Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 12659 за запитом 26

26. Оптимізація плану комплексу робіт 34. Основні поняття та проблематика дослідження теорії ігор Задача №1 Попит на газети має наступний закон ...3 0,15 0,24 0, 4 0,16 0,26 0, Література
... Тема № 26. Поняття і види одиничних злочинів Орієнтовний план: Вступ. 1. Одиничний злочин як структурний елемент множинності злочинів. 2. Прості одиничні злочини.... Рекомендований перелік літератури до теми № 26: [15, 54, 72, 93, 94, 98, 131, 132, 134, 160, 168, 213, 225, 297].
1. Основи кореляційно регресійного аналізу 2. Суть і характеристики варіації. Середнє лінійне і середнє квадратичне відхилення 3....5 25, 10 2,6 26, Задача №2 Нехай на витрати обігу впливають: Х1 —обсяг вантажообігу, грн.; Х2 — запаси з вантажообігу, грн.
1.Методы и способы изучения покупательского спроса коммерческими структурами опта. Использование материалов изучения спроса 2.Задание 26 Оптовая торговля трикотажными изделиями в ...
Задача № 26 Проекти А і Б мають однакові затрати і тотожні грошові потоки.
Тест 1 Із чим повинне ототожнюватися загальноприйняте поняття психічної норми ? a) нічим не відрізняється від оточуючого суспільства; b) адаптований ... Тест 26 Синдром, у структурі якого спостерігається фіксаційна амнезія: a) абстинент ний; b) параноїдний; c) деліріозний; d) амнестичний; e) галлюциноз.
Задача 17 Мета – відпрацювання методики аналізу ефективності використання основних засобів.... 2,46 2,28 Задача 26 Мета – відпрацювання методики аналізу доходів від перевезень вантажів. Завдання – проаналізувати доходи від перевезень вантажів, використовуючи наступні дані: Таблиця 1 Вихідні ...
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 26 І. 1. Визначте, у чому полягає відмінність між соціальними та правовими нормами 2.
Тема № 26 ЗАВДАННЯ 1. Зустрічний позов, заперечення проти позову. 2. Підвідомчість справ господарським судам. 3.
Задача 5.4 ТОВ зареєстровано 20 липня 2003 року зі статутним капіталом 46 250 ... Задача № 26 Номінальна вартість акцій товариства становить 60 грн. (кількість акцій – 40 тис. шт.), а запланований розмір валового санаційного прибутку – 1,2 ...
Завдання 10 Користуючись наведеними умовними даними, обчислити загальний обсяг грошової маси, а також оцінити динаміку окремих грошових ...Резерви комерційних банків 900 Завдання №26 На підставі даних балансу комерційного банку (додаток А) визначити платоспроможність (адекватність капі¬талу) банку. Розрахувати основний капітал, додатковий капітал, відкоригований ...
ВАРІАНТ 6 ( №№ 6, 16, 26) 1. 3 серпня батьки Прохоренка поскаржилися синові, що невідомі люди з їхньої садиби крадуть квіти.
Розрахунково графічне завдання № 2 1....2010 році зареєстровано 15 вбивств, 26 розбоїв, 89 грабежів, 756 крадіжок, 186 фактів хуліганства, 135 економічних злочинів, 267 інших злочинів. Населення району складає 84635 чоловік.
Теоретична частина: 4. Сутність реструктуризації та концепція підвищення ринкової вартості підприємства 14.
17. Особливості аудиту операцій при виході одного із засновників Завдання №6 1) Розробити рекомендації з виправлення помилок в ...
2. Організаційні форми торгівлі 19. Облік тари матеріально відповідальними особами. Звітність матеріально відповідальних осіб про рух ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначну системою нерівностей ...
1. Сучасні центри світової економіки та їх характеристика 2. Міжнародна міграція: історія розвитку та сучасні особливості Література
Теоретичні питання: 1. Вкажіть переваги та недоліки застосування моделі управління підприємством на засадах упровадження маркетингового механізму 2.
Вступ Економічний ризик і методи його виміру Практичне завдання Підприємство має намір налагодити випуск нового виду продукції.
14. Форми, порядки та способи захисту права інтелектуальної власності 29. Охарактеризуйте Закон України «Про інноваційну діяльність» від ...
1.Формалізоване подання економічної інформації 2. Інформаційні системи управління документообігом Література
Вихідні дані: У виробничому підрозділі обробка виробів здійснюється партіями з використанням послідовного, паралельного і послідовно паралельного видів ...
1. Постановка завдання 2. Визначення собівартості та ціни одиниці продукції по роках за варіантами проекту 3.
Вступ 1. Визначте, яким чином розрізняються параметри та показники конкурентоспроможності 2. Охарактеризуйте основні риси стратегічного плану 3.
1. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства 2. Оцінка перспектив зростання підприємства на основі портфельного аналізу 3.
1. Наведіть методи визначення кошторисної вартості 2. Перерахуйте види страхування, які застосовуються під час реалізації проектів Задача ...
1. Основні положення Закону України «Про кредитні спілки в Україні» 2. Тимчасове положення про кредитні спілки в ...
1. Посилення гарантій загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти фінансової стійкості агропідприємства 1.1 Значення фінансової стійкості 1.2 Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ...
1. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я та моральних збитків ........ 3 2.
1. Перемещение и копирование данных Практическое задание 1 Даны два массива чисел по двадцать чисел в каждом.
1. Металістична теорія грошей 2. Номіналістична теорія грошей Література
1. Особливості конституційного регулювання засад суспільного ладу 2. Конституційні принципи економічної організації суспільства Література
...28 Бельгія 10 267,3 26,73 0,77 11 7 300 30 0,58 14 Бразилія 177 479,5 2,71 1,39 8 19 1326 7,...1,1 4,1 5 26 6410 4,98 12,47 2 Гонконг 7 176,6 25,23 0,51 17 9 195 27,86 0,38 21 ...
; б) 26 квітня 1986р.; в) 20 травня 1961р.; г) 24 квітня 1974р. ВАРІАНТ 2 1. Які існують види конфліктів?...; б) 26 квітня 1986р.; в) 20 травня 1961р.; г) 24 квітня 1974р. 8. Урагани відносяться до ....... стихійних лих: а) літосферних; б) атмосферних; ...
ВАРІАНТ 26 Тема: Обставини, що виключають злочинність діяння: кримінально правова характеристика та види План 1. Поняття обставин, що виключають злочинність діяння та ... 26. – С. 26 31. 8. Баулин Ю.В. Необходимая оборона и уголовный закон // Права людини в Україні. – Х., 1995. – Спецвипуск. № 3.
...Купріянович; 25) Лисенко Микола Сильвестрович; 26) Пруденко Петро Єрмилович; 27) Устименко Іраклій Іпатійович; 28) Корнієнко Корній Кіндратович; 29) Цілуйко Юрій Юрійович; 30) Яременко Максим Миронович; 31) ...случай, пользуясь случаем, по случайности; 26) делопроизводитель, содержать семью, действующее законодательство, в конечном счете, содержание под стражей, объем информации, исключение из правил, мера ответственности, производить впечатление; ...
...25 19 5 10 15 0,26 0,53 0,79 0,5 22 5 14 19 0,23 0,64 0,87 1,3 24 5 20 25 0,21 0,83 1,04 ...40 1,0 0,63 0,63 1,26 0,6 70 25 35 60 1,0 70 1,0 0,36 0,5 0,86 0,5 95 25 45 70 1,0 95 1,0 0,26 0,...
...70 5,0 95 1,32 0,26 2,37 3,68 0,13 24 25 65,00 90 5,0 120 1,04 0,21 2,71 3,75 0,34 26 25 85,00 110 5,0 ...
...25 29,8 7,15 26,2 7,1 28,6 7,35 29,4 7,7 30,6 7,9 28,4 7,9 33,...11,45 38,73 6 26,82 9,62 11,69 72,84 7 34,46 10,54 11,3 46,29 8 35,34 12,...
...страхуванням на випадок безробіття 2,26 Розрахунки зі страхування від нещасних випадків 1,15 Розрахунки по оплаті праці 63,32 Статутний капітал 685 Прибуток нерозподілений 243,... 26 Нараховано амортизацію на основні засоби 26.1 виробничі 5625 26.2 адміністративні 2380 26.3 відділу збуту 1195 27 Оприбуткована ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.