Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 25312 за запитом 3.

3. Наука про дитину. 4. Наука про виховання людини. 2. Що виступає об’єктом педагогіки. 1. Виховна діяльність. 2. Навчальна діяльність. 3. Виховання людини людиною. 4.
...і розрахунок тривалості виробничого циклу 3. Значення і розрахунок робочих місць на потоковій лінії 4. Організаційно технічний рівень автоматичної лінії і його значення для економіки підприємства ...замовлення: Номер операції 1 2 3 4 5 Норма часу, година 2 10 8 6 4 Кількість верстатів 3 1 1 2 1 Задача № 2 Фірма “...
3. Перекладіть словосполучення українською мовою: Партийный билет, билет Государственной казны, экзамен по предмету «Гражданское право», проявить гражданскую позицию, исключительные способности, помощь ... 3. а) Прошу надати мені відпустку за свій власний рахунок на 24 дні з 10 липня 2011 р.
... Тести до модуля 3 Question 1 of 32 Архантропам був властивий такий середній об’єм мозку: 1) близько 700 см3; 2) близько 1000 см3; 3) близько 1400 см3.
...В (детермінується лінією „ціна споживання"); 3) характер кривої індивідуального попиту на товар В. Таблиця 1 Вихідні дані Ціна 1 кг товару А Ціна 1 кг товару ... 1 2 3 4 5 в А В А В А В А В А 3,8 U1 2,5 45 5 30 ...
...відбору одиниць у вибіркову сукупність 3.Непараметричні методи виявлення та вимірювання зв’язків 4.Задача 19 Перевірте за допомогою арифметичного (рахункового) контролю дані, одержані від дошкільної ...5 8 10 0 7 2 3 5 1 4 2 1 4 4 2 3 3 2 3 1 4 2 2 3 5 5 1 ...
Question 1 of 15 Найпомітніші зміни в роботі мозку під час старіння полягають в: 1) погіршенні короткострокової пам'яті і збільшенні часу реакції; 2) зниженням концентрації уваги; 3) різноплановістю мислення. Question 2 of 15 Що з перерахованого не відноситься до показників рівня життя: 1. Реальні доходи населення; 2. Забезпеченість житлом; 3. Забезпеченість медичною допомогою; 4.
Індивідуальне завдання 1 за темою «Бухгалтерський баланс» За наведеними даними скласти баланс підприємства: Варіант 3. Кредиторська заборгованість – 45000; розрахунки з різними дебіторами – 2000; розрахунки з оплати праці – 52000; додатковий капітал – 265000; основні засоби – 650000; довгострокові ...кореспонденцію рахунків по господарським операціям; 3) рознести господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку; 4) підрахувати суми оборотів за дебетом...
1.3 Основні тенденції міжнародного поділу праці 2.3 Характерні риси світового ринку 3.3 Специфічні риси, суть і значення міжнародної торгівлі 4.3 Форми міжнародного руху капіталів 5....
3. Оплата за продану продукцію здійснюється на 40 % упродовж поточного місяця, на 60 % – упродовж наступного місяця після реалізації. 4....2) Силу впливу операційного важеля; 3) Поріг рентабельності і беззбиткову кількість товару; 4) Запас фінансової міцності; 5) Розмір прибутку при скороченні виручки від реалізації на 15%; ...
Задача 3 На основе данных, заданных таблицей 1 (временной ряд за 12 месяцев года): Таблица 1 вар i 1 2 3 4 5 6 7 8 ...
Основи кореляційно регресійного аналізу Задача № 3 За даними вибіркового обстеження 30 домогосподарств у сільській місцевості району, кількість членів домогосподарств становить: 5 4 3 6 5 4 6 5 ...
Вступ Розділ і. Теоретичні основи вольової саморегуляції дітей у процесі ігрової діяльності 1.1....в ході ігрової діяльності 1.3. Психокорекція саморегуляції довільної активності в дошкільному віці засобами гри Розділ іі. Емпіричне дослідження особливостей формування довільної активності дошкільників в ході ...
...праці та стан зовнішнього середовища» 3. Як визначається оцінений коефіцієнт детермінації? Зазначити його основні властивості 4. Задача №1 Побудувати економетричну модель залежності між витратами обігу (У ... Вантажообіг, Х грн 1 3,1 11, 2 2,4 15, 3 2,5 17, 4 2,6 18, 5 2,1 15, 6 2,...
...продукції (товарів, робіт, послуг) 16,3 Адміністративні витрати 6,9 Витрати на збут 2,9 Інші операційні доходи 3,1 Інші операційні витрати 2,5 Доход (...
3 Розділ I. Теоретичний аналіз проблеми вивчення іншомовної лексики в початковій школі…………………………………….7 1.1. Склад української лексики з погляду її ...21 1.3. Психолого педагогічні умови розвитку пізнавальних інтересів до вивчення і засвоєння іншомовної лексики учнями початкових класів……………………………………………...27 Висновки до розділу I .........................................................
...теоретичного креслення Після виконання роботи 3. Виконання габаритного креслення Після виконання роботи 2, паралельно з виконанням роботи 4. Розробка креслення загального вигляду Після виконання роботи 2, ...визначити мінімальну трудомісткість розробки проекту; 3. Розрахувати часові характеристики подій та робіт; 4. Побудувати лінійний графік виконання робіт та діаграму потреб в робочій силі по дням ...
Варіант 3 (3 К) 1. Голова фермерського господарства "Польове" звер­нувся до юридичної консультації за роз'ясненням, який податок він має сплатити ...
Задача 3 Визначити витрати за факторинговою угодою, якщо факторингова фірма придбає у вашого підприємства дебіторську заборгованість розміром 120 тис. грн.....корпоративні права в разі приєднання, 3 : 5 (три акції АТ "Б" обмінюються на п'ять акцій АТ "А") Як доплату до корпоративних прав АТ «Б» виплачує ...
Графічне зображення рядів розподілу Задача № 3 Склад робітників бригади токарів та їх заробітна плата характеризується такими даними за місяць: Таблиця 1 Вихідні дані п/п П.... 3 4 1230 3. Інков П.П. 4 4 1350 4. Кошельов С.А. 1 3 1200 5. Агапон Ф.Ф.
15. Очисні вибої вугільних шахт об'єднання відрізняються за потужністю та нахилом залягання пластів (1, 2, 3 ї категорії).
3. Методологія і методика бібліотекознавства. 4. Бібліотека як соціальний інститут, характеристика її соціальних функцій. 5. Типологія бібліотек. 6.... 3. Міжнародні бібліотечні асоціації та міжнародне бібліотечне співробітництво на сучасному етапі. 4. Актуальні проблеми розвитку бібліотечної справи зарубіжних країн на сучасному ...
...сум до операцій 1б, 2, 3, 4 з необхідним поясненням. ЗАДАЧА 2 1.На підставі даних таблиці 2 розрахувати місячну суму амортизаційних відрахувань для інвентарного об’...прямолінійний 2)зменшення залишкової вартості 3)прискореного зменшення залишкової вартості 4) кумулятивний Таблиця 2.1. Показники Значення Первісна вартість об’єкта,грн 1800,00 Ліквідаційна вартість ...
3. How a driver can make the windshield wipers and washers last. Keeping a mixture of windshield solvent in the reservoir ... 3. What the other reservoir does the windshield washer reservoir resemble? 4. What kind of washer are some vehicles equipped with?
Задача 3.9. За наведеними даними оцінити ефективність санації підприємства, якщо розмір вкладень на проведення санації 250 ...
3. Навіщо потрібні математичні моделі та операції ? 13. Міжгалузевий баланс грошового обігу Задача № 1 Попит на газети має наступний закон розподілу: ...коли має місце такий попит 3 17 37 29 12 2 Тарас закуповує газети по Qz = 0,1грн., а потім продає їх за ціною Qр = 0,7грн.
3. Навіщо потрібні математичні моделі та операції? 13. Міжгалузевий баланс грошового обігу Задача №1 Попит на газети має наступний закон розподілу: ...коли має місце такий попит 3 17 37 29 12 Тарас закуповує газети по Qz = 0,1грн., а потім продає їх за ціною Qр = 0,7грн.
ВАРІАНТ 3 ( №№ 3, 13, 23) 1. Проценко та Вергун придбали 3 пляшки горілки і, зустрівши Куценка, запросили його випити.
3 Раздел I. ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ……………………………… 5 1.1. Сущность налогов ……………………………………………………………… 5 1.2. Принципы налогообложения …………………………………………………. 7 1.3. Функции налогов ……………………………………………………………….. 10 1.4.
КОНЦЕПЦІЯ ГОТЕЛЮ КАТЕГОРІЇ 3 ЗІРКИ РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ 2.1. Планувальна організація житлового поверха у готелях 2.2....житлового номера у готелях РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ У ГОТЕЛЯХ КАТЕГОРІЇ 3* 3.1. Організація побутового обслуговування 3.2. Організація прибиральних робіт 3.3.
...5 2 20 34 8 3 40 39 18 4 29 28 7 5 58 56 15 6 65 65 16 7 85 83 19 8 ... Задача №3 Обґрунтувати оптимальну місткість складу за наступними вихідними даними: Термін постачання – 44 дні; Середньодобові витрати матеріалів – 29 одиниць; Час транспортування – 15 ...
Задача № 3 Здійснюючи експортно імпортні операції, підприємство експортує товар, витрати на виробництво якого становили 10 млн. грн.... 15709,8 21624,3 5914,5 2. Найбільш ліквідні активи, тис. грн. 7316,1 13569 6252,9 3. Грошові кошти, тис. грн.
3. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті 13. Організація і методика аудиту наявності, руху та нарахування зносу необоротних активів Завдання 1.3 Необхідно: 1.
...оцінки господарських засобів і калькуляція 3. Облік процесу реалізації 4. Ситуаційне завдання 1. Відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку в журналі реєстрації господарських операцій 2....визначити в них початкові залишки 3. Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках 4. Скласти баланс ТОВ «Таврія» станом на 1 червня поточного року 5.
...технічні заходи щодо економії електроенергії 3. Способи ведення будівельно монтажних робіт. Правила, норми і технічна документація на будівництво об’єктів сільської електрифікації 4.... Електромонтери 3 і 4 розрядів. Тарифні ставки: 1,9052; 2,136; Нч = 52 год. Зарплата = 118 грн. 5.
... Тема 3. ЮРИДИЧНІ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ П л а н 1. Поняття та ознаки юридичної особи. 2. Види юридичних осіб. 3. Створення і припинення юридичної особи.
Варіант 3 1. Підприємство та його різновиди. 2. Поняття та види господарських договорів. Порядок укладання господарських договорів. 3.
Завдання №3 Пояснити, які з наведених статей становлять капітал та резерви центрального банку: 1. Грошові кошти в обігу. 5. Страховий фонд. 2.... Фонди спеціального 3. Статутний капітал. призначення. 4. Резервний фонд. 7. Грошові кошти у касі. 8. Золотовалютний резерв. Завдання № 8 Пояснити, як вплинуть на ...
Студент 3 курсу юридичного факультету, який проживає у м. Львові по вул. Науковій (Франківський район м. Львова) звернувся у Личаківську районну державну ...освіта, якої у заявника немає; 3) така діяльність може здійснюватися лише після отримання ліцензії Міністерства юстиції України; 4) заявник не має власного приміщення, де мала б ...
...приклади причинно наслідкових зв’язків 3. В чому полягає суть принципу спадаючої граничної корисності? Пояснити дію закону попиту на основі цього принципу 4....праці на монополістичному ринку Задача № 3 Припустимо, що цінова еластичність попиту споживачів на певний товар дорівнює 0,2, а еластичність попиту за доходом – 0,7.
1.3. Який прибуток отримає фірма при обсягу реалізації 150000 грн. 2. На основі розрахунків побудувати графік беззбитковості....Y 70 Z 2400 Задача №3 Завдання: 1. За наведеними даними скласти звітну виробничу калькуляцію на виріб А і виріб Б, попередньо визначивши суми постійних розподілених ...
3. Прояв принципу диспозитивності в різних стадіях цивільного судочинства. Нормативний матеріал. Судова практика 1. Конституція України. 2. Цивільний процесуальний кодекс України. 3.
...7 34668,5 + 1680,8 3. Середня вартість основних виробничих засобів, тис. грн.. F 30805,5 36197 + 5391,5 4. Середня вартість матеріальних оборотних коштів, тис.... Коефіцієнт ресурсовід дачі (фондовіддачі), (2/3), грн.. 0,86 0,78 – 0,08 7. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів, (р. 2 : р. 4) 4,31 4,22 – 0,09 8.
...до сучасних обчислювальних мереж 1.3 Класифікація ЛОМ 1.4 Однорангові мережі, мережі на основі серверу, комбіновані мережі Практична частина 1. Відкрийте діалогове вікно „Сетевое окружение".... 3. Створіть у вікні вашого комп'ютера папку з назвою групи. 4. Відкрийте вікно робочої станції Комп'ютер № 1 та прогляньте ...
...на основі такої інформації: Таблиця 3 Вихідні дані Показник Рік попередній звітний Обсяг товарної продукції, тис. грн. ? ? Середньооблікова чисельність робітників, чол.... люд днів 96,0 94,3 Відпрацьовано робітниками за рік, тис. люд год 768,0 735,54 Тривалість робочого дня, год 8,0 7,8 Середньогодинний виробіток одного ...
– за планом 3,53 5,23 – за фактом 3,53 4,48 2. Обсяг виробництва тис. шт. – за планом 1728 1800 – за фактом ...
3. Результати роботи оформити у вигляді звіту. 4. Підготуватися до захисту лабораторної роботи. Лабораторна робота № 2 Розрахунок ефективності діяльності приватної медичної ... 3. Розрахувати вартість медичних послуг по кожному з видів, за місяць поточного року. 4. Розрахувати загальну вартість медичних послуг, які надає ...
...затвердження положення про філіал прийнято 3 голосами проти 2. З приводу відсутності на засіданні секретаря Голова спостережної ради заявив, що оскільки секретар захворів, що є поважною ... 3. Завдання № 3 У підвальному приміщенні багатоповерхового будинку, яке передано ремонтно експлуатаційним управлінням в оренду під магазин в результаті повного зносу ...
ЗАВДАННЯ 3. ҐЕНЕЗА ІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА (ХУІ ХУІІІ СТ.) 1. Соціально економічні передумови і наслідки Нідерландської революції (1566 1609 рр.) 2....: економічні причини і наслідки 3. Формування класичної школи політекономії 4. Особливості генези індустріального суспільства у Франції. Фізіократизм 5. Соціально економічні передумови і наслідки війни північно ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.