20 Румунія 22 49 2,23 0,14 24 21 155 7,05 0,3 24 Російська Федерація 143 374,8 2,62 1,08 ...
...18 34 51 64 6 22 28 65 67 7 21 26 55 76 8 24 29 53 74 9 21 36 66 82 10 20 ...19 25 44 79 16 22 26 70 73 17 17 22 59 75 18 22 40 55 80 19 21 42 46 91 20 25 ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.