Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 218 за запитом 5000

... Задача Азімова, що працювала завідуючою магазином, протягом місяця розтратила 5000 гривень, щоб приховати злочин вона ...
...євро, Аванси оплачені іноземним постачальникам 5000 дол.США Основні засоби – 20000 грн. Аванси отримані від іноземних покупців – 5000 євро, Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками 5000 євро ...
Необоротні активи 15000 Нематеріальні активи 5000 Основні засоби 10000 2. Оборотні активи 10000 Запаси 5000 Дебіторська заборгованість 2000 Грошові кошти 3000 Баланс 25000 Пасив 1.
Перший варіант передбачає отримання 5000 грн. за раз та ще 5000 грн. через рік. За 2 им варіантом фірма має одержати 1000 грн.
...отримані від центрального банку 4000 5000 4000 Капітал 7800 7800 7800 Таблиця 3. Баланс центрального банку (дані умовні) Стаття балансу Сума за балансом Сума після проведення ...уряду 3000 3000 3000 Капітал 5000 5000 5000 Завдання 34. Здійснити порівняльний аналіз структури доходів комерційного банку за такими даними: Таблиця 4 Показники На 1.01 ...
...Запаси на початок року, м2 5000 5000 Таблиця 6 Дані про складання бюджету загально виробничих витрат, грн. (на 105000 люд. год.
: варіант 1 5000 5000 5000 варіант 2 5500 5500 5500 Приріст виробництва, % 10 10 10 Виручка від реалізації, тис. грн.
Задача № 1 Визначити суму скоригованого валового доходу, якщо за звітний період підприємство отримало доходів від продажу товарів – 12000 грн (з ПДВ), штраф, одержаний за рішенням одержаний за рішенням арбітражного суду, становив 5000 грн, доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги – 10000 грн, сума дивідендів, отриманих від резидента, становила 2000 грн....основних виробничих фондів підприємство витратило 5000 грн. Балансова вартість цієї групи основних виробничих фонді...
...проектом Доходи від проекту 1 5000 2 1000 3 5000 Всього: 5000 6000 Ставка дисконту дорівнює 30%. Підприємство передбачає здійснення проекту за рахунок кредиту Можливе здійснення ...
...в сумі 6000 не простроченої, 1000 , з яких: 2500 простроченої на 45 днів, 5000 $ простроченої на 95 днів 2.
(автомобіль – 5000., комп’ютер 2шт за ціною 2500 грн. – 5000грн., меблевий набір – 3500грн., фікс – 1200грн, копіювальна машина – 3800грн., мобільний телефон – 1500грн) 2....9) (5000 1200) Визначено фінансовий результат від реалізації автомобіля за даними опер.9,13) Із каси виплачена: заборгованість по заробітній платі ( суму ...
, – відкрито акредитив постачальника – 5000 грн., 03.03 – надійшла виручка від покупців – 21300 грн., – зараховано готівку з каси – 850 грн...., – зараховані кошти за невиконаним акредитивом – 5000 грн., 25.03 – отримані кошти від покупців за продукцію – 10300 грн., 27.03 – отримано в касу на господарські потреби – 180 ...
, в липні –5000 грн., в серпні – 20000 грн., у вересні – 50 000 грн., у жовтні – 30 000 грн., у листопаді 40 000 грн.... (без суми ПДВ), підручників — 5000 грн. (без суми ПДВ) У червні підприємство придбало папір, що буде використовуватись як для виготовлення рекламних проспектів, так і підручників, ...
...проектом Доходи від проекту 1 5000 2 3 Всього: 5000 Ставка дисконту дорівнює 30%. Підприємство передбачає здійснення проекту за рахунок кредиту Можливе здійснення доходу від проекту ...
Постійні витрати – 5000 гр.од. Визначити суму прибутку, яка відповідатиме новому обсягу виручки від реалізації традиційним способом та за допомогою виробничого важеля....років, її залишкова вартість становитиме 5000 дол. Строк експлуатації нової машини лише 5 років, після чого вона може бути продана за 15000 дол.
...навчальному закладі (за 2 семестр) 5000, 21.04. Куплено бензин на господарські потреби з ПДВ 22.04. Перераховано аванс на добровільне страхування автомобіля, без ПДВ 8000, ... Виплачено дивіденди акціонерам 5000, 25.05. Перераховано аванс по податку на прибуток з виплачених дивідендів ? 31.05. Нараховано заробітну плату працівникам (загально виробничого призначення) ...
Сік ананасний кг 5000 2,16 10800,00 7. Цигарки «Б/канал» кг 10000 0,25 2500,00 8. Сірники кг 20000 0,01 200,00 ...ясокомбінат Кількість Ціна Найменування Сума 5000 1,00 Яблука свіжі 5000,00 15000 0,60 Яблука свіжі 9000,00 Всього: 14000,00 (Підписи) 3.
...інвестиції – 10000; розрахунки зі страхування – 5000; матеріали – 170000; нерозподілений прибуток – 105000; незавершене виробництво – 193000; готова продукція – 85200; поточний рахунок в банку – 87000; статутний капітал – 762000; нематеріальні ...бюджетом – 19000; короткострокові векселі одержані – 5000; каса – 800. Індивідуальне завдання 2 за темою «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис» 1) за даними балансу, складеного в індивідуальному ...
...пов’язані з наданням послуг 5000 5500 3. Доходи від іншої операційної діяльності 3000 3300 4. Витрати від іншої операційної діяльності 2500 2000 5.... 5000 6000 8. Сума кредиту 1500 1200 9. Сума % за кредит 300 180 10. Пеня та штрафні санкції 200 100 11.
...3801 Зобов’язання всього Капітал 5000 5002 5021 5040 Капітал всього Пасиви всього Таблиця 2 Рахунки звіту на 30.11. Х1 р Варіант № Доходи 6026 627 ... 5000 грн. кредит строком 1 рік під 24 % річних 4. 5.12. Х1 р. видано готівкою кредитному інспектору п. Жук В.
...відсотки по іноземному кредиту та 5000 грн. за кредит в національному банку. Курс НБУ на 31.03 5,3 грн. за дол....під підприємство купує на МВРУ 5000 дол. для чого банку було перераховано 22000 грн. Комісійна винагорода банку за купівлю валюти 1% від вартості купленої валюти.
...у виробництво зі складу матеріали 5000 грн – нарахована заробітна плата робітникам виробництва 18 000 грн – відрахування на соціальне страхування (33,2%+1,4%+1,6%+1,...виробництво на початок місяця склало 5000 грн., а на кінець місяця 2000 грн., затрати на виробництво звітного місяця – 30 000 грн.
25000 5000 8000 15000 15000 15000 10000 Проект Б, грн 30000 5000 10000 15000 15000 12000 10000 Міні переробний завод свіжих фруктів ...
25000 5000 8000 15000 15000 15000 10000 Проект Б, грн. 30000 5000 10000 15000 15000 12000 10000 Задача Мініпереробний завод свіжих фруктів ...
Статутний фонд 5000 17. Залишки грошових коштів: у касі 62 на розрахунковому рахунку 2012 18.3аборгованість постачальникам 180 19....Знос основних засобів 5000 8.Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 9.3ношення малоцінних і швидкозношуваних предметів 75 10.Фінансові вкладення в акції 1000 11 .
...3) Інші прямі матеріальні витрати 10000; 5) амортизація ліцензії на технологію для виробництва кефіру 21000, з ...потужності – 24000л; 7) адміністративні витрати
...платіжним дорученням сплачено іногородньому постачальнику 5000 грн. за отриманий товар Завдання №12 Протягом дня банку проведено наступні операції: 1. За грошовим чеком МП "Юна" видано 630 ...основні засоби на загальну суму 5000 грн. у іногородніх постачальників Необхідно: Скласти журнальні проводки Література
...платіжним дорученням сплачено іногородньому постачальнику 5000 грн. за отриманий товар Завдання №14 Протягом дня банку проведено наступні операції: 1. Видано короткостроковий кредит в поточну діяльність МП "Веселка" в сумі – 5000 грн.
...основних виробничих фондів підприємство витратило 5000 грн. Балансова вартість цієї групи основних виробничих фондів на початок звітного року становила 60 000 грн...., витрати на заробітну плату становили 5000 грн., на соціальне страхування – 2000 грн., витрати на оплату покупних матеріалів становили 2400 грн (з ПДВ).
...сума на один договір склала 5000 грн., середнє страхове відшкодування на один договір – 2000 грн. Визначити: 1)нетто ставку зі 100 грн....на один договір 18000 10000 5000 7000 Витрати на ведення страхування складають 30 %. Розмір франшизи за договором складає 2%. За безперервність страхування майна страхувальнику встановлена знижка ...
...отримані у вигляді гуманітарної допомоги 5000,00 5. Списано вартість витрачених господарських матеріалів на витрати 720,00 6. Видані кошти в підзвіт 3000,00 7.... Отримано благодійні внески 5000,00 Література
...якщо пропозиція грошей збільшиться до 5000 млрд. грн. Задача 41. Припустимо, що обладнання служить 3 року і приносить щорічний доход 2000 грн....якщо пропозиція грошей збільшиться до 5000 млрд. грн.
...4000 10000 Довгострокові фінансові інвестиції 5000 2500 Знос необоротних активів 1000 5000 Виробничі запаси 3000 11000 Виробництво 900 1400 Товари 6000 11000 Каса 500 1000 Розрахунки ...
...грн «Розрахунки з різними дебіторами» 5000 грн Валютні пасиви: «Розрахунки з іноземними постачальниками» 20000 грн «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті» 30000 грн «Поточна заборгованість за ..., кредитовий 5000 грн Завдання 11 Визначте: власний капітал підприємства, коефіцієнт автономії за данними, наведеними нижче: Активи (тис.грн.) – Зобовязання (тис.грн.
...понесені застраховані збитки 3000 2500 5000 14 Перераховано ВАТ "Крокус" згідно з платіжним дорученням № 19 від 13.01.20 р. грошові кошти за сухе молоко, яке ...суму (без ПДВ) ПДВ Всього 5000 1000 6000 10000 2000 12000 15000 3000 18000 17 За рішенням арбітражного суду отримано на поточний рахунок підприємства від МП "...
; «Розрахунки з різними дебіторами» – 5000 грн Валютні пасиви: «Розрахунки з іноземними постачальниками» – 20000 грн.; «Короткострокові кредити банків в іноземній валюті» – 30000 грн...., кредитовий – 5000 грн Завдання №11 Визначте: – власний капітал підприємства, – коефіцієнт автономії, за даними: Активи – 70 тис. грн.; Зобов’язання – 20 тис.
...2500 4400 10 500 2750 5000 9 600 3025 5400 8 700 3350 5600 7 800 3800 5600 6 900 4400 5400 5 1000 5300 5000 4.
про стягнення 5000 грн. вартості книг, що бракує у бібліотеці технікуму. У судовому засіданні відповідач пояснив суду, що недостача книг на зазначену суму ...відповідач визнавав факт нестачі на 5000 грн Які факти повинна доказувати кожна сторона в даній справі? Чи підлягає доказуванню факт нестачі та її розмір, якщо відповідач ...
При укладанні договору Слюсаренко сплатив 5000 грн. 9 травня Слюсаренка повідомили, що роботи не можуть бути розпочаті в строк, так як робочі ще працюють на іншому ...закінчення роботи Слюсаренко заплатив ще 5000 грн., а інші платити відмовився, оскільки вважає їх компенсацією збитків, понесених в результаті порушення трестом вимог договору.
...00 12000.00 виріб В 5000.00 5000.00 виріб С 8000.00 8000.00 2. Ціна одиниці виробу, грн. виріб А 240.00 240.00 ...
...акціонерів банку: а) Д т 5000, К т 1200; б) Д т 3100, К т 1001; в) Д т 5002, К т 1200....від фізичної особи в розмірі 5000 грн. на рік за річною ставкою – 16 % річних з ви¬платою відсотків авансом при внесенні коштів на депозит.
...передали Власенку суму у розмірі 5000 доларів, за умовою, що решта грошей буде внесена після нотаріального оформлення угоди. Взамен Власенко передав Ткачукам розписку наступного змісту: «Я, ... суму в гривнах, еквівалентну 5000 (п'ять тисяч) доларів США, передану у зв'язку з домовленістю про продаж квартири, яка належить мені і розташована за ...
Задача Кредит надано у сумі 5000 грн. за ставкою складних відсотків 10% річних. Боржник повинен у кінці строку позички повернути 6500 грн.
5000 лет до н.э.) ……….. 3 2. Второе чудо света висячие сады в Вавилоне (VII в. до н.э.) ………….. 5 3.
...на рахунку в банку становить 5000 грн. На вклад нараховується проста процентна ставка щомісячно у розмірі 20 %. Знайдіть суму вкладу на кінець року.
...поточний інвалютний рахунок в сумі 5000=8,0грн. за виконані послуги. 50% інвалюти продано на МВР за курсом 1$=8,2 грн.
...виявлено надлишок готівки в розмірі 5000 грн. Під час перевірки касової книги та касових ордерів було підтверджено факт не оприбуткування готівки в касу підприємства.
...дохід протягом двох років по 5000 грн, а з 3 го року по 6000 грн щорічно. Середня ринкова ціна капіталу 12% річних 2.
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.