Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 477 за запитом 59

Задача № 59 Використовуючи дані агрегованого балансу підприємства, оцінити ринкову вартість статей балансу на дату ...
Задача № 59 Підприємство інвестувало 20 тис. грн., через 90 днів воно отримало 20 ...
3. Загальний аналіз товарних запасів. Факторний аналіз товарних запасів 16. Аналіз оборотних засобів та ефективності їх ...
1. Види рахунків клієнтів комерційного банку. Порядок їх відкриття, ведення і закриття 2.
Вступ 1. Суть і недоліки командної економіки 1.1. Механізм функціонування соціалістичної адміністративно командної економіки ...
1. Інноваційні процеси 2. Реструктуризація і санація підприємств Практичні завдання: Завдання №1 Вихідні данні: Таблиця 1 Данні ...
1. Техніка підвищення продуктивності праці за кордоном 2. Дві групи факторів, які впливають на формування трудового потенціалу ...
29. Нормативно довідкова і фактографічна інформація та її використання під час експертного дослідження матеріальних ресурсів і ...
1. Особливості страхування цивільної відповідальності 2. Тест № 3 1. Які компоненти становлять зміст економічного ризику? їх пріоритетність.
Завдання № 1 7. Організація складського господарства на окремому підприємстві та напрями її удосконалення 15.
10. Поняття акцизної вантажної митної декларації, порядок її застосування та оформлення 12.
Зміст 1. Особливості відображення в обліку експортної та імпортної частин бартерних операцій у зовнішній торгівлі ...
23. Підготовка, прийняття і реалізація управлінських рішень 60. Охарактеризуйте внутрішнє середовище підприємства та його елементи, показати функціональний ...
9. Основні типи та елементи грошових систем 13. Суть, форми прояву, причини та наслідки інфляції 23.
1. Основные причины производственного травматизма и профзаболеваний .. 3 2. Местная искусственная вентиляция …………………………………... 4 3.
Вступ РОЗДІЛ І. Концептуальні засади зовнішньоекономічної безпеки та її місце в системі національної безпеки держави 1.1.
...рахунків витрат та доходів №№ 41 59) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5). 9.Скласти у робочій таблиці (ф.... №№ 41 59) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно: а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах.
...жінки 16 54, чоловіки 16 59) 926,1 455,2 470,9 Старше працездатного віку (жінки – 55 і старше, чоловіки – 60 і старше) 320,7 101,0 ...3 18,8 1—3 59,6 27,2 3—6 33,4 40,0 6—12 1,7 14,0 Разом 100,0 100,0 Для кожного ряду визначте ...
...04/НЗ Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,59 0,7 > 0,5 + 0,11 + 0,09 + 0,2 Коефіцієнт фінансування 1,47 2,34 1 зменшення + 0,87 – 0,47 – 1,34 Коефіцієнт забезпеченості власними ...Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,483 0,59 збільшення + 0,11 + 0,483 + 0,59 4. Задача № 10 На основі даних фінансової звітності проаналізуйте показники ділової активності підприємства. Отримані висновки обгрунтуйте.
...49 40 31 19 27 59 17 36 36 37 41 59 16 42 23 44 59 Задание 4. Определить статистические показатели ряда динамики, характеризующего состояние ...
...2006/НЗ Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,59 0,7 > 0,5 + 0,11 + 0,09 + 0,2 Коефіцієнт фінансування 1,47 2,34 1 зменшення + 0,87 – 0,47 – 1,34 Коефіцієнт забезпеченості власними ...Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,483 0,59 збільшення + 0,11 + 0,483 + 0,59 Література Додатки
59 КК України конфіскація може бути призначена лише за корисливі злочини, до яких зґвалтування не належить....використовуючи для цього положення статей 59, 65 і санкцію ст. 257 КК України. 3. Майстер цеху велозаводу Холодов протягом шести мі сяців викрадав по деталях велосипед, ...
...04/НЗ Коефіцієнт платоспроможності (автономії) 0,59 0,7 > 0,5 + 0,11 + 0,09 + 0,2 Коефіцієнт фінансування 1,47 2,34 1 зменшення + 0,87 – 0,47 – 1,34 Коефіцієнт забезпеченості власними ...Коефіцієнт маневреності власного капіталу 0,483 0,59 збільшення + 0,11 + 0,483 + 0,59 Література Додатки
або 43,59% в 2006 році і на 1507 тис.грн. або 11,29% в 2007 році; середньорічна чисельність збільшується в 2006 році ...на 50 осіб або 7,59%, і знижується в 2007 році на 12 осіб або 1,69%; продуктивність праці має постійну стійку тенденцію до зростання, зокрема ...
або 59,9%; сума інших доходів в 2008 році збільшується на 258,8 тис.грн. або 8,22% і знижується на 923 ...році на 42 особи (4,59%) і в 2009 році на 15 осіб (1,72%); середньорічна заробітна плата одного працівника зросла на 5,19 тис.грн.
грн (59%), та зменшення в 2007 році на 37,5 тис.грн. (16,1%), вартість тварин на вирощуванні і відгодівлі зменшилась достатньо ...збільшилась з 68,8 до 59,5 тис.грн., що викликано тим, що в 2005 році непокритий збиток становив 103,8 тис.грн.
Смп 59 110 51 110 ? Ммп 36 90 39 90 ? АГП 68 95 51 95 ? Всього: — Канцелярські та господарські видатки Показники Розраховано ...78656 68,8 986236 766,59 25623874 бюджетів АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя 86952 76,06 365268 283,92 1125654 Задача На підставі таблиці, ...
...Варіант 10 (№№ 10, 26, 41, 59) 10. Фінансово правові відносини, їх особливості і види ………………… 3 26. Порядок складання проекту Державного бюджету України ………… 6 41.... 7 59. Режим валютних операцій ……………………………………………… 8 Висновки …………………………………………………………………….. 15 Література …………………………………………………………………… 16
Економічний аналіз і суміжні науки 59. Зміст, завдання, організація та інформаційне забезпечення перспективного аналізу Завдання № 9 Маються дані про продаж продукції двох кооперативних магазинів: Таблиця 1 ... Завдання № 59 Необхідно: – провести аналіз структури товарної продукції підприємства; – розрахувати коефіцієнт виконання плану товарної продукції в цілому; – визначити вплив структури виробництва на ...
Аналіз реалізації продукції Завдання № 59 Необхідно: – визначити забезпеченість підприємства робочою силою за категоріями; – дати оцінку зміни чисельності персоналу у звітному періоді порівняно з планом; – зробити ...100 100 робітники 67 55 59,82 52,38 службовці 45 50 40,18 47,62 Завдання № 60 Таблиця 2 Вихідні дані Показники База Факт 1.
Звичайна вартість об’єкту 59 000 євро, вартість об’єкту при оформленні кредиту 65 000 євро. Завдання 5. Розрахувати підсумок активу балансу та заповнити бланк ... Поточні зобов’язання – 59 000 грн. Доходи майбутніх періодів ?
59 сторінки, ціна 120 грн. Таня, +380976729238 ЗМІСТ стр ВСТУП………………………………………………………………………... 5 1ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 1.1 Характеристика умов ...59 ДОДАТКИ …………………………………………………………………..60
Завдання 1 В Україні особи, які вчинили злочини у 2011 році, характеризувались за віковими ознаками таким чином: Виявлено осіб, які вчинили злочини 14 15 років 16 17 років 18 28 років 29 39 років 40 54 років 55 59 років 60 років більше Всього осіб 226385 4251 9700 86697 67748 45412 6741 5836 Виходячи з приведених нижче даних обрахувати ...років 40 49 років 50 59 років 60 років і більше 388 791 4398 3378 8177 5889 3885 2159 Визначте найбільш кримінально активну вікову...
59 3.1. Досудове врегулювання господарських спорів…………………….....59 3.2. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку…………………..71 3.3.
ЗМІСТ ВСТУП 6 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 9 1.1 Поняття та класифікація інформаційних систем 9 1.2 Принципи створення інформаційних систем 18 1.3 Огляд платформ побудови інформаційних систем 20 2 РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ 39 2.1 Характеристика бізнес процесів виконавчої служби 39 2.2 Розробка бази даних та структури проекту 46 3 ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИКОНАВЧОЇ С...
59 3.1. Вибір та обґрунтування показників оцінки рівня соціально економічного розвитку регіону ………………………………………... 59 3.2.
...ПРАВOЧИНУ, ЯКИЙ ПOРУШУЄ ПУБЛIЧНИЙ ПOРЯДOК 59 3.1. Oсoбливoстi правoчину, який пoрушує публiчний пoрядoк 59 3.2. Правoвi наслiдки вчинення правoчину, який пoрушує публiчний пoрядoк 69 ...
59 93 3.1. Багатогромадянство ........ .............................................................59 84 3.2. Апатризм, громадянство біженців................................................85 93 ВИСНОВКИ.......................................................................................94 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕНОТАТИВНИХ ТЕХНІК 47 59 2.4. ЕВРИСТИЧНА БЕСІДА ЯК ПРИКЛАД ДЕНОТАТИВНОЇ ТЕХНІКИ В ШКІЛЬНОМУ НАВЧАННІ 59 87 РОЗДІЛ 3.
...ХОЛДИНГ» В УМОВАХ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ…………………………… 59 3.1.Трансформація організації управління підприємством на основі маркетингу…………………………………………………………………….. 59 3.2. Стратегічний підхід до планування та контролю в управлінні ...
...ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 59 3.1. Обгрунтуання фінансової стратегії підприємства 59 3.2. Шляхи вдосконалення внутрішнього фінансового контролю на підприємстві 71 3.3.
...РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПрАТ«ТЕХНОВИБУХ» 59 3.1 Система оцінки ефективності управлінських рішень в зовнішньоекономічній діяльності на підприємстві ПрАТ «Техновибух» 59 3.2 Напрямки удосконалення ефективності ...
59 3.1. Правова регламентація застосування адміністративно правової форми вирішення земельних спорів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування……………………………………………........59 3.2.
59 3.1. Аналіз діяльності торгового відділу............................................................................... 59 3.2. Аналіз функцій маркетингу та торгової діяльності організації........................................ 64 3.3.
59 3.1. Обґрунтування вибору інноваційних прийомів у розробці нових технологій традиційних національних страв ……..……………………...…….59 3.2.
Майно страхується на 59% від його вартості. Розмір тарифної ставки за даним видом страхування складає 0,9% страхової суми. Розрахувати розмір страхового платежу Р, який ...застрахувало своє майно в розмірі 59% його балансової вартості. Вартість майна складає 240000 грн. Розрахувати суму страхового відшкодування Q1 та Q2 за системою пропорційної відповідальності за ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.