Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 12664 за запитом 28

Тема 2. Кримінальний процесуальний закон План 1....сесії Верховної Ради України від 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт.
... Тема № 28. Необхідна оборона, як обставина, що виключає злочинність діяння: поняття та ознаки Орієнтовний план: Вступ. 1.... Рекомендований перелік літератури до теми № 28: [25, 57, 64, 145, 154, 207, 208, 214, 215].
...у погашення заборгованості 3 12 28 Сплачено готівкою кредиторам у погашення заборгованості 1 12 30 Нараховані і виплачені дивіденди акціонерам 1 Разом Задача №28 Скласти розрахунок амортизації основних засобів ...
Задача № 28 Порівняти два взаємовиключаючих проекти з різними життєвими циклами. Результат прокоментувати. Ставка дисконту дорівнює 10 %. Рік Проект А, тис. дол....70 85 Грошові потоки 1 28 35 2 33 30 3 38 25 4 — 20 5 — 15 6 — 10 Задача № 64 Визначте паритетну ціну імпорту та ...
...пасиву 33500,0 45070,0 16150,0 Завдання № 28 Використовуючи дані балансу Укрсоцбанку (табл. 2), визначити економічні нормативи НБУ, зробити виснов¬ки щодо дотримання банком встановлених вимог. Таблиця 2....571 Акції, викуплені в акціонерів 28 ВСЬОГО KAПITAЛУ БАНКУ 341624 ВСЬОГО ПАСИВНІ 1746285
ТЕМА 1: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІV. Задачі 1. 28 червня 2002 року, перебуваючи у ...
10. Що називається метрикою простору, які її властивості? 17. Описати правило визначення параметрів лінійної регресії двох змінних в ... Дати тлумачення цього правила 28. Як побудувати довірчий інтервал для нормально розподіленої випадкової величини, для якої відоме математичне сподівання та оцінка дисперсії, що має n ...
1. Управління матеріальними запасами в логістиці 2. Логістичні системи Задача №1 На території району розташовано 8 продовольчих магазинів, ...40 39 18 4 29 28 7 5 58 56 15 6 65 65 16 7 85 83 19 8 100 98 33 Задача №2 Визначити ...
Управління та планування маркетингу на промисловому підприємстві Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття ...що визначається коефіцієнтом к1 – к2=28%; – питома вага витрат на металообробне устаткування в сумі витрат, що визначаються коефіцієнтом к2 – к3=70%; – питома вага витрат на верстати ...
1. Поняття про енергетичний баланс в технологічних процесах Завдання № 1 Оцінити вартість витрат на електроенергію за 9 ... Вартість 1 kWh 28 коп/ kWh Завдання № 3 Обчислити масу газової суміші, що складається з 5,5 метану і 4,24 монооксиду вуглецю за ...
ЗАВДАННЯ 12. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ФРАНЦІЇ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 1. Причини промислового відставання 2.... Сільське господарство ЗАВДАННЯ 28. ГОСПОДАРСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЇ ТА ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ХVІІІ СТ. 1. Поземельні та соціальні відносини 2. Розвиток мануфактурного виробництва.
Задача № 9 Таблиця 1 Баланс АКБ “Славутич” на 31.12.Х1 р., (тис. грн.... Задача № 28 АКБ „Славутич” починає свою діяльність 1.01.Х1 р. Сума зареєстровано статутного капіталу 500000 грн.
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 28 І. 1. Охарактеризуйте основні внутрішні функції держави 2. Дайте визначення наступних термінів: Механізм держави Нормативно правовий акт ...
Варіант №6 (“У” “Я”) 1.... Кабінет Міністрів України 28 квітня 2005р подав до Верховної Ради України річний звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2004ік» 15 ...
Варіант №6 (“У” “... Кабінет Міністрів України 28 квітня 2005р подав до Верховної Ради України річний звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2004ік» 15 ...
Задача №8 Розрахувати план випуску товарної, валової та реалізованої продукції швейної фабрики, якщо планується виготовити 1400 курток по ...критичного обсягу реалізації продукції Задача №28 Визначте норму штучного часу та норму виробітку за зміну, якщо: – основний час становить 6 хв.; – допоміжний час – 3,4 хв.
Ситуація №2 Банк видає кредит на півроку в сумі 300 000 грн.... Ситуація № 28 Згідно з рекламним оголошенням, банк встановив наступну ставку за вкладами із щоквартальним нарахуванням відсотків: простий відсоток – 10% річних.
Завдання № 7 1. Розрахувати суму акцизного збору . 2. Скласти Розрахунок акцизного збору за звітний період....610 1,8 7,0 Завдання № 28. На підставі наведених нижче даних скласти форму №1 «Баланс» TOB «Мapc». Вихідні дані: Таблиця 1 Оборотна відомість за синтетичними рахунками ...
Задача № 8 Підприємство має виручку від реалізації за рік 25 000 тис грн.... Задача № 28 Магазин електротоварів продає електрокавоварки за ціною 180 грн, закупляючи їх у великої оптової фірми по 150 грн/шт.
ВАРІАНТ 22 1.... Задача: Руденко в період з 28.10.2006 року до вересня 2010 року, здійснюючи підприємницьку діяльність у кіоску з літнім майданчиком, що розташований на першому кілометрі ...
ВАРІАНТ 8 ( №№ 8, 18, 28) 1. Мартинюк і Кузьменко сиділи у парку на лавці. До них підійшли п'яні Чибис ...
... Києва 28.12.2010 р. було прийнято рішення у справі за позовом ПП «Монтаж» до ТОВ «Веселка», яким було відмовлено у задоволенні ...
Варіант І Задача №1 У газеті "Голос України" від 14.03.2009 ... була розміщена інформація про проведення 28.04.2009 р. загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Базис" (далі – ПАТ "Базис"), підписана правлінням ПАТ.
... Задача Зенькович, якому виповнилося 17 років, був прийнятий на роботу слюсарем із тривалістю робочого тижня 28 годин.
1. Державні нормативні акти про охорону праці ........................................ 3 2. Нормування шкідливих речовин.
ЗРАЗОК Характеристика Бараболенко Анни Вікторівни 25.06.03 р.нар., яка навчається у загальноосвітній школі №12 з ...
1. Становлення та розвиток бюджетної системи України 2. Видатки бюджету на фінансування дитячих дошкільних закладів 3.
1. В чому сутність балансового методу досліджень? 2. Класифікація СМО 3. Задача №1 Попит на газети має ...
Вступ 1. Податки: поняття, значення та функції 2. Податкова система України Висновки Література
1. Характеристика основних закономірностей сучасного інноваційного процесу 2. Завдання № 2 Розрахунково аналітична робота «Аналіз ...
12. Аналіз причин, що обумовлюють злиття та змови підприємств на олігополістичному ринку.
1. Формування оптимального портфелю фінансових інвестицій та управління ними 2. Завдання № 1 Промислова компанія сплачує за акцію річний ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв'язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей ...
Вступ 1. Сектори міжнародної економіки, структура та принципи функціонування міжнародних економічних відносин 1.1 Структура міжнародних економічних ...
3. Основні види зовнішньоекономічної діяльності 18. Компенсаційні угоди на основі виробничого співробітництва 44.
1.Порівняння особливостей страхування майна фізичних та юридичних осіб 2. Задача № 5 Визначити потребу у перестрахуванні чи співстрахуванні ...
1. Особливості управління оборотними активами підприємства 2. Економічна сутність, види і процедури банкрутства 3.
6. Методи встановлення ціни та їх зміст 20. Собівартість продукції як база ціни.
Вступ 1. Принципи формування фермерства як виду підприємницької діяльності 2. Спрощена система оподаткування селянських (фермерських) господарств 3.
8. Приведіть і охарактеризуйте основні елементи комерційної роботи в ланцюгу: опт – роздрібна торгівля 29.
1. Основні положення Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими ...
2. Завдання 1 Знайти суб'єкт, предикат і зв'язку в судженнях: 1) Буття визначає свідомість 2) Ця ...
8. Грошовий мультиплікатор та грошова база 19. Становлення та розвиток банківської системи України 29.
Задача № 1 Попит та пропозиції на деякий товар описуються рівняннями: QD = 600 – 100P QS = – 150 + 50P ...
№0001 1. Адміністративна відповідальність у сфері торгівлі 2. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань Список використаної літератури
I. Дайте комплексную характеристику следующих учений и школ: 1) Американский монетаризм 2) Кембриджская школа. Вклад А.
II. Тести 1. Яка з форм вартості в сучасному тлумаченні означає „бартер"? а) повна або розгорнута; б) проста або ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.