Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 178 за запитом 45. Особи

...питання державного регулювання діяльності юридичної особи ………………………………………………………………………………...41 ВИСНОВКИ…………………………………………………………..……………45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………….48
...бухгалтерської експертизи і його стадії 45. Методика експертного дослідження операцій з підзвітними особами 55. Закон про судово бухгалтерську експертизу та його короткий зміст Завдання № 5 Завдання: ...
...створення і державної реєстрації юридичної особи, способів і порядку її припинення (як з правонаступництвом, так і без правонаступництва). Додаткова література та нормативні матеріали: Про державну ...законності. – 2000. – № 45. Борисова В.І. До співвідношення понять «юридична особа» та «підприємництво» // Проблеми законності. – 2001.
надання страхового захисту особам, що включені у систему соціального страхування, при настанні відповідних умов d. певною мірою чисельність та структуру трудових ресурсів Question ...45 c. 45 60 d. 50 – 60 Question 7 Застраховані особи не приймають участь у створенні ...
або 71,45%, собівартість реалізованої продукції збільшилась в 2006 році на 164831 тис.грн. або 298,68% і в 2007 році зросла на ...тис.грн. або 70,19%. Середньорічна чисельність знизилась в 2006 році на 91 особу, але зросла 2007 році на 463 особи (45,75%), продуктивність праці збільшилась в ...
21. Методика проведення ревізії розрахунків з покупцями й замовниками 30. Методика проведення ревізії ...матеріальних цінностей Задача № 1 При проведенні інвентаризації головної каси підприємства було встановлено наступне. В касовому звіті матеріально відповідальною особою вказані останні номери касових ордерів: ...
Юридичні обов’язки особи……………………………………………………26 Розділ 3. Правовий захист людини в Україні, відносно її правового статусу….31 3.1. Право на захист та ...захисту……………………………………………31 3.2. Принципи правового захисту людини в Україні……………………...……..35 3.3. Національні гарантій захисту прав людини………………………………….39 Висновки………………………………………………………………………...…..45 Список використаних джерел……………………………………………………..
16. Основи організації банками розрахунково касового обслуговування клієнтів 46. Інвестиційна політика комерційного банку Задача №7 Звіт ...банку 3) Сукупна заборгованість за позиками, наданими одному позичальнику юридичній особі 4) Сума врахованих векселів цього ...
Особи, які здатні приймати рішення самостійно, під власну відповідальність Question 45 Балів: 1 Тип лідерів –“виконавці”, це: Виберіть одну правильну відповідь ...
...Захист особистих немайнових прав фізичної особи...........................40 Висновки................................................................................................................45 Література..............................................................................................................47
Експертиза холодної зброї 45. Вибухотехнічна експертиза 46. Ототожнення особи за ознаками зовнішності (портретна експертиза) 47. Судово почеркознавча експертиза 48. Технічна експертиза документів Розділ 4....до пред'явлення для впізнання 45. Стадії пред'явлення для впізнання 46. Пред'явлення для впізнання людей 47. Пред'явлення для впізнання трупа 48.
Особа під охороною кримінального закону // Вісник Академії правових наук україни. – 1997. – Вип. 2. – С. 185. 4. Борисов В.И....1997. № 7. – С. 45. 24. Навроцький В.О. Злочини проти особи: Лекції для студ. юрид. фак.
...23,21% і на 1 особу в 2008 році (1,45%); середньомісячна заробітна плата зменшується на 27,4 грн. або 2,84% і зростає на 364,...
Завдання № 3 (варіант № 2) Завдання побудоване на прикладі підприємства громадського харчування – кафе "Смак", яке є юридичною особою, зареєстрованою як платник податку на додану вартість та податку на прибуток. Індивідуальний податковий номер 143869312576....і продукції власного виробництв здійснюється за продажними цінами. Матеріально відповідальна особа – зав. виробництвом Лях Н.М.
(45,79%) Прибуток від операційної діяльності зріс в 2005 році порівняно з 2004 на 89,2 грн....робітників на 1 особу (це призвело до збільшення фонду на 45,05 тис. грн.
або 25,45% в 2008 році. Середньорічна чисельність працівників зросла на 1 особу в 2007 році і знизилась на 6 осіб в 2008 ...
або 25,45% в 2008 році. Середньорічна чисельність працівників зросла на 1 особу в 2007 році і знизилась на 6 осіб в 2008 ...
...прийняла рішення про наявність пересортиці 45 кг цукерок, а непокриту недостачу віднести на матеріально відповідальну особу Лановенко Т.О., яка свою вину визнала і написала заяву ...
...збільшення чисельності робітників на 1 особу (це призвело до збільшення фонду на 45,05 тис. грн.) та за рахунок збільшення середньої заробітної плати на 139,1 ...
...збільшення чисельності робітників на 1 особу (це призвело до збільшення фонду на 45,05 тис. грн.) та за рахунок збільшення середньої заробітної плати на 139,1 ...
...Зобов’язання Сума Готівкові гроші 45 Кошти клієнтів банку 720 Коррахунок в НБУ 142 Кредити одержані 199 Кредити надані юридичним особам 280 Валютна позиція 13,4 ...
19 1.3 Методи аналізу особи політичного лідера…………………………………31 РОЗДІЛ II. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ПРІОРИТЕТИ ФРН ЗА КАНЦЛЕРА А. МЕРКЕЛЬ……………………………………………………45 2.1 Місце федерального канцлера в політичній ...
...прийняті у спадщину іноземними юридичними особами підлягають обов’язковому відчуженню: а. протягом 6 місяців; б. протягом місяця; в. протягом року; г. протягом трьох років 26....в. 15 років; г. 20 років; д. 25 років. 28. Особам (їх спадкоємцям), які мали у ...
...а також фізичні та юридичні особи, які здійснюють експертизу Question 43 Чавуни класифікують за такими ознаками : a. всі відповіді правильні b. призначення, вміст зв’язаного вуглецю, форма графітних включень, ...c. призначення, щільність, склад, структура, спосіб отримання Question 44 Сортамент чавунних труб складається з : a. напірних, прецизійних b. каналізаційних, презиційних c. напірних, каналізаційних Question 45 За якістю сталь поділяють на : ...
або 45,45%; середньооблікова чисельність працівників в 2008 році збільшується порівняно із попереднім роком на 3 особи або 3%; загальна кількість людиногодин, відпрацьованих ...
до особи, що порушила вимоги статуту, положення, якими регламентується внутрішній порядок та дисципліна b. до фізичних та юридичних осіб, що вчинили ...доцільність, невідворотність покарання, гласність, справедливість b. інтернаціоналізм, науковість, взаємна відповідальність особи та держави, гуманізм c.
Посадові і службові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування як суб’єкти владних повноважень………………………...……35 Висновки……………………………………………………………………..……..45 Список використаних джерел………………………………………………..
Матеріально відповідальна особа завмагазином Пашкіна І.Ю. Залишки товарно матеріальних цінностей в магазині ТОВ "Фіал¬ка" станом на 1.02.200 р.... 1,45 Разом товарів ? ПДВ – 20 % ? Сума до оплати ? Торгова націнка – 30 % ? До рахунку фактури виписано податкову накладну № 123.
1. Методика складання Звіту про фінансові результати за розділами 2. Практичне завдання (варіант № 1) 1....361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» 10 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (дебіторська заборгованість) — 38 «Резерв сумнівних ...
або 45,01%, а в 2006 році збільшення склало 385,5 тис.грн. або 121,61%; середньооблікова чисельність працівників підприємства зросла на 3 особи або 6,12% в 2006 ...
або 45,01%, а в 2007 році збільшення склало 385,5 тис.грн. або 121,61%; середньооблікова чисельність працівників підприємства зросла на 3 особи або 6,12% в 2007 ...
...за вчинення службових проступків посадовими особами органів державної влади……………………………………………………………………………...…30 3.2. Створення системи адміністративних та дисциплінарних стягнень ...вчинення службових проступків державними службовцями……………...……36 Висновки……………………………………………………………………………40 Список використаних джерел……………………………………………..………43 Додатки………………………………………………………………………...……45 Шрифт – Times New Roman.
Тема 3: Підприємницькі товариства як юридичні особи. План Вступ 1. Поняття, ознаки та види підприємницьких товариств як юридичних осіб. 2. Цивільна право та дієздатність підприємницьких товариств: ...кодекс України від 16.01.2003 № 435 IV// Голос України № 45 46 від 12.03.2003; ...
...боргів 3 Розрахунки з підзвітними особами (Деб. заборгованість) 0,4 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків (Деб. заборгованість) 0,3 Кредиторська заборгованість по розрахунках з постачальниками 14,51 ...7 Отримано готівку в касу підприємства для видачі її підзвітній особі 2480 8 Видано кошти підзвіт ...
...суспільством скоєного злочинного діяння та особи злочинця. Question 39 До якого виду покарань належить конфіскація майна? a. до основного; b. до змішаного. c....a. суспільно небезпечне діяння, передбачене нормами кримінального закону, вчинене винною особою; b.
будь яка юридична чи фізична особа, що є учасником зовнішньоекономічної діяльності, а також будь який іноземний суб’єкт господарської діяльності за умови дотримання ними вимог ...обмеженим строком зберігання c. шесті мисяців d. трьох місяців Question 45 Громадський порядок це: a.
1. Перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні 2. Тест № 10 1....реалізації; б) проникнення води із сусіднього приміщення; в) заволодіння третьою особою шляхом шахрайства. 4.
Задача № 45 В магазин „Дельфін" від AT „Черкасириба" надійшла партія рибопродуктів. Маркування відсутнє. Дії матеріально відповідальної особи? Відповідь обгрунтуйте. Література
...хірург тимчасово втратив працездатність на 45 днів. Пізніше за наслідками цієї ж страхової події його було визнано інвалідом ІІІ групи, а згодом – інвалідом І групи. Визначити розмір та порядок виплати ...суми постраждалому згідно з чинним законодавством. Задача № 3 У результаті настання ядерного інциденту виникла відповідальність оператора ядерної установки щодо відшкодування шкоди, нанесеної п’ятьом особам, а саме: – одна особа померла; – ...
або 45,01%, а в 2007 році збільшення склало 385,5 тис.грн. або 121,61%; середньооблікова чисельність працівників підприємства зросла на 3 особи або 6,12% в 2007 ...
...за шкоду, завдану нею іншій особі, та за порушення договору, укладеного нею самостійно або за згодою її законних представників. Нормативні акти і література: 1. Конституція (Основний Закон) України ...28.06.96 р. ВВР України №39, 1996, ст.141. 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435 IV// Голос України № 45 46 від 12.03.2003; ...
...за шкоду, завдану нею іншій особі, та за порушення договору, укладеного нею самостійно або за згодою її законних представників. Нормативні акти і література: 1. Конституція (Основний Закон) України ...28.06.96 р. ВВР України №39, 1996, ст.141. 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435 IV// Голос України № 45 46 від 12.03.2003; ...
...альтруїстичні, потреби практичного характеру; Question 45 Теорія Девіда Мак Клелланда спирається на: a. фізіологічні потреби b. вищі потреби c. нижчі потреби Question 46 Згідно теорії ...b. завжди відповідають нормам моралі c. протилежні нормам моралі Question 45 Соціальна відповідальність підприємств є наслідком: ...
...діями чи бездіяльністю її заподіяно особі, з яких міркувань він виходив, визначаючи розмір шкоди та якими доказами це підтверджено. Нормативні акти і література: ...Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 2. Цивільний кодекс України // Голос України, № 45 – 46 від 12.03.2003 ...
...індивідуальними акціонерами або іншими третіми особами, він несе відповідальність тільки перед тими людьми, з якими укладено договір, бо винагороду виплачує аудитору компанія, яка перебуває ...ним у договірних стосунках. Аудиторські послуги широко використовують уряди, діловий світ і неприбуткові організації. Тепер у США працюють понад 45 тис. аудиторських фірм.
...індивідуальними акціонерами або іншими третіми особами, він несе відповідальність тільки перед тими людьми, з якими укладено договір, бо винагороду виплачує аудитору компанія, яка перебуває ...ним у договірних стосунках. Аудиторські послуги широко використовують уряди, діловий світ і неприбуткові організації. Тепер у США працюють понад 45 тис. аудиторських фірм.
Посадові особи підприємств як суб’єкти відповідальності за порушення митних правил / О.В.Бурденюк // Митна справа. – 2007. – №3. – С.45 47. Додін Є.
залучає депозит готівкою від фізичної особи в розмірі 5000 грн. на рік за річною ставкою – 16 % річних з ви¬платою відсотків авансом при внесенні коштів на ...касі на початок дня становить 45 000 грн.): Таблиця 12 Вихідні дані № з/п Зміст операції Сума, грн. 1 Прийнято від Н. Ф.
Представництво юридичної особи………………………………………..…..28 РОЗДІЛ III. ДОГОВІРНЕ ТА КОМЕРЦІЙНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО………..…33 3.1. Поняття договірного представництва…………………………………...……33 3.2. Комерційне представництво…………………………………………………..39 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….…..45 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.