Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 793 за запитом 46

4. Статистичний інструментарій у економічній діагностиці: загальна характеристика і області використання 26....в ній 26%, матеріальних затрат 46%. На плановий період передбачено досягти росту продуктивності праці одного працюючого на 2%, середньої заробітної плати на 1%, а зниження матеріальних ...
1. Задача №1 Определить ОНЗТ на продукцию, создаваемую на различ¬ных предприятиях (таблица 1)....м 2,46 1,5 Текущие издержки в сфере эксплуатации, С, грн./кв.м 0,17 0,08 Нижний предел цены новой продукции, Цн, грн.
1. Суть і характеристика матеріальних ресурсів 2. Задача №1 Визначити ОНЗТ на продукцію, створювану на ...м 2,46 1,5 Поточні витрати у сфері експлуатації, З, грн./кв.м 0,17 0,08 Нижня межа ціни нової продукції, Цн, грн.
13. Витрати та їх класифікація 46. Організація касового господарства, порядок інкасації і витрати готівки на підприємствах Задача № ...
ЗАВДАННЯ 14. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 1. Завершення формування світового ринку. Міжнародний поділ праці 2.... Соціально економічні наслідки ЗАВДАННЯ 46. ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ «ПЕРІОДУ ЗАСТОЮ» 1. Посилення тоталітарного режиму та його вплив на економіку 2. Стан промисловості і сільського господарства в ...
1(1). Що таке охорона праці? Охорона праці та ринкові відносини ....................... 4 2(17)....6 5(46). Фактори технологічних процесів, спливаючих на виробниче середовище хімічних підприємств ......7 6(54). Ступень і характер дії шкідливих речовин на організм ...
2. Обязанности собственника по созданию и обеспечению функционирования системы управления охраной труда на предприятии 18....площадкам относительно безопасной эксплуатации оборудования 46. Автоматическая система предупреждения взрывов 57. Назначение и требования к дренажам паропроводов 62. Основная цель и правовая основа аттестации рабочих мест ...
... 1. Задачи системи управління охороною праці на підприємстві (СУОПП) … 3 17.... 9 46. Автоматична система стримування вибухів ………………………… 10 54. Зварне з’єднання трубопроводів та їх розміщення …………………. 15 68.
1. Характеристика нормативної бази планування 2. Ситуація 1 Механізм оплати праці за кінцевим колективним результатом Введення до ситуації ...
Вступ 1. Система органів державного регулювання економіки 1.1 Склад та сутність органів державного регулювання ...
1. Стратегічне планування інноваційної діяльності: сутність, мета, завдання та особливості застосування в сучасних умовах ...
6. Нематеріальні ресурси та активи 16. Витрати і ціни на продукцію Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання №1 ...
1. Методи вивчення витрат робочого часу 2. Структура МОП та її завдання 3.
1. Класифікація факторів і резервів підвищення ефективності виробництва 2. Аналіз ритмічності виробництва 3. Ситуаційне завдання Література
1. Особливості управління інноваційними інвестиціями 2. Завдання № 1 Промислова компанія сплачує за акцію річний дивіденд в 6 у.
Вступ 1. Структура та основні риси світового ринку 1.1 Структура міжнародних економічних відносин 1.2 Принципи ...
4. Виробничий цикл: сутність, структура, тривалість, ритмічність та шляхи скорочення тривалості 6.
1. Планування ремонтного обслуговування виробництва 2. Організація розробки бізнес плану 3.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1.Особливості страхування туризму в Україні та світі 2. Тест № 12 1. Сума власного утримання страховика становить 50 ...
1.Державні фінанси України 2.Сутність, види та призначення місцевих бюджетів, порядок їх складання та виконання 3.
1. Порядок та особливості порушення справи про банкрутство за заявою боржника 2.
1. Ціноутворення у сфері послуг 2. Ціноутворення в умовах ризикової ситуації 3. Задача № 6 Встановити гуртову ціну підприємства ...
1. Державне регулювання цін 2. Ціни світового ринку 3. Задача № 1 Визначити: а) прибуток підприємства в розрахунку на ...
6. Грошова маса і грошові агрегати 19. Становлення та розвиток банківської системи України 29.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи механізму розвитку підприємства 1.1 Характеристика економічного механізму підприємства 1.2 Планування діяльності підприємства – як ...
46]. РОЗДІЛ 1. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ФКУ На основі даних балансу, наведеного в табл. 1, розрахувати вибрані показники, проаналізувати їх рівень, ... 1) Кзсд 0,12 0,06 46,73 4 Коефіцієнт активності використання залучених коштів у дохідні активи (ряд. 2 : ряд. 6) Кзда 1,04 0,84 81,05 ...
...03 2 10 2279 27,46 4,43 3 Греція 11 146 13,27 0,42 18 14 220 20 0,43 20 Румунія 22 49 2,23 0,...12 4 239 26,56 0,46 17 Швейцарія 7 299 42,71 0,86 10 1 237 33,86 0,46 18 Сирія 17 20,2 1,19 0,...
...розрахунків з покупцями і замовниками 46. Основні вимоги, поставлені до узагальнення й оформлення матеріалів ревізій Задача №9 Статутний капітал підприємства, згідно з установчим договором, сформований декількома ...бухгалтерському обліку відображено проводками: Дт 46 Кт 40 200000 грн Внесок до статутного капіталу: Дт 12 Кт 46 200000 грн Створене підприємство зарахувало це «право» до ...
Задача В таблиці наведено дані про якість грунтів, балова оцінка яких коливається у межах від 0 до 100, та про урожайність озимої пшениці у 30 агрогосподарствах регіону № Середній бал якості грунту Урожайність озимої пшениці, ц/га № Середній бал якості грунту Урожайність озимої пшениці, ц/га 1 44 29 16 41 2 46 36 17 46 3 50 39 18 54 4 53 40 19 43 5 42 25 20 47 6 48 ...
...га 1 44 29 2 46 36 3 50 39 4 53 40 5 42 25 6 48 37 7 45 32 8 53 41 9 40 24 10 46 28 11 48 29 12 ...
...И СУБЪЕКТ КОРРЕКЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 46 1. ПОНЯТИЯ «НОРМА» И «АНОМАЛИЯ» В ПСИХИЧЕСКОМ И ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА 46 Проблема «норма аномалия» как междисциплинарная проблема 46 Психологический ...
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕТАЛОНІВ УКРАЇНИ 46 3.1. Державні еталони «Інституту метрології» 46 3.1.1. Геометричні величини 46 3.1.2.
Планування продукту 46 2.2.1. Обґрунтування варіантів планування продукції 46 2.2.2. Основні маркетингові задачі щодо обраного варіанту планування 46 2....
...папери, емітовані банком 0 12 0 34 0 46 5 Нараховані витрати до сплати 54326 5420 4322 0 0 64068 6 Інші зобов’язання 2345 526 2345 54 0 5270 Всього зобов’...54 88 13 16 32 46 83 14 23 32 61 70 15 19 25 44 79 16 22 26 70 73 17 17 22 59 ...
Планування розподілу продукту 46 2.4.1 Можливі канали збуту продукції 46 2.4.2. Аналіз можливостей складування та транспортування продукту 46 2.5.
або 75,46%. Чисельність працівників зростає в 2007 році на 41 особу (120,59%), а в 2008 році на 2 особи (2,67%)....на 0,51 і становило 3,46. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність у ЗАТ ”Науково – виробнича фірма «Урожай» оборотних засобів для покриття поточних зобов´...
або 75,46%. Чисельність працівників зростає в 2007 році на 41 особу (120,59%), а в 2008 році на 2 особи (2,67%)....на 0,51 і становило 3,46. Загалом значення коефіцієнта загальної ліквідності свідчить про достатність у ЗАТ ”Науково – виробнича фірма «Урожай» оборотних засобів для покриття поточних зобов´...
...затрати (рядок 230) з проводки 46; затрати на оплату праці (рядок 240) проводки 26 29; відрахування на соціальні заходи (рядок 250) проводки 37 45 (перевірте: рядок ...премій АУП, 1,6% 154,46 43 Соціального страхування на випадок безробіття від зарплати та премій робітників 1,6% 144,96 44 Соціального страхування від нещасного ...
, або на 46,48 %. • паливні дрова на 883 тис. грн., або на152,24%. • продукції переробки на 520,3 тис. грн....відхилення 2004 від 2003 рік: 0,46 (54,7% більше)). Позитивним є його зменшення з 10,86 в 2003 році до 9,54 в 2004, і 7,...
...та макросів у Excell Завдання № 46 Створіть файл документа, в якому: – установіть ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє поля – по ...документ під іменем файла "Задача 46"; – запишіть файл на дискету для звіту. Завдання № 51 Створіть електронну таблицю, в якій: – створіть заголовок "Реалізація за рік" і розмістіть ...
...управлінні статистики в Тернопільській області 46 2.1. Головне управління статистики в Тернопільській області: аналіз діяльності Головного управління статистики в Тернопільській області 46 2.2.
...ТА ПРИБУТКУ ТОВ "ПРИБОР ЛЮКС" 46 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Прибор Люкс» 46 2.2. Загальний аналіз собівартості та прибутку ТОВ «Прибор люкс» 55 2....
...роботи з навчання письмового переказу 46 Письмовий переказ як мовленнєва вправа 46 Орієнтовна система роботи з навчання письмових творів 54 Необхідний теоретичний мінімум про текст 54 ...
ЗМІСТ ВСТУП 5 1 ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ ТОРГІВЛІ 8 1.1 Поняття і принципи створення систем електронної торгівлі 8 1.2 Огляд платформ побудови Інтернет магазинів 15 1.3 Ризики та загрози функціонування систем електронної комерції 20 2 РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ 36 2.1 Концепція купівельного кошика і функції електронного магазину 36 2.2 Розробка бази даних та структури проекту 41 3 ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ МАГАЗИНУ ...
...В ОПТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТОВ «АКРОТРЕЙД» 46 2.1. Аналіз основних результатів діяльності ТОВ «Акротрейд» та його конкурентних позицій 46 2.2.
ПО) 46 2.1. Міжмовні трансформації як засіб досягнення перекладацької еквівалентності 46 2.2. Використання трансформацій для досягнення адекватності перекладу малої прози ...
...ТА ПРИБУТКУ ТОВ "ПРИБОР ЛЮКС" 46 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Прибор Люкс» 46 2.2. Загальний аналіз собівартості та прибутку ТОВ «Прибор люкс» 55 2....
...кризового розвитку соціальних інтернет комунікацій………………………………………………………………………46 3.1. Стан та тенденції сучасних інтернет комунікацій в Україні……………...46 3.2. Кризовий потенціал «комунікативної культури» в соціальних інтернет ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.