Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 12651 за запитом 36

...2500 26 72 5 2000 36 15 Завдання № 36 Фінансову діяльність фірми характеризують такі дані: – розміщено корпоративні права номінальною вартістю 180 тис. грн.
Завдання 4. Мануфактурний період світової економіки (ХVІ ХVІІІ ст.) 1. Мануфактура: назва, типи і види 2. Розвиток мануфактур Голландії 3.... Неолібералізм та неоконсерватизм Завдання 36. Фінансово кредитна система в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) 1. Колоніальний характер фінансово кредитної політики в Україні 2.
Задача №36 Визначити зобов’язання підприємства перед бюджетом щодо податку на додану вартість.
1(1). Що таке охорона праці? Охорона праці та ринкові відносини ....................... 4 2(17).... 5 4(36). Статистичний метод аналізу розслідування та обліку нещасних випадків та професійних захворювань .....6 5(46). Фактори технологічних процесів, спливаючих на виробниче ...
... 1. Задачи системи управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) … 3 17.... Безпечна експлуатація десорберів …………………………………… 7 36. Блокіровка огороджень ……………………………………………….. 9 46. Автоматична система стримування вибухів ………………………… 10 54. Зварне з’єднання трубопроводів та їх розміщення …………………. 15 68.
... Варіант №20 1. Поняття і види професійної етики. Питання адміністративної етики у законі України “Про державну службу”( ст....10,14,16,17, 33, 36, 37), “Про звернення громадян” (Ст. 6,7,9,10), “Про боротьбу з корупцією” (Ст.1,2,3,7 – 15). 2.
37. Завдання, джерела інформації, нормативні документи проведення ревізії основних засобів 50.
1. Об’єднання підприємств, їх характеристика 1.1 Економічна роль об'єднань підприємств 1.2 Спеціалізація і ...
Вступ 1. Економічне середовище міжнародних економічних відносин 1.1 Сучасний світ і середовище міжнародної економіки 1.2 ...
7. 3аохочення експорту та нетарифні адміністративні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності 24. Звернення до послуг посередників в міжнародній ...
Реклама продукції промислового призначення Розрахунково аналітична частина Завдання № 1 Проведення вартісного аналізу для прийняття рішення про придбання ...
1. Порядок та особливості порушення справи про банкрутство за заявою боржника 2.
12. Ціноутворення в умовах ризикової ситуації 13. Методика розрахунку експортних цін Задача № 12 Визначити вільну відпускну ціну підприємства ...
1. Державне регулювання цін в умовах ринкової економіки 2. Ціноутворення в умовах ризикової ситуації 3.
Завдання № 1 Нижче наведені дані про вартість основних засобів і випуск товарної продукції по промислових підприємствах за рік: ...
1. Відшкодування збитків працівникам у разі ушкодження їх здоров’я та моральних збитків ........ 3 2.
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, ...
Вступ Розділ І Теоретичні та методологічні засади організації обліку, аналізу та контролю заробітної плати в бюджетних установах 1.1 Поняття, ...
36 КК), а потім показано соціальне, кримінально правове, профілактичне та виховне значення інституту необхідної оборони за кримінальним правом України....36 КК України. Треба виходити з того, що заподіяння шкоди тому, хто посягає, повинно відповідати небезпечності посягання та обстановці захисту.
...34 23 15 5 0,03 36 Аргентина 37 140,1 3,79 0,41 20 17 420 11,35 0,82 13 Австрія 8 216,9 27,11 0,...23 Данія 5 180,9 36,18 0,52 16 3 167 33,4 0,32 22 Естонія 1 7,3 7,3 0,02 32 15 17 17 0,...
...24 34 39 44 54 36.50 94 44 49 49 54 54 74 54.00 114 54 64 69 74 79 79 84 71.86 ...76 24,68 17,01 36,01 9 35,94 25,75 19,67 38,54 10 38,57 27,05 21,92 41,92 11 ...
...12,82 6,81 2 36,3 13,05 8,96 3 31,65 13,7 8,25 4 37,55 13,09 11,09 5 ...49,6 14,96 11,36 9 40,7 16,96 13,28 10 49,15 19,58 15,04 11 48 18,5 13,45 ...
...5 2,08 10 850 36 360 50 40 1440 40 30 410 11,39 10 1,39 15 1030 48 600 50 35 1680 35 ...24 468 216 19,5 36 288 72 8 36 648 180 18 48 348 60 7,25 48 792 144 16,5 60 396 48 ...
36.1. Суть та види управлінських рішень 36.2. Основні підходи і процес прийняття рішень 36.3.
Організація дослідження 35 РОЗДІЛ 3 36 ПЕДАГОГІЧНА І ФІЗІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНІВ 36 СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ 36 3.1. Антропометрична характеристика дітей спеціальної медичної групи 36 3....
...00 216,00 364,00 36 3784,00 3400,00 384,00 372 59,00 65.00 102.00 22,00 375 50,00 30,00 ...895,10 715,10 644 36,00 36,00 651 211,20 211,20 308,88 308,88 652 25,60 43,78 36,71 18,...
по ціні 1,36 грн. без ПДВ Щоденник – 4 шт. по ціні 36 грн. без ПДВ Папір – 2 шт. по ціні 6 грн.
...1/18 1/18 1/36 1/36 Для 20 млн. семей построить ряды распределения частот, относительных и накопленных частот. КОНТРОЛЬНАЯ №2 1.
...8 37,9 42,4 36, ІV 33,7 38,6 40,6 46, V 28,7 35,9 35,9 36, VI 30,1 40,1 ...
36. Ст. 448. Вибори і референдуми в Україні; проблеми теорії і практики / 36. матеріалів міжнар. наук. практ.
...00 216,00 364,00 36 3784,00 3400,00 384,00 372 59,00 65,00 102,00 22,00 375 50,00 30,00 ...895,10 715,10 644 36,00 36,00 651 211,20 211,20 308,88 308,88 652 25,60 43,78 36,71 18,...
36 2.1. Імплементація забов’язань, взятих при вступі до СОТ..............................36 2.1.1. Стан приведення аграрного законодавства у відповідність ...
...оплату праці 39910 42 000 36 000 58 6 Відрахування на соціальні заходи 14090 14826 12708 7 Розподілені загальновиробничі витрати 34 000 38 000 31292 36 8 Кінцевий запас незавершеного виробництва ...
...71 313 580 216 364 36 3784 3400 384 372 59 65 102 22 375 50 30 20 377 90 50 40 40 7281,9 7281, ...430 895,1 715, 644 36 651 211,2 211,2 308,88 308, 652 25,6 43,78 36,71 18, 653 12,8 12,...
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 36 2.1. Складання плану проведення експортної операції 36 2.1.1. Маркетингове дослідження ринку 36 2.1.2.
...4 5 1 1,1 36 16,0 54,1 2 2,7 69 61,0 146,2 3 2,2 51 29,2 131,0 4 0,9 22 ...78,4 17 1,1 36 8,8 87,2 18 1,4 30 36,4 57,2 19 0,7 19 2,5 60,1 20 ...
...11, 34), (11, 35), (11, 36), (12, 36), (13, 39), (14, 41), (14, 44), (15, 46), (15, 48), (15, 50)}. Определить оценки параметров а и b ...
Прогноз витрат на товар 36 7.3. Визначення прибутку 36 7.4. Прогноз грошових потоків 36 РОЗДІЛ 8. КРИТИЧНІ РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ 40 8.1.
КРИТИЧНІ РИЗИКИ ТА ПРОБЛЕМИ 36 8.1. Види ризиків 36 8.2. Оцінка ризиків 36 РОЗДІЛ 9. ЮРИДИЧНИЙ ПЛАН 39 9.1.
...47,5 47,5 Разом 36 36 — 91 94,7 100 100 100,8 103,5 Задача №3 За даними таблиці 3 розрахувати і проаналізувати варіанти ...
або 36,01% в 2006 році і на 229,2 тис.грн. або 24,49% в 2007 році....знижується в 2006 році з 36,08% до 31,17% і зростає в 2007 році до 35,98%; питома вага тварин на вирощуванні і відгодівлі зростає ...
...МС TR ТС грн 0 0 50 36 180 50 72 540 50 108 1080 50 144 1800 50 180 2700 50 216 3780 50 252 5040 50 ...капіталу, Qk трк мрк арк 36 360 10 36 756 72 648 8 9 72 1404 18 19, 108 864 6 8 108 1944 15 144 ...
...в банках”, 33 „Інші кошти”, 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 „Розрахунки з різними дебіторами” та 38 „Резерв сумнівних боргів”. 6....дебіторської заборгованості ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за субрахунками 3611 «Розрахунки з вітчизняними покупцями за платіжними вимогами дорученнями» та 3612 «Розрахунки з ...
...5 11 6 20 7 36 8 36 9 44 2, Накласти деталі, підкласти під лапку Пт 0 06 1 06 2 08 3 08 4 09 ...
...these rights for up to 36 hours in the interests of the investigation if certain strict criteria are met. A suspect may refuse to answer police ...hours without charge but beyond 36 hours only if a warrant is obtained from a magistrates court. Reviews must be made of a person’s detention ...
...7 20 5 28 3 36 2,8 Бюджет фермера, тис. грн. Орендна плата за 1 га землі, тис. грн. Вартість 1 т добрива, тис. грн....35 60 1,0 70 1,0 0,36 0,5 0,86 0,5 95 25 45 70 1,0 95 1,0 0,26 0,47 0,73 0,4 120 25 65 90 1,0 120 ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.